1. 21 Mar, 2021 1 commit
  • jordi fita i mas's avatar
   Comprova l’estat del touch a reprendre app · 4ca0f30d
   jordi fita i mas authored
   Si deixaves apretat els dits i marxaves de l’aplicació sense tancar-la,
   al reprendre-la la libGDX ha perdut l’estat del touch i no li envia cap
   touchUp al joc, pel que sembla qe s’hagi quedat penjat pensant-se que
   els dits encara són a la pantalla. Per treure aquest estat havies de
   tornar a prémer «el suficient número de dits» perqué fes el touchDown
   del pointer que havia quedat premut i després vegi el touchUp
   corresponent.
   
   Ara el que faig és que quan es reprèn l’aplicació comprova l’estat de
   tots els dits premuts i treu els que troba enlaire. Amb les proves que
   he fet jo significa que sempre els treu tots, suposo perquè la
   GDX.input.touchDown() comença sempre a false fins que no rep un
   touchDown també, però he pensat deixar el codi per indicar la meva
   intenció, que tampoc no fa cap mal, i si per casualitat alguna versió de
   libGDX ho fa millor, doncs ja estarà fet.
   
   He hagut de desar els punters dels dits aixecats a un altre array perquè
   no pots esborrar un element mentre fas un for d’un HashMap, pel que
   primer em guardo tots els punters a treure i en acabat és quan els trec
   de veritat.
   4ca0f30d
 2. 20 Mar, 2021 1 commit
  • jordi fita i mas's avatar
   Activa el mode «immersive» d’Android · 2100a940
   jordi fita i mas authored
   Per defecte l’Android 4.4 mostra la barra inferior amb els botons de
   tornar a l’inici, que amb mòbils/tablets que tenen la vora negra no es
   veu, però els que ho tenen blanc surt horrible.
   
   No estic segur de quin paràmetre és el que desactiva la barra,
   si hideStatusBar o useImmersiveMode, però no he vist cap problema
   activant-los.
   2100a940
 3. 18 Mar, 2021 2 commits
  • jordi fita i mas's avatar
   Afegeix la configuració CI per compilar Android · b4db2396
   jordi fita i mas authored
   Si l’haguèssim tingut des del commit a76edfe5 ens haguèssim adonat que
   no es podia compilar bé l’Android de seguida.
   
   Malauradament, per tenir una tasca CI de compilació amb RoboVM
   necessitaríem tenir un agent instaŀlat a un Mac i Gitlab no en dona
   cap.
   b4db2396
  • jordi fita i mas's avatar
   Torna a la versió 1.9.13 de libGDX · cd53a124
   jordi fita i mas authored
   La versió 1.9.15 esmena el problema d’enllaçat amb el RoboVM que van
   introduir amb la versió 1.9.14 i vaig trobar-me al commit a76edfe5, però
   com que la versió 1.9.15 encara no està acabada —feia servir un
   SNAPSHOT—, resulta que no té tots els binaris que fan falta per crear
   un APK «universal» per totes les plataformes d’Android.
   
   Per tant, he tornat a la darrera versió que sembla funcionar-nos tot,
   tant iOS com Android.
   cd53a124
 4. 06 Mar, 2021 1 commit
  • jordi fita i mas's avatar
   Afegeix entrada/sortida tasca Gradle :packTextures · a4ebd76e
   jordi fita i mas authored
   He trobat la manera de dir-li al grades quins fitxers d’entrada llegeix
   i a quina carpeta n’escriu la sortida una tasca de manera que el Gradle
   l’executa quan realment fa falta. És a dir, quan un fitxer d’entrada ha
   canviat o quan no hi ha el fitxer de sortida.
   
   Ara sí que he pogut fer que quan es compila el :core primer executi
   aquesta tasca per assegurar que es crea l’atles es compili de la
   plataforma que es compili, o tot el projecte, sense executar-ho quan no
   fa falta.
   
   Ho he hagut de posar dins de project(':core') perquè la tasca
   compileJava només existeix al plugin de :java, que no està activat a
   l’arrel del projecte. Similarment, he hagut de fer servir cadenes per
   enllaçar les tasques perquè no sé com fer-m’ho per accedir a una
   variable del projecte arrel des del subprojecte :core.
   a4ebd76e
 5. 02 Mar, 2021 3 commits
  • jordi fita i mas's avatar
   Afegeix plugin per publicar al Google Play · aab7b384
   jordi fita i mas authored
   Em pensava que el fitxer google-play-android-developer.json havia
   d’existir a la carpeta Android, per això l’MLRL en té una versió
   modificada sense els secrets, però ha resultat que no fa falta.
   
   L’únic que és necessari és posar **un valor** al paràmetre
   serviceAccountCredentials de play, que _fallarà_ quan s’intenti publicar
   o fer el bootstrap si no existeix el fitxer, però no amb build o dist.
   
   La resta de fitxers és tot el que s’ha descarregat amb gradlew
   android:bootstrap.
   aab7b384
  • jordi fita i mas's avatar
   Tradueix el nom de l’app segons l’idioma · 6f964aec
   jordi fita i mas authored
   Igual que amb el títol, he pensat que s’hauria de traduir el nom de
   l’app d’Android i iOS perquè surti el mateix que a la botiga. En el
   cas de l’escriptori, tot i que no l’alliberarem, he canviat el títol
   de la finestra.
   6f964aec
  • jordi fita i mas's avatar
   Canvia el títol a «Tramposillo» en castellà · 6b764c6e
   jordi fita i mas authored
   Igual que pel japonès: perquè és el nom que surt a la botiga.
   
   No ho volia fer, perquè tampoc és la gran diferència, però al final hi
   ha hagut una veueta dins meu que no m’ha deixat estar fins que ho he
   canviat.
   6b764c6e
 6. 01 Mar, 2021 1 commit
  • jordi fita i mas's avatar
   Afegeix el títol en japonès · a22c9478
   jordi fita i mas authored
   És perquè concordi el títol que surt a l’app amb el nom que hem posat
   a la botiga: «toranposhi-yu».
   
   Per sort la lletra «po», que és la del mig, porta un punt («maru») que
   he pogut aprofitar per posar-hi el morro del porc, que és el que ara es
   fa gran al començar el joc. Per això he separat «po» en les dues
   imatges de «ho» i «maru».
   a22c9478
 7. 26 Feb, 2021 4 commits
 8. 25 Feb, 2021 4 commits
 9. 19 Feb, 2021 4 commits
 10. 18 Feb, 2021 5 commits
 11. 17 Feb, 2021 2 commits
 12. 15 Feb, 2021 4 commits
 13. 14 Feb, 2021 1 commit
  • jordi fita i mas's avatar
   Afegeix so de trist o alegre al final de partida · ef2d4aee
   jordi fita i mas authored
   Fins ara no havia necessitat saber si tots els Stage havien caigut o
   n’havia guanyat cap dins de EndScreen, perquè com que únicament canviava
   l’aspecte visual, que ho gestiona cada stage automàticament, tan li
   fotia, però ara sí que ho necessita per saber quin so reproduir.
   
   Tal com ho tenia fins ara, si tres dels jugadors començàven a caure,
   GoScreen se n’adonava i passava a Endscreen, que comprovava si havien
   caigut tots per fer sonar trist o alegre, i en aquest moment el quart
   deixava anar, que visualment vol dir que encara no ha guanyat, sonava
   el so d’alegre.
   
   El que he fet és que a l’estat FallDownState, que *encara* no marca
   fallen per defecte, per permetre empatar fins que tres pantalles no han
   passat a BlackenState, passa retorna que sí ha caigut i se li envia
   l’acció de «finish»; perquè vol dir que hem arribat a EndScreen, som
   el quart porc i ja podem considerar-nos caiguts.
   ef2d4aee
 14. 13 Feb, 2021 3 commits
  • jordi fita i mas's avatar
   Afegeix la música de títol, «ready» i «go» · a1f08f8a
   jordi fita i mas authored
   Malauradament, la música de filmmusic.io no es pot distribuir juntament
   amb el codi font del joc, malgrat tenir permís per fer-ho juntament
   amb la versió empaquetada que pujarem a Google Play i App Store, pel que
   no les he pogudes afegir directament al dipòsit.
   
   He pujat les músiques al dipòsit privat `tramposillu-music`.
   
   He fet que no sigui obligatori tenir aquests fitxers a dins
   d’`android/assets`. Una, per si ens en descuidem de copiar-hi els
   fitxers del dipòsit privat. I dos, per evitar problemes legals del codi
   GPLv3+ que depenguin de fitxers que no són compatibles amb la GPLv3+.
   
   He hagut de crear un AssetLoader per la classe Music, que és una còpia
   del que fa el MusicLoader de la libGDX però que si falla a l’hora de
   carregar la música retorna un «objecte nul» —un objecte que implementa
   la interfície però ho té tot en blanc i no fa res.
   
   Penso que, encara que la música fós lliure, seria una bona idea fer-ho
   així perquè la música no és estrictament necessària per jugar.
   
   Closes #6.
   a1f08f8a
  • jordi fita i mas's avatar
   5825fc49
  • jordi fita i mas's avatar
   Substitueix la Perita píxel art per una vectorial · 88488a6a
   jordi fita i mas authored
   Part of #10.
   88488a6a
 15. 10 Feb, 2021 4 commits
  • David Pérez's avatar
   Merge branch 'licensing-info' into 'master' · 21950296
   David Pérez authored
   Afegeix la informació de la llicència GPLv3+ per codi i CC per gràfics
   
   Closes #9
   
   See merge request !6
   21950296
  • jordi fita i mas's avatar
   Afegeix la informació de la llicència GPLv3+ per codi i CC per gràfics · 40dc9314
   jordi fita i mas authored
   Es veu que la «nova manera» segons l’especificació «Software Package
   Data Exchange» (SPDX) de declarar la llicència d’un projecte és
   afegir unes etiquetes SPDX-Licence-Identifier: amb el codi de la
   llicència.
   
   A més, segons https://reuse.software/, s’ha d’afegir l’etiqueta
   SPDX-FileCopyrightText amb la informació dels titulars de dret d’autor
   i copiar els text de les llicències a fitxers, amb nom que segueixin
   el codi de llicència, a dins la carpeta LICENSES.
   
   Jo també he volgut deixar-ho clar al README de quina llicència es fa
   servir per cada part del projecte —codi i gràfic—, i he copiat el text
   de la GPLv3+ a COPYING perquè el Gitlab mostri la llicència a la caixa
   d’informació del projecte.
   
   Closes #9 «Afegir informació de llicència de codi i gràfics»
   40dc9314
  • David Pérez's avatar
   Merge branch 'winking-perita' into 'master' · 09994399
   David Pérez authored
   Afegeix la pantalla de la Perita picant l’ullet
   
   See merge request !7
   09994399
  • jordi fita i mas's avatar
   Afegeix la pantalla de la Perita picant l’ullet · a071c8b8
   jordi fita i mas authored
   He agafat la mateixa animació que hem fet servir pel _My Little
   Roguelike_, només que la he separada en diversos fitxers perquè el
   texture packer li doni un índex diferent a cadascuna i que elimini
   les duplicades a la textura final.
   
   Pel que fa al text, resulta que aquesta vegada el joc no té cap font,
   a part de la del títol, i no crec que fent servir la del títol però en
   verd quedi bé. He agafat la mateixa que tenim al lloc web per l’<h1>.
   a071c8b8