Commit 42790ca7 authored by Júda Ronén's avatar Júda Ronén

ĉiuj notoj estas priskribis!

parent 0f4d0363
\muzikajxo[
titolo-he = {ריקוד הציפורים},
titolo-eo = {Danco de la kantbirdetoj},
titolo-eo = {Birdeta Danco},
titolo-xx = {Der Ententanz},
ikono = {🐦},
komponisto-he = {ורנר תומס},
komponisto-eo = {Werner Thomas},
komponisto-xx = {},
noto-he = {},
noto-eo = {},
noto-he = {במקור הריקוד נקרא \Lat{Der Ententanz} „ריקוד הברווז”, בגרמנית. המלחין, ורנר תומאס, שהיה נגן אקורדיון, החל לנגן את המנגינה בשנת 1963 במסעדות ובמלונות שונים. באחת מהופעותיו, שמע את המנגינה מפיק בשם לואי ואן ריימנאנט. בשלב מאוחר יותר ואן ריימנאנט כתב לשיר מילים ובשנת 1970 החל בהפצתו לציבור, כמעט ללא הצלחה. בשנת 1977 להקה בשם \Lat{De Electronica} יצרה גרסה אינסטרומנטלית לשיר, שהפכה ללהיט עולמי מצליח מאוד.},
noto-eo = {La origina germana nomo de la danco estas \emph{Der Ententanz} «La danco de la anaso». La komponisto, Werner Thomas, kiu estas akordionisto, komencis ludi la melodion ekde 1963 en restoracioj kaj hoteloj. Unufoje la produktoro Louis van Rijmenant aŭdis la melodion; gi verkis vortojn por la melodio, kaj en 1970 komencis publikigi ĝin, sensukcese. En 1977 la muzikgrupo De Electronica kreis instrumentan version, kiu ekestis tutmonda furoraĵeto.},
]{chipchip}
\begin{tabulaturo}
......
......@@ -23,8 +23,8 @@
%%\input{muzikajxoj/early}
%%\input{muzikajxoj/sakura}
%%\input{muzikajxoj/353}
%%\input{muzikajxoj/chipchip} % ⚙
%%\input{muzikajxoj/chipchip}
%%\input{muzikajxoj/maman}
%%\input{muzikajxoj/zakan} % ⚙
%%\input{muzikajxoj/volga} % ⚙
\input{muzikajxoj/greensleeves}
%%\input{muzikajxoj/zakan}
%%\input{muzikajxoj/volga}
%%\input{muzikajxoj/greensleeves}
\muzikajxo[
titolo-he = {שיר סיראי הוולגה},
titolo-eo = {La kanto de la boatistoj de la Volga},
titolo-he = {שיר סבלי הוולגה},
titolo-eo = {La kanto de la haŭlistoj de la Volga},
titolo-xx = {\Rus{Эй, ухнем!}},
ikono = {},
komponisto-he = {עממי},
komponisto-eo = {\emph{popola}},
komponisto-xx = {},
noto-he = {},
noto-eo = {},
noto-he = {שיר עם ברוסית, שתועד על־ידי מילי בלקירב\pnurl{he.wikipedia.org/wiki/מילי_באלאקירב} (1837–1910) בקובץ שירי העם שפרסם ב־1866. המקצוע שמתורגם כאן כ„סבל” הוא בורלק (\Rus{бурла́к}); עבודה קשה מאוד של גרירת כלי־שיט במעלה נהר או תעלה. עם המהפכה התעשייתית, הוחלף הכח האנושי במנועי־קיטור.},
noto-eo = {Popola rusalingva kanto, unuafoje dokumentita per Milij Balakirev\pnurl{eo.wikipedia.org/wiki/Milij_Aleksejevi\%C4\%89_Balakirev} (1837–1910) en gia popolkantaro el 1866. La laboro, kiu estas tradukita ĉitie kiel «haŭlisto»\pnurl{eo.wikipedia.org/wiki/Ha\%C5\%ADlado}, estas «burlako» (\Rus{бурла́к}); tre malfacila laboro, haŭlado, trenado, de ŝipoj sur kanaloj aŭ riveroj. Kun la industria revolucio, la homa forto estis anstataŭigita per vapormaŝinoj.},
]{volga}
\begin{tabulaturo}
......
......@@ -6,8 +6,8 @@ ikono = {👹},
komponisto-he = {נחום נרדי},
komponisto-eo = {Naĥum Nardi},
komponisto-xx = {},
noto-he = {},
noto-eo = {},
noto-he = {מילים: לוין קיפניס.\pnurl{zemer.co.il/song.asp?id=232}},
noto-eo = {Kantoteksto: Levin Kipnis.},
]{zakan}
\begin{tabulaturo}
......
......@@ -6,12 +6,8 @@ ikono = {🌸},
komponisto-he = {מנשה רבינא},
komponisto-eo = {Menaŝe Ravina},
komponisto-xx = {},
noto-he = {
השם „שְׁקֵדִיָּה” לעץ השקד מקורו בשירי הילדים העבריים של תחילת המאה העשרים. המילה הופיעה בשני שירי ילדים מוקדמים: האחד הוא „לשנה טובה, שקדיה” מאת לוין קיפניס משנת 1920; השני, והמוכר יותר, הוא „השקדיה פורחת” מאת ישראל דושמן. ככל הנראה הראשון הוא שחידש את המילה, אבל השני, שנהיה מוכר ואהוב יותר, הוא כנראה האחראי להפצת המילה.\pnurl{zemer.co.il/song.asp?id=244}\,\pnurl{safa-ivrit.org/flora/shkediya.php}
},
noto-eo = {
Noto pri la hebrea nomo de la kanto, «Ha Ŝkedija Poraĥat»: la hebrea nomo «ŝkedija» por la migdalarbo («(ec) ŝaked») originas el la hebreaj infanaj kantoj de la frua 20-a jarcento, unu el ili estas tio ĉi.
},
noto-he = {השם „שְׁקֵדִיָּה” לעץ השקד מקורו בשירי הילדים העבריים של תחילת המאה העשרים. המילה הופיעה בשני שירי ילדים מוקדמים: האחד הוא „לשנה טובה, שקדיה” מאת לוין קיפניס משנת 1920; השני, והמוכר יותר, הוא „השקדיה פורחת” מאת ישראל דושמן. ככל הנראה הראשון הוא שחידש את המילה, אבל השני, שנהיה מוכר ואהוב יותר, הוא כנראה האחראי להפצת המילה.\pnurl{zemer.co.il/song.asp?id=244}\,\pnurl{safa-ivrit.org/flora/shkediya.php}},
noto-eo = {Noto pri la hebrea nomo de la kanto, «Ha Ŝkedija Poraĥat»: la hebrea nomo «ŝkedija» por la migdalarbo («(ec) ŝaked») originas el la hebreaj infanaj kantoj de la frua 20-a jarcento, unu el ili estas tio ĉi.},
]{ŝkedija}
\begin{tabulaturo}
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment