Commit 01e61972 authored by jburleyebuilt's avatar jburleyebuilt

Changed string "You dont" to "You do not".

parent 4dccb27b
This diff is collapsed.
......@@ -648,7 +648,7 @@ $lang=Array(
"page not added (Exists)" => "Stránka nebyla přidána (existuje)",
"page created" => "Stránka vytvořena",
"created from structured text import" => "vytvořeno ze strukturovaného textového importu",
"You dont have permission to use this feature" => "Nemáte oprávnění k používání této funkce",
"You do not have permission to use this feature" => "Nemáte oprávnění k používání této funkce",
"This script cannot be called directly" => "Tento skript nemůže být volán přímo",
"character(s) too long - please edit it." => "znak(y/ů) delší - prosím, upravte jej.",
"This feature is disabled" => "Tato funkce je vypnutá",
......@@ -995,9 +995,9 @@ $lang=Array(
"Permission denied you cannot approve submissions" => "Nemáte dostatečná oprávnění. Nemůžete approve uživ. příspěvky",
"No galleryId specified" => "Nebylo specifikováno žádné galleryId",
"Tiki RSS feed for the image gallery: " => "Tiki RSS obsah pro galerii obrázků: ",
"You dont have permissions to edit banners" => "Nemáte práva upravovat bannery",
"You do not have permissions to edit banners" => "Nemáte práva upravovat bannery",
"Banner not found" => "Banner nenalezen",
"You dont have permission to edit this banner" => "Nemáte dostatečná oprávnění. Nemůžete upravovat tuto (tento/toto) banner",
"You do not have permission to edit this banner" => "Nemáte dostatečná oprávnění. Nemůžete upravovat tuto (tento/toto) banner",
"Invalid username or password" => "Nesprávné uživatelské jméno nebo heslo",
"No quiz indicated" => "Žádný kvíz nebyl nalezen",
"You cannot take this quiz twice" => "Není možné take tento quiz twice",
......@@ -1049,7 +1049,7 @@ $lang=Array(
"characters long" => "znak(y/ů) dlouhý",
"Your admin password has been changed" => "Váš/Vaše admin heslo byl(a/o) změněn(a/o)",
"of" => "",
"You dont have permission to view other users data" => "Nemáte dostatečná oprávnění. Není možné prohlížet data jiných uživatelů",
"You do not have permission to view other users data" => "Nemáte dostatečná oprávnění. Není možné prohlížet data jiných uživatelů",
"Invalid imagename (using filters for filenames)" => "Neplatná(ý/é) imagename (za použití filters pro názvy souborů)",
"Error processing zipped image package" => "Chyba processing zazipovaného image package",
"No permission to upload zipped image packages" => "Nemáte práva pro odesílání zazipovaných image packages",
......@@ -1281,7 +1281,7 @@ $lang=Array(
"You must be logged in to use this feature" => "Musíte být logged in, abyste mohl(a) používat tuto (tento/toto) funkci",
"Permission denied: You must be a teacher to edit assignments." => "Přístup odmítnut: Musíte být učitel, abyste mohl(a) upravit přiřazení.",
" error: Can not find assignment " => " error: Can not find přiřazení ",
"You dont have permission to write the style sheet" => "Nemáte dostatečná oprávnění. Není možné uložit style sheet",
"You do not have permission to write the style sheet" => "Nemáte dostatečná oprávnění. Není možné uložit style sheet",
"No newsletter indicated" => "Žádný newsletter nebyl nalezen",
"No menu indicated" => "Žádné menu nebylo nalezeno",
"No content id indicated" => "Žádné id obsahu nebylo nalezeno",
......@@ -1292,7 +1292,7 @@ $lang=Array(
"The passwords did not match" => "Hesla se neshodují",
"You can not use the same password again" => "Nemůžete použít same hesloagain",
"Invalid old password" => "Nesprávné původní heslo",
"You dont have permission to edit messages" => "Nemáte dostatečná oprávnění. Nemůžete upravovat zprávy",
"You do not have permission to edit messages" => "Nemáte dostatečná oprávnění. Nemůžete upravovat zprávy",
"Tiki mail-in instructions" => "Tiki: mail-in instrukce",
"Permission denied you cannot view the calendar" => "Nemáte dostatečná oprávnění. Nemůžete prohlížet calendar",
"Forums" => "Fóra",
......@@ -1333,9 +1333,9 @@ $lang=Array(
"You couldn't exception a instance" => "You couldn't exception instance",
"Group already exists" => "Tato skupina již existuje",
"You must be a teacher or grader to access this page." => "Musíte být učitel nebo grader pro přístup na tuto (tento/toto) stránku.",
"You dont have permission to do that" => "Nemáte dostatečná oprávnění. Nemůžete to do that",
"You dont have permission to write the template" => "Nemáte dostatečná oprávnění. Nemůžete uložit šablonu",
"You dont have permission to read the template" => "Nemáte dostatečná oprávnění. Nemůžete načíst šablonu",
"You do not have permission to do that" => "Nemáte dostatečná oprávnění. Nemůžete to do that",
"You do not have permission to write the template" => "Nemáte dostatečná oprávnění. Nemůžete uložit šablonu",
"You do not have permission to read the template" => "Nemáte dostatečná oprávnění. Nemůžete načíst šablonu",
"Your email address has been removed from the list of addresses monitoring this tracker" => "Váš e-mail byl odstraněn ze seznamu adres, které sledují tento tracker",
"Your email address has been added to the list of addresses monitoring this tracker" => "Váš e-mail byl přidán do seznamu adres, které sledují tento tracker",
"You must be logged in to subscribe to newsletters" => "Musíte být přihlášena(a) jako registrovaný uživatel pro přihlášení k odběru newsletterů",
......@@ -1383,9 +1383,9 @@ $lang=Array(
"Maps feature is not correctly setup : Maps path is missing." => "Maps feature není correctly setup : cesta k mapám chybí.",
"Please create a directory named \$map_path to hold your map files." => "Prosím, vytvořte adresář pojmenovaný \$map_path to hold Vaše map soubory.",
"This mapfile already exists" => "Tento mapfile již exists",
"You dont have permission to write to the mapfile" => "Nemáte oprávnění to write to mapfile",
"You dont have permission to delete the mapfile" => "Nemáte oprávnění smazat mapfile",
"You dont have permission to read the mapfile" => "Nemáte oprávnění pro čtení mapfile",
"You do not have permission to write to the mapfile" => "Nemáte oprávnění to write to mapfile",
"You do not have permission to delete the mapfile" => "Nemáte oprávnění smazat mapfile",
"You do not have permission to read the mapfile" => "Nemáte oprávnění pro čtení mapfile",
"Top articles" => "Top články",
"Security check failed!" => "Security kontrola failed!",
"find" => "vyhledej",
......
......@@ -220,7 +220,7 @@ $lang=Array(
"My Pages" => "Mine Sider",
"My galleries" => "Mine gallerier",
"Featured links" => "Udvalgte links",
"You dont have permission to use this feature" => "Du har desværre ikke adgang til at bruge denne funktion - brug evt. FAQ",
"You do not have permission to use this feature" => "Du har desværre ikke adgang til at bruge denne funktion - brug evt. FAQ",
"Tag already exists" => "Bogmærke findes allerede",
"Tag not found" => "Bogmærke ikke fundet",
"The passwords dont match" => "Adgangskoderne passer desværre ikke sammen",
......@@ -372,7 +372,7 @@ $lang=Array(
"You cannot admin blogs" => "Du kan ikke administrere blogge",
"No image uploaded" => "Intet billede overført",
"You are not logged in" => "Du er ikke logget ind",
"You dont have permission to view other users data" => "Du har ikke adgang til at se andre brugeres data",
"You do not have permission to view other users data" => "Du har ikke adgang til at se andre brugeres data",
"The passwords did not match" => "Adgangskoderne passede ikke sammen",
"Invalid old password" => "Ugyldig gammel adgangskode",
"Permission denied you cannot edit this article" => "Adgang nægtet. Du har desværre ikke tilladelse til at redigere denne artikel",
......@@ -501,14 +501,14 @@ $lang=Array(
"View submissions" => "Se bidrag",
"List blogs" => "Blog oversigt",
"Create/Edit Blog" => "Opret/rediger blog",
"You dont have permissions to edit banners" => "Du har desværre ikke tilladelse til at redigere bannerannoncer",
"You do not have permissions to edit banners" => "Du har desværre ikke tilladelse til at redigere bannerannoncer",
"Banner not found" => "Bannerannonce ikke fundet",
"You dont have permission to edit this banner" => "Du har desværre ikke tilladelse til at redigere denne bannerannonce",
"You do not have permission to edit this banner" => "Du har desværre ikke tilladelse til at redigere denne bannerannonce",
"Permission denied you cannot remove banners" => "Du har desværre ikke tilladelse til at fjerne bannerannoncer",
"No banner indicated" => "Ingen bannerannonce angivet",
"Feature disabled" => "Funktionen er ikke aktiveret",
"You dont have permission to write the template" => "Du har desværre ikke tilladelse til at gemme skabelonen",
"You dont have permission to read the template" => "Du har ikke tilladelse til at læse skabelonen",
"You do not have permission to write the template" => "Du har desværre ikke tilladelse til at gemme skabelonen",
"You do not have permission to read the template" => "Du har ikke tilladelse til at læse skabelonen",
"No content id indicated" => "Ingen indholds ID opgivet",
"List" => "Oversigt",
"Last mod" => "Sidst ændret",
......@@ -1253,7 +1253,7 @@ $lang=Array(
"You cannot take this quiz twice" => "Du kan ikke tage denne quiz flere gange",
"Quiz time limit exceeded quiz cannot be computed" => "Tiden til rådighed til quiz'en er overskredet, resultat kan ikke udregnes",
"No result indicated" => "Intet resultat valgt",
"You dont have permission to edit messages" => "Du har desværre ikke tilladelse til at redigere meddelelser",
"You do not have permission to edit messages" => "Du har desværre ikke tilladelse til at redigere meddelelser",
"Invalid request to edit an image" => "Ugyldigt forsøg på at redigere billede",
"Permission denied you cannot edit images" => "Adgang nægtet. Du har desværre ikke tilladelse til at redigere billeder",
"Permission denied you can edit images but not in this gallery" => "Adgang nægtet. Du har tilladelse til at redigere billeder, men desværre ikke i dette galleri",
......@@ -1524,7 +1524,7 @@ $lang=Array(
"Password should be at least" => "Adgangskode skal være mindst",
"characters long" => "tegn langt",
"Password must contain both letters and numbers" => "Adgangskoder skal indeholde både bogstaver og tal",
"You dont have permission to do that" => "Du har desværre ikke tilladelse til at gøre dette",
"You do not have permission to do that" => "Du har desværre ikke tilladelse til at gøre dette",
"You must be logged in to subscribe to newsletters" => "Du skal være logget ind for at abonnere på nyhedsbreve",
"You cannot take this survey twice" => "Du kan ikke besvare dette spørgeskema flere gange",
"You have to provide a name to the file" => "Du er nød til at give filen et navn",//perhaps not used
......@@ -2763,7 +2763,7 @@ $lang=Array(
"event without name" => "begivenhed uden navn",
"Top authors" => "Top forfattere",
"Message sent to" => "Besked sendt til",
"You dont have permission to write the style sheet" => "Du har ikke tilladelse til at skrive style sheetet",
"You do not have permission to write the style sheet" => "Du har ikke tilladelse til at skrive style sheetet",
"You have to create a topic first" => "Du er nødt til at oprette et emne først",
"page imported" => "side importeret",
"created from import" => "oprettet fra import",
......
......@@ -243,7 +243,7 @@ $lang=Array(
"Your message has been queued for approval, the message will be posted after\r\n\na moderator approves it." => "Ihre Nachricht würde in die Warteschlange für Bestästigungen eingereiht. Sie wird angezeigt, sobald sie \r\n\nein Moderator freigegeben hat.",
"User can Configure Modules" => "Benutzer darf Module konfigurieren",
"All Fields must be non empty" => "Alle Felder müssen ausgef&uellt werden",
"You dont have permission to write the mapfile" => "Keine Berechtigung zum Schreiben der Kartendatei",
"You do not have permission to write the mapfile" => "Keine Berechtigung zum Schreiben der Kartendatei",
"Czech" => "Tschechisch",
"Danish" => "Dänisch",
"German" => "Deutsch",
......@@ -568,7 +568,7 @@ $lang=Array(
"Invalid user" => "Ungültiger Benutzer",
"Message will be sent to: " => "Die Nachricht wird versandt an: ",
"No more messages" => "Keine weiteren Nachrichten",
"You dont have permission to use this feature" => "Sie haben keine Berechtigung, diese Funktion zu nutzen",
"You do not have permission to use this feature" => "Sie haben keine Berechtigung, diese Funktion zu nutzen",
"Child categories" => "Unterkategorien",
"Objects in category" => "Objekte in Kategorie",
"edit" => "bearbeiten",
......@@ -663,12 +663,12 @@ $lang=Array(
"No site indicated" => "Kein Site angegeben",
"You can not download files" => "Du darst keine Dateien herunterladen",
"Permission denied you cannot edit this article" => "Zugriff verweigert. Sie können diesen Artikel nicht bearbeiten",
"You dont have permissions to edit banners" => "Sie haben keine Berechtigung, Banner zu bearbeiten",
"You do not have permissions to edit banners" => "Sie haben keine Berechtigung, Banner zu bearbeiten",
"Banner not found" => "Banner nicht gefunden",
"You dont have permission to edit this banner" => "Sie haben keine Berechtigung dieses Banner zu bearbeiten",
"You do not have permission to edit this banner" => "Sie haben keine Berechtigung dieses Banner zu bearbeiten",
"Permission denied you cannot create or edit blogs" => "Zugriff verweigert. Sie können Blogs nicht erstellen oder bearbeiten",
"Permission denied you cannot edit this blog" => "Zugriff verweigert. Sie können dieses Blog nicht bearbeiten",
"You dont have permission to write the style sheet" => "Berechtigung zum Verändern des Stylesheets nicht vorhanden",
"You do not have permission to write the style sheet" => "Berechtigung zum Verändern des Stylesheets nicht vorhanden",
"Invalid request to edit an image" => "Ungültige Anforderung zur Bearbeitung eines Bildes",
"Permission denied you cannot edit images" => "Zugriff verweigert. Sie können keine Bilder bearbeiten",
"Permission denied you can edit images but not in this gallery" => "Zugriff verweigert. Sie können Bilder bearbeiten, jedoch nicht in dieser Galerie",
......@@ -685,9 +685,9 @@ $lang=Array(
"Permission denied you cannot send submissions" => "Zugriff verweigert. Sie können Einreichungen nicht senden",
"Permission denied you cannot edit submissions" => "Zugriff verweigert. Sie können Einreichungen nicht bearbeiten",
"You have to create a topic first" => "Sie müssen zuerst ein Thema erstellen",
"You dont have permission to do that" => "Sie haben nicht die Berechtigung, das zu tun",
"You dont have permission to write the template" => "Sie haben keine Berechtigung, die Vorlage zu schreiben",
"You dont have permission to read the template" => "Sie haben keine Berechtigung, die Vorlage zu lesen",
"You do not have permission to do that" => "Sie haben nicht die Berechtigung, das zu tun",
"You do not have permission to write the template" => "Sie haben keine Berechtigung, die Vorlage zu schreiben",
"You do not have permission to read the template" => "Sie haben keine Berechtigung, die Vorlage zu lesen",
"page imported" => "Seite importiert",
"created from import" => "aus Import erstellt",
"You cannot edit this page because it is a user personal page" => "Sie können diese Seite nicht bearbeiten, da es sich um eine persönliche Benutzer-Seite handelt.",
......@@ -746,13 +746,13 @@ $lang=Array(
"changed" => "geändert",
"mapfile name incorrect" => "Name der Kartendatei nicht korrekt",
"This mapfile already exists" => "Diese Kartendatei existiert schon",
"You dont have permission to delete the mapfile" => "Keine Berechtigung zum Löschen der Kartendatei",
"You dont have permission to read the mapfile" => "Keine Berechtigung zum Lesen der Kartendatei",
"You do not have permission to delete the mapfile" => "Keine Berechtigung zum Löschen der Kartendatei",
"You do not have permission to read the mapfile" => "Keine Berechtigung zum Lesen der Kartendatei",
"Must be logged to use this feature" => "Für diese Funktion müssen Sie angemeldet sein",
"Welcome at Hawiki" => "Willkommen bei Hawiki",
"About" => "Über",
"You must log in to use this feature" => "Sie müssen sich anmelden, um diese Funktion zu nutzen",
"You dont have permission to view other users data" => "Sie haben keine Berechtigung, die Daten anderer Benutzer einzusehen",
"You do not have permission to view other users data" => "Sie haben keine Berechtigung, die Daten anderer Benutzer einzusehen",
"You must be logged in to subscribe to newsletters" => "Sie müssen eingeloggt sein, um Newsletter abonnieren zu können",
"No server indicated" => "Kein Server angegeben",
"Cannot connect to" => "Konnte Verbindung nicht herstellen zu",
......@@ -801,7 +801,7 @@ $lang=Array(
" successfully sent" => " erfolgreich verschickt",
" not sent" => " nicht verschickt",
"article" => "Artikel",
"You dont have permission to edit messages" => "Sie haben keine Berechtigung, diese Nachrichten zu bearbeiten",
"You do not have permission to edit messages" => "Sie haben keine Berechtigung, diese Nachrichten zu bearbeiten",
"Page must be defined inside a structure to use this feature" => "Für diese Funktion muß die Seite innerhalb einer Struktur angelegt werden",
"You cannot take this quiz twice" => "Sie können dieses Quiz nicht zweimal durchführen",
"Quiz time limit exceeded quiz cannot be computed" => "Quizzeit überschritten. Quiz kann nicht gewertet werden",
......@@ -3418,7 +3418,7 @@ $lang=Array(
"tiki-mobile.php" => "tiki-mobile.php",
"Security check failed!" => "Überprüfung fehlgeschlagen!",
"You do not have permissions to view the maps" => "Keine Berechtigung zum Betrachten von Karten",
"You dont have permission to write to the mapfile" => "Keine Berechtigung zum Schreiben von Kartendateien",
"You do not have permission to write to the mapfile" => "Keine Berechtigung zum Schreiben von Kartendateien",
"Only an admin can remove a thread." => "Nur ein Moderator kann einen Thread löschen.",
"Link" => "Link",
"Split a page into rows and columns" => "Seite in Spalten und Zeilen aufteilen",
......
......@@ -76,7 +76,7 @@ $lang=Array(
// "User \$a_user can not receive messages" => "User \$a_user can not receive messages",
// "Invalid user: \$a_user" => "Invalid user: \$a_user",
// "No more messages" => "No more messages",
// "You dont have permission to use this feature" => "You dont have permission to use this feature",
// "You do not have permission to use this feature" => "You do not have permission to use this feature",
// "%s enabled" => "%s enabled",
// "%s disabled" => "%s disabled",
// "Click here to delete this category" => "Click here to delete this category",
......@@ -223,12 +223,12 @@ $lang=Array(
// "You can not download files" => "You can not download files",
// "Permission denied you cannot edit this article" => "Permission denied you cannot edit this article",
// "The language can't be changed as its set of translations has already this language" => "The language can't be changed as its set of translations has already this language",
// "You dont have permissions to edit banners" => "You dont have permissions to edit banners",
// "You do not have permissions to edit banners" => "You do not have permissions to edit banners",
// "Banner not found" => "Banner not found",
// "You dont have permission to edit this banner" => "You dont have permission to edit this banner",
// "You do not have permission to edit this banner" => "You do not have permission to edit this banner",
// "Permission denied you cannot create or edit blogs" => "Permission denied you cannot create or edit blogs",
// "Permission denied you cannot edit this blog" => "Permission denied you cannot edit this blog",
// "You dont have permission to write the style sheet" => "You dont have permission to write the style sheet",
// "You do not have permission to write the style sheet" => "You do not have permission to write the style sheet",
// "Invalid request to edit an image" => "Invalid request to edit an image",
// "Permission denied you cannot edit images" => "Permission denied you cannot edit images",
// "Permission denied you can edit images but not in this gallery" => "Permission denied you can edit images but not in this gallery",
......@@ -245,9 +245,9 @@ $lang=Array(
// "Permission denied you cannot send submissions" => "Permission denied you cannot send submissions",
// "Permission denied you cannot edit submissions" => "Permission denied you cannot edit submissions",
// "You have to create a topic first" => "You have to create a topic first",
// "You dont have permission to do that" => "You dont have permission to do that",
// "You dont have permission to write the template" => "You dont have permission to write the template",
// "You dont have permission to read the template" => "You dont have permission to read the template",
// "You do not have permission to do that" => "You do not have permission to do that",
// "You do not have permission to write the template" => "You do not have permission to write the template",
// "You do not have permission to read the template" => "You do not have permission to read the template",
// "No topic id specified" => "No topic id specified",
// "Invalid topic id specified" => "Invalid topic id specified",
// "No object indicated" => "No object indicated",
......@@ -385,9 +385,9 @@ $lang=Array(
// "Please create a directory named \$map_path to hold your map files." => "Please create a directory named \$map_path to hold your map files.",
// "mapfile name incorrect" => "mapfile name incorrect",
// "This mapfile already exists" => "This mapfile already exists",
// "You dont have permission to write to the mapfile" => "You dont have permission to write to the mapfile",
// "You dont have permission to delete the mapfile" => "You dont have permission to delete the mapfile",
// "You dont have permission to read the mapfile" => "You dont have permission to read the mapfile",
// "You do not have permission to write to the mapfile" => "You do not have permission to write to the mapfile",
// "You do not have permission to delete the mapfile" => "You do not have permission to delete the mapfile",
// "You do not have permission to read the mapfile" => "You do not have permission to read the mapfile",
// "Tiki RSS feed for maps" => "Tiki RSS feed for maps",
// "List of maps available." => "List of maps available.",
// "You do not have permissions to view the layers" => "You do not have permissions to view the layers",
......@@ -411,7 +411,7 @@ $lang=Array(
// "About" => "About",
// "You need to run setup.sh :<br />./setup.sh www-data all" => "You need to run setup.sh :<br />./setup.sh www-data all",
// "You must log in to use this feature" => "You must log in to use this feature",
// "You dont have permission to view other users data" => "You dont have permission to view other users data",
// "You do not have permission to view other users data" => "You do not have permission to view other users data",
// "You must be logged in to subscribe to newsletters" => "You must be logged in to subscribe to newsletters",
// "No server indicated" => "No server indicated",
// "Cannot connect to" => "Cannot connect to",
......@@ -468,7 +468,7 @@ $lang=Array(
// " successfully sent" => " successfully sent",
// " not sent" => " not sent",
// "Invalid variable value : " => "Invalid variable value : ",
// "You dont have permission to edit messages" => "You dont have permission to edit messages",
// "You do not have permission to edit messages" => "You do not have permission to edit messages",
// "This feature is for admins only" => "This feature is for admins only",
// "Page must be defined inside a structure to use this feature" => "Page must be defined inside a structure to use this feature",
// "You cannot take this quiz twice" => "You cannot take this quiz twice",
......
......@@ -43,9 +43,9 @@ $lang=Array(
//"You do not have permissions to view the maps" => "You do not have permissions to view the maps",
//"mapfile name incorrect" => "mapfile name incorrect",
//"This mapfile already exists" => "This mapfile already exists",
//"You dont have permission to write the mapfile" => "You dont have permission to write the mapfile",
//"You dont have permission to delete the mapfile" => "You dont have permission to delete the mapfile",
//"You dont have permission to read the mapfile" => "You dont have permission to read the mapfile",
//"You do not have permission to write the mapfile" => "You do not have permission to write the mapfile",
//"You do not have permission to delete the mapfile" => "You do not have permission to delete the mapfile",
//"You do not have permission to read the mapfile" => "You do not have permission to read the mapfile",
//"You do not have permissions to view the layers" => "You do not have permissions to view the layers",
//"Could not upload the file" => "Could not upload the file",
//"You do not have permissions to delete a file" => "You do not have permissions to delete a file",
......@@ -528,7 +528,7 @@ $lang=Array(
//"Message will be sent to: " => "Message will be sent to: ",
//"Re:" => "Re:",
//"No more messages" => "No more messages",
//"You dont have permission to use this feature" => "You dont have permission to use this feature",
//"You do not have permission to use this feature" => "You do not have permission to use this feature",
//"Objects in category" => "Objects in category",
//"edit" => "edit",
//"remove" => "remove",
......@@ -622,12 +622,12 @@ $lang=Array(
//"No site indicated" => "No site indicated",
//"You can not download files" => "You can not download files",
//"Permission denied you cannot edit this article" => "Permission denied you cannot edit this article",
//"You dont have permissions to edit banners" => "You dont have permissions to edit banners",
//"You do not have permissions to edit banners" => "You do not have permissions to edit banners",
//"Banner not found" => "Banner not found",
//"You dont have permission to edit this banner" => "You dont have permission to edit this banner",
//"You do not have permission to edit this banner" => "You do not have permission to edit this banner",
//"Permission denied you cannot create or edit blogs" => "Permission denied you cannot create or edit blogs",
//"Permission denied you cannot edit this blog" => "Permission denied you cannot edit this blog",
//"You dont have permission to write the style sheet" => "You dont have permission to write the style sheet",
//"You do not have permission to write the style sheet" => "You do not have permission to write the style sheet",
//"Invalid request to edit an image" => "Invalid request to edit an image",
//"Permission denied you cannot edit images" => "Permission denied you cannot edit images",
//"Permission denied you can edit images but not in this gallery" => "Permission denied you can edit images but not in this gallery",
......@@ -642,9 +642,9 @@ $lang=Array(
//"Permission denied you cannot send submissions" => "Permission denied you cannot send submissions",
//"Permission denied you cannot edit submissions" => "Permission denied you cannot edit submissions",
//"You have to create a topic first" => "You have to create a topic first",
//"You dont have permission to do that" => "You dont have permission to do that",
//"You dont have permission to write the template" => "You dont have permission to write the template",
//"You dont have permission to read the template" => "You dont have permission to read the template",
//"You do not have permission to do that" => "You do not have permission to do that",
//"You do not have permission to write the template" => "You do not have permission to write the template",
//"You do not have permission to read the template" => "You do not have permission to read the template",
//"page imported" => "page imported",
//"created from import" => "created from import",
//"You cannot edit this page because it is a user personal page" => "You cannot edit this page because it is a user personal page",
......@@ -705,7 +705,7 @@ $lang=Array(
//"Must be logged to use this feature" => "Must be logged to use this feature",
//"About" => "About",
//"You must log in to use this feature" => "You must log in to use this feature",
//"You dont have permission to view other users data" => "You dont have permission to view other users data",
//"You do not have permission to view other users data" => "You do not have permission to view other users data",
//"You must be logged in to subscribe to newsletters" => "You must be logged in to subscribe to newsletters",
//"No server indicated" => "No server indicated",
//"Cannot connect to" => "Cannot connect to",
......@@ -755,7 +755,7 @@ $lang=Array(
//" successfully sent" => " successfully sent",
//"article" => "article",
//" not sent" => " not sent",
//"You dont have permission to edit messages" => "You dont have permission to edit messages",
//"You do not have permission to edit messages" => "You do not have permission to edit messages",
//"Page must be defined inside a structure to use this feature" => "Page must be defined inside a structure to use this feature",
//"You cannot take this quiz twice" => "You cannot take this quiz twice",
//"Quiz time limit exceeded quiz cannot be computed" => "Quiz time limit exceeded quiz cannot be computed",
......
......@@ -785,7 +785,7 @@ $lang=Array(
"Permission denied you cannot edit this gallery" => "No tiene permiso para editar esta galería",
"Permission denied you cannot remove this gallery" => "No puede quitar esta galería",
"You have to type a searchword" => "Tiene que escribir una palabra a buscar",
"You dont have permission to use this feature" => "No tiene permiso para usar este módulo",
"You do not have permission to use this feature" => "No tiene permiso para usar este módulo",
"Permission denied you can not view this section" => "Permiso denegado no puede ver esta sección",
"Upload was not successful" => "La subida no fue exitosa",
"Invalid filename (using filters for filenames)" => "Nombre de archivo inválido (usando filtros para nombres de archivo)",
......@@ -809,14 +809,14 @@ $lang=Array(
"changed" => "modificado",
"Feature disabled" => "Opción deshabilitada",
"You do not have permissions to view the maps" => "No tiene permiso para ver los mapas",
"You dont have permission to do that" => "No tiene permisos",
"You do not have permission to do that" => "No tiene permisos",
"Maps feature is not correctly setup : Maps path is missing." => "La función de Mapas no esta correctamente configurada: falta directorio para los mapas.",
"Please create a directory named \$map_path to hold your map files." => "Por favor cree un directorio llamado \$map_path para guardar sus archivos de mapa.",
"mapfile name incorrect" => "Nombre de mapa incorrecto",
"This mapfile already exists" => "Este mapa ya existe",
"You dont have permission to write to the mapfile" => "No tiene permiso para escribir en el mapa",
"You dont have permission to delete the mapfile" => "No tiene permiso para borrar el mapa",
"You dont have permission to read the mapfile" => "No tiene permiso para leer el mapa",
"You do not have permission to write to the mapfile" => "No tiene permiso para escribir en el mapa",
"You do not have permission to delete the mapfile" => "No tiene permiso para borrar el mapa",
"You do not have permission to read the mapfile" => "No tiene permiso para leer el mapa",
"This script cannot be called directly" => "Este script no puede ser llamado directamente",
"Click here to delete this category" => "Cliquee aquí para borrar esta categoría",
"Child categories" => "Subcategorías",
......@@ -858,9 +858,9 @@ $lang=Array(
"I have refused your friendship request!" => "Rechacé su pedido de amistad!",
"Security check failed!" => "Fallo chequeo de seguridad!",
"find" => "encontrar",
"You dont have permissions to edit banners" => "No tiene permiso para editar banners",
"You do not have permissions to edit banners" => "No tiene permiso para editar banners",
"Banner not found" => "Banner no encontrado",
"You dont have permission to edit this banner" => "No tiene permiso para editar este banner",
"You do not have permission to edit this banner" => "No tiene permiso para editar este banner",
"You don't have permission to edit quizzes." => "No tiene permiso para editar cuestionarios.",
"No object indicated" => "No se indicó objeto",
"No type indicated" => "No se indicó tipo",
......@@ -921,7 +921,7 @@ $lang=Array(
"No galleryId specified" => "No se especificó galleryId",
"Tiki RSS feed for the image gallery: " => "Tiki RSS feed para la galería de imágenes: ",
"You must log in to use this feature" => "Debe estar logueado para usar esta característica",
"You dont have permission to view other users data" => "No tiene permiso para ver datos de otros usuarios",
"You do not have permission to view other users data" => "No tiene permiso para ver datos de otros usuarios",
"Non-existent link" => "Enlace inexistente",
"Tiki RSS feed for the file gallery: " => "Tiki RSS feed para la galería de archivos: ",
"Top articles" => "Artículos más leídos",
......@@ -1076,7 +1076,7 @@ $lang=Array(
"Error: Assignment not found." => "Error: Tarea no encontrada.",
"Permission denied: Students may NOT edit their work after the due date." => "Permiso denegado: Los estudiantes NO pueden editar su trabajo luego de la fecha de entrega.",
"Permission denied: The teacher must wait until the due date to edit students' work." => "Permiso denegado: el profesor debe esperar hasta fecha de entrega para editar el trabajo de los estudiantes.",
"You dont have permission to edit messages" => "No tiene permiso para editar mensajes",
"You do not have permission to edit messages" => "No tiene permiso para editar mensajes",
"No activity indicated" => "No se indicó actividad",
"You cant execute this activity" => "No puede ejecutar esta actividad",
"Upload failed" => "Subida errónea",
......@@ -1123,8 +1123,8 @@ $lang=Array(
"Permission denied you cannot remove this blog" => "No puede quitar este blog",
"Tiki RSS feed for weblogs" => "Tiki RSS feed para weblogs",
"Last posts to weblogs." => "Últimos posts en weblogs.",
"You dont have permission to write the template" => "No tiene permiso para escribir la plantilla",
"You dont have permission to read the template" => "No tiene permiso para leer la plantilla",
"You do not have permission to write the template" => "No tiene permiso para escribir la plantilla",
"You do not have permission to read the template" => "No tiene permiso para leer la plantilla",
"You have to provide a hotword and a URL" => "Tiene que proveer una palabra clave y una URL",
"Last sites." => "Últimos sitios.",
"Error processing zipped image package" => "Error procesando paquete de imágenes zipeado",
......@@ -1253,7 +1253,7 @@ $lang=Array(
"You couldn't abort a instance" => "No puede abortar una instancia",
"You couldn't exception a instance" => "No puede hacer una excepcion en una instancia",
"Permission denied you must be a student to view assignments." => "Permiso denegado debe ser un estudiante para ver deberes.",
"You dont have permission to write the style sheet" => "No tiene permiso para escribir la hoja de estilo",
"You do not have permission to write the style sheet" => "No tiene permiso para escribir la hoja de estilo",
"Error Message" => "Mensaje de Error",
"Tiki RSS Feed Error Message" => "Tiki RSS Feed Mensaje de Error",
"You are not logged in and no user indicated" => "No esta logueado y no hay usuario indicado",
......
......@@ -416,7 +416,7 @@ $lang=Array(
"User \$a_user can not receive messages" => "L'utilisateur \$a_user ne peut pas recevoir de messages",
"Invalid user: \$a_user" => "Utilisateur invalide : \$a_user",
"No more messages" => "Plus de messages",
"You dont have permission to use this feature" => "Vous n'avez pas les droits pour utiliser cette fonctionnalité",
"You do not have permission to use this feature" => "Vous n'avez pas les droits pour utiliser cette fonctionnalité",
"%s enabled" => "Fonctionnalité activée : %s",
"%s disabled" => "Fonctionnalité désactivée : %s",
"Click here to delete this category" => "Cliquer ici pour détruire cette catégorie",
......@@ -572,12 +572,12 @@ $lang=Array(
"You can not download files" => "Vous ne pouvez pas télécharger de fichiers",
"Permission denied you cannot edit this article" => "Droit d'accès refusé : vous ne pouvez modifier cet article",
"The language can't be changed as its set of translations has already this language" => "La langue ne peut pas être changée parce qu'il y a déjà cette langue dans le jeu de traductions",
"You dont have permissions to edit banners" => "Droit d'accès refusé : vous ne pouvez modifier les bannières",
"You do not have permissions to edit banners" => "Droit d'accès refusé : vous ne pouvez modifier les bannières",
"Banner not found" => "Page d'ouverture introuvable",
"You dont have permission to edit this banner" => "Droit d'accès refusé : vous ne pouvez modifier cette bannière",
"You do not have permission to edit this banner" => "Droit d'accès refusé : vous ne pouvez modifier cette bannière",
"Permission denied you cannot create or edit blogs" => "Droit d'accès refusé : vous ne pouvez créer/modifier de blogues",
"Permission denied you cannot edit this blog" => "Droit d'accès refusé : vous ne pouvez modifier ce blogue",
"You dont have permission to write the style sheet" => "Vous n'avez pas la permission d'écrire la feuille de style",
"You do not have permission to write the style sheet" => "Vous n'avez pas la permission d'écrire la feuille de style",
"Invalid request to edit an image" => "Demande de modification d'image invalide",
"Permission denied you cannot edit images" => "Droit d'accès refusé : vous ne pouvez modifier les images",
"Permission denied you can edit images but not in this gallery" => "Droit d'accès refusé : vous pouvez modifier des images mais pas dans cette galerie",
......@@ -594,9 +594,9 @@ $lang=Array(
"Permission denied you cannot send submissions" => "Droit d'accès refusé : vous ne pouvez publier d'articles",
"Permission denied you cannot edit submissions" => "Droit d'accès refusé : vous ne pouvez modifier les articles publiés",
"You have to create a topic first" => "Vous devez créer un sujet d'abord",
"You dont have permission to do that" => "Vous n'avez pas les droits d'accès pour faire cela",
"You dont have permission to write the template" => "Droit d'accès refusé : vous ne pouvez écrire le gabarit",
"You dont have permission to read the template" => "Droit d'accès refusé : vous ne pouvez lire le gabarit",
"You do not have permission to do that" => "Vous n'avez pas les droits d'accès pour faire cela",
"You do not have permission to write the template" => "Droit d'accès refusé : vous ne pouvez écrire le gabarit",
"You do not have permission to read the template" => "Droit d'accès refusé : vous ne pouvez lire le gabarit",
"No topic id specified" => "Aucun id de sujet spécifié",
"Invalid topic id specified" => "Id de sujet invalide",
"No object indicated" => "Aucun objet indiqué",
......@@ -743,9 +743,9 @@ $lang=Array(
"Please create a directory named \$map_path to hold your map files." => "SVP, créez un répertoire \$map_path où seront placés les fichiers cartes.",
"mapfile name incorrect" => "nom de fichier-carte incorrect",
"This mapfile already exists" => "Le fichier-carte existe déjà",
"You dont have permission to write to the mapfile" => "Droit d'accès refusé : vous ne pouvez pas écrire le fichier-carte",
"You dont have permission to delete the mapfile" => "Droit d'accès refusé : vous ne pouvez effacer le fichier-carte",
"You dont have permission to read the mapfile" => "Droit d'accès refusé : vous ne pouvez lire le fichier-carte",
"You do not have permission to write to the mapfile" => "Droit d'accès refusé : vous ne pouvez pas écrire le fichier-carte",
"You do not have permission to delete the mapfile" => "Droit d'accès refusé : vous ne pouvez effacer le fichier-carte",
"You do not have permission to read the mapfile" => "Droit d'accès refusé : vous ne pouvez lire le fichier-carte",
"Tiki RSS feed for maps" => "Canal de syndication RSS Tiki pour les cartes",
"List of maps available." => "Liste des cartes disponibles.",
"You do not have permissions to view the layers" => "Droit d'accès refusé : vous ne pouvez pas voir les layers",
......@@ -767,7 +767,7 @@ $lang=Array(
"You can browse this site on your mobile device by directing your device's browser towards the following URL here on this site:" => "Vous pouvez parcourir ce site de votre mobile en suivant le lien :",
"About" => "Au sujet",
"You must log in to use this feature" => "Vous devez vous inscrire pour utiliser cette fonctionnalité",
"You dont have permission to view other users data" => "Droit d'accès refusé : vous ne pouvez afficher les données des autres utilisateurs",
"You do not have permission to view other users data" => "Droit d'accès refusé : vous ne pouvez afficher les données des autres utilisateurs",
"You must be logged in to subscribe to newsletters" => "Vous devez vous connecter pour vous inscrire à une newsletter",
"No server indicated" => "Aucun serveur indiqué",
"Cannot connect to" => "Impossible de se connecter à",
......@@ -823,7 +823,7 @@ $lang=Array(
" successfully sent" => " envoyé avec succès",
" not sent" => " pas envoyé",
"Invalid variable value : " => "Valeur invalide pour la variable : ",
"You dont have permission to edit messages" => "Vous n'avez pas les droits d'accès pour modifier des messages",
"You do not have permission to edit messages" => "Vous n'avez pas les droits d'accès pour modifier des messages",
"This feature is for admins only" => "Cette fonctionnalité est seulement pour les administrateurs",
"Page must be defined inside a structure to use this feature" => "La page doit être définie à l'intérieur d'une structure pour utiliser cette fonctionnalité",
"You cannot take this quiz twice" => "Vous ne pouvez remplir ce QCM deux fois",
......
......@@ -950,7 +950,7 @@ $lang = Array(
"Rating" => "דירוג",
// tiki-edit_banner.php
"You dont have permissions to edit banners" => "אין הרשאות לעריכת באנרים.",
"You do not have permissions to edit banners" => "אין הרשאות לעריכת באנרים.",
"Use text" => "שימוש בטקסט",
"To date" => "עד תאריך",
"from" => "החל מ",
......@@ -1137,9 +1137,9 @@ $lang = Array(
"none" => "ללא תבנית",
// tiki-edit_templates.php
"You dont have permission to read the template" => "אין הרשאות לקריאת התבנית.",
"You dont have permission to do that" => "אין הראשות לביצוע פעולה זאת.",
"You dont have permission to write the template" => "אין הרשאות לכתובת התבנית.",
"You do not have permission to read the template" => "אין הרשאות לקריאת התבנית.",
"You do not have permission to do that" => "אין הראשות לביצוע פעולה זאת.",
"You do not have permission to write the template" => "אין הרשאות לכתובת התבנית.",
"Feature disabled" => "התכונה אינה פעילה",
"Template" => "תבניות",
"Template listing" => "רשימת תבניות",
......@@ -1282,7 +1282,7 @@ $lang = Array(
"create new block" => "יצירת בלוק חדש",
"Program" => "קביעת תוכן",
"You dont have permission to use this feature" => "אין הרשאה להשתמש בתכונה זאת.",
"You do not have permission to use this feature" => "אין הרשאה להשתמש בתכונה זאת.",
"Users can suggest questions" => "משתמשים יכולים להציע שאלות",
"Create/edit Faq" => "יצירת/עריכת שאלות נפוצות",
......@@ -1583,7 +1583,7 @@ $lang = Array(
"username" => "שם משתמש",
"clear" => "ניקוי",
"You dont have permission to edit messages" => "אין הרשאות לעריכת הגיגים.",
"You do not have permission to edit messages" => "אין הרשאות לעריכת הגיגים.",
"Tiki ShoutBox" => "הגיגים",
"Post or edit a message" => "שליחת/עריכת הודעה",
"Messages" => "הודעות",
......@@ -1762,7 +1762,7 @@ $lang = Array(
"Invalid old password" => "סיסמה ישנה לא תקינה.",
"The passwords did not match" => "הסיסאות החדשות אינן תואמות.",
"You dont have permission to view other users data" => "אין הרשאה לצפות בנתוני משתמשים אחרים",
"You do not have permission to view other users data" => "אין הרשאה לצפות בנתוני משתמשים אחרים",
"Password should be at least" => "הסיסמה צריכה להיות באורך של לפחות",
"Password must contain both letters and numbers" => "הסיסמה צריכה להכיל גם תווים וגם ספרות",
"characters long" => "תווים",
......@@ -1796,7 +1796,7 @@ $lang = Array(
// tiki-view_banner.php
"No banner indicated" => "לא נבחר באנר",
"You dont have permission to edit this banner" => "אין הרשאות לעריכת הבאנר",
"You do not have permission to edit this banner" => "אין הרשאות לעריכת הבאנר",
"Banner not found" => "הבאנר לא נמצא",
"Click ratio" => "יחס הקלקה",
"Weekdays" => "ימי השבוע",
......
......@@ -1988,14 +1988,14 @@ $lang=Array(
"You cant download files" => "Ne možete skidati datoteke",//perhaps not used
"You can't post in any blog maybe you have to create a blog first" => "Ne možete pisati ni u jednom blogu. Možda prvo trebate napraviti blog?",
"You cant use the same password again" => "Ne možete ponovo koristiti istu šifru",//perhaps not used
"You dont have permission to do that" => "Nemate dozvolu za to",
"You dont have permission to edit messages" => "Nemate dozvolu za mijenjanje poruke",
"You dont have permission to edit this banner" => "Nemate dozvolu za mijenjanje ovog oglasa",
"You dont have permission to read the template" => "Nemate dozvolu za čitanje šablone",
"You dont have permission to use this feature" => "Nemate dozvolu za korištenje ove osobine",
"You dont have permission to view other users data" => "Nemate dozvolu za gledanje podataka o ostalim korisnicima",
"You dont have permission to write the template" => "Nemate dozvolu za kreiranje šablone",
"You dont have permissions to edit banners" => "Nemate dozvolu za mijenjanje oglasa",
"You do not have permission to do that" => "Nemate dozvolu za to",
"You do not have permission to edit messages" => "Nemate dozvolu za mijenjanje poruke",
"You do not have permission to edit this banner" => "Nemate dozvolu za mijenjanje ovog oglasa",
"You do not have permission to read the template" => "Nemate dozvolu za čitanje šablone",
"You do not have permission to use this feature" => "Nemate dozvolu za korištenje ove osobine",
"You do not have permission to view other users data" => "Nemate dozvolu za gledanje podataka o ostalim korisnicima",
"You do not have permission to write the template" => "Nemate dozvolu za kreiranje šablone",
"You do not have permissions to edit banners" => "Nemate dozvolu za mijenjanje oglasa",
"You have" => "Imate",
"You have to provide a name to the file" => "Morate upisati naziv datoteke",//perhaps not used
"You have to provide a name to the image" => "Morate upisati ime slike",
......@@ -2844,7 +2844,7 @@ $lang=Array(
"You can unsubscribe from this newsletter following this link" => "Možete prekinuti vašu pretplatu na ove novine prateći ovaj link",
"You cant execute this activity" => "Ne možete da pokrenete ovu aktivnost",
"You do not have permission to use this feature." => "Nemate dozvolu da koristite ovu mogućnost",
"You dont have permission to write the style sheet" => "Nemate dozvolu da pravite stranu sa stilovima",
"You do not have permission to write the style sheet" => "Nemate dozvolu da pravite stranu sa stilovima",
"You have to create a gallery first!" => "Prvo morate da napravite galeriju!",
"You have to create a topic first" => "Prvo morate da napravite temu",
"You have to enter a title and text" => "Morate upisati i naslov i tekst",
......
......@@ -373,9 +373,9 @@ $lang=Array(
// "Please create a directory named \$map_path to hold your map files." => "Please create a directory named \$map_path to hold your map files.",
// "mapfile name incorrect" => "mapfile name incorrect",
// "This mapfile already exists" => "This mapfile already exists",
// "You dont have permission to write to the mapfile" => "You dont have permission to write to the mapfile",
// "You dont have permission to delete the mapfile" => "You dont have permission to delete the mapfile",
// "You dont have permission to read the mapfile" => "You dont have permission to read the mapfile",
// "You do not have permission to write to the mapfile" => "You do not have permission to write to the mapfile",
// "You do not have permission to delete the mapfile" => "You do not have permission to delete the mapfile",
// "You do not have permission to read the mapfile" => "You do not have permission to read the mapfile",
// "No questions group indicated" => "No questions group indicated",
// "Click here to delete this category" => "Click here to delete this category",
// "The language can't be changed as its set of translations has already this language" => "The language can't be changed as its set of translations has already this language",
......@@ -3476,7 +3476,7 @@ $lang=Array(
"You are not logged in and no user indicated" => "You are not logged in and no user indicated",
"No channel indicated" => "No channel indicated",
"No nickname indicated" => "No nickname indicated",
"You dont have permission to write the style sheet" => "You dont have permission to write the style sheet",
"You do not have permission to write the style sheet" => "You do not have permission to write the style sheet",
// ###
// ### end of possibly untranslated words
// ###
......@@ -3497,7 +3497,7 @@ $lang=Array(
"characters long" => "karakter hosszúnak kell lennie",
"No page indicated" => "Nincs megjeleníthető lap",
"Page cannot be found" => "Az oldal nem található!",
"You dont have permission to use this feature" => "Nincs engedélye, hogy ezt a szolgáltatást használja",
"You do not have permission to use this feature" => "Nincs engedélye, hogy ezt a szolgáltatást használja",
"Permission denied you cannot view this section" => "Hozzáférés megtagadva, Ön nem láthatja ezt a részt",
"Blogs" => "Blogok",
"Articles" => "Cikkek",
......@@ -3508,13 +3508,13 @@ $lang=Array(
"Cannot connect to" => "Nem tudok ide csatlakozni:",
"Cannot get messages" => "Nem tudom letölteni az üzeneteket",
"Banner not found" => "Nem találom a banner-t...",
"You dont have permission to edit this banner" => "Nincs jogod ezt a banner-t szerkeszteni!",
"You do not have permission to edit this banner" => "Nincs jogod ezt a banner-t szerkeszteni!",
"forum topic" => "fórum téma",
"No forum indicated" => "Nincs fórum feltüntetve",
"No thread indicated" => "Nincs thread feltüntetve",
"Feature disabled" => "A szolgáltatás ki van kapcsolva",
"or" => "vagy",
"You dont have permission to view other users data" => "Nincs jogod más felhasználók adatainak a megtekintéséhez!",
"You do not have permission to view other users data" => "Nincs jogod más felhasználók adatainak a megtekintéséhez!",
"Permission denied you cannot access this gallery" => "Ehhez a galériához nem férhetsz hozzá! Hozzáférés megtagadva...",
"Permission denied you cannot remove images from this gallery" => "Te nem távolíthatsz el képet ebből a galériából! Hozzáférés megtagadva...",
"No newsletter indicated" => "Nincs megjeleníthető újság",
......@@ -3551,9 +3551,9 @@ $lang=Array(
"Permission denied you cannot edit images" => "Képek szerkesztéséhez több jogosultságra van szükséged.",
"Permission denied you can edit images but not in this gallery" => "Általában szerkesztheted a képeket, kivéve ebben a galériában. Ehhez több jogosultságra van szükséged.",
"Failed to edit the image" => "A kép módosítási kísérlete sikertelen",
"You dont have permission to do that" => "Ehhez több jogosultságra van szükséged.",
"You dont have permission to write the template" => "A sablonok szerkesztéséhez több jogosultságra van szükséged.",
"You dont have permission to read the template" => "A sablonok megtekintéséhez több jogosultságra van szükséged.",
"You do not have permission to do that" => "Ehhez több jogosultságra van szükséged.",
"You do not have permission to write the template" => "A sablonok szerkesztéséhez több jogosultságra van szükséged.",
"You do not have permission to read the template" => "A sablonok megtekintéséhez több jogosultságra van szükséged.",
"ERROR: No valid users to send the message" => "HIBA: Nincs érvényes felhasználó akinek elküldhetnéd az üzeneted",
"Invalid user" => "Érvénytelen felhasználó",
"Message will be sent to: " => "Az üzenetet neki küldöm: ",
......@@ -3598,7 +3598,7 @@ $lang=Array(
"Invalid username or password" => "Nem megfelelő felhasználónév vagy jelszó",
"No menu indicated" => "Nincs megjeleníthető menü",
"Map" => "Térkép",
"You dont have permissions to edit banners" => "Nincs jogod a banner-eket szerkeszteni!",
"You do not have permissions to edit banners" => "Nincs jogod a banner-eket szerkeszteni!",
"The page cannot be found" => "A lap nem található",
"Permission denied you cannot remove banners" => "Nem távolíthatsz el banner-eket! Hozzáférés megtagadva...",
"This feature has been disabled" => "Ez a szolgáltatás ki van kapcsolva",
......@@ -3638,7 +3638,7 @@ $lang=Array(
"Permission denied you cannot rebuild thumbnails in this gallery" => "Nem tudod újra-kreálni a miniatűröket! Hozzáférés megtagadva...",
"Permission denied you cannot rotate images in this gallery" => "Nem forgathatod a képeket ebben a galériában! Hozzáférés megtagadva...",
"Page must be defined inside a structure to use this feature" => "Az oldalt egy struktúrán belül kell elhelyezned ahhoz, hogy ezt szolgáltatást használni tudd",
"You dont have permission to edit messages" => "Nincs jogod ezt az oldalt szerkeszteni",
"You do not have permission to edit messages" => "Nincs jogod ezt az oldalt szerkeszteni",
"Top visited blogs" => "Leglátogatottabb naplók",
"Last posts" => "Legújabb bejegyzések",
"Language created" => "Az új nyelv létre lett hozva",
......
......@@ -225,9 +225,9 @@ $lang=Array(