Commit 55cbd1ba authored by Björn Lindström's avatar Björn Lindström

Fixade några relativa länkar

parent 92b87e50
Pipeline #62107345 passed with stage
in 1 minute and 5 seconds
......@@ -33,7 +33,7 @@ Efter att ha suttit och kikat på filmen genom springor mellan fingrarna så sj
Och så lite om bokrean... Jag har ju fuskat och suttit och beställt böcker på nätet från årets bokrea. Bokus hade nämligen ett erbjudande att man fick "dubbla poäng på allt" och "gratis frakt" som var omöjligt för mig att motstå. Så när jag gick ned till bokrean (på rätt dag nu) hade jag bara tänkt "titta lite".
Jag läste häromdagen i ett [blogginlägg](./blogg/favoritforfattare.md) av [Johan Anglemark](__PREFIX__/forfattare/anglemark) att han läste allt av [Susanna Clarke](http://en.wikipedia.org/wiki/Susanna_Clarke) och när jag Googlade för att ta reda på mer om henne fann jag boken [Jonathan Strange and Mr Norrell](http://en.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Strange_%26_Mr_Norrell) som genast intresserade mig. Döm om min glädje när jag ser den boken på bokrean när jag lite planlöst irrade omkring på Akademibokhandeln här i Uppsala. Jag tog det genast som en fingervisning att DEN boken måste jag köpa, glöm att jag går och väntar på ett stort paket från Bokia. Först skriver Johan Anglemark att författaren är en av de som han "läser allt när det kommer ut" av, sen ramlar jag på den på bokrean, och om inte DET är ett "tecken" får du kalla mig blind. Eftersom jag läser mina böcker på Engelska letade jag upp den Engelska versionen av boken för att köpa den. Den var inte på bokrean men ett tecken ÄR ett tecken. Men vilken bedrövelse. Boken är snudd på en decimeter tjock! Jag har tyvärr små händer som dessutom alltid är "onda" av artrit så jag kan inte hålla i böcker av den formidabla digniteten. Jag får vänta på en nyutgåva då de av sympati med mig kapar upp boken i en trilogi.
Jag läste häromdagen i ett [blogginlägg](./blogg/favoritforfattare.md) av [Johan Anglemark](/forfattare/anglemark) att han läste allt av [Susanna Clarke](http://en.wikipedia.org/wiki/Susanna_Clarke) och när jag Googlade för att ta reda på mer om henne fann jag boken [Jonathan Strange and Mr Norrell](http://en.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Strange_%26_Mr_Norrell) som genast intresserade mig. Döm om min glädje när jag ser den boken på bokrean när jag lite planlöst irrade omkring på Akademibokhandeln här i Uppsala. Jag tog det genast som en fingervisning att DEN boken måste jag köpa, glöm att jag går och väntar på ett stort paket från Bokia. Först skriver Johan Anglemark att författaren är en av de som han "läser allt när det kommer ut" av, sen ramlar jag på den på bokrean, och om inte DET är ett "tecken" får du kalla mig blind. Eftersom jag läser mina böcker på Engelska letade jag upp den Engelska versionen av boken för att köpa den. Den var inte på bokrean men ett tecken ÄR ett tecken. Men vilken bedrövelse. Boken är snudd på en decimeter tjock! Jag har tyvärr små händer som dessutom alltid är "onda" av artrit så jag kan inte hålla i böcker av den formidabla digniteten. Jag får vänta på en nyutgåva då de av sympati med mig kapar upp boken i en trilogi.
Så, det var mitt bloggiinlägg. Hur jag velade runt bland bilar, filmer och Jonathan Strange and Mr Norrell för att komma på vad jag skulle skriva om...
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ kategorier = ["Recensioner"]
taggar = ["Bokslut2007"]
+++
Nu till del fyra i vår [odyssé](__PREFIX__/taggar/bokslut2007/) genom det
Nu till del fyra i vår [odyssé](/taggar/bokslut2007/) genom det
litterära landskapet.
# Ursula K. Le Guin - _The Left Hand of Darkness_
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ kategorier = ["Nyheter"]
taggar = ["Filmer", "böcker", "fantastikpriser"]
+++
Den här veckan blir det inget [Bokslut 2007](__PREFIX__/taggar/bokslut2007), då jag glömde
Den här veckan blir det inget [Bokslut 2007](/taggar/bokslut2007), då jag glömde
listan med böcker när jag reste hem till mina föräldrar över påsken. Istället
kan jag meddela att de nominerade till årets Hugopris nu har
[tillkännagivits](http://www.denvention.org/hugos/08hugonomlist.php).
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ taggar = ["historia", "pubmöten"]
+++
När vi startade den här bloggen lade jag ner viss möda på att lägga in alla
våra [arkiverade gamla pubmötesrapporter](__PREFIX__/taggar/pubmoten). I
våra [arkiverade gamla pubmötesrapporter](/taggar/pubmoten). I
processen var det svårt att undvika att läsa någon rad här och där.
Eftersom nostalgi säljer tänkte jag här publicera några väl valda citat.
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment