Futurus

Futurus

Narzędzie generuje na podstawie polskiego tekstu wejściowego tekst zapisany ortografią zgodną z Mańifestem Jasieńskiego