Futurus

Futurus

Project ID: 448211

Narzędzie generuje na podstawie polskiego tekstu wejściowego tekst zapisany ortografią zgodną z Mańifestem Jasieńskiego