Commit 6841ba0c authored by Júda Ronén's avatar Júda Ronén

Tio estas ĉio! (±…)

parent 0f5295fe
\usepackage{ifthen, environ, xkeyval, setspace, paralist, hyperref, marginnote, multicol, etoolbox, wrapfig}
\usepackage{ifthen, environ, xkeyval, setspace, paralist, hyperref, marginnote, multicol, etoolbox, wrapfig, emptypage}
\onehalfspacing
\setlength\parskip{\smallskipamount}
......@@ -6,7 +6,6 @@
\newcommand{\middlebox}[1]{$\vcenter{\hbox{#1}}$}
\usepackage{tikz}
\usetikzlibrary{shapes, positioning}
\newcommand{\circled}[2][]{%
......@@ -28,3 +27,13 @@
\newcommand{\pnurlref}[1]{\enmark{\ref{url:#1}}}
\renewcommand{\makeenmark}{\enmark{\theenmark}}
%\usepackage{footnote}
\newcommand{\dulingvaujo}[2]{%
\parbox[t]{0.46\textwidth}{\noindent\RL{#1}}\hfill
\parbox[t]{0.50\textwidth}{\begin{LTR}\EO{#2}\end{LTR}}
}
%\newcommand{\apartigilo}{{\vspace{-2em}\begin{center}\Huge\fontspec{Bodoni Ornaments ITC TT}\end{center}\vspace{-2em}}}
\newcommand{\apartigilo}{{\color{gray}\hrule}}
\newcommand{\hl}[1]{\textbf{#1}}
......@@ -25,7 +25,7 @@
\newcommand{\hesectionfont}{\fontspec[Script=Hebrew]{Alef}}
\newcommand{\eosectionfont}{\fontspec[Script=Latin]{Droid Sans}}
\newcommand{\eosection}[1]{\subsection*{\eosectionfont #1}}
\newcommand{\hesection}[1]{\subsection*{\hesectionfont #1}}
\newcommand{\eosection}[1]{\section*{\eosectionfont #1}}
\newcommand{\hesection}[1]{\section*{\hesectionfont #1}}
\newcommand{\symbolglyph}[1]{{\fontspec{Symbola}#1}}
\eosection{Antaŭparolo}
La ideo por tiu ĉi libreto naskiĝis post mi aĉetis okarinon\footnote{\EO{Ovala blovinstrumento kun elstaranta buŝaĵo; tipe estas malgranda kaj farita el ceramiko. Estas ega vario inter aliaj okarinoj: je grando (el etaj al grandegaj), je materio kaj je la nombro de truoj (tipe el 4 al 12). La etimologio de la nomo \emph{ocarina} «ansereto» estas el la diminutivo de \emph{oca} «ansero» en la dialekto de Bolonjo, kiu venas el diminutivo mem (\emph{avicula} «birdeto», el \emph{avis} «birdo» en la latina lingvo); sekve, ni povas esperantigi tion kiel «birdeteto»…}} kun Re’em: beleta kokcinelo kun kvar truoj, simila al la markemblemo de Puŝiŝit. La okarino venis kun paĝo, ke sur unu de ĝia flankoj estis priskribo de la fingrado kaj sur la alia estis kelkaj kantoj en tabulaturo, kiu similas al tio, kiu estas en la ĉi tiu libreto. La paĝo perdiĝis post unu minuto (kaj estis retrovita post kelkaj monatoj…), nu ni devis havi alternativon: Okalina (hebrealingva kofrovorto: \emph{okarina} «okarino»~+ \emph{kal} «facila»).
La \hl{ideo} por tiu ĉi libreto naskiĝis post mi aĉetis okarinon\footnote{\EO{Ovala blovinstrumento kun elstaranta buŝaĵo; tipe estas malgranda kaj farita el ceramiko. Estas ega vario inter aliaj okarinoj: je grando (el etaj al grandegaj), je materio kaj je la nombro de truoj (tipe el 4 al 12). La etimologio de la nomo \emph{ocarina} «ansereto» estas el la diminutivo de \emph{oca} «ansero» en la dialekto de Bolonjo, kiu venas el diminutivo mem (\emph{avicula} «birdeto», el \emph{avis} «birdo» en la latina lingvo); sekve, ni povas esperantigi tion kiel «birdeteto»…}} kun Re’em: beleta kokcinelo kun kvar truoj, simila al la markemblemo de Puŝiŝit. La okarino venis kun paĝo, ke sur unu de ĝia flankoj estis priskribo de la fingrado kaj sur la alia estis kelkaj kantoj en tabulaturo, kiu similas al tio, kiu estas en la ĉi tiu libreto. La paĝo perdiĝis post unu minuto (kaj estis retrovita post kelkaj monatoj…), nu ni devis havi alternativon: Okalina (hebrealingva kofrovorto: \emph{okarina} «okarino»~+ \emph{kal} «facila»).
\eosection{Kio estas tabulaturo, kaj kiel oni legas ĝin?}
Ni konas skribado de muziko per la kutima moderna okcidentuma notskribo, signifante la tonalto per grafika alto kaj la tondaŭro per la formo de notoj. Tiu muzika notacio konvenas multajn instrumentojn (tiu estas malspecifa), kaj havas multajn teoriajn kaj realajn utilojn. En tabulaturo, tamen, tio, kiu estast signifita, ne estas la tonalto, sed la maniero de sia farado per specifa instrumento. Tio faras la tabulaturon pli alirebla por junaj lernantoj.
Ni konas skribado de muziko per la kutima moderna okcidentuma notskribo, signifante la tonalto per grafika alto kaj la tondaŭro per la formo de notoj. Tiu muzika notacio konvenas multajn instrumentojn (tiu estas malspecifa), kaj havas multajn teoriajn kaj realajn utilojn. En \hl{tabulaturo}, tamen, tio, kiu estast signifita, ne estas la tonalto, sed la maniero de sia farado per specifa instrumento. Tio faras la tabulaturon pli alirebla por junaj lernantoj.
La muzikaĵoj en tiu ĉi libreto estas skribitaj je meniero, kiu konvenas kvar-truan okarinan (aŭ ses-truan okarinan, se oni fermas la du malsuprajn truojn). Oni tenas ĝin kun du manoj, kaj ludas kun la montrofingroj kaj la mezfingroj. Ĉiu tono estas signifita en la tabulaturo per kvadrato (la okarino) kun kvar kvadratetoj (la truoj); la buŝaĵo estast malsupre. Blanka truo estas malfermita, nigra truo estas fermita, kaj truo, kiu pleniĝas per diagonalaj linioj, estas duonfermita.
La muzikaĵoj en tiu ĉi libreto estas skribitaj je meniero, kiu konvenas \hl{kvar-truan okarinan} (aŭ ses-truan okarinan, se oni fermas la du malsuprajn truojn). Oni tenas ĝin kun du manoj, kaj ludas kun la montrofingroj kaj la mezfingroj. Ĉiu tono estas signifita en la tabulaturo per kvadrato (la okarino) kun kvar kvadratetoj (la truoj); la buŝaĵo estast malsupre. Blanka truo estas malfermita, nigra truo estas fermita, kaj truo, kiu pleniĝas per diagonalaj linioj, estas duonfermita.
Ekzemple,
\begin{compactitem}
......@@ -16,7 +16,7 @@ Ekzemple,
\item Legante \enliniatabulaturo{\C}, oni devas blovi post malfermi la ĉiujn kvar truojn.
\end{compactitem}
Variaj okarinoj povas agoriĝi laŭ variaj tonaltoj, kun la sama fingrado. Se via okarino estas agoriĝas laŭ \emph{do} (C), jen ĥromata gamo (la notoj de \emph{do} (C) maĵora gamo estas emfazitaj):
Variaj okarinoj povas agoriĝi laŭ variaj tonaltoj, kun la sama fingrado. Se via okarino estas agoriĝas laŭ \emph{do} (C), jen \hl{ĥromata gamo} (la notoj de \emph{do} (C) maĵora gamo estas emfazitaj):
\begin{tabular}{cccccc}
\c & \cis & \d & \dis & \e & \f\\
......@@ -35,14 +35,15 @@ Variaj okarinoj povas agoriĝi laŭ variaj tonaltoj, kun la sama fingrado. Se vi
\fbox{B}
\end{tabular}
\emph{Do} (D') en la pli alta oktavo estas \enliniatabulaturo{{\C}}. Se vi blovus pli malforte, kiam la ĉiuj truoj estas fermitaj (\enliniatabulaturo{\B}), la malalta \emph{si} (B,) sonos. Tio estas ĉio, 14 sonoj per 4 truoj: la vario de melodioj, kiun oni povas ludi kun 14 sonoj, estas miriga.
\emph{Do} (D') en la pli alta oktavo estas \enliniatabulaturo{{\C}}. Se vi blovus pli malforte, kiam la ĉiuj truoj estas fermitaj (\enliniatabulaturo{\B}), la malalta \emph{si} (B,) sonos. Tio estas ĉio, \hl{14 sonoj} per 4 truoj: la vario de melodioj, kiun oni povas ludi kun 14 sonoj, estas miriga.
Ĉiuj kvadratoj havas la saman daŭron. \enliniatabulaturo{\z} enspacas unu ritman daŭron, \enliniatabulaturo{\mbox{\LR{\c\z}}} daŭras do duoblan daŭron kontraste al \enliniatabulaturo{\c}; \enliniatabulaturo{\w} signifas paŭzon. La utilo de tiu metodo estas duobla: kaj simpligo por junaj okarinistoj aŭ tiuj, kiuj ne havas sperto en legado de muziknotoj (tio estas pli konkreta, malpli abstrakta), kaj vida alirebligo de la ritma strukturo (oni povas vidi la ripetiĝantajn ŝablonojn facile).
\hl{Ritmo}. Ĉiuj kvadratoj havas la saman daŭron. \enliniatabulaturo{\z} enspacas unu ritman daŭron, \enliniatabulaturo{\mbox{\LR{\c\z}}} daŭras do duoblan daŭron kontraste al \enliniatabulaturo{\c}; \enliniatabulaturo{\w} signifas paŭzon. La utilo de tiu metodo estas duobla: kaj simpligo por junaj okarinistoj aŭ tiuj, kiuj ne havas sperto en legado de muziknotoj (tio estas pli konkreta, malpli abstrakta), kaj vida alirebligo de la ritma strukturo (oni povas vidi la ripetiĝantajn ŝablonojn facile).
\enliniatabulaturo{\r{0}{1}} ו־\enliniatabulaturo{\r{1}{0}} signifas ripetojn (kp.\ \symbolglyph{𝄆} ו־\symbolglyph{𝄇} en la kutima notskribo). Kiam la du ripetojn estas malsamaj, la malsameco estas signifita per numerita \symbolglyph{}.
\hl{Ripitoj} estas signifitaj per \enliniatabulaturo{\r{0}{1}} kaj \enliniatabulaturo{\r{1}{0}} (kp.\ \symbolglyph{𝄆} kaj \symbolglyph{𝄇} en la kutima notskribo). Kiam la du ripetojn estas malsamaj, la malsameco estas signifita per numerita \symbolglyph{}.
Ĉu vi volas certi, ke vi komprenas korekte? Jen la komenco de «Feliĉan naskiĝtagon» (Happy Birthday to You). Provu kaj vidu, ĉu ĝi sonas bone?
Ĉu vi volas certi, ke vi komprenas korekte? Jen la komenco de la kanto «\hl{Feliĉan naskiĝtagon}» (Happy Birthday to You). Provu kaj vidu, ĉu ĝi sonas bone?
\newpage
\begin{samepage}
\scalebox{0.70}{\takto{}{\c\c}{\x}}\par
\scalebox{0.70}{\takto{}{\d\z\c\z\f\z}{\x}
......@@ -56,11 +57,11 @@ Variaj okarinoj povas agoriĝi laŭ variaj tonaltoj, kun la sama fingrado. Se vi
\eosection{Pli da informo kaj kontaktinformo}
\begin{wrapfigure}[4]{r}{1.75cm}\vspace{-\baselineskip}\includegraphics[width=1.5cm]{retejo.png}\end{wrapfigure}
La retejo de Puŝiŝit estas \url{http://xpr.digitalwords.net} (estas QR-kodo dekstre). En la retejo estas la fontkodo ({\LaTeX} kaj {Ti\textit{k}Z/PGF}) kaj presebla dosiero (se vi volas krei presita libreto aŭ legi per la komputilo).
La \hl{retejo} de Puŝiŝit estas \url{http://xpr.digitalwords.net} (estas QR-kodo dekstre). En la retejo estas la fontkodo ({\LaTeX} kaj {Ti\textit{k}Z/PGF}) kaj presebla dosiero (se vi volas krei presita libreto aŭ legi per la komputilo).
Ĉion en ĉi tiu libreton, kiun mi mem verkis, mi liberigas kiel CC BY: bonvolu kopii, ŝanĝi, disdoni kaj uzi ĝin laŭvole, sed adekvate atribuu.
Ĉion en ĉi tiu libreton, kiun mi mem verkis, mi \hl{liberigas} kiel CC BY: bonvolu kopii, ŝanĝi, disdoni kaj uzi ĝin laŭvole, sed adekvate atribuu.
Pri ĉio, ne hezitu kontakti min per retpoŝto (\url{ocarina@digitalwords.net}) aŭ per telefono (+972-2-6419913). Specife, mi ĝojus aŭdi tion, kiu vi volas diri al mi pri la libreto, kaj mi ĝojus ricevi proponojn, plibonigojn, kaj ĝustigojn.
Pri ĉio, ne hezitu \hl{kontakti} min per retpoŝto ({\url{ocarina}\symbolglyph{}\url{digitalwords.net}}) aŭ per telefono (+972-2-6419913). Specife, mi ĝojus aŭdi tion, kiu vi volas diri al mi pri la libreto, kaj mi ĝojus ricevi proponojn, plibonigojn, kaj ĝustigojn. Ĉu vi volas sonregistri vin ludante kaj sendi la sonregistraĵon al mi? Mi ĝojegos! \symbolglyph{}
\vspace{\baselineskip}
......
This diff is collapsed.
\enhavo
\hesection{תוכן עניניים}
\parbox[t]{0.46\textwidth}{\noindent\setRL%
עבור כל מנגינה כתבתי פסקה קצרה של רקע. מקורות המידע העיקריים שהשתמשתי בהם היו ויקיפדיה ואתר זמרשת\pnurletikedo{zemer.co.il}{zemereshet} (לשירים העבריים). תודה לעורכים בשני האתרים האלה. \symbolglyph{}
}\hfill
\parbox[t]{0.50\textwidth}{\noindent\setLR%
\EO{%
Pri ĉiu melodio mi skribis mallongan alineon. Mia primaj informfontoj estis Vikipedio kaj la retejo «Zemereŝet\pnurlref{zemereshet}» (por la hebreaj kantoj). Dankon por la redaktoroj de tiu du retejoj. \symbolglyph{}
}
}
\dulingvaujo
{עבור כל מנגינה כתבתי פסקה קצרה של רקע. מקורות המידע העיקריים שהשתמשתי בהם היו ויקיפדיה ואתר זמרשת\pnurletikedo{zemer.co.il}{zemereshet} (לשירים העבריים). תודה לעורכים בשני האתרים האלה.}
{Pri ĉiu melodio mi skribis mallongan alineon. Mia primaj informfontoj estis Vikipedio kaj la retejo «Zemereŝet\pnurlref{zemereshet}» (por la hebreaj kantoj). Dankon por la redaktoroj de tiu du retejoj.}
\vspace{2ex}
\apartigilo
\input{muzikajxoj/cxiuj}
\renewcommand{\notesname}{}
......
%%\input{muzikajxoj/freude}
%%\input{muzikajxoj/rainbow}
%%\input{muzikajxoj/ima}
%%\input{muzikajxoj/bamaagal}
%%\input{muzikajxoj/do}
%%\input{muzikajxoj/dugit}
%%\input{muzikajxoj/jomuledet}
%%\input{muzikajxoj/rakevet}
%%\input{muzikajxoj/rakefet}
%%\input{muzikajxoj/totoro}
%%\input{muzikajxoj/sanpo}
%%\input{muzikajxoj/ŝkedija}
%%\input{muzikajxoj/wilsons}
%%\input{muzikajxoj/midnight}
%%\input{muzikajxoj/tordion}
%%\input{muzikajxoj/taxtaxtax}
%%\input{muzikajxoj/birthday}
%%\input{muzikajxoj/jonatan}
%%\input{muzikajxoj/follia}
%%\input{muzikajxoj/spagnoletto}
%%\input{muzikajxoj/kova}
%%\input{muzikajxoj/sade}
%%\input{muzikajxoj/early}
%%\input{muzikajxoj/sakura}
%%\input{muzikajxoj/353}
%%\input{muzikajxoj/chipchip}
%%\input{muzikajxoj/maman}
%%\input{muzikajxoj/zakan}
%%\input{muzikajxoj/volga}
%%\input{muzikajxoj/greensleeves}
\input{muzikajxoj/freude}
\input{muzikajxoj/rainbow}
\input{muzikajxoj/ima}
\input{muzikajxoj/bamaagal}
\input{muzikajxoj/do}
\input{muzikajxoj/dugit}
\input{muzikajxoj/jomuledet}
\input{muzikajxoj/rakevet}
\input{muzikajxoj/rakefet}
\input{muzikajxoj/totoro}
\input{muzikajxoj/sanpo}
\input{muzikajxoj/ŝkedija}
\input{muzikajxoj/wilsons}
\input{muzikajxoj/midnight}
\input{muzikajxoj/tordion}
\input{muzikajxoj/taxtaxtax}
\input{muzikajxoj/birthday}
\input{muzikajxoj/jonatan}
\input{muzikajxoj/follia}
\input{muzikajxoj/spagnoletto}
\input{muzikajxoj/kova}
\input{muzikajxoj/sade}
\input{muzikajxoj/early}
\input{muzikajxoj/sakura}
\input{muzikajxoj/353}
\input{muzikajxoj/chipchip}
\input{muzikajxoj/maman}
\input{muzikajxoj/zakan}
\input{muzikajxoj/volga}
\input{muzikajxoj/greensleeves}
\input{agordoj/cxiuj}
\begin{document}
\frontmatter
\include{eldona_noto}
\setcounter{page}{1}
\include{antauxparolo-he}
\setEO
\include{antauxparolo-eo}
\setHE
\singlespace
\include{enhavo}
\mainmatter
\include{tabulaturoj}
\end{document}
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment