Commit 460b09a1 authored by Lleialtec's avatar Lleialtec

(Grav GitSync) Automatic Commit from lleialtec

parent 3994cd40
---
title: 'Restauració i programari lliure'
taxonomy:
category:
- docs
visible: true
---
##### Títol
Com hem creat el programa de gestió per al Cafè de la Lleialtat
##### Dia
26 de juny
##### Horari
De 10h a 13h
##### Preu
Taller gratuït. Amb reserva prèvia. Apunteu-vos enviant un correu a: **[email protected]**
##### Descripció
La gestió informàtica del Cafè de la Lleialtat Santsenca (La Capirota) s’ha desenvolupat amb el programari lliure ERP/CRM Dolibarr. La seva implantació s’ha fet en diferents fases: anàlisi de requeriments, configuració del sistema, formació, posada en marxa i seguiment. Tot aquest procés es vol compartir per a que sigui replicable per impulsar altres Cafès amb sistemes lliures, des de la seva gestió (productes, preus, stocks, tiquets, factures, proveïdors, ...) fins al maquinari utilitzat (pantalla tàctil, impresora de tiquets, calaix, ...). La xerrada és per tots els públics, s'adaptarà als assistents, podent-se dirigir més a la part social-organitzativa i/o tècnica.
[Més informació](https://tec.lleialtat.cat/infraestructura/erp-del-cafe)
\ No newline at end of file
---
title: 'Seguretat digital bàsica'
published: true
taxonomy:
category:
- docs
visible: true
---
##### Títol
Introducció a la seguretat digital
##### Dia
10 i 11 de juliol
##### Horari
De 10h a 13h
##### Descripció
El món de la tecnologia digital pot ser hostil i desconegut ja que no és d'entrada un espai de benestar en quant a la privacitat, els nostres drets o la seguretat, doncs hi ha molts actors i interessos creuats. Per tal d'encaminar una autosuficiència en el procés d'interacció digital i d'incorporar decisions més conscients i adaptades a cadascuna de nosaltres en els aspectes digitals, us animem a participar d'aquest taller. No és necessari un coneixement tècnic per a assistir-hi sinó que volem compartir reflexions ètiques i ciberfeministes, com l'ús del programari lliure o les estratègies de seguretat holística, per a crear un espai d'intercanvi i aprenentatge.
##### Preu
Xerrada/debat. Activitat gratuïta amb reserva prèvia. Apunteu-vos enviant un correu a: **[email protected]**
[Més informació](https://tec.lleialtat.cat/divulgacio/fediverse)
\ No newline at end of file
......@@ -12,7 +12,7 @@ Enguany concentrem activitats formatives des **del 25 de juny fins al 12 de juli
![](suport-formacio-graella-5-1.png)
![](suport-formacio-graella-5-2.png)
##### Ponències, demos i tallers d'infraestructura
##### Infraestructura pròpia
Des de la Lleialtec promovem i implementem [infraestructures lliures i ètiques](https://tec.lleialtat.cat/infraestructura). A principis del 2018, vam muntar una aula lliure amb un sistema (fog server) de gestió d'equips informàtics des d'un servidor d'imatges. I gràcies al projecte Equipaments Lliures hem pogut desenvolupar un ERP de gestió per al Cafè amb Dolibarr i desplegar telecomunicacions neutrals amb Guifi.net. Ens ho explicaran millor companyes de Lleialtec, Guifi.net i Lliure TIC en aquestes activitats sobre infras pròpies.
* **Guifi.net**. Telecomunicacions lliures i neutrals. 25 de juny. De 10h a 13h (activitat gratuïta)
......@@ -28,16 +28,18 @@ Així com a altres espais de transformació social, a la Lleialtat fem servir ap
Sabies que estem muntant una [Snap!Arcade](https://snaparcade.cat/)? Aquesta màquina eduRecreativa funciona amb un llenguatge de programació anomenat Snap! i està sent creada per desencadenar sinergies entre persones i col·lectius del barri. Vine a aprendre com de fàcil és crear projectes per a la maquineta! Curs ideal per a docents de primària i secundària, monitores d'esplai, professorat d'idiomes i veïnes curioses. Aquest curs és una versió presencial d'un pilot formatiu online a l'xtec (Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya).
##### Tallers de creació gràfica
Des de l'Amical Wikimedia i la Universitat Lliure de Sants, ens arriben propostes creatives en relació a textos i gràfics. Viquillibres és una iniciativa per crear llibres en línia, i facilitar així la compartició de coneixement sota llicències lliures i en català. Inkscape i GIMP són programes per crear i modificar gràfics: imatges, dibuixos, etc. Tots dos, programari lliure i ètic que no captura ni envia informació a cap empresa. Inkscape ens permet el dibuix vectorial; i GIMP, manegar mapes de bits. Vine a crear textos i gràfics en aquests tallers!
##### Tallers introductoris
Des de l'Amical Wikimedia i la Universitat Lliure de Sants, ens arriben propostes creatives en relació a textos, gràfics i control de versions. Viquillibres és una iniciativa per crear llibres en línia, i facilitar així la compartició de coneixement sota llicències lliures i en català. Inkscape i GIMP són programes per crear i modificar gràfics: imatges, dibuixos, etc. Tots dos, programari lliure i ètic que no captura ni envia informació a cap empresa. Inkscape ens permet el dibuix vectorial; i GIMP, manegar mapes de bits. GIT és un sistema de control de versions tan per textos en una web com per a les versions dels programes. Vine als tallers i introdueix-te a eines lliures, ètiques i creatives!
* **GIF** (activitat gratuïta) 2h. Dimarts 25 de juny, de 18h a 20h.
* **Inkscape i GIMP** (activitat gratuïta) 4h. Dimarts 2 i dijous 4 de juliol, de 18h a 20h.
* **GIT** (activitat gratuïta) 4h. Dimarts 25 (2h) i dijous 27 (2h) de juny, de 18h a 20h.
* **Inkscape i GIMP** (activitat gratuïta) 4h. Dimarts 2 (2h) i dijous 4 (2h) de juliol, de 18h a 20h.
* [Viquillibres](https://tec.lleialtat.cat/formacio/estiu-2019/taller-de-formacio-a-viquillibres) (activitat gratuïta) 3h. Dimarts 9 de juliol, de 10h a 13h.
##### Xerrades divulgatives
Les tecnologies digitals són líquides, i es fiquen per tot arreu! Tot i usar-les però, -si ho pensem bé-, no les acabem d'entendre. Un problema d'aquest inici de segle és el model de negoci dels serveis digitals més coneguts, que solen guanyar molts diners amb les dades de les seves usuàries. Un altre problema relacionat, és que les empreses que desenvolupen aquests serveis anteposen els diners a l'ètica i provoquen danys irreparables, especialment en les persones que ja són vulnerables: col·lectius de dones, persones de raça no blanca, etc. La tecnologia no és neutra i som les persones que la usem les que hem de recolzar tecnologies que a més de lliures, siguin ètiques. Vine a descobrir perquè és important el programari lliure, a com defensar-nos digitalment, i a jugar amb monedes socials digitals!
* [Monedes socials digitals](https://tec.lleialtat.cat/formacio/estiu-2019/monedes-socials-digitals) (activitat gratuïta) 3h. Dimecres 26 de juny, de 16h a 19h.
* [Introducció al programari lliure](https://tec.lleialtat.cat/formacio/estiu-2019/introduccio-al-programari-lliure) (activitat gratuïta) 2h. Dimecres 3 de juliol, de 18h a 20h.
* [Fediverse, xarxes socials lliures](https://tec.lleialtat.cat/formacio/estiu-2019/fediverse-xarxes-socials-lliures) (activitat gratuïta) 3h. Dimecres 11 de juliol, de 10h a 13h.
* [Introducció a la seguretat digital](https://tec.lleialtat.cat/formacio/estiu-2019/seguretat-digital-bàsica) (activitat gratuïta) 6h. Dimecres 10 (3h) i dijous 11 (3h) de juliol, de 10h a 13h.
Col·laboren: Barcelona Free Software, Unilliure, Guifi.net, Lliure TIC, Amical Wikimedia, Snap!, i altres professionals i voluntaris de la comunitat del programari lliure.
**Col·laboren**: Barcelona Free Software, Unilliure, Guifi.net / eXO, Lliure TIC, Amical Wikimedia, Snap!, Dones Tech, i altres professionals i voluntaris de la comunitat del programari lliure.
---
title: 'FEDIVERSE, xarxes socials lliures'
published: true
published: false
taxonomy:
category:
- docs
......
---
title: 'Telecomunicacions neutrals'
published: true
taxonomy:
category:
- docs
visible: true
---
##### Títol
Com Lleialtat Santsenca participa de la xarxa de comuns guifi.net de la mà d'exo.cat
##### Dia
25 de juny
##### Horari
De 10h a 13h
##### Preu
Xerrada/debat gratuïta amb reserva prèvia. Apunteu-vos enviant un correu a: **[email protected]**
##### Descripció
Es presentaran els projectes de Lleialtat amb guifi.net (wifi usuaris, antena al teulat i interconnexió amb mesh de Sants). El projecte de telecomunicacions present i futur a Lleialtat Santsenca té una mica de cada cosa: wifi per usuaris, infraestructures de servidors i aprofitament de fibra òptica per la
xarxa de comuns guifi.net. La xerrada-debat començarà per presentar com va ser el primer desplegament de wifi d'usuaris i com ha evolucionat a l'actual desplegament més corporatiu. També, sobre què es vol fer al terrat amb una antenna de guifi.net al teulat, que donarà cobertura a veïns, i com es pot aprofitar la fibra òptica present per interconnectar amb la xarxa mesh de Sants. La xerrada és per tots els públics, s'adaptarà als assistents, podent-se dirigir més a la part social-organitzativa i/o tècnica.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment