Skip to content

afegeix carpeta de comunicació

franchi requested to merge comunicacio into master

afegeix els correus per convidar a la presentació del 2018-11-29

close #4 (closed)

Merge request reports