Skip to content

Add JPN - Dakaretai Otoko 1-i ni Odosarete Imasu - OP - Fukanzen Monologue

Guillaume Lebigot requested to merge add-dakaretai-op into master

Add karaoke for Dakaretai Otoko 1-i ni Odosarete Imasu opening

Merge request reports