Commit 2a04a560 authored by sabri unal's avatar sabri unal Committed by Weblate

Translated using Weblate (Turkish)

Currently translated at 100.0% (114 of 114 strings)
parent da1fc483
{
"NO_BROWSER_SUPPORT": "",
"PLURAL_ENDING": "",
"NO_BROWSER_SUPPORT": "Tarayıcınız HTML5'i desteklemeyebilir, bu nedenle en fazla dosya boyutu ",
"PLURAL_ENDING": "sn",
"JI_WEB_RE": "Jirafeau, web dosya deponuz",
"SEL_FILE": "Lütfen bir dosya seçiniz",
"SEND": "Gönder",
......@@ -9,7 +9,7 @@
"PSW": "Parola",
"TIME_LIM": "Geçerlilik süresi",
"MAX_FILE_SIZE": "Dosya büyüklük limiti",
"POWERED_BY": "Açık kaynak kodlu Jirafeau Projesi ile güçlendirilmiştir.",
"POWERED_BY": "Gücünü, telif müsadeli, Jirafeau özgür yazılım projesinden alır",
"MADE_WITH": "İle yapıldı",
"JI_PROJECT": "Jirafeau Projesi",
"1_MIN": "Bir dakika",
......@@ -27,8 +27,8 @@
"LINK_DIR_W": "Bağlantı klasörü yazdırılabilir değil",
"ASYNC_DIR_W": "Async klasörü yazılabilir değil!",
"INSTALL_SCRIPT_HERE": "Kurulum script'i halen mevcut",
"ERR_OCC": "Yükleme sırasında hata ile karşılaşıldı!",
"FILE_UP": "Dosya yüklendi!",
"ERR_OCC": "Bir hata oluştu.",
"FILE_UP": "Dosya yüklendi.",
"DL_PAGE": "İndirme sayfası",
"VALID_UNTIL": "Dosya aşağıdaki tarihe kadar indirilebilecek",
"VIEW_LINK": "Bağlantıyı gör",
......@@ -39,23 +39,23 @@
"FILE_404": "Üzgünüz, istediğiniz dosya bulunamadı",
"FILE_NOT_AVAIL": "Dosya bulunamadı.",
"FILE_DELETED": "Dosya silindi.",
"FILE_EXPIRED": "Bu dosyanın geçerli indirilebilir süresi doldu",
"FILE_EXPIRED": "Dosyanın indirme süresi doldu.",
"PSW_PROTEC": "Şifre koruma",
"GIMME_PSW": "Bu dosyayı şifre ile koru",
"GIMME_PSW": "Bu dosya için tedarik şifresi",
"ACCESS_KO": "Erişim engellendi",
"NOW_DOWNLOADING": "İndirmek üzeresiniz",
"USING_SERIVCE": "Hizmetimizi kullanarak, kabul edeceksiniz",
"TOS": "Kullanım Şartları",
"AUTO_DESTRUCT": "Uyarı, bu dosya indirildikten sonra kendiliğinden silinecektir",
"INTERNAL_ERROR_DEL": "Dosya yaratılırken sunucu hatası ile karşılaşıldı",
"INTERNAL_ERROR_DEL": "Dosya oluşturulurken iç hata meydana geldi.",
"CONF_AUTOGEN_COMMENT": "Bu dosya kurulum işlemi sırasında üretilmiştir. Düzenleyebilirsiniz. Lütfen ayarlamayı nasıl yapacağınızı config.original.php dosyasına bakarak inceleyiniz.",
"CANNOT_CREATE_DIR": "Aşağıdaki klasör açılamadı",
"MANUAL_CREATE": "Bu klasörü elle açmanız gerekiyor.",
"DIR_NOT_W": "Aşağıdaki klasör yazılabilir değil.",
"DIR_NOT_W": "Aşağıdaki klasör yazılabilir değil",
"GIMME_W": "Bu klasörde web sunucusu üzerinde yazma yetkisi vermeniz gerekmektedir.",
"HERE_SOLUTION": "Çözüm burada",
"CONF_SOLUTION": "Yerel ayar dosyası açılamadı. Lütfen boş bir <code>lib/config.local.php</code> dosyası yaratın ve sunucu tarafında bu dosyaya yazma yetkisi verin (önerilen çözüm), veya web sunucusunba <code>lib</code> klasörü için yazma yetkisi verin.",
"CONF_SOLUTION_2": "Web sunucunuzun yerel ayar dosyası üzerinde yazma yetkisi yok. Lütfen web sunucunuz için <code>lib/config.local.php</code> dosyası için yazma yetkisi veriniz.",
"CONF_SOLUTION": "Yerel ayar dosyası açılamadı. Lütfen boş bir <code>lib/config.local.php</code> dosyası yaratın ve sunucu tarafında bu dosyaya yazma yetkisi sağlayın (önerilen çözüm), veya web sunucusunba <code>lib</code> klasörü için yazma yetkisi sağlayın.",
"CONF_SOLUTION_2": "Web sunucunuzun yerel ayar dosyası üzerinde yazma yetkisi yok. Lütfen web sunucunuz için <code>lib/config.local.php</code> dosyası için yazma yetkisi sağlayın.",
"JI_INSTALL": "Jirafeau Kurulumu",
"STEP": "adım",
"OUT_OF": "kalan",
......@@ -66,26 +66,26 @@
"RETRY_STEP": "Bu adımı tekrarla",
"JI_FONCTIONAL": "Jirafeau kullanıma hazır durumdadır",
"INFO": "Bilgi",
"BASE_ADDR_INFO": "Jrafeau'nun ana adresi, URL'nizin son bölü işaretinden önceki ilk bölümüdür. Örneğin: \"http://www.websayfaniz.com/\". Lütfen adresin sonuna bölü (/) işareti eklemeyi unutmayınız.",
"BASE_ADDR_INFO": "Jrafeau'nun ana adresi, URL'nizin son bölü işaretinden önceki ilk bölümüdür. Örneğin: \"http://www.websayfaniz.com/\". Lütfen adresin sonundaki bölü (/) işaretini kaldırmayı unutmayın!",
"BASE_ADDR": "Ana adres",
"DATA_DIR_EXPLAINATION": "Veri klasörü dosyalarınızın ve bunların bilgilerinin kaydedildiği yerdir. Bu klasörü web sayfanızın dışına koyabilir veya en azından bu klasöre verilen yetkiyi kısıtlayabilirsiniz. Bölü işareti kullanmayı unutmayınız!",
"DATA_DIR": "Veri klasörü",
"NEXT_STEP": "Sonraki adım",
"ADMIN_INTERFACE_INFO": "Jirafeau, admin.php ile yönetim sayfası sunmaktadır. Yönetim sayfasını etkinleştirmek için bir parola belirleyiniz veya boş bırakarak yönetim sayfasını devre dışı bırakınız.",
"NO_ADMIN": "Üzgünüz, yönetim sayfanız etkinleştirilmedi.",
"NO_ADMIN_AUTH": "Üzgünüz, yönetim sayfasına erişebilmeniz için giriş yapmamışsınız.",
"NO_ADMIN_AUTH": "Üzgünüz, yönetim sayfasına giriş yapmadınız.",
"LOGIN": "Giriş",
"BAD_PSW": "Yanlış parola.",
"ADMIN_INTERFACE": "Yönetim sayfası",
"CLEAN_EXPIRED": "Süresi dolan dosyaları sil",
"CLEAN_INCOMPLETE": "Eski tamamlanmamış dosyaları sil",
"CLEAN": "Temizle",
"SEARCH_NAME": "Dosya adı ile arama yap",
"SEARCH_NAME": "Dosya adı ile ara",
"SEARCH": "Ara",
"LS_FILES": "Tüm dosyaları listele",
"LIST": "Listele",
"ACTIONS": "İşlemler",
"SEARH_BY_HASH": "Dosya kodu ile arama yap",
"SEARH_BY_HASH": "Dosya kodu ile ara",
"SEARCH_LINK": "Belirli bir bağlantı adresi ile arama yap",
"CLEANED_FILES_CNT": "Temizlenmiş dosya adedi",
"LOGOUT": "Çıkış",
......@@ -109,5 +109,8 @@
"MINUTE": "dakika",
"HOUR": "saat",
"SECOND": "saniye",
"LESS_1_SEC": "bir saniyeden daha az"
"LESS_1_SEC": "bir saniyeden daha az",
"CONFIRM_DEL": "Silmeyi doğrula",
"GONNA_DEL": "Silmek üzeresiniz",
"DELETE": "Sil"
}
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment