S

Sztuczna-Inteligencja

Programy realizujące zagadnienia omawiane podczas uczelnianych zajęć Sztucznej Inteligencji (5 semestr)