P

Podpora INSPIRE implementácie

Kolaboratívny priestor na podporu implementácie INSPIRE v Slovenskej republike. Povinné osoby môžu zdieľať otázky i poskytovať vzájomné zdieľanie skúseností s implementáciou legislatívnych požiadaviek INSPIRE. Info kontakt: inspire@enviro.gov.sk