MŽPSR

Repozitár pre zdrojový kód a dokumentáciu otvoreného softvéru v dodaných/vytvorených informačných systémoch rezortu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) (Úloha B17: https://goo.gl/xgrmtU)