README.md 1.41 KB
Newer Older
Xavier de Pedro's avatar
Xavier de Pedro committed
1 2
# Curs R Introducció

Xavier de Pedro's avatar
Xavier de Pedro committed
3 4 5
Curs d'Introducció al programari R per a anàlisi de dades, elaboració de gràfics i mapes, informes dinàmics. 

Els assistents al curs, en finalitzar-lo, s'espera que hagin après:
Xavier de Pedro's avatar
Xavier de Pedro committed
6 7 8 9
1. A moure's per l'entorn del programa RStudio
1. Què són els objectes en R i com treballar amb ells (crear, esborrar, operar)
1. Què és pot fer amb R - 1a part (core: funcions bàsiques, llibreries, ...)
1. Importar dades de forma fàcil (csv vs csv2, encodings, ...)
Xavier de Pedro's avatar
Xavier de Pedro committed
10
1. Analitzar dades, tant numèriques com dates o cadenes de text (comparativa sintaxi _R base_ vs _TidyVerse_), i fer estadística bàsica
Xavier de Pedro's avatar
Xavier de Pedro committed
11
1. Què és pot fer amb R - 2a part (core: grep, gsub, regexp, *apply (evitar bucles amb for sempre que es pugui)
Xavier de Pedro's avatar
Xavier de Pedro committed
12
1. Què és pot fer amb R - 3a part (endinsar-se en el _TidyVerse_ : codi llegible, encadenat amb pipes, vectoritzat "de franc", ...)
Xavier de Pedro's avatar
Xavier de Pedro committed
13 14
1. Fer Taules
1. Fer Gràfics
Xavier de Pedro's avatar
Xavier de Pedro committed
15
1. Fer Mapes (amb tesel·les i/o arxius .shp, estàtics i/o interactius)
Xavier de Pedro's avatar
Xavier de Pedro committed
16 17 18
1. Outputs amb R
1. Gestió de Colors (RGB, conversió entre formats, emprar ColorBrewer i similars, tenir en compte daltonisme)
1. Coneixer què són els htmlwidgets i alguns dels més utils
Xavier de Pedro's avatar
Xavier de Pedro committed
19 20 21 22
1. Control de Canvis i Compartir codi

---

Xavier de Pedro's avatar
Xavier de Pedro committed
23
Copyright - Copyleft'ed with a Dual License:
Xavier de Pedro's avatar
Xavier de Pedro committed
24 25 26 27 28 29

(1) MIT License for software
    https://choosealicense.com/licenses/mit/

(2) Attribution-ShareAlike 4.0 International - for documentation 
    https://choosealicense.com/licenses/cc-by-sa-4.0/