Commit 765d274b authored by Lleialtec's avatar Lleialtec

(Grav GitSync) Automatic Commit from lleialtec

parent 02c00dbe
......@@ -5,6 +5,7 @@ taxonomy:
category:
- docs
child_type: docs
visible: true
---
### Pla de Sobirania Tecnològica per l'acció comunitària
......@@ -21,17 +22,17 @@ Lleialtec és la comissió de tecnologia de la [Coordinadora d'Entitats per la L
#### Per què ho fem?
Ens adonem que, ara per ara, el Lleialtec és la comissió més transversal de la CELS, ja que totes les comissions, -en major o menor mesura-, tenen necessitats tecnològiques. A més, detectem que, municipals o no, **tots els espais d'acció comunitària tenen necessitats semblants**: publicació de les d'activitats, inscripcions, reserva de sales i conseqüent facturació, comunicació interna i externa, entre d'altres.
Ens adonem que, ara per ara, la Lleialtec és la comissió més transversal de la CELS, ja que totes les comissions, -en major o menor mesura-, tenen necessitats tecnològiques. A més, detectem que, municipals o no, **tots els espais d'acció comunitària tenen necessitats semblants**: publicació de les d'activitats, inscripcions, reserva de sales i conseqüent facturació, comunicació interna i externa, entre d'altres.
I, tot i que observem que **els perfils professionals dels equipaments encara no contemplen cap figura que gestioni, -de forma integral-, les necessitats tecnològiques**, creiem fermament que a tots els espais comunitaris hi hauria d'haver personal especialitzat per planificar, implementar i formar. Però, en general, no hi ha massa consciència digital i es fan servir eines privatives de forma sistemàtica pel simple fet de ser gratuïtes o populars. I «si és gratis, el producte ets tu...».
A la jungla digital, protegir és protegir-se, i en **la vetlla per la salut digital i la lluita contra el capitalisme cognitiu**, veiem pràctiques del segle XXI que podríem anomenar «Tecnologia de les cures». I és per això, per protegir les veïnes de pesticides tecnològics, per contribuir a una societat digital més lliure i ètica que, des del Lleialtec, proposem i implementem aquest Pla de Sobirania Tecnològica per l'Acció Comunitària.
A la jungla digital, protegir és protegir-se, i en **la vetlla per la salut digital i la lluita contra el capitalisme cognitiu**, veiem pràctiques del segle XXI que podríem anomenar «Tecnologia de les cures». I és per això, per protegir les veïnes de pesticides tecnològics, per contribuir a una societat digital més lliure i ètica que, des de Lleialtec, proposem i implementem aquest Pla de Sobirania Tecnològica per l'Acció Comunitària.
#### Com ho fem?
Divulgant i formant; implementant infraestructures lliures i documentant-les per a la seva replicabilitat:
* **Divulgació**, per fer comprensible a la ciutadania la importància, al segle XXI, de les tecnologies lliures, ètiques i distribuïdes
* **Divulgació**, per fer comprensible a la ciutadania la importància, al segle XXI, de les tecnologies lliures, ètiques i descentralitzades
* **Formació**, per tal fomentar l'alfabetització digital i l'aprenentatge al llarg de la vida
* **Infraestructura**, per vetllar per la Sobirania Tecnològica als barris i ser propietàries de les nostres dades i xarxes
* **Documentació**, per possibilitar la rèplica i la millora de la feina feta, apoderant així a altres espais d'acció comunitària
* **Documentació**, per possibilitar la rèplica i la millora de la feina feta, apoderant així a altres espais i projectes
---
title: Alternatives
taxonomy:
category:
- docs
visible: true
---
Aquí deixem un directori de recursos: eines alternatives als serveis privatius; lliures i respectuoses amb les seves usuàries:
## Recursos externs
* Directori d'alternatives [Switching Social](https://switching.social/)
* Directori d'alternatives [Prism Break](https://prism-break.org/en/all/)
* Directori d'alternatives [alternativeTo](https://alternativeto.net/)
* Servidors d'aplicacions o serveis lliures: [Framasoft](https://framasoft.org/?m=lite)
* Directori d'aplicacions lliures per a Android: [Fossdroid](https://fossdroid.com/)
## Ordinador
* Sistemes operatius lliures
* [Linux Mint](https://linuxmint-installation-guide.readthedocs.io/ca/latest/)
* [Ubuntu (edicions alternatives)](https://www.ubuntu.com/download/ubuntu-flavours)
* [Debian](https://www.debian.org/)
* Navegador
* [Firefox](https://www.mozilla.org/firefox)
* [Chromium](https://www.chromium.org/getting-involved/download-chromium)
* Edició d'imatge, disseny, creació 3D, publicació
* Retoc d'imatges amb [Gimp](https://www.gimp.org/)
* Dibuix vectorial amb [Inkscape](https://inkscape.org/)
* Pintura digital amb [Krita](https://krita.org/)
* Multifunció (àudio, vídeo, disseny 3D) amb [Blender](https://www.blender.org/)
* Maquetació amb [Scribus](https://www.scribus.net/)
## Telèfon mòbil
* Mercat d'aplicacions lliures: [F-Droid](https://f-droid.org/)
* Descarregador d'aplicacions de Google Play: [Yalp store](https://fossdroid.com/a/yalp-store.html)
* Mercat d'aplicacions, lliures i no lliures: [Aptoide](http://www.aptoide.com/)
* Mapes: [OsmAnd](https://f-droid.org/en/packages/net.osmand.plus/) i [Maps.me](https://fossdroid.com/a/maps.html)
* Missatgeria
* [Signal](https://signal.org/android/apk/). Segura però centralitzada, necessita nº telf.
* [Conversations](https://fossdroid.com/a/conversations.html) (xmpp/jabber), federada i confidencial però revela metadades.
* [Riot.im](https://fossdroid.com/a/vector.html) (matrix.org), federada i confidencial però revela metadades i xifrat en proves
* [Kontalk](http://kontalk.org/) (basada en xmpp)
* Sistema operatiu Android sense Google: [LineageOS](https://wiki.lineageos.org/devices/) (successor de cyanogenMod)
* Sistema operatiu Android sense Google: [Omnirom](https://www.omnirom.org/) *fork* de cyanogenmod després de [*certs problemes*](https://www.theregister.co.uk/2013/10/16/android_custom_roms_splinter_over_openness/)
* El mòbil amb més hardware lliure i software lliure (KDE/GNOME/Debian/Matrix) [Librem 5](https://puri.sm/shop/librem-5/)
## Alternatives a Google
#### Drive
* **Nextcloud**
* Tria una proveïdora: [https://nextcloud.com/providers/](https://nextcloud.com/providers/)
* [Disroot](https://disroot.org/es/services/nextcloud)
* [Indie hosters](https://indie.host/)
* **Owncloud** (versió no comunitària de nextcloud) [https://owncloud.org/hosting-partners/](https://owncloud.org/hosting-partners/)
#### Docs
* **JetPad**: amb formatat [https://jetpad.net/](https://jetpad.net/)
* **Collabora** LibreOffice: amb formatat però sense instaŀlacions públiques. Info des de [Collabora](https://www.collaboraoffice.com/solutions/collabora-office/) i des de [Nextcloud](https://nextcloud.com/collaboraonline/)
* **CryptPad**: xifrat però públic amb enllaç [https://cryptpad.fr/](https://cryptpad.fr/)
* **ProtectedText**: xifrat amb una contrasenya separada [https://www.protectedtext.com/](https://www.protectedtext.com/)
* Pads clàssics, fàcils, públics:
* [https://pad.lleialtat.cat/](https://pad.lleialtat.cat/)
* [http://etherpad.guifi.net](http://etherpad.guifi.net)
* [http://pad.lamardebits.org/](http://pad.lamardebits.org/)
* [https://pad.frontlinedefenders.org/](https://pad.frontlinedefenders.org/)
* [https://pad.riseup.net/](https://pad.riseup.net/)
* [https://pad.codigosur.org/](https://pad.codigosur.org/)
* [https://antonieta.vedetas.org](https://antonieta.vedetas.org)
* [https://mensuel.framapad.org/](https://mensuel.framapad.org/)
#### Search
* NO **Google**, trafica amb dades, és un règim dictatorial digital
* NO **Bing**, Microsoft trafica amb dades, és un règim dictatorial digital
* NO **Yandex**, trafica amb dades, és un règim dictatorial digital
* NO **Ecosia**, planta arbres a canvi de vendre la teva identitat als mercats de tràfic de dades, màrketing i manipulació social
***Duckduckgo** [https://duckduckgo.com/](https://duckduckgo.com/) Cercador. És una empresa dels USA però respecta la privacitat dels usuaris. Guanya diners amb anuncis no personalitzats.
***StartPage/Ixquick** [https://www.startpage.com/](https://www.startpage.com/) Metacercador sobre Google. És una empresa europea però respecta la privacitat dels usuaris. Guanya diners amb anuncis no personalitzats.
***Searx**. És un metacercador sobre 70 cercadors (codi lliure)
* [https://searx.me](https://searx.me)
* [https://searx.org](https://searx.org)
* [https://searx.laquadrature.net/](https://searx.laquadrature.net/)
* [https://framabee.org/](https://framabee.org/)
* [https://search.disroot.org/](https://search.disroot.org/)
#### Maps
* **OpenStreetMaps**
* Estàndard amb 3 capes: [https://www.openstreetmap.org/node/5426862347](https://www.openstreetmap.org/node/5426862347)
* Opentopomap: corbes de nivell i muntanya [https://opentopomap.org/#map=13/41.34112/1.70151](https://opentopomap.org/#map=13/41.34112/1.70151)
* Umap: crea un mapa personalitzat
* [https://framacarte.org](https://framacarte.org)
* [http://umap.openstreetmap.fr](http://umap.openstreetmap.fr)
* **Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya**
* Instamaps: crea un mapa personalitzat [https://www.instamaps.cat/](https://www.instamaps.cat/)
* Mapa polític/topogràfic i de satèl·lit [http://www.icc.cat/vissir3/index.html?ryKiLHg78](http://www.icc.cat/vissir3/index.html?ryKiLHg78)
* Altres [http://betaportal.icgc.cat/](http://betaportal.icgc.cat/) (ALERTA, xifrat mal configurat)
* Indicacions
* Amb transport públic, a catalunya: [https://mou-te.gencat.cat](https://mou-te.gencat.cat)
* A peu, bici o cotxe [https://www.openstreetmap.org/directions](https://www.openstreetmap.org/directions?engine=graphhopper\_bicycle\&route=41.3464%2C1.6995%3B41.5113%2C1.7016#map=11/41.4286/1.7104)
#### Mail
##### El problema del correu gratuït
* anuncis
* control social
* falta de privacitat
* funcionalitats no estàndards
* trenquen la federació amb servidors petits o alternatius
##### Els diners
* subscripció periòdica
* donacions
* intercanvi no monetari
##### Els estàndards
* penjar-enviar correus: SMTP
* descarregar-llegir correus: IMAP, POP
* xifrat client-servidor: TLS, STARTLS
* xifrat servidor servidor: DKIM, TLS
* xifrat extrem-extrem: PGP, DIME
* nova proposta: [darkmail](https://darkmail.info/)
##### Usabilitat del xifrat
* Clients de correu amb extensions (thunderbird, mutt, k9mail, etc.)
* PGP amb [leap](https://leap.se/)
* PGP amb [p≡p](https://www.pep.security/)
* propostes de xifrat incompatibles entre elles: tutanota, protonmail, mail1click
* cerca local més difícil quan els correus estan xifrats
##### Les proveïdores
_Llistem algunes que coneixem que tenen registre obert_
* Coŀlectius activistes, per donacions
* [us] [RiseUp](https://riseup.net)
* [it] [Autistici/Inventati](https://autistici.org)
* [us] [Aktivix](https://aktivix.org/)
* Empreses cooperatives
* [de] [Posteo](https://posteo.de/)
* Empreses centrades en la privacitat
* [de] [Tutanota](https://tutanota.com/)
* [ch] [Protonmail](https://protonmail.com/)
* [us] [Lavabit](https://lavabit.com/)
* De proximitat
* [cat] [Pangea](https://pangea.org)
* [cat] [La mar de bits](https://lamardebits.org)
Llistes més completes:
* [Riseup: Radical servers](https://riseup.net/en/security/resources/radical-servers)
* [Privacy Tools](https://privacytoolsio.github.io/privacytools.io/#email)
* [Privacy-Conscious Email Services](https://www.prxbx.com/email/)
## Xarxes socials federades - Fedivers
* Introduccions generals
* [Presentació web](https://surtdelcercle.cat/presentacions/free-soft-day-2018/) de @surtdelcercle
* [Viquipèdia: Fedivers](https://ca.wikipedia.org/wiki/Fedivers)
* [Viquillibres: Fediverse](https://ca.wikibooks.org/wiki/Fediverse)
* [Subapartat en aquesta web](https://tec.lleialtat.cat/divulgacio/fediverse)
* Punts d'entrada al Fedivers
* Introduccions als diversos programaris i notícies: [fediverse.party](https://fediverse.party/)
* Estadístiques d'instàncies: [fediverse.network](https://fediverse.network/)
* Estadístiques d'instàncies: [the-federation.info](https://the-federation.info/)
* semblant a Facebook
* **Diaspora**
* [servidors disponibles](https://the-federation.info/diaspora)
* [web del projecte](https://diasporafoundation.org/)
* **Hubzilla**
* [servidors disponibles](https://the-federation.info/hubzilla)
* [web del projecte](https://project.hubzilla.org/)
* semblant a Twitter
* **GnuSocial** / **Quitter**
* [servidors disponibles](https://fediverse.kranglabs.com/)
* [web del projecte](https://gnu.io/social/)
* **Pleroma**
* [servidors disponibles](http://distsn.org/pleroma-instances.html)
* [web del projecte](https://pleroma.social/)
* **Mastodon**
* [servidors disponibles](https://instances.social/)
* [web del projecte](https://joinmastodon.org/)
* semblant a Instagram
* **[Quit.im](https://quit.im/)**
* **[PixelFed](https://pixelfed.org/)**
......@@ -6,7 +6,7 @@ taxonomy:
visible: true
---
**De desembre 2018 a maig 2019**, -i dins del projecte [Equipaments Lliures](https://tec.lleialtat.cat/equipaments-lliures)-, estem duent a terme els **#BerenaTec**.
**De desembre 2018 a maig 2019**, -i dins del projecte [Equipaments Lliures](https://tec.lleialtat.cat/equipaments-lliures)-, estem duent a terme els **[#BerenaTec](https://santsenques.cat/tag/berenatec)**.
Els berenars tecnològics consisteixen en trobades informals que serveixen per apropar al veïnat **conceptes i projectes de sobirania tecnològica**, a més de continguts sobre els abusos de les grans tecnològiques. D'una banda, volem fer visibles iniciatives relacionades amb la sobirania tecnològica: xarxes socials ètiques, drets i economies digitals, eines alternatives a les de cibervigilància, cultura lliure, etc. A cada berenar, presentarem alguna d'aquestes temàtiques.
......
......@@ -4,6 +4,7 @@ taxonomy:
category:
- docs
child_type: docs
visible: true
---
Som conscients que les persones no donem valor a les coses que no entenem o amb les que no estem familiaritzades. I tot i que la majoria de persones usem dispositius digitals i, per tant, moltíssim programari, **poques són les persones que reflexionen sobre perquè fan servir un programari o altre, o sobre qui l'ha fet i perquè**, o sobre com pot donar tants diners una cosa que és «gratis»...
......@@ -12,4 +13,4 @@ En aquest primerenc «boom digital» de principis de segle, trobem que el que s'
A les [portes obertes](http://documents.lleialtat.cat/Imatges/Jornades/Portes%20obertes%202017/Diptic_Lleialtat.pdf), en vam dinamitzar dues: una sobre el propi model tecnològic de la Lleialtat; i l'altra, sobre les connexions entre el la comunitat del programari lliure i les iniciatives de l'Economia Social i Solidària (ESS). I, durant novembre i desembre, en vam dinamitzar dues més: una sobre tecnologia Blockchain i una altra sobre programari lliure i ESS.
Arrel del projecte [Equipaments Lliures](https://tec.lleialtat.cat/equipaments-lliures), hem iniciat els BerenaTec, berenars divulgatius on, amb tec i teca, es convida a les veïnes a conèixer tecnologies lliures i privatives, i debatre sobre sobirania tecnòlogica.
Arrel del projecte [Equipaments Lliures](https://tec.lleialtat.cat/equipaments-lliures), hem iniciat els [BerenaTec](https://tec.lleialtat.cat/divulgacio/berenatec), berenars divulgatius on, amb tec i teca, es convida a les veïnes a conèixer tecnologies lliures i privatives, i debatre sobre sobirania tecnòlogica.
---
title: 'Relació d''activitats'
published: false
taxonomy:
category:
- docs
visible: true
---
## 2018
......
---
title: 'Directori d''eines lliures i respectuoses'
published: false
taxonomy:
category:
- docs
visible: true
---
## Recursos externs
......
---
title: 'Cursos i Tallers'
published: false
taxonomy:
category:
- docs
visible: true
---
Des de Lleialtec proposem diferents formacions en el àmbit digital i tecnopolític:
......
---
title: 'Mail no corporatiu'
published: false
taxonomy:
category:
- docs
visible: true
---
## El problema del correu gratuït
......
---
title: 'Aprenentatge creatiu amb Snap! (I)'
taxonomy:
category:
- docs
visible: true
---
##### Títol
Aprenentatge creatiu amb Snap! (I). Nivell bàsic.
##### Dies
Del 8 al 12 de juliol
##### Horari
De 16h a 20h
##### Total
20 hores
##### Descripció
Aquest curs ofereix una introducció a la programació creativa mitjançant [el llenguatge de programació Snap!](https://snap.berkeley.edu/). Cada sessió constarà de dues pràctiques en les quals construirem un projecte complet des de zero. Els tipus de projectes que realitzarem aniran des de la generació de formes geomètriques fins a videojocs, passant per les històries animades, la música o el tractament de text. Apunteu-vos enviant un correu a: **[email protected]**.
##### Temari
* 0) Començant amb Snap!. Introducció i presentació de l'entorn
* 1) Animacions. Primeres seqüències programades. Stop motion i seqüenciador
* 2) Geometria, formes i colors. Abstracció i creació de blocs
* 3) Històries i jocs. Acudit gràfic i el joc del gat i la rata
* 4) Llenguatge i música. Generador de frases i orgue amb escales
---
title: 'Curs Libre Office Writer'
taxonomy:
category:
- docs
visible: true
---
##### Títol
Curs LibreOffice Writer, Nivell Intermedi.
##### Dies
Del 1 al 5 de juliol
##### Horari
De 9h a 14h
##### Total
25 hores
##### Descripció
Aquest curs es centra en el processador de textos Writer i va dirigit a tots aquells usuaris amb un nivell de coneixement bàsic que volen fer un ús més eficient de l’aplicació. Apunteu-vos enviant un correu a: **[email protected]**. [Més informació](https://bcnfs.org/curs-libreoffice/)
##### Temari
* Introducció al curs
* Repàs nivell bàsic
* Personalització de la interfície
* Formatació i ordenació de llistes
* Taules
* Estils
* Plantilles
* Importar i Crear gràfics
* Formularis
* Documents mestres
* Combinació de Correspondència
\ No newline at end of file
---
title: 'Estiu 2019'
taxonomy:
category:
- docs
visible: true
---
Enguany concentrem activitats formatives des **del 25 de juny fins al 12 de juliol**. Hi haurà ponències, cursos intensius, tallers i xerrades. Hi ha un curs de pagament i un altre de taquilla inversa, la resta d'activitats són gratuïtes amb reserva prèvia. Escriu-nos a: [email protected]
##### Ponències
Des de la Lleialtec promovem i implementem [infraestructures lliures i ètiques](https://tec.lleialtat.cat/infraestructura). A principis del 2018, vam muntar una aula lliure amb un sistema (fog server) de gestió d'equips informàtics des d'un servidor d'imatges. I gràcies al projecte Equipaments Lliures hem pogut desenvolupar un ERP de gestió per al Cafè amb Dolibarr i desplegar telecomunicacions neutrals amb Guifi.net. Ens ho explicaran millor companyes de Lleialtec, Guifi.net i LliureTIC en aquestes ponències sobre infras pròpies.
* **Guifi.net**. Telecomunicacions lliures i neutrals. 25 de juny. De 10h a 13h (activitat gratuïta)
* **ERP amb Dolibarr**. Programa de gestió en restauració. 26 de juny. De 10h a 13h (activitat gratuïta)
* **Fog Server**. Sistematització d'aules lliures. 27 de juny. De 10h a 13h (activitat gratuïta)
##### Cursos intensius
* [Libre Office Writer (nivell intermedi)](https://tec.lleialtat.cat/formacio/estiu-2019/curs-libre-office-writer) (activitat de pagament) 25h. Del dilluns 1 fins al divendres 5 de juliol, de 9h a 13h.
Així com a altres espais de transformació social, a la Lleialtat fem servir aplicacions com [Libre Office](https://www.libreoffice.org/), una solució d'ofimàtica lliure i ètica amb la que es poden crear documents de text, fulles de càlcul, presentacions, etc. Libre Office és una alternativa lliure i gratuïta als serveis privatius de Microsoft (M$) Office; una eina eficient i ètica, desenvolupada en comunitat per a la comunitat. Vine a conèixer l'eina més a fons en aquesta formació! Curs ideal per a docents i PAS (Personal d'Administració i Serveis).
* [Snap! (nivell bàsic)](https://tec.lleialtat.cat/formacio/estiu-2019/aprenentatge-creatiu-amb-snap-i) (activitat de taquilla inversa) 20h. Del dilluns 8 fins al divendres 12 de juliol, de 16h a 20h.
Sabies que estem muntant una [Snap!Arcade](https://snaparcade.cat/)? Aquesta màquina eduRecreativa funciona amb un llenguatge de programació anomenat Snap! i està sent creada per desencadenar sinergies entre persones i col·lectius del barri. Vine a aprendre com de fàcil és crear projectes per a la maquineta! Curs ideal per a docents de primària i secundària, monitores d'esplai, professorat d'idiomes i veïnes curioses. Aquest curs és una versió presencial d'un pilot formatiu online a l'xtec (Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya).
##### Tallers
Des de l'Amical Wikimedia i la Universitat Lliure de Sants, ens arriben propostes creatives en relació a textos i gràfics. Viquillibres és una iniciativa per crear llibres en línia, i facilitar així la compartició de coneixement sota llicències lliures i en català. Inkscape i GIMP són programes per crear i modificar gràfics: imatges, dibuixos, etc. Tots dos, programari lliure i ètic que no captura ni envia informació a cap empresa. Inkscape ens permet el dibuix vectorial; i GIMP, manegar mapes de bits. Vine a crear textos i gràfics en aquests tallers!
* **GIF** (activitat gratuïta) 2h. Dimarts 25 de juny, de 18h a 20h.
* **Inkscape i GIMP** (activitat gratuïta) 4h. Dimarts 2 i dijous 4 de juliol, de 18h a 20h.
* [Viquillibres](https://tec.lleialtat.cat/formacio/estiu-2019/taller-de-formacio-a-viquillibres) (activitat gratuïta) 3h. Dimarts 9 de juliol, de 10h a 13h.
##### Xerrades
* [Monedes socials digitals](https://tec.lleialtat.cat/formacio/estiu-2019/monedes-socials-digitals) (activitat gratuïta) 3h. Dimecres 26 de juny, de 16h a 19h.
* [Introducció al programari lliure](https://tec.lleialtat.cat/formacio/estiu-2019/introduccio-al-programari-lliure) (activitat gratuïta) 2h. Dimecres 3 de juliol, de 18h a 20h.
Col·laboren: Barcelona Free Software, Unilliure, Guifi.net, LliureTIC, Amical Wikimedia, Snap!, i altres professionals de la comunitat del programari lliure. Seguirem ampliant informació!
\ No newline at end of file
---
title: 'FEDIVERSE, xarxes socials lliures'
published: false
taxonomy:
category:
- docs
visible: true
---
##### Títol
FEDIVERSE, xarxes socials lliures i ètiques
##### Dies
3 de juliol
##### Horari
De 18h a 20h
##### Descripció
Les "xarxes socials" més conegudes no són, ni de bon tros, les més ètiques... Si vols conèixer què fa lliure i ètic un servei de xarxa social, t'esperem el 3 de juliol a la Lleialtat Santsenca! Apunteu-vos enviant un correu a: **[email protected]**. [Més informació](https://tec.lleialtat.cat/divulgacio/fediverse).
\ No newline at end of file
---
title: 'Introducció al programari lliure'
taxonomy:
category:
- docs
visible: true
---
##### Títol
Introducció al programari lliure
##### Dies
11 de juliol
##### Horari
De 11h a 13h
##### Descripció
A la Lleialtec només fem servir programari lliure perquè vetllem pels drets digitals de les nostres veïnes. Vine a conèixer quines tecnologies fem servir i perquè és important que siguin lliures i ètiques! Apunteu-vos enviant un correu a: **[email protected]**. [Més informació](http://documents.lleialtat.cat/LleialTec/lleialtec-intro-pl.pdf).
\ No newline at end of file
---
title: 'Monedes Socials Digitals'
taxonomy:
category:
- docs
visible: true
---
##### Títol
Monedes Socials Digitals
##### Dies
26 de juny
##### Horari
De 16h a 19h
##### Descripció
Sabies que a la Lleialtat estem experimentant amb monedes socials digitals? Vine a conèixer què són, com funcionen i digues la teva en quin ús fer-ne en contextos d'Economia Solidària! Apunteu-vos enviant un correu a: **[email protected]**. [Més informació](https://santsenques.cat/tag/kvartalo).
\ No newline at end of file
---
title: 'Taller de formació a Viquillibres'
taxonomy:
category:
- docs
visible: true
---
##### Títol
Taller de formació a Viquillibres
##### Dies
9 de juliol
##### Horari
De 10h a 13h
##### Descripció
Viquillibres és una biblioteca de llibres de text i manuals lliures, un projecte Wikimedia germà de la Viquipèdia. Farem un taller per saber com funciona i com es pot col·laborar amb el projecte Viquillibres.
Apunteu-vos enviant un correu a: **[email protected]**. [Més informació](http://viquillibres.cat).
\ No newline at end of file
---
title: 'Seguretat digital'
published: true
published: false
taxonomy:
category:
- docs
visible: true
---
![](seguretat-digital.png)
......
---
title: 2017-2018
taxonomy:
category:
- docs
visible: true
---
#### 2017
La Lleialtat obria les seves portes per la Festa Major de l'any 2017 amb unes jornades de portes obertes que es van organitzar des de la CELS, i on vam dur a terme un taller de creació de videojocs amb llenguatges de programació visual, entre altres activitats: xerrades/debat, la instal·lació de punts d'accés a Internet i una festa d'instal·lació de sistemes operatius lliures.
Durant els mesos d'octubre a desembre, vam proposar diverses **accions formatives, algunes, amb perspectiva de gènere**:
* curset de seguretat informàtica bàsica
* tallers intensius de seguretat holística
* curset de maquetació de continguts web
* curset de sistemes operatius lliures
* curset d'edició de revistes
* curset de postals nadalenques animades
Readaptats després a:
* [Seguretat holística en els mòbils](https://tec.lleialtat.cat/formacio/2017-2018/seguretat-holistica-en-els-mobils)
* [Introducció a eines digitals lliures i ètiques](https://tec.lleialtat.cat/formacio/2017-2018/alternatives-lliures-als-serveis-privatius)
* [Autodefensa gràfica amb eines lliures digitals](https://tec.lleialtat.cat/formacio/2017-2018/autodefensa-grafica-amb-eines-lliures-digitals)
* [Crea videojocs amb Snap!](https://tec.lleialtat.cat/formacio/2017-2018/crea-videojocs-amb-snap)
* [Introducció a gnu/linux per dones](https://tec.lleialtat.cat/formacio/2017-2018/introduccio-a-gnu-linux-per-dones)
* [Seguretat i privacitat digital bàsica amb ordinador](https://tec.lleialtat.cat/formacio/2017-2018/alternatives-lliures-als-serveis-privatius)
* [Tecnologia ètica i feminista](https://tec.lleialtat.cat/formacio/2017-2018/tecnologia-etica-i-feminista)
#### 2018
Al primer trimestre de 2018 proposàvem tres cursets més sobre seguretat, continguts web i programació. A més, al acollir el projecte pilot de [La Troca](https://latrocasants.org/), des de la Lleialtec vam organitzar un taller formatiu per muntar l'[aula informàtica](https://tec.lleialtat.cat/infraestructura/aules-lliures) que el projecte requeria. És una aula que funciona íntegrament amb programari lliure, i els ordinadors són reutilitzats.
A finals d'any, vam proposar formació per aprendre a crear un [ERP o programa de gestió](https://tec.lleialtat.cat/infraestructura/erp-del-cafe), tot aprofitant que en necessitàvem un pel nou Cafè de la Lleialtat. I també vam dur a terme un parell de càpsules informàtiques amb La Troca, una de conscienciació sobre els serveis privatius de Google; i l'altra sobre programació visual amb Snap!.
......@@ -4,23 +4,11 @@ taxonomy:
category:
- docs
child_type: docs
visible: true
---
Trobem que la formació és clau per adaptar-se a **noves eines i conceptes**. Vivim en una era volàtil on la majoria dels infants no poden saber de què treballaran de grans perquè les seves professions encara estan per inventar.
És per això que creiem que l'**aprenentatge a llarg de la vida** és crucial: hem d'aprendre i desaprendre, però, sobretot, hem de sorprendre'ns a nosaltres mateixes en la descoberta de les nostres habilitats i la potenciació de competències transversals i imprescindibles d'aquest inici de segle.
És per això que creiem que l'**aprenentatge al llarg de la vida** és crucial: hem d'aprendre i desaprendre, però, sobretot, hem de sorprendre'ns a nosaltres mateixes en la descoberta de les nostres habilitats i la potenciació de competències transversals i imprescindibles d'aquest inici de segle.
A les portes obertes, vam dur a terme un taller de creació de videojocs amb llenguatges de programació visual; i durant els mesos d'octubre a desembre, hem dut a terme diferents **accions formatives, algunes, amb perspectiva de gènere**:
* curset de seguretat informàtica bàsica
* tallers intensius de seguretat holística
* curset de maquetació de continguts web
* curset de sistemes operatius lliures
* curset d'edició de revistes
* curset de postals nadalenques animades
Al primer trimestre de 2018 hem proposat tres cursets més sobre seguretat, continguts web i programació. A més, al acollir el projecte pilot de [La Troca](https://latrocasants.org/), des del Lleialtec vam organitzar un taller formatiu per muntar l'[aula informàtica](https://tec.lleialtat.cat/infraestructura/aules-lliures) que el projecte requeria. És una aula que funciona íntegrament amb programari lliure, i els ordinadors són reciclats.
Des del darrer trimestre de 2018, col·laborem amb La Troca i la seva oferta formativa amb les **"càpsules informàtiques"**, que apropen el programari lliure a les veïnes.
Els cursos i tallers els podeu trobar [aqui](https://tec.lleialtat.cat/formacio/tallers).
Aprèn coses noves!, forma't en tecnologies lliures i ètiques!
\ No newline at end of file
......@@ -7,7 +7,7 @@ child_type: docs
visible: true
---
**Equipaments Lliures** és un projecte proposat des del [Lleialtec](https://tec.lleialtat.cat/) i que compta amb el suport de la [CELS](https://www.lleialtat.cat/coordinadora/), la Coordinadora d'Entitats per la Lleialtat Santsenca. El projecte té per objectiu **consolidar la Sobirania Tecnològica a La Lleialtat Santsenca**, i els seus tres eixos, -en sintonia amb els del Lleialtec-, són la implementació d'infraestructures lliures, la divulgació de tecnològies ètiques i la formació en nous conceptes i oficis.
**Equipaments Lliures** és un projecte proposat des de la [Lleialtec](https://tec.lleialtat.cat/) i que compta amb el suport de la [CELS](https://www.lleialtat.cat/coordinadora/), la Coordinadora d'Entitats per la Lleialtat Santsenca. El projecte té per objectiu **consolidar la Sobirania Tecnològica a La Lleialtat Santsenca**, i els seus tres eixos, -en sintonia amb els de Lleialtec-, són la implementació d'infraestructures lliures, la divulgació de tecnològies ètiques i la formació en nous conceptes i oficis.
Tenim un eix d'[**infraestructura**](https://tec.lleialtat.cat/infraestructura) perquè volem predicar amb l'exemple i dotar-nos d'eines tecnològiques autogestionades: lliures i ètiques; tenim un eix de [**divulgació**](https://tec.lleialtat.cat/divulgacio) perquè tan volem alertar sobre l'ús i abús de tecnologies que priven la llibertat de les seves usuàries, com volem donar a conèixer alternatives a aquests serveis privatius; i tenim un eix de [**formació**](https://tec.lleialtat.cat/formacio) perquè volem participar en l'apoderament digital de les nostres veïnes i ajudar a crear nous aprenentatges i oportunitats a través de les tecnologies lliures.
......@@ -83,10 +83,3 @@ visible: true
Aquestes són algunes de les nostres voluntats: seguirem informant!
#### Diuen, diuen...
* [**La Lleialtat, un equipament lliure**](https://laburxa.org/2018/06/la-lleialtat-un-equipament-lliure/). A [La Burxa](https://laburxa.org/), periòdic de comunicació popular de Sants. Publicat al juny del 2018
* [**El LleialTec: vetllant per l’apoderament digital de les persones i col·lectius del barri de Sants**](https://ajuntament.barcelona.cat/digital/ca/blog/el-lleialtec-vetllant-per-lapoderament-digital-de-les-persones-i-collectius-del-barri-de-sants). Al blog del [Pla Barcelona Ciutat Digital](https://ajuntament.barcelona.cat/digital/ca/blog) per a la transició cap a la Sobirania Tecnològica. Publicat al maig de 2018
......@@ -2,8 +2,8 @@
title: 'Venda d''entrades '
published: true
taxonomy:
category:
- docs
category: docs
tag: ''
visible: true
---
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment