1. 16 Aug, 2021 1 commit
 2. 15 Aug, 2021 1 commit
 3. 11 Aug, 2021 1 commit
 4. 10 Aug, 2021 1 commit
 5. 03 Aug, 2021 1 commit
 6. 02 Aug, 2021 1 commit
 7. 01 Aug, 2021 1 commit
 8. 30 Jul, 2021 1 commit
 9. 28 Jul, 2021 1 commit
 10. 25 Jul, 2021 1 commit
 11. 24 Jul, 2021 1 commit
 12. 17 Jul, 2021 1 commit
 13. 15 Jul, 2021 1 commit
 14. 09 Jul, 2021 1 commit
 15. 06 Jul, 2021 1 commit
 16. 02 Jul, 2021 1 commit
 17. 29 Jun, 2021 1 commit
 18. 21 Jun, 2021 2 commits
 19. 19 Jun, 2021 2 commits
 20. 17 Jun, 2021 1 commit
 21. 16 Jun, 2021 1 commit
 22. 15 Jun, 2021 1 commit
 23. 14 Jun, 2021 1 commit
 24. 12 Jun, 2021 2 commits
  • Leo Wandersleb's avatar
   script run · a33dc9da
   Leo Wandersleb authored
   release date from google fixed
   a33dc9da
  • Leo Wandersleb's avatar
   cleanup · 53873059
   Leo Wandersleb authored
   remove obsolete files
   homogenize field names
    launchDate->released
    apkVersionName->version
    score->stars
    developerWebsite->website
   53873059
 25. 09 Jun, 2021 1 commit
 26. 08 Jun, 2021 1 commit
 27. 07 Jun, 2021 1 commit
 28. 04 Jun, 2021 1 commit
 29. 31 May, 2021 1 commit
 30. 28 May, 2021 1 commit
 31. 26 May, 2021 1 commit
 32. 20 May, 2021 1 commit
 33. 19 May, 2021 1 commit
 34. 18 May, 2021 1 commit
 35. 14 May, 2021 1 commit
 36. 13 May, 2021 1 commit
 37. 08 May, 2021 1 commit