GEMMA

GEMMA

GEMeentelijke Model Architectuur (GEMMA) - een blauwdruk van de gemeente en haar informatievoorziening