strings.xml 11.5 KB
Newer Older
Juraj Janecek's avatar
Juraj Janecek committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--
 * Copyright (C) 2008 The Android Open Source Project
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *
 *   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
-->
Roumen Petrov's avatar
Roumen Petrov committed
17

Juraj Janecek's avatar
Juraj Janecek committed
18
<resources>
Roumen Petrov's avatar
Roumen Petrov committed
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  <string name="application_terminal">Emulátor terminálu</string>
  <string name="preferences">Nastavenia</string>
  <string name="new_window">Nové okno</string>
  <string name="close_window">Zavrieť okno</string>
  <string name="window_list">Okná</string>
  <string name="prev_window">Dalšie okno</string>
  <string name="next_window">Predchádzajúce okno</string>
  <string name="reset">Obnoviť terminál</string>
  <string name="send_email">Poslať e-mailom</string>
  <string name="special_keys">Špeciálne klávesy</string>
  <string name="toggle_soft_keyboard">Prepnúť softvérovú klávesnicu</string>

  <string name="reset_toast_notification">Stav terminálu pre toto okno bol obnovený.</string>

  <string name="enable_wakelock">Zabrániť uspaniu</string>
  <string name="disable_wakelock">Povoliť uspanie</string>
  <string name="enable_wifilock">Zabrániť odpojeniu Wi-Fi</string>
  <string name="disable_wifilock">Povoliť odpojenie Wi-Fi</string>

  <string name="edit_text">Upraviť text</string>
  <string name="select_text">Vybrať text</string>
  <string name="copy_all">Kopírovať všetko</string>
  <string name="paste">Prilepiť</string>
  <string name="send_control_key">Poslať ovládací kláves</string>
  <string name="send_fn_key">Poslať funkčný kláves</string>

  <string name="window_title">Okno %1$d</string>

  <string name="service_notify_text">Terminálová relácia je spustená</string>

  <string name="process_exit_message">Terminálová relácia bola ukončená</string>

  <!-- Preference dialog -->
  <string name="screen_preferences">Obrazovka</string>

  <string name="title_statusbar_preference">Stavový riadok</string>
  <string name="summary_statusbar_preference">Zobraziť/skryť stavový riadok.</string>
  <string name="dialog_title_statusbar_preference">Stavový riadok</string>

  <string name="title_actionbar_preference">Panel akcií</string>
  <string name="summary_actionbar_preference">Vybrať správanie panela akcií (Android 3.0 a vyšší).</string>
60
  <string name="summary_actionbar_preference_compat">Vybrať správanie panela akcií.</string>
Roumen Petrov's avatar
Roumen Petrov committed
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
  <string name="dialog_title_actionbar_preference">Správanie panela akcií</string>

  <string name="title_orientation_preference">Orientácia obrazovky</string>
  <string name="summary_orientation_preference">Vybrať správanie orientácie obrazovky.</string>
  <string name="dialog_title_orientation_preference">Správanie orientácie obrazovky</string>

  <string name="title_cursorstyle_preference">Štýl kurzoru</string>
  <string name="summary_cursorstyle_preference">Vybrať štýl kurzoru.</string>
  <string name="dialog_title_cursorstyle_preference">Štýl kurzoru</string>

  <string name="title_cursorblink_preference">Blikanie kurzoru</string>
  <string name="summary_cursorblink_preference">Vybrať blikanie kurzoru.</string>
  <string name="dialog_title_cursorblink_preference">Blikanie kurzoru</string>

  <string name="text_preferences">Text</string>

  <string name="title_utf8_by_default_preference">Predvolene do UTF-8</string>
  <string name="summary_utf8_by_default_preference">Režim UTF-8 je predvolene povolený.</string>

  <string name="title_fontsize_preference">Veľkosť písma</string>
  <string name="summary_fontsize_preference">Vybrať výšku znaku v bodoch.</string>
  <string name="dialog_title_fontsize_preference">Veľkosť fontu</string>

  <string name="title_color_preference">Farby</string>
  <string name="summary_color_preference">Vybrať farbu textu.</string>
  <string name="dialog_title_color_preference">Farba textu</string>

  <string name="keyboard_preferences">Klávesnica</string>

  <string name="title_backaction_preference">Správanie tlačidla Späť</string>
  <string name="summary_backaction_preference">Vybrať správanie tlačidla Späť.</string>
  <string name="dialog_title_backaction_preference">Správanie tlačidla Späť</string>

  <string name="title_controlkey_preference">Ovládací kláves</string>
  <string name="summary_controlkey_preference">Vybrať ovládací kláves.</string>
  <string name="dialog_title_controlkey_preference">Ovládací kláves</string>

  <string name="title_fnkey_preference">Funkčný kláves</string>
  <string name="summary_fnkey_preference">Vybrať funkčný kláves.</string>
  <string name="dialog_title_fnkey_preference">Funkčný kláves</string>

  <string name="title_ime_preference">Metóda vstupu</string>
  <string name="summary_ime_preference">Vybrať metódu zadávania pre softvérovú klávesnicu.</string>
  <string name="dialog_title_ime_preference">Metóda vstupu</string>

  <string name="shell_preferences">Konzola</string>
  <string name="title_shell_preference">Príkazový riadok</string>
  <string name="summary_shell_preference">Vybrať príkaz pre konzolu.</string>
  <string name="dialog_title_shell_preference">Konzola</string>

  <string name="title_initialcommand_preference">Počiatočný príkaz</string>
  <string name="summary_initialcommand_preference">Poslať do konzoly po spustení.</string>
  <string name="dialog_title_initialcommand_preference">Počiatočný príkaz</string>

  <string name="title_termtype_preference">Typ terminálu</string>
  <string name="summary_termtype_preference">Typ terminálu pre nahlásenie do konzoly.</string>
  <string name="dialog_title_termtype_preference">Typ terminálu</string>

  <string name="title_close_window_on_process_exit_preference">Zavrieť okno po ukončení</string>
  <string name="summary_close_window_on_process_exit_preference">Po ukončení konzoly zavrieť okno.</string>

  <string name="title_verify_path_preference">Overiť položky v PATH</string>
  <string name="summary_verify_path_preference">Odstrániť neprístupné priečinky z PATH.</string>

  <string name="title_home_path_preference">Domovský priečinok</string>
  <string name="summary_home_path_preference">Umiestnenie zapisovateľného priečinka, ktorý bude použitý ako domovský.</string>

  <string name="control_key_dialog_title">Ovládacie a funkčné klávesy</string>
  <string name="control_key_dialog_control_text">CTRLKEY medzera : [email protected] (NUL)\nCTRLKEY A..Z : Ctrl-A..Z\nCTRLKEY 5 : Ctrl-]\nCTRLKEY 6 : Ctrl-^\nCTRLKEY 7 : Ctrl-_\nCTRLKEY 9 : F11\nCTRLKEY 0 : F12</string>
  <string name="control_key_dialog_control_disabled_text">Ovládacie klávesy nie sú nastavené.</string>
  <string name="control_key_dialog_fn_text">FNKEY 1..9 : F1-F9\nFNKEY 0 : F10\nFNKEY W : hore\nFNKEY A : vľavo\nFNKEY S : dole\nFNKEY D : vpravo\nFNKEY P : stránka hore\nFNKEY N : stránka dole\nFNKEY T : tabulátor\nFNKEY L : | (zvislá čiara)\nFNKEY U : _ (podčiarkovník)\nFNKEY E : Ctrl-[ (ESC)\nFNKEY X : vymazať\nFNKEY I : vložiť\nFNKEY H : domov\nFNKEY F : koniec\nFNKEY . : Ctrl-\\\n</string>
  <string name="control_key_dialog_fn_disabled_text">Funkčné klávesy nie sú nastavené.</string>

  <string name="confirm_window_close_message">Zavrieť toto okno?</string>

  <string name="perm_run_script">Spustiť ľubovoľné príkazy</string>
  <string name="permdesc_run_script">Umožniť aplikáciám otvoriť nové okno v Emulátori terminálu pre Android a spustiť príkazy v tomto okne so všetkými povoleniami terminálu a to vrátane prístupu na Internet a ku karte SD.</string>
  <string name="perm_append_to_path">Pridať príkazy do Emulátora terminálu Android</string>
  <string name="permdesc_append_to_path">Umožňuje aplikáciám poskytnúť ďalšie príkazy (pridať priečinky do PATH) v Emulátori terminálu pre Android.</string>
  <string name="perm_prepend_to_path">Prepísať príkazy v Emulátori terminálu Android</string>
  <string name="permdesc_prepend_to_path">Umožňuje aplikáciám prepísať existujúce príkazy so svojimi vlastnými verziami (podradiť priečinky v PATH) v Emulátori terminálu pre Android.</string>

  <string name="email_transcript_subject">Prepis z Emulátora terminálu pre Android</string>
  <string name="email_transcript_chooser_title">Poslať prepis prostredníctvom</string>
  <string name="email_transcript_no_email_activity_found">Nie je možné vybrať e-mailovú aktivitu na poslanie prepisu.</string>

  <string name="alt_sends_esc">Posielať ESC pomocou klávesu Alt</string>
  <string name="alt_sends_esc_summary_on">Kláves Alt posiela ESC.</string>
  <string name="alt_sends_esc_summary_off">Kláves Alt neposiela ESC.</string>

  <string name="title_mouse_tracking_preference">Posielať udalosti myši</string>
  <string name="summary_mouse_tracking_preference">Posielať udalosti kliknutia a posunu ako sekvencie ESCAPE do terminálu.</string>

  <string name="title_use_keyboard_shortcuts">Používať klávesové skratky</string>
  <string name="use_keyboard_shortcuts_summary_on">Ctrl-Tab: prepnúť okno, Ctrl-Shift-N: nové okno, Ctrl-Shift-V: prilepiť.</string>
  <string name="use_keyboard_shortcuts_summary_off">Klávesové skratky sú zakázané.</string>

  <string name="help">Pomocník</string>
Lars Grefer's avatar
Lars Grefer committed
159
  <string name="activity_term_here_title">Otvoriť terminál</string>
Roumen Petrov's avatar
Roumen Petrov committed
160

161
  <!-- BEGIN SHORTCUT RELATED STRINGS -->
Roumen Petrov's avatar
Roumen Petrov committed
162
  <string name="activity_shortcut_create">Skratka terminálu</string>
163 164
  <!-- FileSelection activity -->
  <string name="fsnavigator_title">Vyberte súbor</string>
Roumen Petrov's avatar
Roumen Petrov committed
165 166 167
  <string name="fsnavigator_no_external_storage">Nedostupný externý ukladací priestor</string>
  <string name="fsnavigator_optional_enter_path">Alebo zadajte umiestnenie sem.</string>
  <string name="fsnavigator_change_theme">Zmeniť tému</string>
168
  <!-- AddShortcut activity -->
Roumen Petrov's avatar
Roumen Petrov committed
169
  <string name="addshortcut_command_hint">príkaz</string>
170
  <string name="addshortcut_example_hint">--príklad=\"a\"</string>
Roumen Petrov's avatar
Roumen Petrov committed
171 172 173
  <string name="addshortcut_button_find_command">Nájsť príkaz</string>
  <string name="addshortcut_navigator_title">VYBERTE CIEĽ SKRATKY</string>
  <string name="addshortcut_command_window_instructions">Príkazové okno vyžaduje celé umiestnenie, žiadne argumenty. Pre ostatné príkazy použite okno pre argumenty (napríklad: cd /sdcard).</string>
174 175
  <string name="addshortcut_arguments_label">Argumenty</string>
  <string name="addshortcut_shortcut_label">Názov skratky</string>
Roumen Petrov's avatar
Roumen Petrov committed
176 177 178
  <string name="addshortcut_button_text_icon">Text ikony</string>
  <string name="addshortcut_make_text_icon">Vytvoriť text ikony</string>
  <string name="addshortcut_title">Skratka terminálu</string>
179
  <!-- ColorValue.java -->
Roumen Petrov's avatar
Roumen Petrov committed
180 181 182 183 184 185
  <string name="colorvalue_letter_alpha">α</string>
  <string name="colorvalue_letter_red">Č</string>
  <string name="colorvalue_letter_green">Z</string>
  <string name="colorvalue_letter_blue">M</string>
  <string name="colorvalue_label_lock_button_column">Zamknúť</string>
  <string name="colorvalue_icon_text_entry_hint">Zadajte text ikony</string>
186
  <!-- END SHORTCUT RELATED STRINGS -->
Juraj Janecek's avatar
Juraj Janecek committed
187
</resources>