vokativ

vokativ

PHP knihovna umožnující skloňování jmen do pátého pádu (vokativ) pro oslovení.