G

goto-checker

Clang tool that checks goto usage

Name
Last commit
Last update
.gitignore Loading commit data...
Makefile Loading commit data...
compile_commands.json Loading commit data...
goto.c Loading commit data...
goto_checker.cpp Loading commit data...