.gitlab-ci.yml 5.11 KB
Newer Older
Ludan Stoecklé's avatar
Ludan Stoecklé committed
1
stages:
Ludan Stoecklé's avatar
1.5.2  
Ludan Stoecklé committed
2 3 4 5 6
 - code_build
 - code_publish
 - docker_build
 - docker_test
 - docker_release
Ludan Stoecklé's avatar
1.7.1  
Ludan Stoecklé committed
7
 - docker_release_mirror
Ludan Stoecklé's avatar
Ludan Stoecklé committed
8

Ludan Stoecklé's avatar
1.5.2  
Ludan Stoecklé committed
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

# stuff for some steps only

.template_for_docker: &template_for_docker
 image: docker:git
 services:
  - docker:dind

.docker_repo_login: &docker_repo_login
 - echo "$CI_BUILD_TOKEN" | docker login -u gitlab-ci-token --password-stdin registry.gitlab.com

# variables etc.

variables:
Ludan Stoecklé's avatar
1.7.1  
Ludan Stoecklé committed
23
 ROSAENLG_VERSION: 1.7.1
Ludan Stoecklé's avatar
1.5.2  
Ludan Stoecklé committed
24 25 26 27 28 29 30 31 32
 DOCKER_REGISTRY: registry.gitlab.com/rosaenlg-projects/rosaenlg
 DOCKER_CLI_ROOT: ${DOCKER_REGISTRY}/cli
 DOCKER_SERVER_ROOT: ${DOCKER_REGISTRY}/server
 DOCKER_TEST_TAG: test_${CI_COMMIT_REF_SLUG}

# code build and publish

build_the_code:
 stage: code_build
Ludan Stoecklé's avatar
Ludan Stoecklé committed
33
 image: node
Ludan Stoecklé's avatar
Ludan Stoecklé committed
34 35
 cache:
  paths:
Ludan Stoecklé's avatar
1.5.2  
Ludan Stoecklé committed
36
   - node_modules/
Ludan Stoecklé's avatar
Ludan Stoecklé committed
37 38 39
   - packages/*/node_modules
  untracked: true
 script:
Ludan Stoecklé's avatar
Ludan Stoecklé committed
40 41
  - npm -v
  - node --version
Ludan Stoecklé's avatar
Ludan Stoecklé committed
42 43 44
  - npm install -g pegjs
  - npm install -g lerna
  - lerna bootstrap --concurrency 8
Ludan Stoecklé's avatar
Ludan Stoecklé committed
45
  - rm -f packages/rosaenlg/dist/browser/*.js
Ludan Stoecklé's avatar
Ludan Stoecklé committed
46 47 48 49 50 51 52
  - lerna run build
  - lerna run test
 artifacts:
  paths:
   - packages/*/resources_pub
   - packages/*/dist
  expire_in: 1 day
Ludan Stoecklé's avatar
Ludan Stoecklé committed
53 54
 except:
  - master
Ludan Stoecklé's avatar
Ludan Stoecklé committed
55

Ludan Stoecklé's avatar
1.5.2  
Ludan Stoecklé committed
56 57
publish_on_npm:
 stage: code_publish
Ludan Stoecklé's avatar
Ludan Stoecklé committed
58
 image: node
Ludan Stoecklé's avatar
Ludan Stoecklé committed
59 60
 script:
  - npm install -g lerna
Ludan Stoecklé's avatar
Ludan Stoecklé committed
61 62
  - npm install -g snyk
  - snyk auth $SNYK_TOKEN
Ludan Stoecklé's avatar
Ludan Stoecklé committed
63 64 65 66 67 68 69
  - npm config set //registry.npmjs.org/:_authToken ${NPM_TOKEN}
  - npm config set always-auth=true
  - npm config set email=ludan.stoeckle@rosaenlg.org
  - npm config list
  - npm whoami
  - lerna publish from-package --yes
 only:
70
  - /^v[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+$/
Ludan Stoecklé's avatar
1.5.3  
Ludan Stoecklé committed
71
 # when: manual
Ludan Stoecklé's avatar
1.5.2  
Ludan Stoecklé committed
72

Ludan Stoecklé's avatar
1.6.0  
Ludan Stoecklé committed
73
publish_browser_ide_s3_and_swagger:
Ludan Stoecklé's avatar
1.5.2  
Ludan Stoecklé committed
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
 stage: code_publish
 image: node
 cache:
  paths:
   - node_modules/
   - packages/*/node_modules
  untracked: true
 script:
  - npm install -g lerna
  - lerna bootstrap --concurrency 8
  - node node_modules/gulp/bin/gulp.js --gulpfile packages/browser-ide-demo/gulpfile.js s3
Ludan Stoecklé's avatar
1.6.0  
Ludan Stoecklé committed
85
  - node node_modules/gulp/bin/gulp.js --gulpfile packages/rosaenlg-node-server/gulpfile.js s3
Ludan Stoecklé's avatar
1.5.2  
Ludan Stoecklé committed
86 87
 only:
  - /^v[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+$/
Ludan Stoecklé's avatar
1.5.3  
Ludan Stoecklé committed
88
 # when: manual
Ludan Stoecklé's avatar
1.5.2  
Ludan Stoecklé committed
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101


# docker for CLI

docker_build_cli:
 stage: docker_build
 <<: *template_for_docker
 before_script:
  - *docker_repo_login
 script:
  - cd packages/rosaenlg-cli/docker/
  - docker build --build-arg ROSAENLG_VERSION=$ROSAENLG_VERSION --pull -t $DOCKER_CLI_ROOT:$DOCKER_TEST_TAG .
  - docker push $DOCKER_CLI_ROOT:$DOCKER_TEST_TAG
Ludan Stoecklé's avatar
Ludan Stoecklé committed
102 103
 except:
  - master
Ludan Stoecklé's avatar
1.5.2  
Ludan Stoecklé committed
104 105 106 107 108 109 110 111 112

docker_test_cli:
 stage: docker_test
 <<: *template_for_docker
 script:
  - cd packages/rosaenlg-cli/docker/
  - docker pull $DOCKER_CLI_ROOT:$DOCKER_TEST_TAG
  - chmod +x ./test.sh
  - /bin/sh ./test.sh $DOCKER_CLI_ROOT:$DOCKER_TEST_TAG
Ludan Stoecklé's avatar
Ludan Stoecklé committed
113 114
 except:
  - master
Ludan Stoecklé's avatar
1.5.2  
Ludan Stoecklé committed
115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130

docker_release_cli:
 stage: docker_release
 <<: *template_for_docker
 before_script:
  - *docker_repo_login
 script:
  - docker pull $DOCKER_CLI_ROOT:$DOCKER_TEST_TAG
  # tag and push latest
  - docker tag $DOCKER_CLI_ROOT:$DOCKER_TEST_TAG $DOCKER_CLI_ROOT:latest
  - docker push $DOCKER_CLI_ROOT:latest
  # tag and push version
  - docker tag $DOCKER_CLI_ROOT:$DOCKER_TEST_TAG $DOCKER_CLI_ROOT:$ROSAENLG_VERSION
  - docker push $DOCKER_CLI_ROOT:$ROSAENLG_VERSION
 only:
  - /^v[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+$/
Ludan Stoecklé's avatar
1.5.3  
Ludan Stoecklé committed
131
 # when: manual
Ludan Stoecklé's avatar
1.5.2  
Ludan Stoecklé committed
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144


# docker for server

docker_build_server:
 stage: docker_build
 <<: *template_for_docker
 before_script:
  - *docker_repo_login
 script:
  - cd packages/rosaenlg-node-server/docker/
  - docker build --build-arg ROSAENLG_VERSION=$ROSAENLG_VERSION --pull -t $DOCKER_SERVER_ROOT:$DOCKER_TEST_TAG .
  - docker push $DOCKER_SERVER_ROOT:$DOCKER_TEST_TAG
Ludan Stoecklé's avatar
Ludan Stoecklé committed
145 146
 except:
  - master
Ludan Stoecklé's avatar
1.5.2  
Ludan Stoecklé committed
147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

docker_test_server:
 stage: docker_test
 <<: *template_for_docker
 before_script:
  - apk add --update curl && rm -rf /var/cache/apk/*
 script:
  - cd packages/rosaenlg-node-server/docker/
  - docker pull $DOCKER_SERVER_ROOT:$DOCKER_TEST_TAG
  - docker run -d -p 5000:5000 $DOCKER_SERVER_ROOT:$DOCKER_TEST_TAG
  - sleep 20
  - ps -ef
  - chmod +x ./test.sh
  - /bin/sh ./test.sh
Ludan Stoecklé's avatar
Ludan Stoecklé committed
161 162
 except:
  - master
Ludan Stoecklé's avatar
1.5.2  
Ludan Stoecklé committed
163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178

docker_release_server:
 stage: docker_release
 <<: *template_for_docker
 before_script:
  - *docker_repo_login
 script:
  - docker pull $DOCKER_SERVER_ROOT:$DOCKER_TEST_TAG
  # tag and push latest
  - docker tag $DOCKER_SERVER_ROOT:$DOCKER_TEST_TAG $DOCKER_SERVER_ROOT:latest
  - docker push $DOCKER_SERVER_ROOT:latest
  # tag and push version
  - docker tag $DOCKER_SERVER_ROOT:$DOCKER_TEST_TAG $DOCKER_SERVER_ROOT:$ROSAENLG_VERSION
  - docker push $DOCKER_SERVER_ROOT:$ROSAENLG_VERSION
 only:
  - /^v[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+$/
Ludan Stoecklé's avatar
1.5.3  
Ludan Stoecklé committed
179
 # when: manual
Ludan Stoecklé's avatar
1.7.1  
Ludan Stoecklé committed
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194


mirror_on_ecr:
 stage: docker_release_mirror
 image: guss77/dind-awscli
 services:
  - docker:dind
 script:
  - aws --version
  - docker --version
  - docker pull registry.gitlab.com/rosaenlg-projects/rosaenlg/server:$ROSAENLG_VERSION
  - $(aws ecr get-login --no-include-email --region eu-west-1)
  - docker tag registry.gitlab.com/rosaenlg-projects/rosaenlg/server:$ROSAENLG_VERSION 581498010210.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/rosaenlg/server:$ROSAENLG_VERSION
  - docker push 581498010210.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/rosaenlg/server:$ROSAENLG_VERSION