Labels can be applied to issues and merge requests. Group labels are available for any project within the group.

Labels

 • Behöver: diskussion
  Indikerar att en öppen diskussion behövs innan vidare åtgärd kan tas
 • Behöver: godkännande
  Indikerar ett en eller flera representater från förvaltningsgruppen behöver godkänna en förändringsbegäran (Merge request)
 • Behöver: mer info
  Ärendet indikerar att mer information behövs för att kunna gå vidare med ärendet
 • Behöver: principbeslut
  Indikerar att förvaltningsgruppen måste fatta ett principbeslut som ska dokumenteras i stadgarna i aktuellt infopaket i README.md
 • Förslag: Delning
  Ärendet är för stort och behöver delas i mindre delar
 • Förslag: Flyttas
  indikerar att ärendet borde flyttas från aktuellt repo
 • Förslag: stäng
  Indikerar att ärendet bör stängas utan åtgärd efter samsyn
 • Innehåll
 • Out of scope
  Indikerar att ärendet inte inryms under aktuellt projekt
 • Planerad
  Ärendet är inplanerat för genomförande och arbete kan påbörjas
 • Status: inaktiv
  Indikerar att ärendet har avstannat och kommer att stängas om ingen ny aktivitet sker
 • To Do
 • test::test2
 • Är: Breaking change
  Indikerar att konsekvensen av denna förändring innebär en breaking change. (Major version bump)
 • Är: Bugg
  Indikerar att en ärendet beskriver ett beteende som inte överensstämmer med tänkt funktion
 • Är: färdig
  Ärendet är färdigt och redo att mergas till master
 • Är: klar för förändring
  Indikerar att denna är beslutad och klar för att påbörja förändring
 • Är: samlingsärende
  Indikerar att ärendet endast är länksamling till andra ärenden och att ingen utveckling kommer att mappas mot ärendet
 • Är: under arbete
  Indikerar att arbete pågår med ett förändringsförslag. Ärendet måste vara tilldelad (assigned) en person