Commit dc95ca5f authored by Júda Ronén's avatar Júda Ronén

Koloroj

parent 12630365
\pgfdeclarepatternformonly{diagolines}%
{\pgfqpoint{-1cm}{-1cm}}%
{\pgfqpoint{10cm}{10cm}}%
{\pgfqpoint{2cm}{2cm}}%
{
\pgfsetlinewidth{0.7cm}
\pgfpathmoveto{\pgfqpoint{0cm}{0cm}}
\pgfpathlineto{\pgfqpoint{2.0cm}{2.0cm}}
\pgfusepath{stroke}
}
\usepackage{xcolor}
\definecolor{kc}{HTML}{FF0000}
\definecolor{kd}{HTML}{00FF00}
\definecolor{ke}{HTML}{0000FF}
\renewcommand{\B }{\presuokarinon{fill}{fill}{fill}{fill}{1}}
\renewcommand{\c }{\presukoloron{kc}}
\newcommand{\cis}{\presukolorojn{kc}{kd}}
\renewcommand{\d }{\presukoloron{kd}}
\newcommand{\dis}{\presuokarinon{fill}{pattern=diagolines, pattern color = black!50}{fill}{fill}{0}}
\newcommand{\e }{\presuokarinon{fill}{ }{fill}{fill}{0}}
\newcommand{\f }{\presuokarinon{ }{ }{fill}{fill}{0}}
\newcommand{\fis}{\presuokarinon{fill}{fill}{ }{fill}{0}}
\newcommand{\g }{\presuokarinon{ }{fill}{ }{fill}{0}}
\newcommand{\gis}{\presuokarinon{fill}{ }{ }{fill}{0}}
\renewcommand{\a }{\presuokarinon{ }{ }{ }{fill}{0}}
\newcommand{\ais}{\presuokarinon{ }{fill}{ }{ }{0}}
\renewcommand{\b }{\presuokarinon{fill}{ }{ }{ }{0}}
\renewcommand{\C }{\presuokarinon{ }{ }{ }{ }{0}}
\newcommand{\des}{\cis}
\newcommand{\ees}{\dis}
\newcommand{\aes}{\gis}
\newcommand{\bes}{\ais}
\newcommand{\z}{\presulongan}
\newcommand{\w}{\presupauxzon}
\newcommand{\x}{\presutaktstrekon{0}{0}{0}}
\newcommand{\X}{\presutaktstrekon{0}{0}{1}}
\renewcommand{\r}[2]{\presutaktstrekon{#1}{#2}{0}}
\newcommand{\R}[2]{\presutaktstrekon{#1}{#2}{1}}
\newcommand{\alt}[1]{{#1}}
\newcommand{\takto}[3]{{\parbox[t]{1em}{\presualternativon{#1}}#2\parbox[t]{3mm}{#3}}}
\newcommand{\reludu}{\raisebox{0.5\baselineskip}{\symbolglyph{\huge\textcolor{gray}{}}}}
\newcommand{\notaciamedio}[1]{}
\NewEnviron{notacio}{%
\notaciamedio{%
\begin{samepage}
\begin{LTR}
\setlength\parskip{\fill}
\setlength{\parindent}{0cm} % Default is 15pt.
\unskip\unskip\unskip
\BODY
\end{LTR}
\end{samepage}
}
}
\newcommand{\enlinianotacio}[1]{\raisebox{-0.10\baselineskip}{\scalebox{0.5}{#1}}}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{tikz}
\usetikzlibrary{arrows}
\usetikzlibrary{decorations.pathmorphing}
\usetikzlibrary{patterns}
\newcommand{\presulongan}{
\ifhmode\ifdim\lastskip>0pt \unskip\hspace{1mm}\fi\fi
\scalebox{0.25}{
\begin{tikzpicture}
[line width = 1mm,
draw = black!50, fill = black!25,
rounded corners = 2mm]
\draw [fill] ( 0, 0) circle(2mm);
\draw [fill] (-1, 0) circle(2mm);
\draw [fill] (+1, 0) circle(2mm);
\draw (-2, -2) rectangle (2, 2);
\end{tikzpicture}
}
}
\newcommand{\presupauxzon}{
\ifhmode\ifdim\lastskip>0pt \unskip\hspace{1mm}\fi\fi
\scalebox{0.25}{
\begin{tikzpicture}
[line width = 1mm,
draw = black!25, fill = black!25,
rounded corners = 2mm]
\draw (-2, -2) rectangle (2, 2);
\end{tikzpicture}
}
}
\newcommand{\presutaktstrekon}[3]{
\ifhmode\ifdim\lastskip>0pt \unskip\fi\fi
\scalebox{0.25}{
\begin{tikzpicture}
[line width = 1mm,
draw = black!50, fill = black!25,
rounded corners = 2mm]
\ifthenelse{\equal{#3}{0}}{
\draw (0, -2) -- (0, +2);
}{
\draw [line width = 2mm, rounded corners = 0, decorate, decoration={zigzag, segment length=5mm}] (0, -2) -- (0, +2);
}
\ifthenelse{\equal{#1}{1}}{
\draw [fill] (-0.5, +0.5) circle(2mm);
\draw [fill] (-0.5, -0.5) circle(2mm);
}{
\draw [draw = white] (-0.5, 0) circle(2mm);
}
\ifthenelse{\equal{#2}{1}}{
\draw [fill] (+0.5, +0.5) circle(2mm);
\draw [fill] (+0.5, -0.5) circle(2mm);
}{
\draw [draw = white] (+0.5, 0) circle(2mm);
}
%\draw [draw = black!50] (-2, -2) rectangle (2, 2);
\end{tikzpicture}
}
\ifhmode\ifdim\lastskip>0pt \unskip\fi\fi
}
\newcommand{\presuokarinon}[5]{
\ifhmode\ifdim\lastskip>0pt \unskip\hspace{1mm}\fi\fi
\scalebox{0.25}{
\begin{tikzpicture}
[inner sep = 6mm, line width = 1mm,
draw = black, fill = black!75,
rounded corners = 2mm]
\node at (-1, -1) [rectangle, draw, #4] {};
\node at (-1, +1) [rectangle, draw, #3] {};
\node at (+1, -1) [rectangle, draw, #2] {};
\node at (+1, +1) [rectangle, draw, #1] {};
\ifthenelse{\equal{#5}{1}}
{\node at (0, 0) [inner sep = 1mm, circle, draw] {};}
{}
\draw (-2, -2) rectangle (2, 2);
\end{tikzpicture}
}
}
\newcommand{\presukoloron}[1]{
\ifhmode\ifdim\lastskip>0pt \unskip\hspace{1mm}\fi\fi
\scalebox{0.25}{
\begin{tikzpicture}
[inner sep = 6mm, line width = 1mm,
draw = black, fill = #1,
rounded corners = 2mm]
\filldraw (-2, -2) rectangle (2, 2);
\end{tikzpicture}
}
}
\newcommand{\presukolorojn}[2]{
\ifhmode\ifdim\lastskip>0pt \unskip\hspace{1mm}\fi\fi
\scalebox{0.25}{
\begin{tikzpicture}
[inner sep = 6mm, line width = 1mm,
draw = black,
pattern=diagolines, pattern color = #2,
rounded corners = 2mm]
\filldraw [preaction={fill=#1}] (-2, -2) rectangle (2, 2);
\end{tikzpicture}
}
}
\newcommand{\presualternativon}[1]{
\raisebox{0.5\baselineskip}{
\ifthenelse{\equal{#1}{}}
{}
{\textcolor{darkgray}{{\fontspec{Symbola}}#1}}
}
}
\input{agordoj/koloroj}
\begin{document}
\frontmatter
\include{teksto/koloroj/eldona_noto}
\setcounter{page}{1}
\include{teksto/koloroj/antauxparolo-he}
\setEO
\include{teksto/koloroj/antauxparolo-eo}
\setHE
\singlespace
\include{enhavo}
\mainmatter
\include{muzikajxoj}
\end{document}
\input{muzikajxoj/freude}
%\input{muzikajxoj/freude}
%\input{muzikajxoj/rainbow}
%\input{muzikajxoj/ima}
%\input{muzikajxoj/bamaagal}
......@@ -16,7 +16,7 @@
%\input{muzikajxoj/taxtaxtax}
%\input{muzikajxoj/birthday}
%\input{muzikajxoj/jonatan}
%\input{muzikajxoj/follia}
\input{muzikajxoj/follia}
%\input{muzikajxoj/spagnoletto}
%\input{muzikajxoj/kova}
%\input{muzikajxoj/sade}
......
\eosection{Antaŭparolo}
La \hl{ideo} por tiu ĉi libreto naskiĝis post mi aĉetis okarinon\footnote{\EO{Ovala blovinstrumento kun elstaranta buŝaĵo; tipe estas malgranda kaj farita el ceramiko. Estas ega vario inter aliaj okarinoj: je grando (el etaj al grandegaj), je materio kaj je la nombro de truoj (tipe el 4 al 12). La etimologio de la nomo \emph{ocarina} «ansereto» estas el la diminutivo de \emph{oca} «ansero» en la dialekto de Bolonjo, kiu venas el diminutivo mem (\emph{avicula} «birdeto», el \emph{avis} «birdo» en la latina lingvo); sekve, ni povas esperantigi tion kiel «birdeteto»…}} kun Re’em: beleta kokcinelo kun kvar truoj, simila al la markemblemo de Puŝiŝit. La okarino venis kun paĝo, ke sur unu de ĝia flankoj estis priskribo de la fingrado kaj sur la alia estis kelkaj kantoj en tabulaturo, kiu similas al tio, kiu estas en la ĉi tiu libreto. La paĝo perdiĝis post unu minuto (kaj estis retrovita post kelkaj monatoj…), nu ni devis havi alternativon: \emph{Okarineto}.
\eosection{Kio estas tabulaturo, kaj kiel oni legas ĝin?}
Ni konas skribado de muziko per la kutima moderna okcidentuma notskribo, signifante la tonalto per grafika alto kaj la tondaŭro per la formo de notoj. Tiu muzika notacio konvenas multajn instrumentojn (tiu estas malspecifa), kaj havas multajn teoriajn kaj realajn utilojn. En \hl{tabulaturo}, tamen, tio, kiu estast signifita, ne estas la tonalto, sed la maniero de sia farado per specifa instrumento. Tio faras la tabulaturon pli alirebla por junaj lernantoj.
La muzikaĵoj en tiu ĉi libreto estas skribitaj je meniero, kiu konvenas \hl{kvar-truan okarinan} (aŭ ses-truan okarinan, se oni fermas la du malsuprajn truojn). Oni tenas ĝin kun du manoj, kaj ludas kun la montrofingroj kaj la mezfingroj. Ĉiu tono estas signifita en la tabulaturo per kvadrato (la okarino) kun kvar kvadratetoj (la truoj); la buŝaĵo estast malsupre. Blanka truo estas malfermita, nigra truo estas fermita, kaj truo, kiu pleniĝas per diagonalaj linioj, estas duonfermita.
Ekzemple,
\begin{compactitem}
\item Legante \enlinianotacio{\c}, oni devas blovi post fermi ĉiujn kvar truojn.
\item Legante \enlinianotacio{\gis}, oni devas blovi post fermi la truon per la dekstra mezfingro kaj la truon per la maldekstra montrofingro.
\item Legante \enlinianotacio{\C}, oni devas blovi post malfermi la ĉiujn kvar truojn.
\end{compactitem}
Variaj okarinoj povas agoriĝi laŭ variaj tonaltoj, kun la sama fingrado. Se via okarino estas agoriĝas laŭ \emph{do} (C), jen \hl{ĥromata gamo} (la notoj de \emph{do} (C) maĵora gamo estas emfazitaj):
\begin{tabular}{cccccc}
\c & \cis & \d & \dis & \e & \f\\
\fbox{C} &
C\symbolglyph{} / D\symbolglyph{} &
\fbox{D} &
D\symbolglyph{} / E\symbolglyph{} &
\fbox{E} &
\fbox{F}\vspace{2ex}\\
\fis & \g & \gis & \a & \ais & \b\\
F\symbolglyph{} / G\symbolglyph{} &
\fbox{G} &
G\symbolglyph{} / A\symbolglyph{} &
\fbox{A} &
A\symbolglyph{} / B\symbolglyph{} &
\fbox{B}
\end{tabular}
\emph{Do} (D') en la pli alta oktavo estas \enlinianotacio{{\C}}. Se vi blovus pli malforte, kiam la ĉiuj truoj estas fermitaj (\enlinianotacio{\B}), la malalta \emph{si} (B,) sonos. Tio estas ĉio, \hl{14 sonoj} per 4 truoj: la vario de melodioj, kiun oni povas ludi kun 14 sonoj, estas miriga.
\hl{Ritmo}. Ĉiuj kvadratoj havas la saman daŭron. \enlinianotacio{\z} enspacas unu ritman daŭron, \enlinianotacio{\mbox{\LR{\c\z}}} daŭras do duoblan daŭron kontraste al \enlinianotacio{\c}; \enlinianotacio{\w} signifas paŭzon. La utilo de tiu metodo estas duobla: kaj simpligo por junaj okarinistoj aŭ tiuj, kiuj ne havas sperto en legado de muziknotoj (tio estas pli konkreta, malpli abstrakta), kaj vida alirebligo de la ritma strukturo (oni povas vidi la ripetiĝantajn ŝablonojn facile).
\hl{Ripitoj} estas signifitaj per \enlinianotacio{\r{0}{1}} kaj \enlinianotacio{\r{1}{0}} (kp.\ \symbolglyph{𝄆} kaj \symbolglyph{𝄇} en la kutima notskribo). Kiam la du ripetojn estas malsamaj, la malsameco estas signifita per numerita \symbolglyph{}.
Ĉu vi volas certi, ke vi komprenas korekte? Jen la komenco de la kanto «\hl{Feliĉan naskiĝtagon}» (Happy Birthday to You). Provu kaj vidu, ĉu ĝi sonas bone?
\newpage
\begin{samepage}
\scalebox{0.70}{\takto{}{\c\c}{\x}}\par
\scalebox{0.70}{\takto{}{\d\z\c\z\f\z}{\x}
\takto{}{\e\z\z\z\c\c}{\x}}\par
\scalebox{0.70}{\takto{}{\d\z\c\z\g\z}{\x}
\takto{}{\f\z\z\z\c\c}{\x}} \raisebox{0.50\baselineskip}{[…]}
\end{samepage}
\eosection{Pli da informo kaj kontaktinformo}
\begin{wrapfigure}[4]{r}{1.75cm}\vspace{-\baselineskip}\includegraphics[width=1.5cm]{retejo-okarino.png}\end{wrapfigure}
La \hl{retejo} de Puŝiŝit estas \url{http://xpr.digitalwords.net} (estas QR-kodo dekstre). En la retejo estas la fontkodo ({\LaTeX} kaj {Ti\textit{k}Z/PGF}) kaj presebla dosiero (se vi volas krei presita libreto aŭ legi per la komputilo).
Ĉion en ĉi tiu libreton, kiun mi mem verkis, mi \hl{liberigas} kiel CC BY: bonvolu kopii, ŝanĝi, disdoni kaj uzi ĝin laŭvole, sed adekvate atribuu.
Pri ĉio, ne hezitu \hl{kontakti} min per retpoŝto ({\url{ocarina}\symbolglyph{}\url{digitalwords.net}}) aŭ per telefono (+972-2-6419913). Specife, mi ĝojus aŭdi tion, kiu vi volas diri al mi pri la libreto, kaj mi ĝojus ricevi proponojn, plibonigojn, kaj ĝustigojn. Ĉu vi volas sonregistri vin ludante kaj sendi la sonregistraĵon al mi? Mi ĝojegos! \symbolglyph{}
\vspace{\baselineskip}
~\hfill
\begin{minipage}{3cm}
Júda Ronén\\
Jerusalemo 2015\\
\end{minipage}
%⚙:
%\tounfold{לעדכן למלודיקל}
%https://en.wikipedia.org/wiki/Colored_music_notation
%https://www.flickr.com/search/?text=piano%20rainbow
%http://www.musanim.com/mam/pfifth.htm
%http://music.stackexchange.com/questions/6320/is-there-a-color-code-for-notes
%http://www.musicbookshop.co.il/more.asp?book_id=1231
\hesection{הקדמה}
\hl{הרעיון} לחוברת הזאת נולד אחרי שקניתי עם ראם אוֹקָרִינָה\footnote{כלי־נשיפה סגלגל עם פומית בולטת החוצה; בדרך־כלל גודלו קטן והוא עשוי מחרס. קיימת שונות רבה בין האוקרינות השונות: הן בצורה, הן בגודל (מזעירות ועד לענקיות), הן בחומר והן במספר החורים (בדרך־כלל מ־4 עד 12). מקור השם, \Lat{ocarina}, הוא מצורת ההקטנה של \Lat{oca} „אווז” בדיאלקט של בולוניה, שהיא עצמה מילה שמגיעה מצורת \Lat{avicula} „עוף קטן” של \Lat{avis} „עוף” בלטינית; בעברית זה יהיה משהו כמו „ציפורפורונת”…}: פרת משה רבינו חמודה כזאת עם ארבעה חורים, קצת כמו הלוגו של „פושישית”. האוקרינה הגיעה עם דף שבצדו האחד הסבר על האצבוע ובצדו השני שניים־שלושה שירים בטבלטורה דומה לזו שבחוברת הזאת. הדף אבד תוך דקה (ונמצא אחרי כמה חודשים…), כך שהיה צורך למצוא תחליף, ומכאן המרחק ליצירה של מקבילה אוקרינאית לְאוּקַלֵּיקַלּוּת היה קצר. מה זה „אוקליקלות”, אתם שואלים? חוברת עם מנגינות קלות לנגינה בְּאוּקוּלֶלֶה\footnote{כלי־פריטה קטנטן בעל ארבעה מיתרים ומנעד של שתי אוקטבות. גם כאן מקור השם בקטנטנוּת: \Lat{{\fontspec{Gentium}ʻ}ukulele} משמעו „פרעוש קופץ” בשפה ההוואיאית.} שהכנתי, במקור לאילאיל. כמו החוברת הזאת, גם בה המנגינות כתובות בטבלטורה (אם כי באופן טבעי כזו שהיא שונה באופיה, בגלל ההבדלים בין הכלים), גם היא זמינה להורדה באופן חופשי (ר׳ קישור בסוף ההקדמה) וקיימת חפיפה חלקית בין המנגינות כאן ושם.
\hesection{מה זה טבלטורה ואיך קוראים אותה?}
אנחנו רגילים לכתיבה של מוזיקה על־גבי חַמְשָׁה, כאשר גובה הצליל מסומן על־ידי גובה התו על־גבי החמשה ואורכו מסומן על־ידי צורת התו. הצורת הכתיבה הזאת מתאימה לכלים רבים (כלומר, היא לא ספציפית לכלי מסויים) ויש לה יתרונות תיאורטיים ופרקטיים. ב\hl{טבלטורה}, לעומת זאת, מה שמסומן הוא לא הגובה של הצליל, אלא אופן ההפקה שלו על כלי מסויים, מה שהופך אותה לנגישה יותר ללומדים צעירים, בגלל שנחסך מהם הצורך לתווך בין סימון מופשט לביצוע קונקרטי בכלי שבו הם מנגנים.
המנגינות שבחוברת הזאת כתובות באופן שמתאים ל\hl{אוקרינה בת ארבעה חורים} (או לאוקרינה בת שישה חורים אם סותמים את שני החורים שבחלק התחתון). מחזיקים אותה בשתי ידיים, כשבכל יד האצבע והאמה יכולות לסתום את שני החורים שבכל צד. כל צליל מסומן בטבלטורה על־ידי ריבוע שבו ארבעה חורים: הריבוע מייצג באופן סכימטי\footnote{במתכוון בחרתי בייצוג סכימטי ומינימליסטי. אם תחפשו \Lat{\texttt{ocarina tabs}} או \Lat{\texttt{ocarina tablature}} ת מצאו מגוון ייצוגים שהם אולי יותר ריאליסטיים, אבל הרבה פחות קריאים ונוחים.} את האוקרינה, כשהפיה נמצאת בחלק התחתון. חור לבן הוא פתוח, חור כהה סגור וחור מקווקו חצי־סגור. לדוגמה:
\begin{compactitem}
\item אם כתוב \enlinianotacio{\c}, סותמים את כל ארבעת החורים ונושפים;
\item אם כתוב \enlinianotacio{\gis}, סותמים באמה שביד ימין את החור הרחוק מהפה שבצד ימין ואצבע שביד שמאל את החור הקרוב אל הפה שביד שמאל ונושפים.
\item אם כתוב \enlinianotacio{\C}, נושפים כשכל החורים פתוחים.
\end{compactitem}
אוקרינות שונות יכולות להיות מכוונים לגבהי־צליל שונים באותו האצבוע. אם האוקרינה מכוונת לדו, הנה \hl{סולם כרומטי} עבורה (מודגשים התווים בסולם דו מז׳ורי):
\begin{tabular}{cccccc}
\c & \cis & \d & \dis & \e & \f\\
\fbox{דו} &
דו\symbolglyph{} / רה\symbolglyph{} &
\fbox{רה} &
רה\symbolglyph{} / מי\symbolglyph{} &
\fbox{מי} &
\fbox{פה}\vspace{2ex}\\
\fis & \g & \gis & \a & \ais & \b\\
פה\symbolglyph{} / סול\symbolglyph{} &
\fbox{סול} &
סול\symbolglyph{} / לה\symbolglyph{} &
\fbox{לה} &
לה\symbolglyph{} / סי\symbolglyph{} &
\fbox{סי}
\end{tabular}
דו באוקטבה שניה הוא \enlinianotacio{{\C}}. אם נושפים חלש כשכל החורים סתומים (\enlinianotacio{\B}) מופק צליל קצת נמוך יותר מדו הנמוך, כך שניתן לנגן גם סי באוקטבה נמוכה (הווה אומר חצי טון מתחת לדו). זהו, \hl{14 צלילים} שונים על־ידי 4 חורים: די מדהים איזה מגוון של מנגינות אפשר לנגן בעזרת הצלילים האלה.
\hl{קצב}. לכל ריבוע משך קבוע. \enlinianotacio{\z} תופס יחידה קצבית אחת שממשיכה את הקודמת, כך של־\enlinianotacio{\mbox{\LR{\c\z}}} משך כפול מל־\enlinianotacio{\c}; \enlinianotacio{\w} הוא הפסקה. היתרון שבשיטה הזאת הוא כפול: פישוט של הקריאה עבור נגנים צעירים או מי שאין להם נסיון בקריאת תווים (אין תיווך של סימנים מופשטים), והנגשה של המבנה הקצבי של המנגינה באופן חזותי (אפשר בקלות לראות את התבניות החוזרות).
\hl{חזרות} מסומנות ב־\enlinianotacio{\r{0}{1}} ו־\enlinianotacio{\r{1}{0}} (מקבילות ל־\symbolglyph{𝄆} ו־\symbolglyph{𝄇} בתיווי המקובל). כשיש הבדל בין החזרה הראשונה והשניה משמש סימון \symbolglyph{} ממוספר מעל התיבות השונות.
רוצים לוודא שהבנתם? הנה ההתחלה של „\hl{יונתן הקטן}”. תנסו לראות אם זה אכן מה שיוצא לכם כשאתם מנגנים:
\begin{samepage}
\begin{LTR}
\unskip
\takto{}{\g\e\e\z}{\x}
\takto{}{\f\d\d\z}{\x}\par
\takto{}{\c\d\e\f}{\x}
\takto{}{\g\g\g\z}{\x}
\end{LTR}
\end{samepage}
\hesection{מידע נוסף ויצירת קשר}
\begin{wrapfigure}[4]{l}{1.75cm}\vspace{-\baselineskip}\includegraphics[width=1.5cm]{retejo-okarino.png}\end{wrapfigure}
הכתובת של \hl{האתר} של הוצאת פּוּשִׁישִׁית הוא \url{http://xpr.digitalwords.net} (קוד \Lat{QR} בצד שמאל). באתר תוכלו למצוא את כל קבצי המקור (ב־{\LaTeX} ו־\Lat{Ti\textit{k}Z/PGF}) של החוברת וקובץ מוכן להדפסה (אם תרצו ליצור עותק נוסף או לקרוא במחשב).
כל מה שעשיתי אני בחוברת הזאת \hl{משוחרר לחופשי} תחת רשיון \Lat{CC BY}: אתם יכולים להעתיק, לשנות, להפיץ ולהשתמש בה כרצונכם, רק בבקשה תנו קרדיט.
בכל עניין, אל תהססו \hl{לפנות אלי} בדואל (\LR{\url{ocarina}\symbolglyph{}\url{digitalwords.net}}) או בטלפון (02-6419913). בפרט, אשמח לשמוע כל מה יש לכם להגיד על החוברת, ולקבל הצעות, שיפורים ותיקונים. רוצים להקליט את עצמכם מנגנים ולשלוח אלי? אהיה מאושר עד הגג! \symbolglyph{}
\vspace{\baselineskip}
~\hfill
\begin{minipage}{3cm}
יודה רונן\\
ירושלים 2015\\
\end{minipage}
\begin{titlepage}
\dulingvaujo
{
\begin{center}
\textbf{מֶלוֹדִיקַל}\\
נעימות קלות לנגינה בכלי־מקלדת\\[1ex]
ליקוט, עיבוד וסדר:\\יודה רונן
\end{center}
}
{
\begin{center}
\LR{\textbf{}}\\
\LR{Facilaj muzikaĵoj por klavarinstrumentoj}\\[1ex]
\LR{Elektado, aranĝado kaj kompostado}\\\LR{per Júda Ronén}
\end{center}
}
\apartigilo
\dulingvaujo
{
\begin{center}
מוקדש באהבה לראם,\\
ליום הולדתו החמישי\\
\symbolglyph{}
\end{center}
}
{
\begin{center}
\LR{Ame dediĉita por Re{\fontspec{Gentium}ʾ}em,}\\
\LR{pro gia kvina naskotago}\\
\symbolglyph{🎂 }
\end{center}
}
\apartigilo
\dulingvaujo
{
\begin{center}
אוֹקַלִינָה יוצאת בהוצאת \textbf{פּוּשִׁישִׁית}.\\
למידע נוסף, הזמנת עותקים ומהדורה ממוחשבת:
\end{center}
}
{
\begin{center}
\LR{Tiu ĉi libreto estas eldonita per \textbf{«Puŝiŝit»} eldonejo.}\\
\LR{Pli da informo, ekhavi presaĵojn kaj cifereca eldono:}
\end{center}
}
\begin{center}
\includegraphics[width=2.0cm]{"retejo-okarino.png"}\\
\url{xpr.digitalwords.net}
\includegraphics[width=2.0cm]{"puŝiŝit.png"}
\end{center}
\apartigilo
\dulingvaujo
{
\begin{center}
%הדפסה ראשונה: עותק \underline{~ ~ ~ ~ ~} מתוך 5
%מהדורה ממוחשבת: 1.1 \LR{(2015·10·28)}
תאריך המהדורה הנוכחית: \Lat{2015·12·24}
\end{center}
}
{
\begin{center}
%Unua eldono: kopio \underline{~ ~ ~ ~ ~} el 5
%Cifereca eldono: 1.1 (2015·10·28)
Eldonodato: 2015·12·24
\end{center}
}
\end{titlepage}
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment