Aplikace pro generování rozpisů

Aplikace pro generování rozpisů

JAVA aplikace pro generování a správu sportovních rozpisů. Data ukládána do XML a lze provést export do HTML. Projekt už nebude v budoucnu aktualizován.

Archived project! Repository and other project resources are read-only