Commit 12630365 authored by Júda Ronén's avatar Júda Ronén

Ĝeneraligita strukturo

parent cffaf491
all:
latexmk -xelatex -file-line-error okalina
okarino:
latexmk -xelatex -file-line-error okarino
pvc:
latexmk -silent -pvc -file-line-error okalina
ocarinopvc:
latexmk -silent -pvc -file-line-error okarino
koloroj:
latexmk -xelatex -file-line-error koloroj
kolorojpvc:
latexmk -silent -pvc -file-line-error koloroj
clean:
-rm *.aux *.bbl *.blg *.log *.toc *.url *.cut *.bib *.run.xml *.bst *.bcf *.fls *.fdb_latexmk *.out *.dvi *.idx *.ilg *.ind
......
\input{agordoj/dokumento}
\input{agordoj/aliaj}
\input{agordoj/tabulaturo}
\input{agordoj/titoloj}
\input{agordoj/lingvoj}
\input{agordoj/tabulaturo-postbidi}
\input{agordoj/muzikajxoj}
\input{agordoj/komuna/dokumento}
\input{agordoj/komuna/aliaj}
\input{agordoj/koloroj/notacio}
\input{agordoj/komuna/titoloj}
\input{agordoj/komuna/lingvoj}
\input{agordoj/koloroj/notacio-postbidi}
\input{agordoj/komuna/muzikajxoj}
\usepackage{ifthen, environ, xkeyval, setspace, paralist, hyperref, marginnote, multicol, etoolbox, wrapfig, emptypage}
\usepackage{ifthen, environ, xkeyval, paralist, hyperref, marginnote, multicol, etoolbox, wrapfig, emptypage}
\usepackage{setspace}
\onehalfspacing
\setlength\parskip{\smallskipamount}
\setlength\parindent{0pt}
......
......@@ -9,10 +9,10 @@
\EO{\textbf{\titoloeo}~/ {\komponistoeo}\\\small\notoeo}}\\[0.5ex]
}
\renewcommand{\tabulaturamedio}[1]{}
\renewcommand{\notaciamedio}[1]{}
}
\newcommand{\tabulaturoj}{
\newcommand{\notacioj}{
\renewcommand\muzikajxo[2][]{%
\setkeys{muzikajxo}{##1}
\clearpage
......@@ -22,5 +22,5 @@
\label{##2}
}
\renewcommand{\tabulaturamedio}[1]{\noindent ##1}
\renewcommand{\notaciamedio}[1]{\noindent ##1}
}
\input{agordoj/komuna/dokumento}
\input{agordoj/komuna/aliaj}
\input{agordoj/okarino/notacio}
\input{agordoj/komuna/titoloj}
\input{agordoj/komuna/lingvoj}
\input{agordoj/okarino/notacio-postbidi}
\input{agordoj/komuna/muzikajxoj}
......@@ -36,9 +36,9 @@
\newcommand{\alt}[1]{{#1}}
\newcommand{\takto}[3]{{\parbox[t]{1em}{\presualternativon{#1}}#2\parbox[t]{3mm}{#3}}}
\newcommand{\reludu}{\raisebox{0.5\baselineskip}{\symbolglyph{\huge\textcolor{gray}{}}}}
\newcommand{\tabulaturamedio}[1]{}
\NewEnviron{tabulaturo}{%
\tabulaturamedio{%
\newcommand{\notaciamedio}[1]{}
\NewEnviron{notacio}{%
\notaciamedio{%
\begin{samepage}
\begin{LTR}
\setlength\parskip{\fill}
......@@ -49,4 +49,4 @@
\end{samepage}
}
}
\newcommand{\enliniatabulaturo}[1]{\raisebox{-0.10\baselineskip}{\scalebox{0.5}{#1}}}
\newcommand{\enlinianotacio}[1]{\raisebox{-0.10\baselineskip}{\scalebox{0.5}{#1}}}
......@@ -4,8 +4,8 @@
{
\footnotesize
\dulingvaujo
{עבור כל מנגינה כתבתי פסקה קצרה של רקע. מקורות המידע העיקריים שהשתמשתי בהם היו ויקיפדיה ואתר זמרשת\pnurletikedo{zemer.co.il}{zemereshet} (לשירים העבריים). תודה לעורכים בשני האתרים האלה.}
{Pri ĉiu melodio mi skribis mallongan alineon. Mia primaj informfontoj estis Vikipedio kaj la retejo «Zemereŝet\pnurlref{zemereshet}» (por la hebreaj kantoj). Dankon por la redaktoroj de tiu du retejoj.}
{עבור כל מנגינה כתבתי מלל קצר של רקע. מקורות המידע העיקריים שהשתמשתי בהם היו ויקיפדיה ואתר זמרשת\pnurletikedo{zemer.co.il}{zemereshet} (לשירים העבריים). תודה לעורכים בשני האתרים האלה.}
{Pri ĉiu melodio mi skribis mallongan tekston. Mia primaj informfontoj estis Vikipedio kaj la retejo «Zemereŝet\pnurlref{zemereshet}» (por la hebreaj kantoj). Dankon por la redaktoroj de tiu du retejoj.}
}
\vspace{2ex}
......
\tabulaturoj
\notacioj
\input{muzikajxoj/cxiuj}
......@@ -10,7 +10,7 @@ noto-he = {\Lat{Cantigas de Santa Maria} „הקנטיגות של מרים
noto-eo = {\emph{Cantigas de Santa Maria} «La Kantigoj de Sankta Maria» estas aro de 420 monofonaj kantoj en mezepoka galegalingvo: notoj kaj vortoj. Tio estas la plej granda tia aro. Ĉiuj kantoj mencias Maria-on, kaj ĉiu deka kanto estas \emph{himno}.},
]{353}
\begin{tabulaturo}
\begin{notacio}
\takto{}{\d\z\a\z\a\z\z\g}{\x}\par
\takto{}{\f\z\f\g\a\z\z\d}{\x}\par
\takto{}{\d\z\a\z\a\z\z\g}{\x}\par
......@@ -27,4 +27,4 @@ noto-eo = {\emph{Cantigas de Santa Maria} «La Kantigoj de Sankta Maria»
\takto{}{\b\z\C\b\a\z\z\g}{\x}\par
\takto{}{\a\z\a\b\a\z\z\g}{\x}\par
\takto{}{\f\e\d\c\d\z\z\z}{\X}\par
\end{tabulaturo}
\end{notacio}
......@@ -10,5 +10,5 @@ noto-he = {},
noto-eo = {},
]
\begin{tabulaturo}
\end{tabulaturo}
\begin{notacio}
\end{notacio}
......@@ -10,7 +10,7 @@ noto-he = {מקורותיהם הן של המילים והן של הלחן
noto-eo = {La originoj kaj de la kantoteksto kaj de la melodio estas neklaraj.},
]{bamaagal}
\begin{tabulaturo}
\begin{notacio}
\takto{}{\c}{\x}\par
\takto{}{\f\f\f\f}{\x}
\takto{}{\e\f\g\f}{\x}\par
......@@ -25,4 +25,4 @@ noto-eo = {La originoj kaj de la kantoteksto kaj de la melodio estas nekla
\takto{}{\g\z\a\g}{\x}
\takto{\alt{1}}{\f\a\C\c}{\r{1}{0}}\par
\takto{\alt{2}}{\f\z\z\z}{\X}
\end{tabulaturo}
\end{notacio}
......@@ -10,7 +10,7 @@ noto-he = {לפי ספר השיאים של גינס, השיר הזה הו
noto-eo = {Laŭ la Guinness-libro de rekordoj, tiu ĉi kanto estas la plej konata anglalingva kanto. La idento de la komponisto kaj la verkisto de la kantoteksto (kiu sincere estas… banala) ne estas definitiva.},
]{birthday}
\begin{tabulaturo}
\begin{notacio}
\takto{}{\c\c}{\x}\par
\takto{}{\d\z\c\z\f\z}{\x}\par
\takto{}{\e\z\z\z\c\c}{\x}\par
......@@ -20,4 +20,4 @@ noto-eo = {Laŭ la Guinness-libro de rekordoj, tiu ĉi kanto estas la plej
\takto{}{\e\z\d\z\ais\ais}{\x}\par
\takto{}{\a\z\f\z\g\z}{\x}\par
\takto{}{\f\z\z\z\z\z}{\X}
\end{tabulaturo}
\end{notacio}
......@@ -10,7 +10,7 @@ noto-he = {במקור הריקוד נקרא \Lat{Der Ententanz} „ריק
noto-eo = {La origina germana nomo de la danco estas \emph{Der Ententanz} «La danco de la anaso». La komponisto, Werner Thomas, kiu estas akordionisto, komencis ludi la melodion ekde 1963 en restoracioj kaj hoteloj. Unufoje la produktoro Louis van Rijmenant aŭdis la melodion; gi verkis vortojn por la melodio, kaj en 1970 komencis publikigi ĝin, sensukcese. En 1977 la muzikgrupo De Electronica kreis instrumentan version, kiu ekestis tutmonda furoraĵeto.},
]{chipchip}
\begin{tabulaturo}
\begin{notacio}
\takto{}{\g\g\a\a\e\e}{\x}\par
\takto{}{\g\z\g\g\a\a\e\e}{\x}\par
\takto{}{\g\z\g\g\a\a\C\C}{\x}\par
......@@ -22,4 +22,4 @@ noto-eo = {La origina germana nomo de la danco estas \emph{Der Ententanz}
\takto{}{\e\z}{\r{1}{0}}\par
\takto{2}{\f\z\g\g\a\a\b\b}{\x}\par
\takto{}{\C\z\z\z\z\z\z\z}{\X}
\end{tabulaturo}
\end{notacio}
\input{muzikajxoj/freude}
\input{muzikajxoj/rainbow}
\input{muzikajxoj/ima}
\input{muzikajxoj/bamaagal}
\input{muzikajxoj/do}
\input{muzikajxoj/dugit}
\input{muzikajxoj/jomuledet}
\input{muzikajxoj/rakevet}
\input{muzikajxoj/rakefet}
\input{muzikajxoj/totoro}
\input{muzikajxoj/sanpo}
\input{muzikajxoj/ŝkedija}
\input{muzikajxoj/wilsons}
\input{muzikajxoj/midnight}
\input{muzikajxoj/tordion}
\input{muzikajxoj/taxtaxtax}
\input{muzikajxoj/birthday}
\input{muzikajxoj/jonatan}
\input{muzikajxoj/follia}
\input{muzikajxoj/spagnoletto}
\input{muzikajxoj/kova}
\input{muzikajxoj/sade}
\input{muzikajxoj/early}
\input{muzikajxoj/sakura}
\input{muzikajxoj/353}
\input{muzikajxoj/chipchip}
\input{muzikajxoj/maman}
\input{muzikajxoj/zakan}
\input{muzikajxoj/volga}
\input{muzikajxoj/ravens}
\input{muzikajxoj/greensleeves}
%\input{muzikajxoj/rainbow}
%\input{muzikajxoj/ima}
%\input{muzikajxoj/bamaagal}
%\input{muzikajxoj/do}
%\input{muzikajxoj/dugit}
%\input{muzikajxoj/jomuledet}
%\input{muzikajxoj/rakevet}
%\input{muzikajxoj/rakefet}
%\input{muzikajxoj/totoro}
%\input{muzikajxoj/sanpo}
%\input{muzikajxoj/ŝkedija}
%\input{muzikajxoj/wilsons}
%\input{muzikajxoj/midnight}
%\input{muzikajxoj/tordion}
%\input{muzikajxoj/taxtaxtax}
%\input{muzikajxoj/birthday}
%\input{muzikajxoj/jonatan}
%\input{muzikajxoj/follia}
%\input{muzikajxoj/spagnoletto}
%\input{muzikajxoj/kova}
%\input{muzikajxoj/sade}
%\input{muzikajxoj/early}
%\input{muzikajxoj/sakura}
%\input{muzikajxoj/353}
%\input{muzikajxoj/chipchip}
%\input{muzikajxoj/maman}
%\input{muzikajxoj/zakan}
%\input{muzikajxoj/volga}
%\input{muzikajxoj/ravens}
%\input{muzikajxoj/greensleeves}
......@@ -10,7 +10,7 @@ noto-he = {שיר מתוך המחזמר והסרט „צלילי המוס
noto-eo = {Kanto el la muzikteatraĵo kaj filmo «La Sono de Muziko», kiu aperis en 1959. En la rakonto, la vartisto Maria uzas la kanton por lernigi la muziknotojn al la infanoj. La kanto estas komponita en la gamo de C-maĵoro, kaj ĝi priskribas solfeĝon voĉe.},
]{do}
\begin{tabulaturo}
\begin{notacio}
\takto{}{\c\z\z\d\e\z\z\c}{\x}\par
\takto{}{\e\z\c\z\e\z\z\z}{\x}\par
\takto{}{\d\z\z\e\f\f\e\d}{\x}\par
......@@ -28,4 +28,4 @@ noto-eo = {Kanto el la muzikteatraĵo kaj filmo «La Sono de Muziko», kiu
\takto{}{\a\z\f\z\b\z\g\z}{\x}\par
\takto{}{\C\z\g\z\e\z\d\z}{\r{1}{0}}\par
\takto{}{\c\z\z\z\z\z\z\z}{\X}
\end{tabulaturo}
\end{notacio}
......@@ -10,7 +10,7 @@ noto-he = {את המילים בנוסח העברי כתב נתן יונת
noto-eo = {La hebrean kantotekston skribis Natan Jonatan, kaj ĝin dediĉis en 1944 (kredeble ne longe post la verkado) al la infanoj de kibuco Ŝfajim (en gia vortoj: «kanteto~— por ĉiuj la plaĉemaj infanoj»). La melodion komponis Lev Ŝvarc por la filmo «La Infanaĝo de Gorki»\pnurlref{gorkogo} (\Rus{Детство Горького}, 1938), eble depruntinte de juda melodio.},
]{dugit}
\begin{tabulaturo}
\begin{notacio}
\takto{}{\c\z\ees\c}{\x}
\takto{}{\f\z\aes\z}{\x}\par
\takto{}{\g\aes\g\f}{\x}
......@@ -28,4 +28,4 @@ noto-eo = {La hebrean kantotekston skribis Natan Jonatan, kaj ĝin dediĉi
\takto{}{\g\aes\g\f}{\x}
\takto{1}{\C\z\z\z}{\r{1}{0}}\par
\takto{2}{\c\z\z\z}{\X}
\end{tabulaturo}
\end{notacio}
......@@ -10,7 +10,7 @@ noto-he = {שיר עם באנגלית מהאי בריטניה (מס׳ רא
noto-eo = {Popola anglalingva kanto el la insulo Britio (Roud\pnurlref{roud} 12682)},
]{early}
\begin{tabulaturo}
\begin{notacio}
\takto{}{\c\z\c\c}{\x}
\takto{}{\c\e\g\g}{\x}\par
\takto{}{\a\f\d\c}{\x}
......@@ -27,4 +27,4 @@ noto-eo = {Popola anglalingva kanto el la insulo Britio (Roud\pnurlref{rou
\takto{}{\b\a\g\f}{\x}\par
\takto{}{\e\d\c\B}{\x}
\takto{}{\c\z\z\z}{\R{1}{0}}
\end{tabulaturo}
\end{notacio}
......@@ -10,7 +10,7 @@ noto-he = {„לה פוליה” היא נושא מוזיקלי שזכה
noto-eo = {«La Folia» estas muzika temo, kiun multaj komponsitoj uzis en siaj verkoj, kiel variaĵoj (t.~e.\ ripetado de la sama baza temo, ĉiun fojon malsame) aŭ enteksita en aliaj verkoj. La versio, kiu estas ĉitie, estas la temo, kiu antaŭas la 23 variaĵoj\pnurlref{corellifollia} je Corelli\pnurl{eo.wikipedia.org/wiki/Arcangelo_Corelli}}.
]{follia}
\begin{tabulaturo}
\begin{notacio}
\takto{}{\d\z\d\z\z\e}{\x}\par
\takto{}{\cis\z\z\z\cis\z}{\x}\par
\takto{}{\d\z\d\z\z\z}{\x}\par
......@@ -22,4 +22,4 @@ noto-eo = {«La Folia» estas muzika temo, kiun multaj komponsitoj uzis en
\takto{2}{\e\z\z\e\f\z}{\x}\par
\takto{}{\d\z\d\z\z\cis}{\x}\par
\takto{}{\d\z\z\z\z\z}{\X}
\end{tabulaturo}
\end{notacio}
......@@ -11,7 +11,7 @@ noto-eo = {Unu el la plej famaj poemoj de la poeto Friedrich Schiller. Oni
]
{freude}
\begin{tabulaturo}
\begin{notacio}
\takto{}{\e\z\e\z\f\z\g\z}{\x}\par
\takto{}{\g\z\f\z\e\z\d\z}{\x}\par
\takto{}{\c\z\c\z\d\z\e\z}{\x}\par
......@@ -28,4 +28,4 @@ noto-eo = {Unu el la plej famaj poemoj de la poeto Friedrich Schiller. Oni
\takto{}{\g\z\f\z\e\z\d\z}{\x}\par
\takto{}{\c\z\c\z\d\z\e\z}{\x}\par
\takto{}{\d\z\z\c\c\z\z\z}{\X}\par
\end{tabulaturo}
\end{notacio}
......@@ -10,7 +10,7 @@ noto-he = {שיר עם באנגלית מהאי בריטניה המתבסס
noto-eo = {Popola anglalingva kanto el la insulo Britio, bazante sur la muzika formo «romanesko». La melodio estas unu el la plej famaj de la Renesanco.\pnurl{eo.wikipedia.org/wiki/Greensleeves}},
]{greensleeves}
\begin{tabulaturo}
\begin{notacio}
\takto{}{\d\z}{\x}\par
\takto{}{\f\z\z\z\g\z}{}\par
\takto{}{\a\z\z\b\a\z}{\x}\par
......@@ -44,4 +44,4 @@ noto-eo = {Popola anglalingva kanto el la insulo Britio, bazante sur la mu
\takto{}{\des\z\z\d\e\z}{\x}\par
\takto{}{\d\z\z\z\z\z}{}\par
\takto{}{\z\z\z\z\z\z}{\X}
\end{tabulaturo}
\end{notacio}
......@@ -10,7 +10,7 @@ noto-he = {מילים: משה דפנא.\pnurl{zemer.co.il/song.asp?id=920}
noto-eo = {Kantoteksto: Moŝe Dafna.},
]{ima}
\begin{tabulaturo}
\begin{notacio}
\takto{}{\d\f\e\f}{\x}
\takto{}{\e\z\d\z}{\x}\par
\takto{}{\f\z\g\z}{\x}
......@@ -23,4 +23,4 @@ noto-eo = {Kantoteksto: Moŝe Dafna.},
\takto{}{\d\z\z\a}{\x}\par
\takto{}{\f\z\e\z}{\x}
\takto{}{\d\z\z\z}{\R{1}{0}}
\end{tabulaturo}
\end{notacio}
......@@ -10,7 +10,7 @@ noto-he = {מילות השיר, שנכתבו על־ידי ב.\ רסקין,
noto-eo = {La kantoteksto, kiun skribis B.\ Raskin, kaj la muziknotoj estas gravurita sur la tomboŝtono de la komponisto, Varda Gilboa.\pnurlref{vardagilboa} La kanto aperis publike unue en libreto, kiu estis eldonita en 1950.},
]{jomuledet}
\begin{tabulaturo}
\begin{notacio}
\takto{}{\e\z\e\e\e\z\d\c}{\x}\par
\takto{}{\f\z\f\f\f\z\e\d}{\x}\par
\takto{}{\g\z\g\a\g\f\e\d}{\x}\par
......@@ -21,4 +21,4 @@ noto-eo = {La kantoteksto, kiun skribis B.\ Raskin, kaj la muziknotoj esta
\takto{}{\f\z\f\f\g\f\e\d}{\x}\par
\takto{1}{\e\z\f\z\g\z\z\z}{\r{1}{0}}\par
\takto{2}{\e\z\d\z\c\z\z\z}{\X}
\end{tabulaturo}
\end{notacio}
......@@ -10,7 +10,7 @@ noto-he = {מילות השיר העבריות נכתבו על־ידי יש
noto-eo = {Tiu ĉi kanto havas versioj al kelkaj lingvoj. La origina estas germanalingva (\emph{Hänschen klein} «Hanseto la malgranda»), far Franz Wiedemann (1821–1882), kaj estas hebrealingva (\Heb{יונתן הקטן} «Jonatan la malgranda»), jidalingva (\Heb{הערשל קליין} «Herŝel la malgranda») kaj korealingva (\Kor{나비야} «Papilio!») versioj.},
]{jonatan}
\begin{tabulaturo}
\begin{notacio}
\takto{}{\g\e\e\z}{\x}
\takto{}{\f\d\d\z}{\x}\par
\takto{}{\c\d\e\f}{\x}
......@@ -27,4 +27,4 @@ noto-eo = {Tiu ĉi kanto havas versioj al kelkaj lingvoj. La origina estas
\takto{}{\f\d\d\z}{\x}\par
\takto{}{\c\e\g\g}{\x}
\takto{}{\c\z\z\z}{\X}
\end{tabulaturo}
\end{notacio}
......@@ -10,7 +10,7 @@ noto-he = {לא ידוע מאת מי המילים או הלחן.\pnurl{zem
noto-eo = {La verkistoj kaj de la kantoteksto kaj de la melodio estas nekonataj.},
]{kova}
\begin{tabulaturo}
\begin{notacio}
\takto{}{\c}{\x}\par
\takto{}{\f\f\g}{\x}
\takto{}{\a\z\c}{\x}\par
......@@ -28,4 +28,4 @@ noto-eo = {La verkistoj kaj de la kantoteksto kaj de la melodio estas neko
\takto{}{\bes\g\e}{\x}\par
\takto{}{\c\d\e}{\x}
\takto{}{\f\z\z}{\X}
\end{tabulaturo}
\end{notacio}
......@@ -10,7 +10,7 @@ noto-he = {שיר ילדים עממי בצרפתית. לנעימה חוב
noto-eo = {Popola francalingva infankanto. Laŭ ĝia melodio estas varia kantotekstoj verkita, en kelkaj lingvoj (de kiuj la anglalingvaj kantoj «The A.B.C.» kaj «Twinkle, Twinkle, Little Star» estas tre famaj), kaj ĝi estis influo por variaĵoj aŭ enteksado per kelkaj komponistoj, kiel Mozart, Johann Christoph Friedrich Bach, Saint-Saëns kaj Liszt.\pnurl{eo.wikipedia.org/wiki/Ah_!_vous_dirai-je,_maman}},
]{maman}
\begin{tabulaturo}
\begin{notacio}
\takto{}{\c\c\g\g}{\x}
\takto{}{\a\a\g\z}{\x}\par
\takto{}{\f\f\e\e}{\x}
......@@ -23,4 +23,4 @@ noto-eo = {Popola francalingva infankanto. Laŭ ĝia melodio estas varia k
\takto{}{\a\a\g\z}{\x}\par
\takto{}{\f\f\e\e}{\x}
\takto{}{\d\d\c\z}{\X}
\end{tabulaturo}
\end{notacio}
......@@ -10,7 +10,7 @@ noto-he = {ג׳ון דוולנד (1563–1626) היה מלחין ונגן
noto-eo = {John Dowland estis compnisto kaj ludisto de liuto de la Renesanco. La plejparto de gia verkaro estas skribita por liuto, kaj sole kaj kun voĉa aŭ instrumenta akompano; ĝenerale, kaj la muziko kaj la kantoteksto estas melanĥoliaj (unu le gia plej famaj muzikaĵoj estas nomata «Semper Dowland, semper dolens» (Ĉiam Dowland, ĉiam malĝoja)…). Tieĉi mi aranĝis la unua voĉo de «La noktomezo de S-ro Dowland» de la tabulaturo el la Libro de Liuto de Margaret Board.\pnurlref{gorkogo}},
]{midnight}
\begin{tabulaturo}
\begin{notacio}
\takto{}{\d\z\z\e\f\z\d\z}{}\par
\takto{}{\f\z\g\z\e\z\cis\z}{\x}\par
\takto{}{\d\z\z\e\f\z\e\z}{}\par
......@@ -27,4 +27,4 @@ noto-eo = {John Dowland estis compnisto kaj ludisto de liuto de la Renesan
\takto{}{\bes\z\a\g\f\e\f\g}{\x}\par
\takto{}{\a\z\g\a\bes\a\g\f}{}\par
\takto{}{\e\d\e\z\d\z\z\z}{\R{1}{0}}\par
\end{tabulaturo}
\end{notacio}
......@@ -58,7 +58,7 @@ noto-eo = {
},
]{rainbow}
\begin{tabulaturo}
\begin{notacio}
\takto{}{\c\z\z\z\C\z\z\z}{\x}\par
\takto{}{\b\z\g\a\b\z\C\z}{\x}\par
\takto{}{\c\z\z\z\a\z\z\z}{\x}\par
......@@ -76,4 +76,4 @@ noto-eo = {
\takto{}{\fis\a\fis\a\fis\a\fis\a}{\x}\par
\takto{}{\b\z\z\z\b\z\z\z}{\x}\par
\takto{}{\z\z\z\z\z\z\z\z}{\x\reludu}\par
\end{tabulaturo}
\end{notacio}
......@@ -10,7 +10,7 @@ noto-he = {שיר ילדים שכתב המשורר והסופר לוין
noto-eo = {Infana kanto, kiun verkis la poeto kaj verkisto Levin Kipnis laŭ la popola melodio de la kanto «Margaritkeleĥ» (Anagaloj), kiun Zalman Ŝneur verkis en la jida kaj la hebrea lingvoj. La fono de verki de la kanto estas vizito de Kipnis en Metula en la vintro de 1921. Unu vespere, gi vidis areton de junuloj kantantaj kune, kaj kiam gi demandis pri alveturi al la akvofalo Tanur, alparolis al gin Bat-Ŝeva, kiu estas menciita en la kantoteksto, kaj proponis kunveturi kun gi. Per gia impreso de la loko, la medio kaj la ciklamenoj gi decidiĝis verki la kanton.},
]{rakefet}
\begin{tabulaturo}
\begin{notacio}
\takto{}{\w\w\e}{\x}
\takto{}{\a\a\a}{\x}\par
\takto{}{\C\C\C}{\x}
......@@ -27,4 +27,4 @@ noto-eo = {Infana kanto, kiun verkis la poeto kaj verkisto Levin Kipnis la
\takto{}{\e\dis\e}{\x}\par
\takto{}{\C\C\b}{\x}
\takto{}{\a\z\z}{\X}
\end{tabulaturo}
\end{notacio}
......@@ -10,7 +10,7 @@ noto-he = {לא ידוע מאת מי המילים או הלחן.\pnurl{zem
noto-eo = {La verkistoj kaj de la kantoteksto kaj de la melodio estas nekonataj.},
]{rakevet}
\begin{tabulaturo}
\begin{notacio}
\takto{}{\c\c\c\c}{\x}
\takto{}{\e\c\c\c}{\x}\par
\takto{}{\d\d\g\g}{\x}
......@@ -23,4 +23,4 @@ noto-eo = {La verkistoj kaj de la kantoteksto kaj de la melodio estas neko
\takto{}{\e\e\e\z}{\x}\par
\takto{}{\d\f\e\d}{\x}
\takto{}{\c\c\c\z}{\X}
\end{tabulaturo}
\end{notacio}
......@@ -10,7 +10,7 @@ noto-he = {בלדה עממית באנגלית מהאי בריטניה (מס׳ צ
},
noto-eo = {Popola anglalingva balado el la insulo Britio (Child\pnurlref{child} 26, Roud 5); unuafoje presita en 1611 en la muzikaĵaro «Melismata» far Thomas Ravenscroft\pnurlref{ravenscroft}.},
]{ravens}
\begin{tabulaturo}
\begin{notacio}
\takto{}{\d\z}{\x}\par
\takto{}{\d\z\e\z\f\z\a\z}{\x}\par
\takto{}{\g\z\f\z\e\z\z\z}{\x}\par
......@@ -25,4 +25,4 @@ noto-eo = {Popola anglalingva balado el la insulo Britio (Child\pnurlref{c
\takto{}{\e\z\cis\z\d\z\f\g}{\x}\par
\takto{}{\a\z\z\z\g\f\e\d}{\x}\par
\takto{}{\cis\d\e\z\d\z\z\z}{\X}\par
\end{tabulaturo}
\end{notacio}
......@@ -10,7 +10,7 @@ noto-he = {מקור הלחן לא ידוע, כמו גם מקור המיל
noto-eo = {La origino de la melodio aŭ la hebrea kantoteksto estas nekonata. La sama melodio havas ankaŭ, jida, kantoteksto, \emph{Barikadn} «Barieroj», far Ŝmerke Kaĉerginski (1908–1954), kiu priskribas la laborista popolleviĝo en Lodzo; kantita per Kaĉerginski kaj Rut Rubin\pnurlref{barikadn1948}, kaj per la muzikgrupo \emph{The Klezmatics}\pnurlref{barikadnklezmatics}.}
]{sade}
\begin{tabulaturo}
\begin{notacio}
\takto{}{\d\a\a\a\a\a\a\a}{\x}\par
\takto{}{\a\g\g\f\a\z\a\w}{\x}\par
\takto{}{\d\a\a\a\a\a\a\a}{\x}\par
......@@ -19,4 +19,4 @@ noto-eo = {La origino de la melodio aŭ la hebrea kantoteksto estas nekona
\takto{}{\f\e\e\d\f\z\f\w}{\x}\par
\takto{}{\d\g\d\g\f\f\f\w}{\x}\par
\takto{}{\f\e\e\d\d\z\d\z}{\X}
\end{tabulaturo}
\end{notacio}
......@@ -10,7 +10,7 @@ noto-he = {שיר עם ביפנית, המתאר את פריחת עץ הד
noto-eo = {Popola japanalingva kanto, priskribante la florado de la ĉerizarbo.},
]{sakura}
\begin{tabulaturo}
\begin{notacio}
\takto{}{\a\z\a\z\b\z\z\z}{\x}\par
\takto{}{\a\z\a\z\b\z\z\z}{\x}\par
\takto{}{\a\z\b\z\C\z\b\z}{\x}\par
......@@ -25,4 +25,4 @@ noto-eo = {Popola japanalingva kanto, priskribante la florado de la ĉeriz
\takto{}{\a\z\a\z\b\z\z\z}{\x}\par
\takto{}{\e\z\f\z\b\a\f\z}{\x}\par
\takto{}{\e\z\z\z\z\z\z\z}{\x}
\end{tabulaturo}
\end{notacio}
......@@ -10,7 +10,7 @@ noto-he = {נעימת הפתיחה של הסרט, שמנוגנת כשרצ
noto-eo = {La melodio de la komenco de la filmo, ludita dum la komencaj titoloj aperas.},
]{sanpo}
\begin{tabulaturo}
\begin{notacio}
\takto{}{\e\z\z\z\g\z\z\z}{}\par
\takto{}{\C\z\z\z\z\z\z\z}{\x}\par
\takto{}{\g\z\z\z\a\z\z\z}{}\par
......@@ -53,4 +53,4 @@ noto-eo = {La melodio de la komenco de la filmo, ludita dum la komencaj ti
\takto{}{\z\z\z\z\w\w\w\w}{\r{1}{0}}\par
\takto{2}{\C\z\z\w\C\C\C\w}{}\par
\takto{}{\C\z\z\z\z\z\z\z}{\X}{}
\end{tabulaturo}
\end{notacio}
......@@ -10,7 +10,7 @@ noto-he = {הגרסה כאן מבוססת על אוסף המנגינות
noto-eo = {Nia koncerna versio baziĝas sur la dancmuzikaĵaro far Cesare Negri (ĉ.~1535~– ĉ.~1605), kiel liutotabulaturo.\pnurlref{spagnolettoliuto}},
]{spagnoletto}
\begin{tabulaturo}
\begin{notacio}
\takto{}{\e\z}{\r{0}{1}}\par
\takto{}{\g\z\fis\g\a\z\g\a}{\x}\par
\takto{}{\b\z\b\z\g\z\b\z}{\x}\par
......@@ -27,4 +27,4 @@ noto-eo = {Nia koncerna versio baziĝas sur la dancmuzikaĵaro far Cesare
\takto{}{\g\z\fis\e\dis\z\fis\z}{\x}\par
\takto{1}{\e\z\z\z\d\z\e\z}{\r{1}{0}}\par
\takto{2}{\e\z\z\z\z\z\z\z}{\X}\par
\end{tabulaturo}
\end{notacio}
......@@ -10,7 +10,7 @@ noto-he = {לא ידוע מאת מי המילים או הלחן.\pnurl{zem
noto-eo = {La verkistoj kaj de la kantoteksto kaj de la melodio estas nekonataj.},
]{taxtaxtax}
\begin{tabulaturo}
\begin{notacio}
\takto{}{\d\z\d\z\a\z\g\z}{\x}\par
\takto{}{\a\z\g\z\f\e\d\z}{\x}\par
\takto{1}{\d\z\d\z\a\z\z\g}{\x}\par
......@@ -25,4 +25,4 @@ noto-eo = {La verkistoj kaj de la kantoteksto kaj de la melodio estas neko
\takto{}{\f\g\a\z\f\e\d\z}{\x}\par
\takto{}{\d\e\f\z\e\f\g\z}{\x}\par
\takto{}{\a\z\a\a\d\z\z\z}{\r{1}{0}}
\end{tabulaturo}
\end{notacio}
......@@ -10,7 +10,7 @@ noto-he = {טורדיון (מ־\Lat{tordre} בצרפתית, „לפתל”
noto-eo = {Tordiono (el «tordre» (tordi) en la franca lingvo) estas tritakta danco, kiu estis disvastiĝinta en partoj de Eŭropo en la Renesanco; ĝi estas simila al la galjardo, sed estas pli rapida kaj pli glata. Nuntempe, la plej fama tordiono estas tiu, kiu estas aranĝita tie ĉi; la komponisto estas nekonata, kaj la muzikaĵo estis presita en 1530 per la presisto Pierre Attaignant\pnurl{eo.wikipedia.org/wiki/Pierre_Attaignant}, kiel parto de «La Magdalena».},
]{tordion}
\begin{tabulaturo}
\begin{notacio}
\takto{}{\d\e\f\g\f\e}{\x}\par
\takto{}{\d\z\z\e\f\g}{\x}\par
\takto{}{\a\g\f\f\g\e}{\x}\par
......@@ -27,4 +27,4 @@ noto-eo = {Tordiono (el «tordre» (tordi) en la franca lingvo) estas trit
\takto{}{\a\z\g\f\e\z}{\x}\par
\takto{}{\d\z\z\z\c\z}{\x}\par
\takto{}{\d\z\z\z\z\z}{\R{1}{0}}
\end{tabulaturo}
\end{notacio}
......@@ -10,7 +10,7 @@ noto-he = {נעימת הנושא של סרט האנימה „השכן של
noto-eo = {La tema melodio de la animea filmo «Mia najbaro Totoro» (1988), verkita kaj reĝisorita per Hajao Mijazaki.\pnurl{eo.wikipedia.org/wiki/Mia_najbaro_Totoro}},
]{totoro}
\begin{tabulaturo}
\begin{notacio}
\takto{}{\f\z\e\z\f\c\z\z}{\x}\par
\takto{}{\z\z\z\z\z\z\z\z}{\x}\par
\takto{}{\f\z\e\z\f\a\z\z}{\x}\par
......@@ -47,4 +47,4 @@ noto-eo = {La tema melodio de la animea filmo «Mia najbaro Totoro» (1988
\takto{}{\z\z\z\z\w\w\c\c}{\x}\par
\takto{}{\bes\a\g\a\f\z\z\z}{\x}\par
\takto{}{\z\z\z\z\z\z\z\z}{\X}\par
\end{tabulaturo}
\end{notacio}
......@@ -10,7 +10,7 @@ noto-he = {שיר עם ברוסית, שתועד על־ידי מילי בל
noto-eo = {Popola rusalingva kanto, unuafoje dokumentita per Milij Balakirev\pnurl{eo.wikipedia.org/wiki/Milij_Aleksejevi\%C4\%89_Balakirev} (1837–1910) en gia popolkantaro el 1866. La laboro, kiu estas tradukita ĉitie kiel «haŭlisto»\pnurl{eo.wikipedia.org/wiki/Ha\%C5\%ADlado}, estas «burlako» (\Rus{бурла́к}); tre malfacila laboro, haŭlado, trenado, de ŝipoj sur kanaloj aŭ riveroj. Kun la industria revolucio, la homa forto estis anstataŭigita per vapormaŝinoj.},
]{volga}
\begin{tabulaturo}
\begin{notacio}
\takto{}{\g\z\e\z\a\z\z\z}{\x}\par
\takto{}{\e\z\z\z\z\z\fis\z}{\x}\par
\takto{}{\g\z\e\z\a\z\z\z}{\x}\par
......@@ -29,4 +29,4 @@ noto-eo = {Popola rusalingva kanto, unuafoje dokumentita per Milij Balakir
\takto{}{\g\z\z\z\e\z\z\z}{\x}\par
\takto{}{\a\z\z\z\C\z\z\z}{\x}\par
\takto{}{\b\z\C\b\a\z\z\z}{\x\reludu}
\end{tabulaturo}
\end{notacio}
......@@ -11,7 +11,7 @@ noto-eo = {La unua voĉo de la renesanca muzikaĵo de la tabulaturo el la
]
{wilsons}
\begin{tabulaturo}
\begin{notacio}
\takto{}{\g\z}{\x}\par
\takto{}{\C\z\z\z\g\z}{\x}\par
\takto{}{\e\z\c\z\f\z}{\x}\par
......@@ -53,4 +53,4 @@ noto-eo = {La unua voĉo de la renesanca muzikaĵo de la tabulaturo el la
\takto{}{\f\g\a\z\z\z}{\x}\par
\takto{}{\e\z\d\c\B\z}{\x}\par
\takto{}{\c\z\z\z\z\z}{\X}
\end{tabulaturo}
\end{notacio}
......@@ -10,7 +10,7 @@ noto-he = {מילים: לוין קיפניס.\pnurl{zemer.co.il/song.asp?i
noto-eo = {Kantoteksto: Levin Kipnis.},
]{zakan}
\begin{tabulaturo}
\begin{notacio}
\takto{}{\c}{\x}\par
\takto{}{\f\e\d\c\d\e}{\x}\par
\takto{}{\f\z\c\z\w\c}{\x}\par
......@@ -21,4 +21,4 @@ noto-eo = {Kantoteksto: Levin Kipnis.},
\takto{}{\g\z\g\g\a\g}{\x}\par
\takto{1}{\f\w\C\C\w\c}{\r{1}{0}}\par
\takto{2}{\f\z\z\z\z\z}{\X}
\end{tabulaturo}
\end{notacio}
......@@ -10,7 +10,7 @@ noto-he = {השם „שְׁקֵדִיָּה” לעץ השקד מקורו
noto-eo = {Noto pri la hebrea nomo de la kanto, «Ha Ŝkedija Poraĥat»: la hebrea nomo «ŝkedija» por la migdalarbo («(ec) ŝaked») originas el la hebreaj infanaj kantoj de la frua 20-a jarcento, unu el ili estas tio ĉi.},
]{ŝkedija}
\begin{tabulaturo}
\begin{notacio}
\takto{}{\c}{\x}\par
\takto{}{\c\c\c\e\g\z\e\e}{\x}\par
\takto{}{\g\g\a\a\g\z\e\z}{\x}\par
......@@ -20,4 +20,4 @@ noto-eo = {Noto pri la hebrea nomo de la kanto, «Ha Ŝkedija Poraĥat»:
\takto{}{\f\f\e\d\g\z\z\z}{\x}\par
\takto{}{\C\C\a\a\g\z\e\z}{\x}\par
\takto{}{\f\f\e\d\c\z\z\z}{\X}
\end{tabulaturo}
\end{notacio}
\input{agordoj/cxiuj}
\input{agordoj/okarino}
\begin{document}
\frontmatter
\include{eldona_noto}