Commit 304b5743 authored by Björn Lindström's avatar Björn Lindström

Kursiverade diverse signaturer från pubrapporter

parent 20a9a7c8
Pipeline #62120160 passed with stage
in 50 seconds
......@@ -30,7 +30,7 @@ C.S. Lewis fyller 100 nästa år, vilket fick oss att diskutera Perelandra, mard
MURPHYS!? Ska vi inte flytta verksamheten till, i alla fall inte utan att ha observerat deras krumsprång ett tag till först. Fellini, föreslog Jolkkonen, så det får ni gärna grunna på. Tills vidare förblir det O'Connors, på gott och ont.
ex pulpetra
Johan
_Johan_
Vi var där: Johan Anglemark, Mikael Jolkkonen, Linnéa Jonsson, Karin Kruse, Jan Nyström, Matthias Palmér, John Sören Pettersson, Sten Thaning, Kristin Thorrud, Anders Wahlbom, Björn X Öqvist
......
......@@ -24,7 +24,7 @@ Vid halv sex gick jag och lade mig och jag vet inte när de sista lämnade mitt
Gårdagen vill jag helst glömma, men jag hoppas att vi ses om en månad igen, om inte förr!
ex pulpetra
Johan
_Johan_
Vi var där: Johan Anglemark, Magnus Eriksson, Andreas Gustafsson, Karin Kruse, Jan Nyström, Markus Persson, Lennart Svensson, Sten Thaning, Wahlbom, Anna Åkesson, Björn Öqvist, Tomas "Baron"
......
......@@ -28,7 +28,7 @@ Ett slag slogs för skydd av de utrotningshotade sämskhonorna, och Matthias del
Om någon har en åsikt om lämpligheten av att kalla vår nästa kongress för Supernova eller Världsutställningen kan de höra av sig till någon lämplig person, men annars får ni hålla till godo med denna lätt lakoniska rapport från tisdagens möte. Och om ni undrar så diskuterades det en hel del sf också, fast inte så mycket där just jag satt. Eller så har jag glömt det.
ex pulpetra
Johan
_Johan_
Vi var där: Johan Anglemark, Tony Elgenstierna, Magnus Eriksson, Andreas Gustafsson, Linnéa Jonsson, Karin Kruse, Alexander Larsson, Daniel Luna, Björn Nilsson, Jan Nyström, Matthias Palmér, Lisa Sjöblom, Lennart Svensson, Sten Thaning, Kristin Thorrud, Anna Åkesson, Sam Åslund, Olle Östlund, Björn X Öqvist.
......
......@@ -36,7 +36,7 @@ TIONDE FANDOMEN!
Tugga på det, ni.
ex pulpetra
Johan
_Johan_
Vi var där: Johan Anglemark, Magnus Eriksson, Andreas Gustafsson, Mikael Jolkkonen, Linnéa Jonsson, Karin Kruse, Jan Nyström, Pille Rihvk, Lisa Sjöblom, Maja Sjölund, Sten Thaning, Kristin Thorrud, Tomas Winbladh, Anna Åkesson, Olle Östlund.
......
......@@ -35,7 +35,7 @@ Sedan konstituerade vi en kongresskommitté för Upsala: 1999, och den befanns b
Jag gick redan vid elva, men det stannade nog kvar folk i flera timmar till.
ex pulpetra
Johan
_Johan_
Vi var där: Johan Anglemark, Linnéa Anglemark, Magnus Eriksson, Andreas Gustafsson, Mikael Jolkkonen, Matthias Palmér, Nils Segerdahl, Anders Wahlbom, Tomas Winbladh, Anna Åkesson, Olle Östlund.
......
......@@ -27,6 +27,6 @@ Naturligtvis menade hon att fandomen har gjort allt.
Nästa möte blir på samma plats från 18.30 och framåt, tisdagen 4 mars. Väl mött!
Johan
_Johan_
PS. Närvarande var jag, Mattias Palmér, Tony (inte E.), Sten Thaning, Kristin Thorrud, Anna Åkesson och Björn X Öqvist.
......@@ -20,7 +20,7 @@ S:t Ansgars församling, kvinnliga präster och sekulariserade dopföljen diskut
En hemsida ska skapas för EFSF/Upsalafandom, med lite historik och möjlighet att kontakta oss. Vi pratade om att gå och se Mars Attacks när den kommer till byn, och bestämde att vi träffas hemma hos Anna onsdag 12 mars kl 19 för att se om vi vill göra ett fanzine tillsammans. Adress: Studentvägen 34.
ex cathedra
Johan
_Johan_
Vi var där: Johan Anglemark, Joakim Bjelkås, Tony Brooks, Magnus Eriksson, Jan Nyström, Mattias Palmér, Kristin Thorrud, Anna Åkesson, Karin Kruse
......
......@@ -27,7 +27,7 @@ Wahlbom har bara två dagar kvar av sitt vick på lantishögstadiet, och väl ä
Däggdjurskrokodilerna bestods en skål, och har därmed infogats i en stolt Upsalatradition som i övrigt omfattar döda nazister och avlagda folkpartiledare. Av någon för mig obegriplig anledning påstod Linnéa sedan att Magnus är en gentleman. Mellan dessa två incidenter inträffade en diskussion om att hyra storbil och fara till Confuse i samlad tropp. Det kanske vore något? Vi får se.
ex pulpetra
Johan
_Johan_
Vi var där: Johan Anglemark, Magnus Eriksson, Andreas Gustafsson, Linnéa Jonsson, Anders Larsson, Lisa Sjöblom, Maja Sjölund, Sten Thaning, Anders Wahlbom, Björn X Öqvist, Olle Östlund.
......
......@@ -22,7 +22,7 @@ Vi pratade religiösa sekter. Kruse och en god vän hade dragit upp planerna fö
Plötsligt invaderades vårt bord av unga flickor som var där för att lyssna på en skivdebuterande kompis som spelade på Fredmans denna kväll. De var nog så trevliga, men dessvärre helt ointresserade av science fiction. Konsert vidtog och vi började sakta troppa av, ut i den kyliga aprilnatten.
ex pulpetra
Johan
_Johan_
Vi var där: Johan Anglemark, Mikael Jolkkonen, Karin Kruse, Jan Nyström, Sten Thaning, Anders Wahlbom, Tomas Winbladh, Björn X Öqvist.
......
......@@ -34,7 +34,7 @@ Vi pratade också om att flytta tisdagsmötena till ett annat ställe, snarast t
Mer öl, cider och Cola dracks och mer mat åts, men sedan drog vi oss faktiskt hemåt.
ex pulpetra
Johan
_Johan_
Vi var där: Johan Anglemark, Joakim Bjelkås, Magnus Eriksson, Andreas Gustafsson, Karin Kruse, Jan Nyström, Matthias Palmér, Lennart Svensson, Sten Thaning, Kristin Thorrud, Björn Öqvist
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment