GitLab Commit is coming up on August 3-4. Learn how to innovate together using GitLab, the DevOps platform. Register for free: gitlabcommitvirtual2021.com

Commit 12630365 authored by Júda Ronén's avatar Júda Ronén
Browse files

Ĝeneraligita strukturo

parent cffaf491
all:
latexmk -xelatex -file-line-error okalina
okarino:
latexmk -xelatex -file-line-error okarino
pvc:
latexmk -silent -pvc -file-line-error okalina
ocarinopvc:
latexmk -silent -pvc -file-line-error okarino
koloroj:
latexmk -xelatex -file-line-error koloroj
kolorojpvc:
latexmk -silent -pvc -file-line-error koloroj
clean:
-rm *.aux *.bbl *.blg *.log *.toc *.url *.cut *.bib *.run.xml *.bst *.bcf *.fls *.fdb_latexmk *.out *.dvi *.idx *.ilg *.ind
......
\input{agordoj/dokumento}
\input{agordoj/aliaj}
\input{agordoj/tabulaturo}
\input{agordoj/titoloj}
\input{agordoj/lingvoj}
\input{agordoj/tabulaturo-postbidi}
\input{agordoj/muzikajxoj}
\input{agordoj/komuna/dokumento}
\input{agordoj/komuna/aliaj}
\input{agordoj/koloroj/notacio}
\input{agordoj/komuna/titoloj}
\input{agordoj/komuna/lingvoj}
\input{agordoj/koloroj/notacio-postbidi}
\input{agordoj/komuna/muzikajxoj}
\usepackage{ifthen, environ, xkeyval, setspace, paralist, hyperref, marginnote, multicol, etoolbox, wrapfig, emptypage}
\usepackage{ifthen, environ, xkeyval, paralist, hyperref, marginnote, multicol, etoolbox, wrapfig, emptypage}
\usepackage{setspace}
\onehalfspacing
\setlength\parskip{\smallskipamount}
\setlength\parindent{0pt}
......
......@@ -9,10 +9,10 @@
\EO{\textbf{\titoloeo}~/ {\komponistoeo}\\\small\notoeo}}\\[0.5ex]
}
\renewcommand{\tabulaturamedio}[1]{}
\renewcommand{\notaciamedio}[1]{}
}
\newcommand{\tabulaturoj}{
\newcommand{\notacioj}{
\renewcommand\muzikajxo[2][]{%
\setkeys{muzikajxo}{##1}
\clearpage
......@@ -22,5 +22,5 @@
\label{##2}
}
\renewcommand{\tabulaturamedio}[1]{\noindent ##1}
\renewcommand{\notaciamedio}[1]{\noindent ##1}
}
\input{agordoj/komuna/dokumento}
\input{agordoj/komuna/aliaj}
\input{agordoj/okarino/notacio}
\input{agordoj/komuna/titoloj}
\input{agordoj/komuna/lingvoj}
\input{agordoj/okarino/notacio-postbidi}
\input{agordoj/komuna/muzikajxoj}
......@@ -36,9 +36,9 @@
\newcommand{\alt}[1]{{#1}}
\newcommand{\takto}[3]{{\parbox[t]{1em}{\presualternativon{#1}}#2\parbox[t]{3mm}{#3}}}
\newcommand{\reludu}{\raisebox{0.5\baselineskip}{\symbolglyph{\huge\textcolor{gray}{}}}}
\newcommand{\tabulaturamedio}[1]{}
\NewEnviron{tabulaturo}{%
\tabulaturamedio{%
\newcommand{\notaciamedio}[1]{}
\NewEnviron{notacio}{%
\notaciamedio{%
\begin{samepage}
\begin{LTR}
\setlength\parskip{\fill}
......@@ -49,4 +49,4 @@
\end{samepage}
}
}
\newcommand{\enliniatabulaturo}[1]{\raisebox{-0.10\baselineskip}{\scalebox{0.5}{#1}}}
\newcommand{\enlinianotacio}[1]{\raisebox{-0.10\baselineskip}{\scalebox{0.5}{#1}}}
......@@ -4,8 +4,8 @@
{
\footnotesize
\dulingvaujo
{עבור כל מנגינה כתבתי פסקה קצרה של רקע. מקורות המידע העיקריים שהשתמשתי בהם היו ויקיפדיה ואתר זמרשת\pnurletikedo{zemer.co.il}{zemereshet} (לשירים העבריים). תודה לעורכים בשני האתרים האלה.}
{Pri ĉiu melodio mi skribis mallongan alineon. Mia primaj informfontoj estis Vikipedio kaj la retejo «Zemereŝet\pnurlref{zemereshet}» (por la hebreaj kantoj). Dankon por la redaktoroj de tiu du retejoj.}
{עבור כל מנגינה כתבתי מלל קצר של רקע. מקורות המידע העיקריים שהשתמשתי בהם היו ויקיפדיה ואתר זמרשת\pnurletikedo{zemer.co.il}{zemereshet} (לשירים העבריים). תודה לעורכים בשני האתרים האלה.}
{Pri ĉiu melodio mi skribis mallongan tekston. Mia primaj informfontoj estis Vikipedio kaj la retejo «Zemereŝet\pnurlref{zemereshet}» (por la hebreaj kantoj). Dankon por la redaktoroj de tiu du retejoj.}
}
\vspace{2ex}
......
\tabulaturoj
\notacioj
\input{muzikajxoj/cxiuj}
......@@ -10,7 +10,7 @@ noto-he = {\Lat{Cantigas de Santa Maria} „הקנטיגות של מרים
noto-eo = {\emph{Cantigas de Santa Maria} «La Kantigoj de Sankta Maria» estas aro de 420 monofonaj kantoj en mezepoka galegalingvo: notoj kaj vortoj. Tio estas la plej granda tia aro. Ĉiuj kantoj mencias Maria-on, kaj ĉiu deka kanto estas \emph{himno}.},
]{353}
\begin{tabulaturo}
\begin{notacio}
\takto{}{\d\z\a\z\a\z\z\g}{\x}\par
\takto{}{\f\z\f\g\a\z\z\d}{\x}\par
\takto{}{\d\z\a\z\a\z\z\g}{\x}\par
......@@ -27,4 +27,4 @@ noto-eo = {\emph{Cantigas de Santa Maria} «La Kantigoj de Sankta Maria»
\takto{}{\b\z\C\b\a\z\z\g}{\x}\par
\takto{}{\a\z\a\b\a\z\z\g}{\x}\par
\takto{}{\f\e\d\c\d\z\z\z}{\X}\par
\end{tabulaturo}
\end{notacio}
......@@ -10,5 +10,5 @@ noto-he = {},
noto-eo = {},
]
\begin{tabulaturo}
\end{tabulaturo}
\begin{notacio}
\end{notacio}
......@@ -10,7 +10,7 @@ noto-he = {מקורותיהם הן של המילים והן של הלחן
noto-eo = {La originoj kaj de la kantoteksto kaj de la melodio estas neklaraj.},
]{bamaagal}
\begin{tabulaturo}
\begin{notacio}
\takto{}{\c}{\x}\par
\takto{}{\f\f\f\f}{\x}
\takto{}{\e\f\g\f}{\x}\par
......@@ -25,4 +25,4 @@ noto-eo = {La originoj kaj de la kantoteksto kaj de la melodio estas nekla
\takto{}{\g\z\a\g}{\x}
\takto{\alt{1}}{\f\a\C\c}{\r{1}{0}}\par
\takto{\alt{2}}{\f\z\z\z}{\X}
\end{tabulaturo}
\end{notacio}
......@@ -10,7 +10,7 @@ noto-he = {לפי ספר השיאים של גינס, השיר הזה הו
noto-eo = {Laŭ la Guinness-libro de rekordoj, tiu ĉi kanto estas la plej konata anglalingva kanto. La idento de la komponisto kaj la verkisto de la kantoteksto (kiu sincere estas… banala) ne estas definitiva.},
]{birthday}
\begin{tabulaturo}
\begin{notacio}
\takto{}{\c\c}{\x}\par
\takto{}{\d\z\c\z\f\z}{\x}\par
\takto{}{\e\z\z\z\c\c}{\x}\par
......@@ -20,4 +20,4 @@ noto-eo = {Laŭ la Guinness-libro de rekordoj, tiu ĉi kanto estas la plej
\takto{}{\e\z\d\z\ais\ais}{\x}\par
\takto{}{\a\z\f\z\g\z}{\x}\par
\takto{}{\f\z\z\z\z\z}{\X}
\end{tabulaturo}
\end{notacio}
......@@ -10,7 +10,7 @@ noto-he = {במקור הריקוד נקרא \Lat{Der Ententanz} „ריק
noto-eo = {La origina germana nomo de la danco estas \emph{Der Ententanz} «La danco de la anaso». La komponisto, Werner Thomas, kiu estas akordionisto, komencis ludi la melodion ekde 1963 en restoracioj kaj hoteloj. Unufoje la produktoro Louis van Rijmenant aŭdis la melodion; gi verkis vortojn por la melodio, kaj en 1970 komencis publikigi ĝin, sensukcese. En 1977 la muzikgrupo De Electronica kreis instrumentan version, kiu ekestis tutmonda furoraĵeto.},
]{chipchip}
\begin{tabulaturo}
\begin{notacio}
\takto{}{\g\g\a\a\e\e}{\x}\par
\takto{}{\g\z\g\g\a\a\e\e}{\x}\par
\takto{}{\g\z\g\g\a\a\C\C}{\x}\par
......@@ -22,4 +22,4 @@ noto-eo = {La origina germana nomo de la danco estas \emph{Der Ententanz}
\takto{}{\e\z}{\r{1}{0}}\par
\takto{2}{\f\z\g\g\a\a\b\b}{\x}\par
\takto{}{\C\z\z\z\z\z\z\z}{\X}
\end{tabulaturo}
\end{notacio}
\input{muzikajxoj/freude}
\input{muzikajxoj/rainbow}
\input{muzikajxoj/ima}
\input{muzikajxoj/bamaagal}
\input{muzikajxoj/do}
\input{muzikajxoj/dugit}
\input{muzikajxoj/jomuledet}
\input{muzikajxoj/rakevet}
\input{muzikajxoj/rakefet}
\input{muzikajxoj/totoro}
\input{muzikajxoj/sanpo}
\input{muzikajxoj/ŝkedija}
\input{muzikajxoj/wilsons}
\input{muzikajxoj/midnight}
\input{muzikajxoj/tordion}
\input{muzikajxoj/taxtaxtax}
\input{muzikajxoj/birthday}
\input{muzikajxoj/jonatan}
\input{muzikajxoj/follia}
\input{muzikajxoj/spagnoletto}
\input{muzikajxoj/kova}
\input{muzikajxoj/sade}
\input{muzikajxoj/early}
\input{muzikajxoj/sakura}
\input{muzikajxoj/353}
\input{muzikajxoj/chipchip}
\input{muzikajxoj/maman}
\input{muzikajxoj/zakan}
\input{muzikajxoj/volga}
\input{muzikajxoj/ravens}
\input{muzikajxoj/greensleeves}
%\input{muzikajxoj/rainbow}
%\input{muzikajxoj/ima}
%\input{muzikajxoj/bamaagal}
%\input{muzikajxoj/do}
%\input{muzikajxoj/dugit}
%\input{muzikajxoj/jomuledet}
%\input{muzikajxoj/rakevet}
%\input{muzikajxoj/rakefet}
%\input{muzikajxoj/totoro}
%\input{muzikajxoj/sanpo}
%\input{muzikajxoj/ŝkedija}
%\input{muzikajxoj/wilsons}
%\input{muzikajxoj/midnight}
%\input{muzikajxoj/tordion}
%\input{muzikajxoj/taxtaxtax}
%\input{muzikajxoj/birthday}
%\input{muzikajxoj/jonatan}
%\input{muzikajxoj/follia}
%\input{muzikajxoj/spagnoletto}
%\input{muzikajxoj/kova}
%\input{muzikajxoj/sade}
%\input{muzikajxoj/early}
%\input{muzikajxoj/sakura}
%\input{muzikajxoj/353}
%\input{muzikajxoj/chipchip}
%\input{muzikajxoj/maman}
%\input{muzikajxoj/zakan}
%\input{muzikajxoj/volga}
%\input{muzikajxoj/ravens}
%\input{muzikajxoj/greensleeves}
......@@ -10,7 +10,7 @@ noto-he = {שיר מתוך המחזמר והסרט „צלילי המוס
noto-eo = {Kanto el la muzikteatraĵo kaj filmo «La Sono de Muziko», kiu aperis en 1959. En la rakonto, la vartisto Maria uzas la kanton por lernigi la muziknotojn al la infanoj. La kanto estas komponita en la gamo de C-maĵoro, kaj ĝi priskribas solfeĝon voĉe.},
]{do}
\begin{tabulaturo}
\begin{notacio}
\takto{}{\c\z\z\d\e\z\z\c}{\x}\par
\takto{}{\e\z\c\z\e\z\z\z}{\x}\par
\takto{}{\d\z\z\e\f\f\e\d}{\x}\par
......@@ -28,4 +28,4 @@ noto-eo = {Kanto el la muzikteatraĵo kaj filmo «La Sono de Muziko», kiu
\takto{}{\a\z\f\z\b\z\g\z}{\x}\par
\takto{}{\C\z\g\z\e\z\d\z}{\r{1}{0}}\par
\takto{}{\c\z\z\z\z\z\z\z}{\X}
\end{tabulaturo}
\end{notacio}
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment