Commit 987121c0 authored by Thomas Roessler's avatar Thomas Roessler

update

parent 41f9150a
......@@ -5,11 +5,10 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Mutt-1.3.8i \n"
"Project-Id-Version: Mutt-1.3.10i \n"
"POT-Creation-Date: 2000-10-11 12:45+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-08-31 20:34+02:00\n"
"Last-Translator: Byrial Jensen <byrial@image.dk>, Morten Bo Johansen "
"<mojo@image.dk> \n"
"PO-Revision-Date: 2000-10-11 21:06+02:00\n"
"Last-Translator: Byrial Jensen <byrial@image.dk>, Morten Bo Johansen <mojo@image.dk> \n"
"Language-Team: Danish <da@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
......@@ -830,9 +829,8 @@ msgid "Thread contains unread messages."
msgstr "Trden indeholder ulste breve."
#: curs_main.c:1614
#, fuzzy
msgid "Can't edit message on POP server."
msgstr "Slet breve p tjener?"
msgstr "Kan ikke redigere brev p POP-tjener."
#.
#. * SLcurses_waddnstr() can't take a "const char *", so this is only
......@@ -2464,9 +2462,8 @@ msgid "oac"
msgstr "ota"
#: muttlib.c:1111
#, fuzzy
msgid "Can't save message to POP mailbox."
msgstr "Skriv brevet til brevbakke"
msgstr "Kan ikke gemme brev i POP-brevbakke."
#: muttlib.c:1120
#, c-format
......@@ -2502,9 +2499,9 @@ msgid "Connecting to %s..."
msgstr "Forbinder til %s..."
#: mutt_socket.c:398
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Could not connect to %s (%s)."
msgstr "Kunne ikke bne %s."
msgstr "Kunne ikke forbinde til %s (%s)."
#: mutt_ssl.c:105
msgid "Failed to find enough entropy on your system"
......@@ -3115,29 +3112,24 @@ msgid "Looking for keys matching \"%s\"..."
msgstr "Leder efter ngler, der matcher \"%s\"..."
#: pop.c:89 pop_lib.c:158
#, fuzzy
msgid "Command TOP is not supported by server."
msgstr "Udvlgelse er ikke understttet."
msgstr "Kommandoen TOP understttes ikke af tjener."
#: pop.c:116
#, fuzzy
msgid "Can't write header to temporary file!"
msgstr "Kan ikke oprette midlertidig fil"
msgstr "Kan ikke skrive brevhoved til midlertidig fil!"
#: pop.c:197 pop_lib.c:160
#, fuzzy
msgid "Command UIDL is not supported by server."
msgstr "Udvlgelse er ikke understttet."
msgstr "Kommandoen UIDL er ikke understttet af tjener."
#: pop.c:270
#, fuzzy
msgid "Fetching list of messages..."
msgstr "Henter brev ..."
msgstr "Henter liste over breve..."
#: pop.c:407
#, fuzzy
msgid "Can't write message to temporary file!"
msgstr "Kan ikke oprette midlertidig fil"
msgstr "Kan ikke skrive brev til midlertidig fil!"
#: pop.c:510 pop.c:564
msgid "Checking for new messages..."
......@@ -3174,49 +3166,41 @@ msgid "Server closed connection!"
msgstr "Tjeneren afbrd forbindelsen!"
#: pop_auth.c:193
#, fuzzy
msgid "Authenticating (APOP)..."
msgstr "Godkender (GSSAPI)..."
msgstr "Godkender (APOP)..."
#: pop_auth.c:217
#, fuzzy
msgid "APOP authentication failed."
msgstr "GSSAPI-godkendelse slog fejl."
msgstr "APOP-godkendelse slog fejl."
#: pop_auth.c:252
#, fuzzy
msgid "Command USER is not supported by server."
msgstr "Udvlgelse er ikke understttet."
msgstr "Kommandoen USER er ikke understttet af tjener."
#: pop_auth.c:359
#, fuzzy
msgid "Authentication method is unknown."
msgstr "SASL-godkendelse slog fejl."
msgstr "Ukendt godkendelsesmetode."
#: pop_lib.c:156
#, fuzzy
msgid "Unable to leave messages on server."
msgstr "Slet breve p tjener?"
msgstr "Kunne ikke efterlade breve p tjener."
#: pop_lib.c:203
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error connecting to server: %s"
msgstr "Lukker forbindelsen til IMAP-tjeneren ..."
msgstr "Fejl under forbindelse til tjener: %s"
#: pop_lib.c:286
#, fuzzy
msgid "Closing connection to POP server..."
msgstr "Lukker forbindelsen til IMAP-tjeneren ..."
msgstr "Lukker forbindelsen til POP-tjener ..."
#: pop_lib.c:445
#, fuzzy
msgid "Verifying message indexes..."
msgstr "Skriver brevet til %s ..."
msgstr "Efterkontrollerer brevfortegnelser..."
#: pop_lib.c:469
#, fuzzy
msgid "Connection lost. Reconnect to POP server?"
msgstr "Lukker forbindelsen til IMAP-tjeneren ..."
msgstr "Mistede forbindelsen. Opret ny forbindelse til POP-tjener?"
#: postpone.c:165
msgid "Postponed Messages"
......@@ -3266,7 +3250,7 @@ msgstr "Foresp
#: recvattach.c:59
msgid "Pipe"
msgstr "Pipe"
msgstr "Overfr til program"
#: recvattach.c:60
msgid "Print"
......@@ -3311,9 +3295,8 @@ msgid "Attachments"
msgstr "Brevdele"
#: recvattach.c:882
#, fuzzy
msgid "Can't delete attachment from POP server."
msgstr "hent breve fra POP-tjener"
msgstr "Kan ikke slette bilag fra POP-tjener."
#: recvattach.c:893
msgid "Deletion of attachments from PGP messages is unsupported."
......@@ -3612,48 +3595,3 @@ msgstr "Forrige brev i tr
#: thread.c:717
msgid "Parent message is not available."
msgstr "Forrige brev i trden er ikke tilgngeligt."
#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "SHA1 implementation Copyright (C) 1995-1997 Eric A. Young "
#~ "<eay@cryptsoft.com>\n"
#~ "\n"
#~ " Redistribution and use in source and binary forms, with or without\n"
#~ " modification, are permitted under certain conditions.\n"
#~ "\n"
#~ " The SHA1 implementation comes AS IS, and ANY EXPRESS OR IMPLIED\n"
#~ " WARRANTIES, including, but not limited to, the implied warranties of\n"
#~ " merchantability and fitness for a particular purpose ARE DISCLAIMED.\n"
#~ "\n"
#~ " You should have received a copy of the full distribution terms\n"
#~ " along with this program; if not, write to the program's developers.\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "SHA1 implementering Copyright (C) 1995-1997 Eric A. Young\n"
#~ "<eay@cryptsoft.com>\n"
#~ "\n"
#~ " Redistribution og brug i kilde- og binr form, med eller uden\n"
#~ " ndringer, tillades under visse betingelser.\n"
#~ "\n"
#~ " SHA-implementeringen medflger som SOM DEN ER, og ENHVER UDTRYKKELIG\n"
#~ " ELLER IMPLICIT GARANTI, indbefattende, men ikke begrnset til,\n"
#~ " de implicitte garantier, der omhandler salgbarhed eller egnethed \n"
#~ " til noget bestemt forml, GIVES IKKE.\n"
#~ "\n"
#~ " Du br have modtaget en kopi af de betingelser, hvorunder dette\n"
#~ " program distribueres. Hvis ikke, s skriv til programmets udviklere.\n"
#~ msgid "POP Username: "
#~ msgstr "POP-brugernavn: "
#~ msgid "Login failed: %s"
#~ msgstr "Login slog fejl: %s"
#~ msgid "Reading new message (%d bytes)..."
#~ msgstr "Indlser nyt brev (%d bytes)..."
#~ msgid "Error reading message!"
#~ msgstr "Fejl ved lsning af brev!"
#~ msgid "%s [%d message read]"
#~ msgstr "%s [%d brev lst]"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment