Resolve "Automated web testing"

Open Kálmán Kostenszky requested to merge 60-automated-web-testing into develop

Closes #60

Edited by Kálmán Kostenszky