pl.json 5.28 KB
Newer Older
1
{
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
  "JI_WEB_RE": "Jirafeau, twoje internetowe repozytorium plików",
  "SEL_FILE": "Wybierz plik",
  "SEND": "Wyślij",
  "UP": "Wysyłanie...",
  "ONE_TIME_DL": "Jednorazowe pobieranie",
  "PSW": "Hasło",
  "TIME_LIM": "Limit czasowy",
  "MAX_FILE_SIZE": "maksymalny rozmiar pliku",
  "POWERED_BY": "wspierany przez Open-Source project Jirafeau",
  "JI_PROJECT": "Projekt Jirafeau",
  "1_MIN": "Jedna minuta",
  "1_H": "Jedna godzina",
  "1_D": "Jeden dzień",
  "1_W": "Jeden tydzień",
  "1_M": "Jeden miesiąc",
  "1_Y": "Jeden rok",
  "NONE": "Żaden",
  "UP_PSW": "Hasło",
  "2_BIG": "Plik jest za duży",
  "FILE_LIM": "Wielkość pliku jest limitowana do",
  "FILE_DIR_W": "Katalog plików nie jest do zapisu",
  "LINK_DIR_W": "Katalog linków nie jest do zapisu",
  "ASYNC_DIR_W": "Katalog Asynchronizacji nie jest do zapisu!",
  "INSTALL_SCRIPT_HERE": "Skrypt instalacyjny wciąż istnieje",
  "ERR_OCC": "Wystąpił błąd.",
  "FILE_UP": "Plik wysłany!",
  "DL_PAGE": "Strona pobierania",
  "VALID_UNTIL": "Ten plik będzie dostępny do",
  "VIEW_LINK": "Link wyświetlania",
  "DIRECT_DL": "Link bezpośredniego pobierania",
  "DELETE_LINK": "Usuń link",
  "DL": "Pobieranie",
  "PREVIEW": "Podgląd",
  "FILE_404": "Nie znaleziono pliku",
  "FILE_NOT_AVAIL": "Plik niedostępny.",
  "FILE_DELETED": "Plik został usunięty.",
  "FILE_EXPIRED": "Ten plik nie jest już dostępny.",
  "PSW_PROTEC": "Ochrona hasłem",
  "GIMME_PSW": "Podaj hasło do pliku",
  "ACCESS_KO": "Brak dostępu",
  "NOW_DOWNLOADING": "Zamierzasz pobrać",
  "USING_SERIVCE": "Używając usługi akceptujesz nasze",
44
  "Term Of Service": "Zasady Użytkowania",
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
  "AUTO_DESTRUCT": "Uwaga, ten plik ulegnie autodestrukcji po pobraniu",
  "INTERNAL_ERROR_DEL": "Wewnętrzny błąd podczas tworzenia pliku.",
  "CONF_AUTOGEN_COMMENT": "Ten plik został wygenerowany przez proces instalacyjny. Możesz go modyfikować. Zajrzyj do pliku config.original.php aby uzyskać informacje o możliwych opcjach konfiguracji.",
  "CANNOT_CREATE_DIR": "Następujący katalog nie mógł zostać utworzony",
  "MANUAL_CREATE": "Możesz stworzyć ten katalog ręcznie.",
  "DIR_NOT_W": "Następujący katalog nie jest do zapisu",
  "GIMME_W": "Powinieneś przydzielić uprawnienia zapisu w tym katalogu na serwerze www.",
  "HERE_SOLUTION": "Oto rozwiązanie",
  "CONF_SOLUTION": "Nie można utworzyć lokalnego pliku konfiguracyjnego. Utwórz plik <code>lib/config.local.php</code> i nadaj uprawnienia do zapisu na serwerze (preferowane) lub podaj uprawnienia do zapisu na serwerze WWW w katalogu <code>lib</code>.",
  "CONF_SOLUTION_2": "Lokalna konfiguracja nie może być zapisywana przez serwer WWW. Nadaj uprawnienia do zapisu na serwerze WWW w pliku '<code>lib/config.local.php</code>.",
  "JI_INSTALL": "Instalacja Jirafeau",
  "STEP": "krok",
  "OUT_OF": "z",
  "ADMIN_PSW": "Hasło administracyjne",
  "FINALIZATION": "Finalizacja",
  "SETTING_UP": "Jirafeau ustawia stronę internetową według konfiguracji nadanej przez Ciebie.",
  "PREV_STEP": "Poprzedni krok",
  "RETRY_STEP": "Powtórz ten krok",
  "JI_FONCTIONAL": "Jirafeau jest teraz w pełni operacyjny",
  "INFO": "Informacja",
  "BASE_ADDR_INFO": "Podstawowym adresem Jirafeau jest pierwsza część adresu URL, aż do ostatniego ukośnika. Na przykład: \"http://www.example.com/\". Nie zapomnij o ukośniku na końcu!",
  "BASE_ADDR": "Główny adres",
  "DATA_DIR_EXPLAINATION": "W katalogu danych znajdują się pliki i informacje o przechowywanych plikach. Należy umieścić go poza witryną internetową lub przynajmniej ograniczyć dostęp do tego katalogu. Nie zapomnij o ukośniku!",
  "DATA_DIR": "Folder danych",
  "NEXT_STEP": "Następny krok",
  "ADMIN_INTERFACE_INFO": "Jirafeau posiada interfejs administracyjny (przez admin.php). Możesz ustawić hasło dostępu do interfejsu lub pozostawić puste, aby wyłączyć interfejs.",
  "NO_ADMIN": "Przepraszamy, interfejs administracyjny nie jest dostępny.",
  "NO_ADMIN_AUTH": "Niestety, nie masz uprawnień do uwierzytelniania w interfejsie administratora.",
  "LOGIN": "Login",
  "BAD_PSW": "Niepoprawne hasło.",
  "ADMIN_INTERFACE": "Interfejs administracyjny",
  "CLEAN_EXPIRED": "Wyczyść pliki, które wygasły",
  "CLEAN_INCOMPLETE": "Wyczyść stare, niezakończone transfery",
  "CLEAN": "Czyste",
  "SEARCH_NAME": "Szukaj plików wg nazwy",
  "SEARCH": "Szukaj",
  "LS_FILES": "Pokaż wszystkie pliki",
  "LIST": "Lista",
  "ACTIONS": "Akcje",
  "SEARH_BY_HASH": "Szukaj plików wg haszy",
  "SEARCH_LINK": "Szukaj specyficzny link",
  "CLEANED_FILES_CNT": "Liczba wyczyszczonych plików",
  "LOGOUT": "Wyloguj",
  "NOW_LOGOUT": "Jesteś wylogowany",
  "LINK_DELETED": "Link usunięty",
  "FILENAME": "Nazwa pliku",
  "FILE": "plik",
  "LINK": "link",
  "TYPE": "Typ",
  "SIZE": "Rozmiar",
  "EXPIRE": "Wygasać",
  "ONETIME": "Jeden raz",
  "UPLOAD_DATE": "Data przesłania",
  "ORIGIN": "Źródło",
  "ACTION": "Akcja",
  "DEL_LINK": "Usuń link",
  "DEL_FILE_LINKS": "Usuń plik i linki",
  "DELETED_LINKS": "Usunięte linki",
  "YEAR": "rok",
  "DAY": "dzień",
  "MINUTE": "minuta",
  "HOUR": "godzina",
  "SECOND": "sekunda",
  "LESS_1_SEC": "mniej niż sekunda"
109
}