Verified Commit 2172f453 authored by Juan Colacelli's avatar Juan Colacelli 💩

Start Esperanto translation

parent a5473beb
......@@ -3,7 +3,7 @@ languageCode = "en-us"
theme = "poopbits"
enableGitInfo = "true"
paginate = 8
# disableKinds = ["taxonomyTerm"]
disableKinds = ["taxonomyTerm"]
[markup.goldmark.renderer]
unsafe = true
......@@ -62,14 +62,14 @@ paginate = 8
[languages.es.permalinks]
tags = "/blog/etiquetas/:slug"
author = "/autores/:slug"
author = "/blog/autores/:slug"
blog = "/blog/:slug"
game = "/videojuegos/:slug"
[languages.es.params]
dateFormat = "02/01/2006"
homePath = "/es"
copyright = "Copyright &copy; 2012-2020 Poopbits<br>El contenido de este sitio está licenciado bajo <a rel='license' href='http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es'>(cc) by-nc-nd 4.0 license</a>"
copyright = "Derechos de autor &copy; 2012-2020 Poopbits<br>El contenido de este sitio está licenciado bajo <a rel='license' href='http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es'>(cc) by-nc-nd 4.0 license</a>"
[languages.es.menu]
[[languages.es.menu.nav]]
......@@ -101,6 +101,52 @@ paginate = 8
weight = 4
[languages.eo]
languageName = "Esperanto"
weight = 2
title = "Poopbits"
[languages.eo.permalinks]
tags = "/blogo/etikedoj/:slug"
author = "/blogo/auxtoroj/:slug"
blog = "/blogo/:slug"
game = "/ludoj/:slug"
[languages.eo.params]
dateFormat = "02/01/2006"
homePath = "/eo"
copyright = "Kopirajto &copy; 2012-2020 Poopbits<br>El ĉi tiu enhavo estas licencita sub <a rel='license' href='http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.eo'>(cc) by-nc-nd 4.0 permesilo</a>"
[languages.eo.menu]
[[languages.eo.menu.nav]]
name = "Ludoj"
pre = "fas fa-fw fa-gamepad"
title = "Ludoj"
url = "/eo/ludoj"
weight = 1
[[languages.eo.menu.nav]]
name = "Blogo"
pre = "fas fa-fw fa-blog"
title = "Blogo"
url = "/eo/blogo"
weight = 2
[[languages.eo.menu.nav]]
name = "Diskordo"
pre = "fab fa-fw fa-discord"
title = "Aligŭ al ni ĉe Discord"
url = "/eo/diskordo"
weight = 3
[[languages.eo.menu.nav]]
name = "Pri"
pre = "fas fa-fw fa-info-circle"
title = "Pri"
url = "/eo/pri"
weight = 4
[params]
showAuthors = false
gitRepository = "https://gitlab.com/poopbits/poopbits.gitlab.io"
......
---
title: Poopbits
type: page
description: Kreintoj de DROID7, Poopbits estas malgranda sendependa ludstudio centrita en retroaj pikselartaj ludoj.
---
---
title: Pri
date: 2020-02-16T04:24:09-03:00
type: page
description: Pri Poopbits
slug: pri
---
![Juan Colacelli](jc.gif)
Mi estas Juan Colacelli, eble vi konas min kiel la programiston de [DROID7]({{< ref "/games/droid7" >}}).
Mi estas sola sendependa ludprogramisto enfokusigita al retroaj pikselrtaj ludoj.
Laborinte pli ol 15 jarojn ĉe kompanioj kaj diplomiĝinte kiel Programa Analizsto, mi komencis mian nunan karieron pro sendependa ludprogramisto.
Mi estas pasia pri programado, ludprogramado, pikselarto kaj muziko.
Mi ankaŭ estas fervorulo pri batalartoj, kaj nuntempe mi antigis bluan zonon en Brazila Ĵuĵicuo en la akademio Quique Denegri.
---
title: Aŭtoroj
url: /es/blogo/auxtoroj
---
---
title: Retejo tradukita al la Hispana
date: 2020-10-13T02:49:54-03:00
description: Plena retejo estis tradukita al la Hispana
tags: [retejo]
authors: [juancolacelli]
---
Ni havas fortan hispanan komunumon, do mi decidis traduki la **plenan retejosn kaj ĝian tutan enhavon** al la Hispana, [kontrolu ĝin](/es).
Samtempe mi kreis novan retejan temon, pli freŝan.
**Malnova retejo-temo**
![Old theme](old_theme.png)
**Nova retejo-temo**
![New theme](new_theme.png)
---
title: Blogo
url: /eo/blogo
---
---
title: Aliĝu al ni ĉe Diskordo
description: Aliĝu al ni ĉe Diskordo
type: page
slug: diskordo
---
Ni uzas Diskordo pro gastigi publikan babilejon por Poopbits.
Vi devos krei Diskordon-konton pro daŭrigi.
Simple alkaku Konekti maldekstre por aliĝi aŭ proviĉi tiun ligon.
<iframe src="https://discordapp.com/widget?id=608242475043389480&theme=dark" width="100%" height="300" allowtransparency="true" frameborder="0" sandbox="allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts"></iframe>
---
title: Ludoj
date: 2020-09-04T20:39:00-03:00
description: Niaj ludoj
type: page
url: /eo/ludoj
---
[![DROID7](droid7/thumbnail.gif)](droid7)
---
title: DROID7
date: 2020-09-02T06:35:15-03:00
type: page
description: Escape or die, it's your choice
tags: [droid7]
url: /eo/ludoj/droid7
---
**DROID7** estas **senfina piksela platformo**, saltu sur senfine generita turo dum lasera radio persekutas vin de sube.
Ju pli vi altas, des pli rapide ĝi fariĝas, kaj ne longe antaŭ malaperi (kaj reaperi) platformoj kaj pikiloj estas enkondukitaj por malfaciligi vian vivon.
Vi gajnas poentaron dum vi supreniras, kun via alta poentaro savita.
![Video](1.gif)
"Se vi ŝatas DROIDojn, vi estas en la ĝusta loko, se vi ne volas, mi trovos vin, kaj mi mortigos vin." — ![DROID7](droid7.gif) DROID7
![Video](2.gif)
"Ĝi estas bela, mi tre ŝatas ĝin" — [Corey Dutson](https://twitter.com/cdutson)
"Mi ŝatas ĝin, estis mojosa" — [Kaze-Karaage](https://twitter.com/Bgreaterthan)
"iMi ĝuis ĝin. DROID7 estas bona ludo" — [The Entity](http://the-entity.net/)
<iframe src="https://itch.io/embed/570980?linkback=true&amp;bg_color=16171a&amp;fg_color=fafdff&amp;link_color=ff8426&amp;border_color=16171a" width="208" height="167" frameborder="0"><a href="https://poopbits.itch.io/droid7">DROID7 by JC</a></iframe>
## Kreditoj
Ludo de [Juan Colacelli]({{< ref "/about" >}})
Muziko de [Nicole Marie T](https://twitter.com/musicvsartstuff)
---
title: Etikedoj
url: /es/blogo/etikedoj
---
[followUs]
other = "Sekvu nin"
[popularTags]
other = "Popularaj etikedoj"
[translations]
other = "Tradukoj"
[recentPosts]
other = "Freŝaj afiŝoj"
[sections]
other = "Sekcioj"
[lastUpdated]
other = "estis laste ĝisdatigita"
[relatedPosts]
other = "Rilataj afiŝoj"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment