Programmering i matematiken - med Python

Programmering i matematiken - med Python

Läroboken Programmering i Matematiken - med Matlab och Octave, för gymnasiekurserna Ma1c, Ma2c och Ma3c.