V

Výpočet distribuce vakcíny Moderna

Systém, pro doporučování optimálního rozdělení vakcíny Moderna mezi jednotlivá očkovací místa.