Commit 6d4d4aa5 authored by MartinFIT's avatar MartinFIT

Text - typographics ~

parent 7a142f02
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
@BOOK{Pravidla,
author = "Zdeněk Hlavsa and others",
title = "{\it Pravidla českého pravopisu}",
publisher = "Academia",
year = "2005",
isbn = "80-200-1327-X",
}
@BOOK{Knuth,
author = "Donald E. Knuth",
title = "{\it The {\TeX}book}",
publisher = "Addison-Wesley Publishing Company",
year = "1996",
isbn = "0-201-13447-0",
}
@BOOK{Rybicka,
author = "Jiří Rybička",
title = "{\it {\LaTeX} pro začátečníky}",
publisher = "Konvoj",
year = "1999",
isbn = "ISBN~80-85615-77-0",
}
@BOOK{Olsak,
author = "Petr Olšák",
title = "{\it {\TeX}book naruby}",
publisher = "Konvoj",
year = "2001",
isbn = "I80-7302-0007-6",
}
@BOOK{Eikh,
author = "Victor Eikhout",
title = "{\it {\TeX}by Topics, a {\TeX}nitian's Reference }",
publisher = "Addison-Wesley UK",
year = "2001",
isbn = "0-201-56882-9",
}
@MISC{cstugWeb,
author = "Petr Sojka and others",
title = "{\it Československé sdružení uživatelů {\TeX}u}",
url = "http://www.cstug.cz",
note = "[Online; navštíveno 12.05.2016]"
}
@MISC{fitWeb,
author = "Zdena Rábová and Petr Hanáček and Petr Peringer and Petr Přikryl and Bohuslav Křena",
title = "{\it Užitečné rady pro psaní odborného textu}",
howpublished = "FIT VUT v Brně",
year = "2008",
month = Nov,
url = "http://www.fit.vutbr.cz/info/statnice/psani_textu.html",
note = "[Online; navštíveno 12.05.2015]"
}
@MISC{citace,
author = "Zdena Rábová and Petr Hanáček and Petr Peringer and Petr Přikryl and Bohuslav Křena",
title = "{\it Pravidla pro bibliografické citace}",
howpublished = "FIT VUT v Brně",
year = "2014",
month = Mar,
url = "http://www.fit.vutbr.cz/info/szz/bib_citace.html",
note = "[Online; navštíveno 12.07.2016]"
}
@MISC{biblio,
author = "Olga Biernátová and Jan Skůpa",
title = "{\it Bibliografické odkazy a citace dokumentů}",
url = "http://www.citace.com/download/CSN-ISO-690.pdf",
month = Sep,
year = "2011",
note = "[Online; navštíveno 14.07.2017]"
}
@MISC{formalniBP,
author = "Zdena Rábová and Petr Přikryl and Petr Peringer and Petr Lampa and Bohuslav Křena",
title = "{\it Závazné pokyny pro vypracování a odevzdání bakalářské práce}",
url = "http://www.fit.vutbr.cz/info/szz/pokyny_bp.php",
note = "[Online; navštíveno 30.06.2016]"
}
@MISC{formalniDP,
author = "Zdena Rábová and Petr Přikryl and Petr Peringer and Petr Lampa and Bohuslav Křena",
title = "{\it Závazné pokyny pro vypracování a odevzdání diplomové práce}",
url = "http://www.fit.vutbr.cz/info/szz/pokyny_dp.php",
note = "[Online; navštíveno 30.06.2016]"
}
@MISC{smernice,
author = "Miroslav Doupovec and Kamil Gregorek",
title = "{\it Směrnice rektora č. 2/2009 -- Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací}",
url = "https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/smernice-rektora-f34920/smernice-rektora-c-2-2009-uprava-odevzdavani-zverejnovani-a-uchovavani-vysokoskolskych-kvalifikacnich-praci-d39448/",
note = "[Online; navštíveno 30.06.2016]"
}
@MISC{prirucka,
key = "Cerna",
author = "Anna Černá and Jan Chromý and Hana Konečná and others",
title = "{\it Internetová jazyková příručka -- Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, v. v. i.}",
howpublished = "Centrum zpracování přirozeného jazyka FI MU",
url = "http://prirucka.ujc.cas.cz/",
note = "[Online; navštíveno 15.07.2016]"
}
@MISC{Herout,
author = "Adam Herout",
title = "{\it herout.net -- Poznámky učitele, kouče, čtenáře.}",
url = "http://www.herout.net/",
note = "[Online; navštíveno 15.07.2016]"
}
@MISC{chyby,
author = "Igor Szöke",
title = "{\it Textová část BP/DP - Lessons learned}",
url = "http://blog.igor.szoke.cz/2012/01/textova-cast-bpdp-lessons-learned-1.html",
note = "[Online; navštíveno 15.07.2016]"
}
@MISC{rady,
author = "Igor Szöke",
title = "{\it Píšete diplomku? 15+1 rad, které vám pomohou.}",
url = "http://blog.igor.szoke.cz/2011/12/pisete-diplomku-151-rad-ktere-vam.html",
note = "[Online; navštíveno 15.07.2016]"
}
@MISC{Beran,
author = "Vítězslav Beran",
title = "{\it Beran-BP DP Projekty}",
url = "http://merlin.fit.vutbr.cz/wiki/index.php/Beran-BP_DP_Projekty",
note = "[Online; navštíveno 15.07.2016]"
}
@MISC{BeranPDF,
author = "Vítězslav Beran",
title = "{\it Jak psát technickou zprávu}",
url = "http://www.fit.vutbr.cz/~beranv/podpora/Jak%20psat%20technickou%20zpravu.pdf",
note = "[Online; navštíveno 15.07.2016]"
}
@MISC{Cernocky,
key = "Cernocky",
author = "Jan Černocký",
title = "{\it Cernocky BP DP-obecne}",
url = "http://merlin.fit.vutbr.cz/wiki/index.php/Cernocky_BP_DP-obecne",
note = "[Online; navštíveno 25.07.2016]"
}
@MISC{CernockyEnglish,
key = "Cernocky",
author = "Jan Černocký",
title = "{\it English SOS}",
url = "https://merlin.fit.vutbr.cz/wiki/index.php/English_SOS",
note = "[Online; navštíveno 25.07.2016]"
}
@MISC{Zemcik,
author = "Pavel Zemčík",
title = "{\it Všeobecné pokyny pro studenty a vůbec}",
url = "http://www.fit.vutbr.cz/~zemcik/Pokyny.pdf",
note = "[Online; navštíveno 25.07.2016]"
}
@BOOK{Lebrun2011,
author = {Jean-Luc Lebrun},
title = {Scientific Writing 2.0: a reader and writer's guide},
publisher = {World Scientific Publishing},
year = {2011},
note = {ISBN: 9814350605},
owner = {herout},
timestamp = {2015.01.20}
}
%=========================
@MISC{systemonlineBigData,
author = "Ondřej Dolák",
title = "{\it Big data - Nové způsoby zpracování a analýzy velkých objemů dat}",
title = "{\it Big data - Nové způsoby zpracování a~analýzy velkých objemů dat}",
url = "https://www.systemonline.cz/clanky/big-data.htm",
note = "[Online; navštíveno 26.09.2017]"
}
......@@ -330,7 +154,7 @@
@MISC{noSqlPdb,
author = "Marek Rychlý",
title = "{\it NoSQL databáze}",
howpublished = "FIT VUT v Brně",
howpublished = "FIT VUT v~Brně",
year = "2013",
month = Oct,
url = "http://www.fit.vutbr.cz/~rychly/public/docs/slides-nosql-databases/slides-nosql-databases.pdf",
......@@ -401,8 +225,8 @@
@MISC{hadoopPdi,
author = "Marek Rychlý",
title = "{\it Paradigma MapReduce a Apache Hadoop}",
howpublished = "FIT VUT v Brně",
title = "{\it Paradigma MapReduce a~Apache Hadoop}",
howpublished = "FIT VUT v~Brně",
year = "2017",
month = Nov,
url = "https://www.fit.vutbr.cz/~rychly/private/pdi/PDI.hadoop_print.pdf",
......
......@@ -9,8 +9,8 @@
\chapter{Konfigurace} \label{configuration}
\section{Systém distribuovaného úložiště}
Konfigurace aplikace DistributedRepository se nachází v souboru \\ \texttt{DistributedRepository/src/main/resources/application.properties} \\
a obsahuje tyto položky:
Konfigurace aplikace DistributedRepository se nachází v~souboru \\ \texttt{DistributedRepository/src/main/resources/application.properties} \\
a~obsahuje tyto položky:
\vspace{0.5cm}
\noindent \texttt{\# Cassandra \\
......@@ -54,9 +54,9 @@ tmp.directory=tmp/
}
\section{Klientská aplikace}
Konfigurace aplikace ProducerDemo se nachází v souboru \\
Konfigurace aplikace ProducerDemo se nachází v~souboru \\
\texttt{ProducerDemo/src/main/resources/application.properties} \\
a obsahuje tyto položky:
a~obsahuje tyto položky:
\vspace{0.5cm}
\noindent \texttt{\# Hadoop \\
......@@ -92,33 +92,33 @@ cz.vutbr.fit.producerdemo.demo.LoadPcapProducerDemo.dataSourceStorage=HDFS
}
\chapter{Běhové prostředí}
Jako běhové prostředí pro systém distribuovaného repositáře byl zvolen projekt \texttt{Docker} \footnote{https://www.docker.com/} z důvodu jednodušší a oddělené správy použitých technologií. Každá technologie běží v odděleném kontejneru spuštěném z předem připraveného obrazu. Všechny soubory a skripty týkající se běhového prostředí jsou uloženy v adresáři \texttt{Docker/}.
Jako běhové prostředí pro systém distribuovaného repositáře byl zvolen projekt \texttt{Docker} \footnote{https://www.docker.com/} z~důvodu jednodušší a~oddělené správy použitých technologií. Každá technologie běží v~odděleném kontejneru spuštěném z~předem připraveného obrazu. Všechny soubory a~skripty týkající se běhového prostředí jsou uloženy v~adresáři \texttt{Docker/}.
\section{Obrazy}
Každou technologii reprezentuje samostatný obraz (angl. \texttt{image}), v němž je daná technologie nainstalována.
Každou technologii reprezentuje samostatný obraz (angl. \texttt{image}), v~němž je daná technologie nainstalována.
\vspace{0.5cm}
\noindent Kompletní přehled obrazů:
\begin{lstlisting}[language=bash,basicstyle={\small\ttfamily}]
$ docker image ls
REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE
martinfit/maven 3.5.2-jdk-9-slim 3b5fe317e7ef 2 weeks ago 449MB
martinfit/cassandra latest cb028d053919 2 weeks ago 323MB
wurstmeister/kafka latest a958fac18206 3 weeks ago 330MB
mongo latest 5b1317f8158f 4 weeks ago 366MB
cassandra latest c6b513da2ff3 4 weeks ago 323MB
maven 3.5.2-jdk-9-slim 58405637ffbb 8 weeks ago 392MB
wurstmeister/zookeeper latest 351aa00d2fe9 16 months ago 478MB
sequenceiq/hadoop-docker latest 5c3cc170c6bc 2 years ago 1.77GB
REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE
martinfit/maven 3.5.2-jdk-9-slim b78e23733813 3 hours ago 449MB
martinfit/cassandra 3 9a1473c2fc55 3 hours ago 323MB
wurstmeister/kafka 1.0.1 2e0c23534746 2 weeks ago 330MB
mongo 3.4 9ad59b0c0624 3 weeks ago 360MB
cassandra 3 c6b513da2ff3 4 weeks ago 323MB
maven 3.5.2-jdk-9-slim 58405637ffbb 8 weeks ago 392MB
wurstmeister/zookeeper latest 351aa00d2fe9 16 months ago 478MB
sequenceiq/hadoop-docker 2.7.1 42efa33d1fa3 2 years ago 1.76GB
\end{lstlisting}
\noindent Většina výše uvedených obrazů pochází přímo z oficiálního repositáře \texttt{Docker Hub} \footnote{https://hub.docker.com/}. Výjimku tvoří obrazy \texttt{martinfit/maven} a \texttt{martinfit/cassandra}. Tyto dva obrazy jsou založeny na obrazech z Docker Hub, ale byla do nich přidána dodatečná konfigurace. Obraz pro databázi Cassandra byl mírně upraven, aby bylo možné inicializovat schéma databáze při spuštění kontejneru. Do obrazu pro nástroj Maven byla doinstalována nativní knihovna \texttt{libpcap} kvůli korektnímu běhu knihovny Pcap4J \ref{pcap4j}.
\noindent Většina výše uvedených obrazů pochází přímo z~oficiálního repositáře \texttt{Docker Hub} \footnote{https://hub.docker.com/}. Výjimku tvoří obrazy \texttt{martinfit/maven} a~\texttt{martinfit/cassandra}. Tyto dva obrazy jsou založeny na obrazech z~Docker Hub, ale byla do nich přidána dodatečná konfigurace. Obraz pro databázi Cassandra byl mírně upraven, aby bylo možné inicializovat schéma databáze při spuštění kontejneru. Do obrazu pro nástroj Maven byla doinstalována nativní knihovna \texttt{libpcap} kvůli korektnímu běhu knihovny Pcap4J \ref{pcap4j}.
Instalaci prostředí (tzn. stažení a sestavení obrazů) provádí nástroje \texttt{docker-compose pull} a \texttt{docker build} uvnitř skriptu \texttt{install-docker-enviroment.sh}. Spuštění kontejnerů z definovaných obrazů zajistí skript \texttt{run-docker-enviroment.sh}. Zastavit kontejnery lze pomocí skriptu \texttt{stop-docker-enviroment.sh}. Veškerá konfigurace obrazů a kontejnerů se nachází v souboru \texttt{Environment/docker-compose.yml}.
Instalaci prostředí (tzn. stažení a~sestavení obrazů) provádí nástroje \texttt{docker-compose pull} a~\texttt{docker build} uvnitř skriptu \texttt{install-docker-enviroment.sh}. Spuštění kontejnerů z~definovaných obrazů zajistí skript \texttt{run-docker-enviroment.sh}. Zastavit kontejnery lze pomocí skriptu \texttt{stop-docker-enviroment.sh}. Veškerá konfigurace obrazů a~kontejnerů se nachází v~souboru \texttt{Environment/docker-compose.yml}.
\chapter{Spuštění aplikací} \label{launching}
Sestavení jednotlivých modulů zajišťují přiložené skripty \texttt{install.sh} v adresáři každého modulu. Jednotlivé cesty ke skriptům jsou:
Sestavení jednotlivých modulů zajišťují přiložené skripty \texttt{install.sh} v~adresáři každého modulu. Jednotlivé cesty ke skriptům jsou:
\begin{enumerate}
\item \texttt{Communication/install.sh}
......@@ -130,10 +130,10 @@ Sestavení jednotlivých modulů zajišťují přiložené skripty \texttt{insta
\item \texttt{ProducerDemo/install.sh}
\end{enumerate}
\noindent Kvůli závislostem mezi moduly je nutné skripty spustit ve výše uvedeném pořadí. Moduly jsou zkompilovány a sestaveny pomocí nástroje Maven, který provede stažení všech potřebných závislostí.
\noindent Kvůli závislostem mezi moduly je nutné skripty spustit ve výše uvedeném pořadí. Moduly jsou zkompilovány a~sestaveny pomocí nástroje Maven, který provede stažení všech potřebných závislostí.
\section{DistributedRepository}
Systém distribuovaného úložiště lze spustit skriptem \texttt{DistributedRepository/run.sh}, který dynamicky zjistí IP adresy běžících kontejnerů v Docker, a na základě zjištěných hodnot přepíše aplikační proměnné.
Systém distribuovaného úložiště lze spustit skriptem \texttt{DistributedRepository/run.sh}, který dynamicky zjistí IP adresy běžících kontejnerů v~Docker, a~na základě zjištěných hodnot přepíše aplikační proměnné.
\section{ProducerDemo}
Klientskou aplikaci lze spustit pomocí skriptu \texttt{ProducerDemo/run.sh}, který také dynamicky přepíše aplikační proměnné podle běžících kontejnerů.
......
No preview for this file type
......@@ -89,11 +89,11 @@
%---------------------------------------------------------------------------
\projectinfo{
%Prace / Thesis
project=SP, %typ prace BP/SP/DP/DR / thesis type (SP = term project)
project=DP, %typ prace BP/SP/DP/DR / thesis type (SP = term project)
year=2018, %rok odevzdání / year of submission
date=\today, %datum odevzdani / submission date
%Nazev prace / thesis title
title.cs={Distribuovaný repositář digitálních forenzních dat}, %nazev prace v cestine ci slovenstine (dle zadani) / thesis title in czech language (according to assignment)
title.cs={Distribuovaný repositář digitálních\\ forenzních dat}, %nazev prace v cestine ci slovenstine (dle zadani) / thesis title in czech language (according to assignment)
title.en={Distributed Forensic Digital Data Repository}, %nazev prace v anglictine / thesis title in english
%Autor / Author
author={Martin Josefík}, %cele jmeno a prijmeni autora / full name and surname of the author
......@@ -131,8 +131,8 @@
}
%Abstrakt (cesky, slovensky ci anglicky) / Abstract (in czech, slovak or english)
\abstract[cs]{Tato práce se zabývá návrhem distribuovaného repositáře zaměřeného jako úložiště rozsáhlých digitálních forenzních dat. Teoretická část práce pojednává o forenzní analýze digitálních dat a co je jejím cílem. Současně také vysvětluje Big data, vhodné úložiště, jejich vlastnosti, výhody a nevýhody.
Hlavní část práce se pak zabývá návrhem a implementací distribuovaného úložiště pro digitální forenzní data. Návrh se rovněž zaměřuje na vhodnou indexaci uložených dat a rozšiřitelnost pro podporu nových druhů digitálních forenzních dat do budoucna.
\abstract[cs]{Tato práce se zabývá návrhem distribuovaného repositáře zaměřeného jako úložiště rozsáhlých digitálních forenzních dat. Teoretická část práce pojednává o~forenzní analýze digitálních dat a~co je jejím cílem. Současně také vysvětluje Big data, vhodné úložiště, jejich vlastnosti, výhody a~nevýhody.
Hlavní část práce se pak zabývá návrhem a~implementací distribuovaného úložiště pro digitální forenzní data. Návrh se rovněž zaměřuje na vhodnou indexaci uložených dat a~rozšiřitelnost pro podporu nových druhů digitálních forenzních dat do budoucna.
%Implementovaný systém bude zhodnocen z hlediska výkonu a použití pro vybrané druhy digitálních forenzních dat.
}
......@@ -142,16 +142,16 @@ The main part of the thesis deals with the design and implementation of distribu
}
%Klicova slova (cesky, slovensky ci anglicky) / Keywords (in czech, slovak or english)
\keywords[cs]{Big data, forenzní analýza digitálních dat, formáty digitálních forenzních dat, AFF4, distribuované databáze, NoSQL databáze, Kafka, Big data přístupy a technologie, asynchronní komunikace}
\keywords[cs]{Big data, forenzní analýza digitálních dat, formáty digitálních forenzních dat, AFF4, distribuované databáze, NoSQL databáze, Kafka, Big data přístupy a~technologie, asynchronní komunikace}
\keywords[en]{Big data, digital forensics, forensics file formats, AFF4, distributed databases, NoSQL databases, Kafka, Big data approaches and technologies, asynchronous communication}
%Prohlaseni (u anglicky psane prace anglicky, u slovensky psane prace slovensky)
%Declaration (for thesis in english should be in english)
\declaration{Prohlašuji, že jsem tento semestrální projekt vypracoval samostatně pod vedením pana RNDr. Marka Rychlého, Ph.D. Uvedl jsem všechny literární prameny a publikace, ze kterých jsem čerpal.}
\declaration{Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně pod vedením pana RNDr. Marka Rychlého, Ph.D. Uvedl jsem všechny literární prameny a~publikace, ze kterých jsem čerpal.}
%Podekovani (nepovinne, nejlepe v jazyce prace) / Acknowledgement (optional, ideally in the language of the thesis)
\acknowledgment{Rád bych touto cestou poděkoval vedoucímu mého semestrálního projektu panu RNDr. Markovi Rychlému, Ph.D. za odborné vedení, poskytované rady a připomínky v průběhu řešení práce.}
\acknowledgment{Rád bych touto cestou poděkoval vedoucímu mé diplomové práce panu RNDr. Markovi Rychlému, Ph.D. za odborné vedení, poskytované rady a~připomínky v~průběhu řešení práce.}
% řeší první/poslední řádek odstavce na předchozí/následující stránce
% solves first/last row of the paragraph on the previous/next page
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment