...
 
Commits (2)
......@@ -2,13 +2,13 @@
title: O slovníku
date: 2019-03-28 11:16:44
---
<span class="tableOfContents">[Ve zkratce](#ve-zkratce)[Ke stažení](#ke-stazeni)[Potřebujete něco jiného?](#potrebujete-neco-jineho)[Jak slovník vypadá a jak vznikl](#jak-slovnik-vypada)[Jak slovník vylepšit](#jak-slovnik-vylepsit)[Proč se píše o českých slovnících, když je tu jediný?](#proc-slovniky)</span>
<span class="tableOfContents">[Ve zkratce](#ve-zkratce)[Ke stažení](#ke-stazeni)[Potřebujete něco jiného?](#potrebujete-neco-jineho)[Jak slovník vypadá a jak vznikl](#jak-slovnik-vypada)[Jak slovník vylepšit](#jak-slovnik-vylepsit)[Proč se píše o českých slovnících, když je tu jediný?](#proc-slovniky)[Kontakt](#kontakt)</span>
<a name="ve-zkratce"></a>
## Ve zkratce
- český slovník kontroly pravopisu s licencí umožňující libovolné využití,
- k vyzkoušení jako [rozšíření pro kancelářský balík LibreOffice](czech-cc0-dictionaries.oxt) a na [zdejším webu](index.html),
- k vyzkoušení jako [rozšíření pro kancelářský balík LibreOffice](https://extensions.libreoffice.org/extensions/czech-cc0-dictionaries-ceske-cc0-slovniky) a na [zdejším webu](index.html),
- experimentální, sice s obsáhlou slovní zásobou, ale s výraznými systematickými mezerami,
......@@ -17,7 +17,7 @@ date: 2019-03-28 11:16:44
<a name="ke-stazeni"></a>
## Ke stažení
- [rozšíření pro LibreOffice](czech-cc0-dictionaries.oxt),
- [rozšíření pro LibreOffice](https://extensions.libreoffice.org/extensions/czech-cc0-dictionaries-ceske-cc0-slovniky),
- [repozitář se zdrojovým kódem na GitLabu](https://gitlab.com/strepon/czech-cc0-dictionaries/).
......@@ -44,7 +44,7 @@ Drtivá většina slov pochází z Tvaroslovného slovníku, podíl tvarů získ
Slovník je nutné považovat za **experimentální**, nevhodný pro běžné nasazení. Přestože Tvaroslovný slovník vzešel z analýzy celé slovní zásoby, zveřejněny byly jen tři slovní druhy: podstatná a přídavná jména a slovesa. Wikidata, kde nalezneme slovní druhy bez omezení, jsou zase výsledkem mravenčí práce jednotlivců a zatím pokrývají jen malou část jazyka. Při zkoušení slovníku si záhy všimnete i dalších systematických nedostatků: chybí stupňovaná přídavná jména a vlastní jména, zahrnuty jsou některé nespisovné tvary a podobně.
Formátem je široce používaný [Hunspell](https://hunspell.github.io/). Zdrojové kódy slovníku jsou k dispozici [na GitLabu](https://gitlab.com/strepon/czech-cc0-dictionaries/), k vyzkoušení je připraveno [rozšíření pro LibreOffice](czech-cc0-dictionaries.oxt) a v repozitáři nalezneme také [doplněk pro software Mozilly](https://gitlab.com/strepon/czech-cc0-dictionaries/tree/master/mozilla), například Firefox.
Formátem je široce používaný [Hunspell](https://hunspell.github.io/). Zdrojové kódy slovníku jsou k dispozici [na GitLabu](https://gitlab.com/strepon/czech-cc0-dictionaries/), k vyzkoušení je připraveno [rozšíření pro LibreOffice](https://extensions.libreoffice.org/extensions/czech-cc0-dictionaries-ceske-cc0-slovniky) a v repozitáři nalezneme také [doplněk pro software Mozilly](https://gitlab.com/strepon/czech-cc0-dictionaries/tree/master/mozilla), například Firefox.
![Kontrola pravopisu pomocí rozšíření pro LibreOffice](images/libreoffice_spellcheck.png "Kontrola pravopisu pomocí rozšíření pro LibreOffice")
......@@ -88,3 +88,8 @@ Obohatit Wikidata a vylepšit slovník můžeme i jinak. Také tyto činnosti vy
## Proč se píše o českých slovnících, když je tu jediný?
U slov ve Wikidatech, odkud slovník přebírá data, lze uvádět různorodé informace. Ačkoliv jich tam je v současnosti poskrovnu, jednou z nich snad budeme moci vytvořit nejen slovník kontroly pravopisu, ale třeba také slovník dělení slov, synonym, antonym či výkladový slovník.
<a name="kontakt"></a>
## Kontakt
O slovník se stará tým, který lokalizuje do češtiny kancelářský balík LibreOffice. Napsat nám můžete do [e-mailové konference](https://listarchives.libreoffice.org/cz/lokalizace/) na adresu lokalizace@cz.libreoffice.org (e-mail bude veřejně viditelný).
\ No newline at end of file