C

Curs R Introducció

Curs d'Introducció al programari R per a anàlisi de dades, elaboració de gràfics i mapes, informes dinàmics.