Update esperanto translation

parent 6ec1910f
Pipeline #56769859 passed with stage
in 1 minute and 2 seconds
......@@ -6,6 +6,7 @@ action:
retract_upvote: Repreni porvoĉdonon
retract_downvote: Repreni kontraŭvoĉdonon
edit: Redakti
create_theme: Krei etoson
edit_theme: Radakti etoson
new_theme: Novan etoson
go_to_home_page: Iri al hejmpaĝo
......@@ -24,6 +25,14 @@ action:
add: Aldoni
post: Afiŝi
save: Konservi
search: Serĉi
hide: Kaŝi
unhide: Malkaŝi
clear: Forigi
clear_all: Forigi ĉion
dismiss: Forgesi
pin: Kejli
unpin: Malkejli
add_moderator:
title: Aldoni kontrolanton al %forum%
......@@ -79,6 +88,9 @@ comment_form:
compose_message:
title: Kreas mesaĝon por %username%
content:
empty: Nenio estas ĉi tie...
create_forum:
create_new_forum: Kreas novan diskutejon
......@@ -123,6 +135,12 @@ flash:
no_password_resets: Pasvortaj restarigoj estis malebligitaj de la administranto.
webhook_added: La reto-hoko aldoniĝis korekte
webhook_edited: La reto-hoko redaktiĝis korekte.
wiki_page_deleted: La vikia paĝo estis ĵus forigita
editing_credentials_of_other_user: Vi redaktas la ensalutilojn de alia uzulo. Ĉi tio povas malebligi al ili ensaluti.
notifications_cleared: Viaj sciigoj ĵus estis forigitaj.
you_must_reauthenticate: Vi devas reensaluti por aliri al ĉi tiu paĝo.
submission_pinned: La afiŝo estis kejlita.
submission_unpinned: La afiŝo estis malkejlita.
forum:
moderators: Kontrolantoj
......@@ -131,6 +149,7 @@ forum:
subscribe: Aboni
unsubscribe: Malaboni
subscriber_count: '{0} Sen abonantoj|{1} %formatted_count% abonanto|[1,Inf[ %formatted_count% abonantoj'
submission_count: '{0} Sen afiŝoj|{1} %formatted_count% afiŝo|[1,Inf[ %formatted_count% afiŝoj'
add_moderator: Aldoni kontrolanton
forum_form:
......@@ -178,6 +197,11 @@ heading:
message_thread: "%sender% skribis al %receiver% %timestamp%"
message_reply: "%sender% respondis %timestamp%"
category: 'Kategorio: %category%'
hide_this_forum: Kaŝi tiun diskutejon
you_were_mentioned: Vi estis menciita de %user%
search: Serĉi
search_results: '{0} Sen resultoj por %query%|{1} 1 resulto por %query%:|]1,Inf[ %count% resultoj por %query%:'
notifications: Sciigoj
help:
delete_forum_warning: Ĉiu enhavo en ĉi tiu diskutejo senrevene estos forigita
......@@ -187,12 +211,27 @@ help:
revision_summary: Enigu resumon de via ŝanĝoj
parent_theme_input: Enigu la <uzantnomo>/<estoso> de la estoso vi volas plivastigi. Alternative vi povas enigi UUID, por plivastigi konkretan revizion.
will_appear_in_the_url: Ĝi aperos en la URL
forum_is_featured: Ĉi tiu diskutejo estas elstarigita.
forum_is_hidden: Vi ĵus elektis kaŝi ĉi tiun diskutejon.
hidden_forums: >
Se vi markas diskutejojn kiel kaŝitajn, vi ne vidos afiŝojn el tiuj diskutejoj
kiam vi esploras la listo de afiŝoj "elstarigitaj" kaj "ciûj". Vi ankoraŭ
povas aboni kaj administri diskutejojn, kiujn vi decidis kaŝi.
hidden_forums_no_comment_hiding: Komentoj afiŝitaj en kaŝitaj diskutejoj ankoraŭ estos montritaj en la listo "novaj komentoj".
required_field: Ĉi tiu kampo estas deviga.
notify_on_reply: Ricevi sciigojn kiam iu respondas al viaj afiŝoj.
notify_on_mentions: Ricevi sciigojn kiam iu ligas al via uzulprofilon.
preferred_fonts: 'Diskoma listo de la tiparoj, kiuj vi preferas. Ĉi tiuj povas esti tiparoj el via sistemo el la listo de servilo-disponigitaj tiparoj malsupre..'
preferred_fonts_served: 'Servilo-disponigitaj tiparoj (disponebla ĉie): '
preferred_fonts_aliases: 'Alinomitaj nombroj de tiparoj: '
inbox:
message_reply_head: 'Re: %title%'
item:
short_url: 'Mallonga URL'
op_abbr: OA
op: Origina afiŝinto
label:
name: Nomo
......@@ -286,6 +325,17 @@ label:
user_associated_with_ip: Uzanto de IP
body: Korpo
let_forums_override_preferred_theme: Lasi, ke diskutejoj transpasos preferitan estoson
search: Serĉi afiŝon...
show_thumbnails: Montri bildetojn
search_query: Serĉmendo
notify_on_reply: Sciigi por respondoj
notify_on_mentions: Sciigi por mencioj
sort_by_mode: 'Klasi laŭ: %mode%'
filter_on_mode: 'Filtri laŭ: %mode%'
from_time: 'De: %time%'
last_message: Lasta mesaĝo
participants: Partoprenantoj
preferred_fonts: Preferred font(s)
log:
comment_deletion: '%user% forigis komenton de %author% en "%submission%"'
......@@ -328,6 +378,8 @@ nav:
my_account: Mia konto
user_settings: Uzanto-agordoj
forums: Diskutejoj
submissions: Afiŝoj
comments: Komentoj
messages: Mesaĝoj
wiki: Vikio
next: Sekva
......@@ -351,14 +403,22 @@ nav:
new_category: Novan kategorion
webhooks: Reto-hokoj
add_webhook: Aldoni reto-hokon
hidden_forums: Kaŝitaj diskutejoj
recent_comments: Freŝaj komentoj
notifications: Sciigoj
notifications_count: 'Sciigoj (%count%)'
actions: Agoj
placeholder:
default: (defaŭlto)
choose_one: Elekti unu…
repeat: (ripeti)
prompt:
confirm_comment_delete: Ĉu vi vere volas forigi ĉi tiun komenton?
confirm_message_delete: Ĉu vi vere volas forigi ĉi tiun mesaĝon?
confirm_submission_delete: Ĉu vi vere volas forigi ĉi tiun afiŝon?
confirm_wiki_delete: Ĉu vi vere volas forigi ĉi tiun vikipaĝon? Ĝi estos malfareble perdita por ĉiam.
request_password_reset:
title: Peti ligilon al pasvorta restarigo
......@@ -412,11 +472,17 @@ submissions:
sort_by_top: Supraj
sort_by_controversial: Disputigaj
sort_by_most_commented: Plej komentitaj
time_all: Ĉiame
time_year: Lasta jaro
time_month: Lasta monato
time_week: Lasta semajno
time_day: Lastaj 24 horoj
total_votes: '{1} %count% voĉdono|[0,Inf[ %count% voĉdonoj'
vote_stats: (+%up%, −%down%)
ip_ban: IP-forbaro
edit_info: (redaktis %edited_at%)
moderator_info: (kontrolanto redaktis %edit_at%)
new_comments: '(%count% novaj)'
time:
on_timestamp: je %timestamp%
......@@ -443,6 +509,7 @@ title:
block_list: Listo de forbaroj
blocking_user: Forbarata %user%
recent_comments: Novaj komentoj
recent_comments_forum: Novaj komentoj en %forum%
history_for_theme: Montrata historion de estoso %theme%
viewing_theme_source: Rigardata historion de estoso %theme%
messages: Mesaĝoj
......@@ -463,6 +530,10 @@ title:
add_forum_webhook: Aldonado de reto-hoko por %forum%
editing_forum_webhook: Redaktado de reto-hoko en %forum%
forum_webhooks: Reto-hokoj por %forum%
search_site: Serĉi en la retejo
search_forum: Serĉi en ĉi tiu diskutejo
hidden_forums: Kaŝitaj diskutejoj
notifications: Sciigoj
user:
submissions: Afiŝoj
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment