Commit c2342e7a authored by Björn Lindström's avatar Björn Lindström

Ändrade alla länkar under sidor/ till HTTPS

parent 55cbd1ba
Pipeline #62117573 passed with stage
in 51 seconds
......@@ -9,7 +9,7 @@ förekommit de flesta sorters litteratur under åren.
Vanligtvis bestämmer vi vilka böcker vi ska läsa terminsvis på ett
planeringsmöte och vi har då ett tema som vi väljer utifrån. Ett sådant tema
kan variera från allt mellan [Nebula Award](http://en.wikipedia.org/wiki/Nebula_Award)-vinnare
kan variera från allt mellan [Nebula Award](https://en.wikipedia.org/wiki/Nebula_Award)-vinnare
till "en valfri bok jag tycker vi borde läsa och diskutera".
![Åka](anna.jpeg)
......
......@@ -5,7 +5,7 @@ path = "bokpratsteman"
Vi arrangerar bokprat. Det är informella möten då vi diskuterar en bok vi
alla läst. 2009 till 2017 hölls bokpraten i samarbete med
[Catahya](http://www.catahya.net/).
[Catahya](https://catahya.net/).
# Tidigare teman
......
......@@ -10,4 +10,4 @@ This is the Upsala chapter of the worldwide fannish conspiracy. We are the ones
The hub of our activities is the [pub meetings](/pubmoten) the first Tuesday every month at [O'Neill's Irish Pub](https://oneillsirishpub.se/) on Dragarbrunnsgatan 53 (quite close to the railway station), from 6:00 PM. We've held these meetings since January 1997. Drop in for a pint and some food. O'Neill's has a decent selection of beer and they do good food.
You might also want to join our mailing list, a fairly low-traffic list used mainly for discussing upcoming events. [Follow the instructions here](http://mail.fandom.se/mailman/listinfo/upsala_fandom.se).
You might also want to join our mailing list, a fairly low-traffic list used mainly for discussing upcoming events. [Follow the instructions here](https://mail.fandom.se/mailman/listinfo/upsala_fandom.se).
......@@ -5,9 +5,9 @@ path = "epostlista"
Upsala sf-fans har en gemensam sändlista för att vi ska kunna informera varandra om vad som händer och diskutera vad vi Upsalabor som är intresserade av sf och fantasy kan göra tillsammans.
För att gå med, [följ den här länken till listans webgränssnitt](http://mail.fandom.se/mailman/listinfo/upsala_fandom.se) och följ anvisningarna:
För att gå med, [följ den här länken till listans webgränssnitt](https://mail.fandom.se/mailman/listinfo/upsala_fandom.se) och följ anvisningarna:
# Vi finns också på:
* [Facebook](https://www.facebook.com/groups/upsalafandom/)
* [LibraryThing](http://www.librarything.com/groups/upsalafandom)
* [LibraryThing](https://www.librarything.com/groups/upsalafandom)
......@@ -19,4 +19,4 @@ Här är ett par nummer av pubfanzinet Obduktion av Andreas Davour och Johan Ang
* [Oktober 2002](/arkiv/fanzines/obduktion_200210.pdf)
* [November 2002](/arkiv/fanzines/obduktion_200211.pdf)
Anna Davour har också en hemsida för sitt fanzine [Folk och fans i Annien](http://annien.wordpress.com/).
Anna Davour har också en hemsida för sitt fanzine [Folk och fans i Annien](https://annien.wordpress.com/).
......@@ -9,9 +9,9 @@ path = "podradio"
[Fandompodden](https://fandompodden.podbean.com/) är en fannisk stafettpodcast där lokala grupper turas om att sända. Upsalafandom har varit med ett par gånger:
* [#4, Reflektioner från en rymdstation](http://fandompodden.podbean.com/e/fandompodden-004-stockholmuppsala-reflektioner-fran-en-rymdstation/), i vilket några personer från Upsala och Stockholm som brukar synas på våra pubmöten pratar om lite av varje.
* [#4, Reflektioner från en rymdstation](https://fandompodden.podbean.com/e/fandompodden-004-stockholmuppsala-reflektioner-fran-en-rymdstation/), i vilket några personer från Upsala och Stockholm som brukar synas på våra pubmöten pratar om lite av varje.
* [#7, Nobelpriset och Alvarfonden](http://fandompodden.podbean.com/e/fandompodden-007-vasterasuppsala-nobelpriset-och-alvarfonden/), i vilket Johan får besök från Västerås och visar hur Alvarfondens antikvariat ser ut när det inte är kongress.
* [#7, Nobelpriset och Alvarfonden](https://fandompodden.podbean.com/e/fandompodden-007-vasterasuppsala-nobelpriset-och-alvarfonden/), i vilket Johan får besök från Västerås och visar hur Alvarfondens antikvariat ser ut när det inte är kongress.
# Gårdagens värld idag igen
......
......@@ -11,4 +11,4 @@ Vi sitter där från kl. 18.00 och större delen av kvällen och pratar om scien
[Rapporter från gångna pubmöten hittar du här](/taggar/pubmoten/).
[Här](http://fandom.se/pub/) kan du få information om pubmöten i andra städer.
[Här](https://fandom.se/pub/) kan du få information om pubmöten i andra städer.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment