free-programming-books-cs.md 4.76 KB
Newer Older
Christoph Uschkrat's avatar
Christoph Uschkrat committed
1
### Index
2

3
* [Bash](#bash)
4
* [C#](#c-sharp)
Daniel Krupiński's avatar
Daniel Krupiński committed
5
* [C++](#c-1)
6
* [Git](#git)
7
* [HTML](#html)
8 9
* [Java](#java)
* [Language Agnostic](#language-agnostic)
victor felder's avatar
victor felder committed
10 11 12 13 14 15
  * [Algoritmy a datové struktury](#algoritmy-a-datove-struktury)
  * [Bezpečnost](#bezpecnost)
  * [Matematika](#matematika)
  * [Právo](#pravo)
  * [Regulární výrazy](#regularni-vyrazy)
  * [Sítě](#site)
16
* [LaTeX](#latex)
17
* [Linux](#linux)
victor felder's avatar
victor felder committed
18
  * [Distribuce](#distribuce)
19
* [OpenSource](#opensource)
Martin Kiesel's avatar
Martin Kiesel committed
20
* [PHP](#php)
21
* [Python](#python)
22
  * [Django](#django)
23 24
* [Ruby](#ruby)
* [TeX](#tex)
25
* [Webdesign](#webdesign)
26 27 28
* [XML](#xml)


Christoph Uschkrat's avatar
Christoph Uschkrat committed
29
### Bash
30

31
* [Bash očima Bohdana Milara](http://i.iinfo.cz/files/root/k/bash_ocima_bohdana_milara.pdf) (PDF)
32 33


34 35 36 37 38 39
### C Sharp

* [Programovací jazyk C#](http://www.cs.vsb.cz/behalek/vyuka/pcsharp/text.pdf) - Marek Běhálek (PDF)
* [Systémové programování v jazyce C#](https://phoenix.inf.upol.cz/esf/ucebni/sysprog.pdf) (PDF)


Daniel Krupiński's avatar
Daniel Krupiński committed
40 41 42 43 44 45 46 47 48
### C++

* [Moderní programování objektových aplikací v C++](https://akela.mendelu.cz/~xvencal2/CPP/opora.pdf) (PDF)
* [Objektové programování v C++](http://media1.jex.cz/files/media1:49e6b94e79262.pdf.upl/07.%20Objektov%C3%A9%20programov%C3%A1n%C3%AD%20v%20C%2B%2B.pdf) (PDF)
* [Praktické programování v C++](http://www.uamt.feec.vutbr.cz/~richter/vyuka/XPPC/spolecne/prednes.pdf) (PDF)
* [Programovací jazyky C a C++](http://homel.vsb.cz/~s1a10/educ/C_CPP/C_CPP_web.pdf) (PDF)
* [Programování v C++](http://www1.osu.cz/~fojtik/doc/proc2.pdf) (PDF)


Christoph Uschkrat's avatar
Christoph Uschkrat committed
49
### Java
50

51
* [Java 5.0, novinky jazyka a upgrade aplikací](http://i.iinfo.cz/files/root/k/java-5-0-novinky-jazyka-a-upgrade-aplikaci.pdf) (PDF)
52 53


Christoph Uschkrat's avatar
Christoph Uschkrat committed
54
### Git
55

victor felder's avatar
victor felder committed
56
* [Pro Git](https://knihy.nic.cz) - Scott Chacon (PDF)
57 58


59
### HTML
60

victor felder's avatar
victor felder committed
61
* [Ponořme se do HTML5](https://knihy.nic.cz) - Mark Pilgrim (PDF)
62 63


Christoph Uschkrat's avatar
Christoph Uschkrat committed
64
### Language Agnostic
65

Christoph Uschkrat's avatar
Christoph Uschkrat committed
66
#### Algoritmy a datové struktury
67

68
* [Průvodce labyrintem algoritmů](http://pruvodce.ucw.cz) - Martin Mareš, Tomáš Valla
69
* [Základy algoritmizace](http://i.iinfo.cz/files/root/k/Zaklady_algorimizace.pdf) (PDF)
70 71


Christoph Uschkrat's avatar
Christoph Uschkrat committed
72
#### Bezpečnost
73

victor felder's avatar
victor felder committed
74 75
* [Báječný svět elektronického podpisu](https://knihy.nic.cz) - Jiří Peterka (PDF)
* [Buď pánem svého prostoru](https://knihy.nic.cz) - Linda McCarthy a Denise Weldon-Siviy (PDF)
76 77


Christoph Uschkrat's avatar
Christoph Uschkrat committed
78
#### Matematika
79

80 81
* [Diskrétní matematika](http://math.feld.cvut.cz/habala/teaching/dma.htm) - Petr Habala (PDFs)
* [Matematika SŠ](http://www.realisticky.cz/ucebnice.php?id=3) - Martin Krynický (PDFs)
82
* [Think Stats: Pravděpodobnost a statistika pro programátory](http://eknihy.knihovna.cz/kniha/think-stats-pravdepodobnost-a-statistika-pro-programatory) - Allen B. Downey (PDF)
83 84


Christoph Uschkrat's avatar
Christoph Uschkrat committed
85
#### Právo
86

victor felder's avatar
victor felder committed
87
* [Internet jako objekt práva](https://knihy.nic.cz) - Ján Matejka (PDF)
88 89


Christoph Uschkrat's avatar
Christoph Uschkrat committed
90
#### Regulární výrazy
91

92
* [Regulární výrazy](http://www.root.cz/knihy/regularni-vyrazy/) (PDF)
93 94


Christoph Uschkrat's avatar
Christoph Uschkrat committed
95
#### Sítě
96

victor felder's avatar
victor felder committed
97
* [Internetový protokol IPv6](https://knihy.nic.cz) - Pavel Satrapa (PDF)
98 99


Christoph Uschkrat's avatar
Christoph Uschkrat committed
100
### LaTeX
101

102
* [Ne příliš stručný úvod do systému LaTeX 2e](http://www.root.cz/knihy/ne-prilis-strucny-uvod-do-systemu-latex-2e/) (PDF)
103 104


Christoph Uschkrat's avatar
Christoph Uschkrat committed
105
### Linux
106

107 108 109 110
* [Linux: Dokumentační projekt](http://www.root.cz/knihy/linux-dokumentacni-projekt/) (PDF)
* [Učebnice ABCLinuxu](http://www.root.cz/knihy/ucebnice-abclinuxu/) (PDF)


Christoph Uschkrat's avatar
Christoph Uschkrat committed
111
#### Distribuce
112

113 114
* [Gentoo Handbook česky](http://www.root.cz/knihy/gentoo-handbook-cesky/) (PDF)
* [Instalace a konfigurace Debian Linuxu](http://www.root.cz/knihy/instalace-a-konfigurace-debian-linuxu/) (PDF)
victor felder's avatar
victor felder committed
115
* [Mandriva Linux 2008 CZ](http://www.root.cz/knihy/mandriva-linux-2008-cz/) (PDF)
116
* [Příručka uživatele Fedora 17](http://www.root.cz/knihy/prirucka-uzivatele-fedora-17/) (PDF)
victor felder's avatar
victor felder committed
117
* [SUSE Linux: uživatelská příručka](http://www.root.cz/knihy/suse-linux-uzivatelska-prirucka/) (PDF)
118 119


Christoph Uschkrat's avatar
Christoph Uschkrat committed
120
### OpenSource
121

122
* [Katedrála a tržiště](http://www.root.cz/knihy/katedrala-a-trziste/) (PDF)
victor felder's avatar
victor felder committed
123
* [Tvorba open source softwaru](https://knihy.nic.cz) - Karl Fogel (PDF)
124

125

Christoph Uschkrat's avatar
Christoph Uschkrat committed
126
### PHP
127

128
* [PHP Tvorba interaktivních internetových aplikací](http://www.kosek.cz/php/php-tvorba-interaktivnich-internetovych-aplikaci.pdf) (PDF)
129

130

Christoph Uschkrat's avatar
Christoph Uschkrat committed
131
### Python
132

133
* [Ponořme se do Pythonu 3](http://diveintopython3.py.cz/index.html) - Mark Pilgrim
134
* [Učebnice jazyka Python](http://i.iinfo.cz/files/root/k/Ucebnice_jazyka_Python.pdf) (PDF)
135 136


137 138 139 140 141
#### Django

* [Django Girls Tutoriál](https://tutorial.djangogirls.org/cs/) (1.11) (HTML) (:construction: *in process*)


Christoph Uschkrat's avatar
Christoph Uschkrat committed
142
### Ruby
143

144
* [Ruby Tutoriál](http://i.iinfo.cz/files/root/k/Ruby_tutorial.pdf) (PDF)
145 146


Christoph Uschkrat's avatar
Christoph Uschkrat committed
147
### TeX
148

149
* [První setkání s TeXem](http://www.root.cz/knihy/prvni-setkani-s-texem/) (PDF)
victor felder's avatar
victor felder committed
150
* [TeXbook naruby](http://www.root.cz/knihy/texbook-naruby/) (PDF)
151 152


153
### Webdesign
154

155 156 157
* [Webová režie: základy koncepčního myšlení u webových projektů](http://www.root.cz/knihy/webova-rezie-zaklady-koncepcniho-mysleni-u-webovych-projektu/) (PDF)


Christoph Uschkrat's avatar
Christoph Uschkrat committed
158
### XML
159

160
* [XML pro každého](http://www.root.cz/knihy/xml-pro-kazdeho/) (PDF)