Prioritized Labels

Drag to reorder prioritized labels and change their relative priority.

 • (P) Hoog
  [Prioriteit] - Oplossing van de bevinding is essentieel, omdat het een of meer partijen belemmert in het boeken van voortgang
  koop / STOP / Standaard
 • (P) Midden
  [Prioriteit] - Oplossing van de bevinding is zeer wenselijk, maar niet blokkerend (er is mogelijk een workaround beschikbaar)
  koop / STOP / Standaard
 • (P) Laag
  [Prioriteit] - Oplossing van de bevinding is niet dringend (er is mogelijk een workaround beschikbaar)
  koop / STOP / Standaard
 • ** ON HOLD (CAB) **
  Issue is bij het CAB op "Aanhouden" gezet om later opnieuw te bekijken n.a.v. hernieuwde oplossing of beschrijving bij het issue
  koop / STOP / Standaard
 • ** ON HOLD **
  Issue is op hold gezet om later verder verwerkt te worden vanaf de laatste status (van behandeling door PR34)
  koop / STOP / Standaard
 • ** NBC **
  Niet Backwards Compatible t.o.v. de vorige versie
  koop / STOP / Standaard
 • >> CAB Voorleggen (kennisgeving) <<
  De bevinding zal ter kennisgeving worden voorgelegd aan het (eerstvolgende) CAB
  koop / STOP / Standaard
 • >> CAB Voorleggen <<
  De bevinding zal ter beoordeling worden voorgelegd aan het (eerstvolgende) CAB
  koop / STOP / Standaard
 • >> Niet naar CAB <<
  De aard van de bevinding geeft geen aanleiding om hiervoor het CAB proces te doorlopen
  koop / STOP / Standaard
 • >> Tijdelijke patch (1. PR34 analyse) <<
  De aard van de bevinding vraagt om een tijdelijke implementatie bij de LVBB - formele oplossing wordt in de aangegeven release meegenomen
  koop / STOP / Standaard
 • >> Tijdelijke patch (2. PR34 gereed) <<
  De aard van de bevinding vraagt om een tijdelijke implementatie bij de LVBB - formele oplossing wordt in de aangegeven release meegenomen
  koop / STOP / Standaard
 • >> Tijdelijke patch (3. LVBB geïnformeerd) <<
  De aard van de bevinding vraagt om een tijdelijke implementatie bij de LVBB - formele oplossing wordt in de aangegeven release meegenomen
  koop / STOP / Standaard
 • >> Tijdelijke patch (4. LVBB gebouwd) <<
  De aard van de bevinding vraagt om een tijdelijke implementatie bij de LVBB - formele oplossing wordt in de aangegeven release meegenomen
  koop / STOP / Standaard
 • >> Tijdelijke patch (5. LVBB getest NOK) <<
  De aard van de bevinding vraagt om een tijdelijke implementatie bij de LVBB - formele oplossing wordt in de aangegeven release meegenomen
  koop / STOP / Standaard
 • >> Tijdelijke patch (6. LVBB getest OK) <<
  De aard van de bevinding vraagt om een tijdelijke implementatie bij de LVBB - formele oplossing wordt in de aangegeven release meegenomen
  koop / STOP / Standaard
 • >> Workaround beschikbaar <<
  Workaround beschikbaar voor de huidige versie - definitieve oplossing wordt ogenomen in gekoppelde milestone
  koop / STOP / Standaard
 • +LVBB
  [LVBB] - Aanpassing is voor STOP+LVBB schema's - en wordt meegenomen bij uitleveringen van STOP+LVBB
  koop / STOP / Standaard
 • LVBB
  [LVBB] - Aanpassing is specifiek voor LVBB schema(s) - en wordt meegenomen bij uitlevering van LVBB (niet bij STOP)
  koop / STOP / Standaard
 • +TPOD
  [TPOD] - Aanpassing is voor STOP+TPOD schema's - en wordt meegenomen bij uitleveringen van STOP (door KOOP) en TPOD (door Geonovum)
  koop / STOP / Standaard
 • Other Labels

 • (Sw) CAB Akkoord
  [Status in wijzigingsproces] - Issue is behandeld in het CAB en onderzocht op impact in de keten - OK bevonden voor verdere behandeling
  koop / STOP / Standaard
 • (Sw) CAB Akkoord (kennisgeving)
  [Status in wijzigingsproces] - Issue is ter kennisgeving voorgelegd in het CAB en onderzocht op impact in de keten - kan door voor verdere behandeling
  koop / STOP / Standaard
 • (Sw) CAB Akkoord (voorlopig)
  [Status in wijzigingsproces] - Issue is behandeld in het CAB en onderzocht op impact in de keten - Voorlopig OK bevonden voor verdere behandeling en hernieuwde voorlegging in keten en bij CAB
  koop / STOP / Standaard
 • (Sw) CAB Niet Akkoord
  [Status in wijzigingsproces] - Issue is behandeld in het CAB en onderzocht op impact in de keten - Niet OK bevonden voor verdere behandeling
  koop / STOP / Standaard
 • (Sw) CAB Voorgelegd
  [Status in wijzigingsproces] - De bevinding is ter besluitvorming voorgelegd aan het CAB
  koop / STOP / Standaard
 • (Sw) CAB Voorgelegd (kennisgeving)
  [Status in wijzigingsproces] - De bevinding is ter kennisgeving voorgelegd aan het CAB
  koop / STOP / Standaard
 • (Sw) Impactbepaling in keten
  [Status in wijzigingsproces] - De bevinding is neergelegd in de DSO-LV keten voor het laten bepalen van de impact per voorziening of standaard
  koop / STOP / Standaard
 • (Sw) PIBO Akkoord
  [Status in wijzigingsproces] - De bevinding is akkoord bevonden door het PIBO
  koop / STOP / Standaard
 • (Sw) PIBO Niet Akkoord
  [Status in wijzigingsproces] - De bevinding is niet akkoord bevonden door het PIBO
  koop / STOP / Standaard
 • (Sw) PIBO Voorgelegd
  [Status in wijzigingsproces] - De bevinding is voorgelegd bij het PIBO voor de besluitvorming
  koop / STOP / Standaard
 • [D] Documentatie
  [Doel] - Oplossing van de bevinding vereist een aanpassing van de documentatie
  koop / STOP / Standaard
 • [D] Schema's
  [Doel] - Oplossing van de bevinding vereist een aanpassing van de technische artefacten (schema's, schematrons)
  koop / STOP / Standaard
 • [D] Voorbeelden
  [Doel] - Oplossing van de bevinding vereist een aanpassing van de voorbeelden
  koop / STOP / Standaard
 • [D] Waardelijsten
  [Doel] - Oplossing van het issue betekent een wijziging van een van de Waardelijsten
  koop / STOP / Standaard
 • [S] Afgewezen
  [Status] - De oplossing van de bevinding zal niet verwerkt worden in de standaard - zie "Gerealiseerde oplossing" voor de reden.
  koop / STOP / Standaard
 • [S] Doorgezet
  [Status] - Issue is doorgezet naar een ketenpartner - zie "Gerealiseerde oplossing" voor meer info.
  koop / STOP / Standaard
 • [S] Gerealiseerd
  [Status] - Oplossing van de bevinding is verwerkt in de STOP standaard
  koop / STOP / Standaard
 • [S] Helpdesk issue
  [Status] - Niet een issue voor de Issue tracker, wel voor de Helpdesk (zoals documentatie en voorbeelden).
  koop / STOP / Standaard
 • [S] In behandeling
  [Status] - De bevinding is geaccepteerd en de oplossing zal verwerkt worden in de STOP standaard
  koop / STOP / Standaard
 • [S] In onderzoek
  [Status] - De bevinding is in onderzoek bij KOOP
  koop / STOP / Standaard