Commit 544d0055 authored by Lleialtec's avatar Lleialtec

(Grav GitSync) Automatic Commit from lleialtec

parent d8d24e2c
---
title: 'Diuen, diuen...'
taxonomy:
category:
- docs
visible: true
---
Recull de notícies on se'ns menciona, es parla de nosaltres, o fem entrevistes:
#### 2019
* ["La Lleialtat Santsenca crea una Snap!Arcade"](https://beteve.cat/ciencia-i-tecnologia/maquina-snap-arcade-programari-lliure-lleialtat-santsenca/). Notícia del projecte a la web de Betevé Sants-Montjuïc. Publicat a l'octubre de 2019
* [«Kill Bill Gates»](https://autodefensainformatica.radioalmaina.org/autodefensa-informatica-34-kill-bill-gates/). Entre altres mini-killers, menció a la Lleialtec (32:50-33:43) a Autodefensa Informática, un programa de ràdio Almaina (Granada). Publicat al setembre de 2019
* [La Lleialtat a la fresca –especial Festa Major de Sants](https://sants.org/2019/08/30/la-lleialtat-a-la-fresca-especial-festa-major-de-sants/). Notícia de la presentació de la Snap!Arcade durant les festes majors de Sants. Publicat a l'agost de 2019
* ["Formació en tecnologies lliures i ètiques"](https://www.barcelona.cat/barcelonaciencia/ca/noticia/formacio-en-tecnologies-lliures-i-etiques_832589). Notícia a la web de l'Ajuntament relacionant les formacions d'estiu amb la iniciativa "B4rcelona Ci3nc1a". El mateix text surt també a la web de l'Ajuntament, a la [secció de Districte Sants-Montjuïc](https://ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic/ca/noticia/formacio-en-tecnologies-lliures-i-etiques_832589?hootPostID=afa870a6a8e3f113789e5700d0a6fb26). Juny de 2019
Per promocionar les formacions d'estiu, vam proposar un article titutat ["La Lleialtat Santsenca, un equipament lliure en consolidació"](http://documents.lleialtat.cat/LleialTec/Impulsem-2018/bcn-digital-19.pdf) per al blog de la Barcelona Digital. I no sabem ben bé perquè però no es va publicar
* ["El programari és intangible però també l'hauríem de pensar en termes de consum responsable"](http://punttic.gencat.cat/article/el-programari-es-intangible-pero-tambe-lhauriem-de). Entrevista a la Xarxa Punt TIC de la Generalitat de Catalunya. Publicat al maig de 2019
* ["#BerenaTec"](https://issuu.com/laburxa/docs/laburxa_226). A La Burxa. Article publicat a l'abril de 2019
#### 2018
* ["Introducció al programari lliure i a la tecnologia feminista"](https://ajuntament.barcelona.cat/centrescivics/ca/activitat/introduccio-al-programari-lliure-i-la-tecnologia-feminista). A la web de l'Ajuntament de Barcelona. Notícia de la xerrada emmarcada en el projecte "La ciutat de les dones" de la Biennal de pensament "Ciutat Oberta". En col·laboració amb Dones Tech. Novembre de 2018
* ["LleialTEC, cas d'estudi"](https://digitalsocial.eu/ca/case-study/56/lleialtec). A la web de "Innovació Social Digital", programa europeu en el marc de l'Horizon2020. Juliol de 2018
* ["La Lleialtat, un equipament lliure"](https://www.laburxa.org/2018/06/la-lleialtat-un-equipament-lliure/). A La Burxa. Article publicat al juny de 2018
* ["Un futur comú en programació"](https://directa.cat/un-futur-comu-en-programacio/). Article a La Directa. Publicat al maig de 2018
* ["Lleialtec: vetllant per l'apoderament digital de les persones i col·lectius del barri de Sants"](https://ajuntament.barcelona.cat/digital/ca/blog/el-lleialtec-vetllant-per-lapoderament-digital-de-les-persones-i-collectius-del-barri-de-sants). Al blog de la Barcelona Digital de l'Ajuntament. Publicat al maig de 2018
\ No newline at end of file
......@@ -3,6 +3,7 @@ title: Replicabilitat
taxonomy:
category:
- docs
visible: true
---
Una de les pedres angulars del coneixement és la seva transmissió i millora, i és per això que aquest projecte es deu a la seva replicabilitat. Creiem que el model d'organització i gestió de la informació en espais comunitaris, -i més si són municipals-, ha de ser ètic per defecte i això, avui dia, només es pot aconseguir fent ús de programari lliure.
......
......@@ -3,9 +3,10 @@ title: Transparència
taxonomy:
category:
- docs
visible: true
---
La cura en la transparència sempre ha estat una màxima del Lleialtec. El dia a dia de la coordinadora és un treball continu d'equip que bascula entre l'ecosistema presencial i el digital, i **on la transparència és confiança**. Si bé hi ha persones alliberades, la majoria són voluntàries; i la diversitat dels col·lectius és tan gran que un dels reptes de tot espai comunitari és l'harmonia del propi ecosistema.
La cura en la transparència sempre ha estat una màxima del Lleialtec. El dia a dia de la coordinadora és un treball continu d'equip que bascula entre l'ecosistema presencial i el digital, i **on la transparència és confiança**. Si bé hi ha persones alliberades, la majoria són voluntàries; i la diversitat dels col·lectius és tan gran que un dels reptes de tot espai comunitari és l'harmonia del propi ecosistema.
És per això que, des del Lleialtec, creiem fermament que, garantint bones pràctiques de transparència, predisposem l'ecosistema de la CELS a organitzar-se de forma orgànica i harmònica en medis físics i virtuals que es complementen.
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment