Skip to content
I

INSPIRE

Kolaboratívny priestor na podporu implementácie INSPIRE v Slovenskej republike. GitLab Usmernenie pre komunikáciu na podporu INSPIRE https://gitlab.com/mzpsr/podpora-inspire-implement-cie/ostatn-t-my/navody/-/blob/master/01_gitlab_usmernenie_inspi