Prioritized Labels

Drag to reorder prioritized labels and change their relative priority.

Other Labels

 • Commons Contribution DIWO
  Indica que ha derivat amb una contribució a un altre projecte
  communia
 • Doing
  communia
 • Need Documentation
  S'ha de passar a documentació l'especificació o la implementació
  communia
 • Review request
  Indica que es necessita revisió de la issue
  communia
 • aria-wcag (accessibilitat)
  Accessible Rich Internet Applications (ARIA) , Web Content Accessibility Guidelines
  communia