• Wesley Schwengle's avatar
  MINTY-2813: Get results with correct generic name · 8edeb6e6
  Wesley Schwengle authored
  <gvh>
  "Verwerkt (reproduceerbaar uit Nederlands register)" en " Verwerkt (niet
  reproduceerbaar uit Nederlands register)" zijn twee verschillende
  resultaattypen met ook verschillende bewaartermijnen bij het betreffende
  proces. Het element heet naam-model omdat de modelredactie van het
  model-dsp (wij dus ze deze namen hebben gegeven). We adviseren klanten
  deze namen over te nemen en als ze dat doen hebben de elementen naam en
  naam-model dezelfde waarde. Wanneer de klant echter een andere naam kies
  is er een verschil tussen naam en naam-model. Daarnaast is er ook een
  verwijzing naar een 'generiek' resultaattype. Wij noemen dat de
  resultaatsoort en verwijzing is te vinden via het attribuut soort-id.
  </gvh>
  Signed-off-by: Wesley Schwengle's avatarWesley Schwengle <wesley@mintlab.nl>
  8edeb6e6
INavigator.pm 17.3 KB