Commit 410c6bc2 authored by Lleialtec's avatar Lleialtec

(Grav GitSync) Automatic Commit from lleialtec

parent daa16eaf
---
title: '[BerenaTec}'
taxonomy:
category:
- docs
visible: true
---
......@@ -8,8 +11,8 @@ visible: true
Els berenars tecnològics consisteixen en trobades informals que serveixen per apropar al veïnat **conceptes i projectes de sobirania tecnològica**, a més de continguts sobre els abusos de les grans tecnològiques. D'una banda, volem fer visibles iniciatives relacionades amb la sobirania tecnològica: xarxes socials ètiques, drets i economies digitals, eines alternatives a les de cibervigilància, cultura lliure, etc. A cada berenar, presentarem alguna d'aquestes temàtiques.
* Consulta el [cartell genèric](http://documents.lleialtat.cat/LleialTec/BerenaTec/berenatec-vertical-0-lleuger.png) dels berenars
* Consulta el fulletó informatiu dels berenars. [Anvers](http://documents.lleialtat.cat/LleialTec/BerenaTec/berenatec-anvers-lleuger.png) del fulletó; [revers](http://documents.lleialtat.cat/LleialTec/BerenaTec/berenatec-revers-lleuger.png) del fulletó
* Consulta l'[entrada al blog](https://www.lleialtat.cat/berenatec-%e2%94%80trobades-de-sobirania-tecnologica-a-lhora-del-te/) de La Lleialtat
D'altra banda, i per tal de copsar la importància de la sobirania tecnològica, volem posar en evidència els **abusos de les GAFAM** (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft). És per això, que a cada berenar, també presentem [continguts traduïts al català](https://tec.lleialtat.cat/divulgacio/gafam) del projecte francès La Quadrature du net.
......@@ -18,14 +21,28 @@ Els berenars es duen a terme de desembre del 2018 a maig del 2019, **cada primer
Us hi esperem a totes i tots!
##### Proper BerenaTec:
**Dimecres 6 de març de 2019: "Economia Social i Solidària i Programari Lliure"**. A càrrec de [Lleialtec](https://tec.lleialtat.cat/). Cartell [aquí](http://documents.lleialtat.cat/LleialTec/BerenaTec/berenatec-vertical-4-ess-pl-lleuger.png)
**Dimecres 6 de febrer de 2019: "Apoderament digital municipal"**. A càrrec de [Apoderament Digital](http://apoderamentdigital.cat/). Cartell [aquí](http://documents.lleialtat.cat/LleialTec/BerenaTec/berenatec-vertical-3-apoderament-lleuger.png)
##### BerenaTec 2018-2019:
**Dimecres 8 de maig de 2019: "Drets digitals, drets humans"**. A càrrec de ~~[Drets Digitals](http://www.dretsdigitals.cat/)~~ Al final, Drets digitals no podrà venir: des de Lleialtec proposem documental sobre discriminació algorítmica i un debat sobre els nostres drets digitals.
* [Cartell](http://documents.lleialtat.cat/LleialTec/BerenaTec/berenatec-vertical-6-drets-digitals-lleuger.png)
* Contingut (properament)
**Dimecres 9 de gener de 2019: "Eines lliures per al bé comú"**. A càrrec de [Komun](http://komun.org/) i matrocinat per [DonesTech](http://donestech.net/). Cartell [aquí](http://documents.lleialtat.cat/LleialTec/BerenaTec/berenatec-vertical-2-komun-lleuger.png)
**Dimecres 3 d'abril de 2019: "Cibervigilància i alternatives lliures"**. A càrrec de [Surt del Cercle](http://www.surtdelcercle.cat/)
* [Cartell](http://documents.lleialtat.cat/LleialTec/BerenaTec/berenatec-vertical-5-surtdelcercle-lleuger.png)
* [Contingut](https://surtdelcercle.cat/presentacions/berenartec2019/)
**Dimecres 5 de desembre de 2018: "Xarxes socials lliures i ètiques"**. A càrrec de [Lleialtec](https://tec.lleialtat.cat/) i matrocinat per [DonesTech](http://donestech.net/). Cartell [aquí](http://documents.lleialtat.cat/LleialTec/BerenaTec/berenatec-vertical-1-fediverse-lleuger.png)
**Dimecres 6 de març de 2019: "Economia Social i Solidària i Programari Lliure"**. A càrrec de [Lleialtec](https://tec.lleialtat.cat/)
* [Cartell](http://documents.lleialtat.cat/LleialTec/BerenaTec/berenatec-vertical-4-ess-pl-lleuger.png)
* [Contingut](http://documents.lleialtat.cat/LleialTec/BerenaTec/presentacio-mst-berenatec.pdf)
**Dimecres 6 de febrer de 2019: "Apoderament digital municipal"**. A càrrec de [Apoderament Digital](http://apoderamentdigital.cat/)
* [Cartell](http://documents.lleialtat.cat/LleialTec/BerenaTec/berenatec-vertical-3-apoderament-lleuger.png)
* [Contingut](http://apoderamentdigital.cat/)
**Dimecres 9 de gener de 2019: "Eines lliures per al bé comú"**. A càrrec de [Komun](http://komun.org/) i matrocinat per [DonesTech](http://donestech.net/)
* [Cartell](http://documents.lleialtat.cat/LleialTec/BerenaTec/berenatec-vertical-2-komun-lleuger.png)
* Contingut
* Més info a [Komun](https://komun.org/ca/blog/presentacion-de-komun-en-barcelona), a [Surt del Cercle](https://surtdelcercle.cat/index.php?view=blog&id=40) i a [la Confederació](https://la.confederac.io/t/2on-berenar-tec-a-la-lleialtat-santsenca/25355)
**Dimecres 5 de desembre de 2018: "Xarxes socials lliures i ètiques"**. A càrrec de [Lleialtec](https://tec.lleialtat.cat/) i matrocinat per [DonesTech](http://donestech.net/)
* [Cartell](http://documents.lleialtat.cat/LleialTec/BerenaTec/berenatec-vertical-1-fediverse-lleuger.png)
* [Contingut](https://tec.lleialtat.cat/divulgacio/fediverse)
---
title: FEDIVERSE
taxonomy:
category:
- docs
visible: true
---
#### INTRO
El o la [**FEDIVERSE**](https://fediverse.party/) (FEDeration unIVERSE) és la **xarxa de xarxes socials lliures i ètiques**. Hi ha moltes xarxes socials a la FEDIVERSE i moltes són de microblogging (Mastodon, Pleroma, GNUsocial, etc. ). Però també federen altres eines, com Pixelfed, Funkwhale i Peertube, que serveixen per emmagatzemar i compartir imatges, música i vídeos, respectivament. I no cal tenir un compte a cada lloc: les usuàries d'eines federades poden interactuar entre elles.
Serveis de xarxes asocials privatives com poden ser Twitter o Facebook, no incorporen aquesta federació i, per tant, **una usuària de Twitter no pot interactuar amb una usuària de Facebook**; i viceversa. A més, les xarxes lliures de la FEDIVERSE han estat creades per poder ser autogestionades per les seves usuàries, i no pas per cap corporació amb ànim de lucre.
Per tal d'explicar què és i com funciona la FEDIVERSE i, sobretot, per tal d'animar a les veïnes de tots els barris a cercar el seu node de proximitat, hem creat un text en català anomenat **"FEDIVERSE, xarxes lliures i ètiques"**. El podeu trobar en tres formats:
#### LLIBRET
Per tal d'explicar què és i com funciona la FEDIVERSE i, sobretot, per tal d'animar a les veïnes de tots els barris a conèixer xarxes realment socials i lliures, hem creat un text en català anomenat **"FEDIVERSE, xarxes lliures i ètiques"**. El podeu trobar en aquests formats:
* [a4](http://documents.lleialtat.cat/LleialTec/Fediverse/fediverse-xarxes-lliures-a4.pdf). Per imprimir a doble cara, imprimir imparells i després parells, o a la inversa.
......@@ -15,10 +20,18 @@ Per tal d'explicar què és i com funciona la FEDIVERSE i, sobretot, per tal d'a
* [pad traduïble](https://pad.lleialtat.cat/p/fediverse-ca). Hem creat un pad per a la versió en català i animem a totdon i tothom a traduïr-lo. Actualització: gràcies a qui l'estigui traduïnt al [gallec](https://pad.lleialtat.cat/p/fediverse-gl) :)
* [a5](http://documents.lleialtat.cat/LleialTec/Fediverse/fediverse-xarxes-lliures-a5.pdf). Hem imprès 100 exemplars d'aquesta versió del llibret en a5 de cara al [SobTec](sobtec.cat/), on participem d'una xerrada titulada "Història i estat actual de les xarxes socials lliures i distribuïdes" :) Aquests 100 exemplars ens han costat uns 85 iuros
* [a5](http://documents.lleialtat.cat/LleialTec/Fediverse/fediverse-xarxes-lliures-a5.pdf). Hem imprès 100 exemplars d'aquesta versió del llibret en a5 de cara al [SobTec](sobtec.cat/), on participem d'una xerrada titulada "Història i estat actual de les xarxes socials lliures i distribuïdes" :) Aquests 100 exemplars ens han costat 121 iuros (IVA inclòs).
#### ESDEVENIMENTS
5 de desembre de 2018. Al [berenatec](https://tec.lleialtat.cat/divulgacio/berenatec) de desembre, que va ser el primer de tots, va tenir per tema la presentació del llibret.
2 de març de 2019. La xerrada al [Sobtec](http://sobtec.cat/calendari.html) la vam fer **a 6 mans i en tres parts**: la primera part és un [vídeo](https://peertube.cat/videos/watch/a1824b1f-aee0-4768-9e92-47cd01b69a37) introductori que en presenta el context imperant ;) la segona és una [cronologia](https://tec.lleialtat.cat/subsites/un-passeig-pel-fediverse/) anomenada "Un passeig pel Fediverse", que ens explica la història de les xarxes socials lliures; i la tercera, són unes [diapos](http://documents.lleialtat.cat/LleialTec/Fediverse/presentacio-llibret-sobtec-19.pdf) que expliquen el llibret **"FEDIVERSE, xarxes lliures i ètiques"**. Per llegir més sobre aquest tema, vegeu l'entrada titulada ["Vam estar al Sobtec 19"](https://surtdelcercle.cat/index.php?view=blog&id=44) al blog de Surt del Cercle.
15 de març de 2019. Accidentalment, -i per tal de fer conèixer l'existència i auge d'eines de comunicació ètiques-, vam acabar participant a ["Comun_ESS"](https://comunicarestransformar.net/), una trobada sobre la comunicació de les entitats de l'Economia Social i Solidària a nivell de l'estat espanyol.
#### SANTSENQUES
A Lleialtec, participem de la FEDIVERSE a través d'una instància o node de Pleroma que s'allotja a la Lleialtat. I convidem a les veïnes de Sants, especialment les persones i entitats de la CELS, a crear-se un compte en aquest node. Sigueu benvingudes a [**Santsenques**](https://santsenques.cat/) i saludeu-nos virtualment a @[email protected] :)
Si teniu qualsevol dubte o simplement voleu conèixe'ns, passeu a saludar físicament a [l'aula lliure de la Lleialtat](https://tec.lleialtat.cat/infraestructura/aules-lliures). Hi som **cada primer i tercer dilluns de mes** i estarem encantades de donar-vos un cop de mà per participar del node creant un compte per vosaltres i/o per la vostra entitat o col·lectiu.
A més, si sou membres de la CELS, també us podem donar suport per resoldre qualsevol qüestió tècnica o conceptual que tingui a veure amb la participació digital a la Lleialtat, com fer funcionar l'àgora.
A més, si sou membres de la CELS, també us podem donar suport per resoldre qualsevol qüestió tècnica o conceptual que tingui a veure amb la participació digital a la Lleialtat, com fer funcionar [l'àgora](https://tec.lleialtat.cat/infraestructura/agora).
---
title: GAFAM
taxonomy:
category:
- docs
visible: true
---
......@@ -26,6 +29,9 @@ Per recuperar les nostres llibertats, el **25 de maig**, La Quadrature du Net ha
##### Facebook
[Text](http://documents.lleialtat.cat/LleialTec/GAFAM/gafam3-facebook.pdf) traduït al català i difós al [berenatec](https://tec.lleialtat.cat/divulgacio/berenatec) de març 2019
##### Microsoft
[Text](http://documents.lleialtat.cat/LleialTec/GAFAM/gafam5-microsoft.pdf) traduït al català per [xaloc](https://fedi.xaloc.space/users/xaloc) i difós al [berenatec](https://tec.lleialtat.cat/divulgacio/berenatec) d'abril 2019
#### Cronologia de la campanya
......
---
title: 'ERP del Cafè'
media_order: 'TVP Capirota.jpg,POS Capirota.png,Backoffice Capirota.png'
taxonomy:
category:
- docs
visible: true
---
El Cafè de la Lleialtat Santsenca està gestionat per la cooperativa [La Capirota](https://www.lleialtat.cat/inauguracio-del-cafe-cooperatiu-de-la-lleialtat-vermut-musical-amb-the-wops/). A mitjans del 2018 es va posar en marxa un **procés participatiu** per establir les bases del concurs, adjudicar la gestió del Cafè i acompanyar el nou projecte en la integració a l'ecosistema de la Lleialtat.
Entre octubre i desembre de 2018 es va començar a planificar i desenvolupar el programari de gestió, i La Capirota es va començar a integrar a l'equipament mentre gestionava la paperassa cooperativa i adequava l'espai. Al març del 2019, i en el marc de la setmana de la sostenibilitat, s'inaugurava oficialment el servei de cafeteria.
Un dels requisits que es demanava a les [bases del concurs per a la gestió del Cafè de la Lleialtat Santsenca](http://documents.lleialtat.cat/Documents%20administratius/Bases%20Concurs%20Caf%C3%A8%20Lleialtat%20Santsenca.pdf), anava "Lligat amb els objectius i valors de la Lleialtat" i especificava "fer ús de programari lliure". Com entenem que encara resulta exòtic anar reclamant bits lliures a tort i a dret, també comprenem que les cooperatistes de La Capirota necessitin ajut en aquests temes. És per això que, a més de la condició es proposava acompanyament, "Des de la CELS garantim l’acompanyament si cal una adaptació en aquest àmbit".
En aquest sentit, no només hem acompanyat sinó que hem desenvolupat infraestructura pròpia: un **ERP de gestió fet a mida** amb tecnologia [Dolibarr](https://www.dolibarr.org/). L'hem triat per la seva àmplia trajectòria professional i documentació, per ser modulable, per conèixer experts en l'eina, però sobretot, per ser lliure, ètica, sostenible i fàcilment replicable. Avui dia només el Cafè de la Lleialtat fa servir aquest programari, però el nostre desig és fer-lo conèixer a iniciatives amb valors, com altres espais d'acció comunitària o als projectes de la [XAREC](https://www.xarec.coop/).
En quant al desenvolupament, destaquem les bones sinergies que es van establir entre membres de **Lleialtec, Lliuretic i Capirota**, que conjuntament vam dissenyar l'eina per cobrir necessitats reals, a mida: facturació, control d'estocs, etc. Aprofitem el text per agrair de tot cor a la Susi i la Sílvia la paciència i bona predisposició respecte als aprenentatges que hem anat compartint tots aquests mesos. Quan s'entén que totes les lluites són una, tot és més fàcil! :)
Destacar que la gran dificultat tècnica no va venir del programari sinó del maquinari: per trobar una **TPV compatible amb Gnu/Linux** vam tenir que fer venir el trasto de Shenzhen, el Silicon Valley del maquinari. La cosa ha portat molts maldecaps però hem fet el que bonament hem pogut. Conclusió: de moment no tenim maquinari de proximitat que faci de TPV i funcioni amb programari lliure.
![](TVP%20Capirota.jpg)
**POS**
![](POS%20Capirota.png)
**Backoffice**
![](Backoffice%20Capirota.png)
En breu, penjarem la documentació de l'eina per a la seva replicabilitat.
---
title: 'Impulsem el que fas'
taxonomy:
category:
- docs
visible: true
---
#### Documentació de la subvenció
##### Abril 2019
Enviament del [resum de l'activitat](http://documents.lleialtat.cat/LleialTec/Impulsem-2018/impulsem-2018-update-abril.pdf) realitzada fins ara (de desembre a abril) i de cara al proper trimestre (de maig a juliol) als tècnics de projecte
##### Febrer 2019
Reunió a Barcelona Activa amb els tècnics de projecte on s'exposa el [pla de comunicació](http://documents.lleialtat.cat/LleialTec/Impulsem-2018/impulsem-pla-comunicacio-2.pdf)
##### Gener 2019
Recepció de la subvenció
##### Desembre 2018
Inici de l'activitat del projecte
##### Octubre-novembre 2018
[Planificació](https://tec.lleialtat.cat/equipaments-lliures) del projecte
##### Setembre 2018
Comunicació d'atorgació de subvenció
##### Maig de 2018
[Sol·licitud](http://documents.lleialtat.cat/LleialTec/Impulsem-2018/document_basic_2_modalitats_1-2-3-4-5.pdf) per a la subvenció "Impulsem el que fas"
\ No newline at end of file
---
title: Llibret
taxonomy:
category:
- docs
visible: true
---
Des de la **comissió d'Acció Comunitària** de la Coordinadora d'Entitats per la Lleialtat Santsenca ([CELS](https://www.lleialtat.cat/coordinadora/)) estem coordinant un llibret de bones pràctiques en relació a l'ús de les tecnologies digitals en ecosistemes cooperatius. La Lleialtat és un espai municipal de gestió comunitària i un dels seus tres eixos d'acció és el **cooperativisme i el consum responsable**. I és per això que volem donar la mateixa importància als productes que s'ofereixen al Cafè com als programes informàtics que usem en el nostre dia a dia.
Tot i que a la Lleialtat Santsenca es duen a terme innombrables activitats relacionades amb l'Economia Social i Solidària (ESS), es dona la paradoxa que la majoria d'iniciatives de l'ESS no només fa ús de programari privatiu, sinó que el promociona entre les seves sòcies.
Afortunadament, detectem que es fa per desconeixença, així que, en el context del projecte [Equipaments Lliures](https://tec.lleialtat.cat/equipaments-lliures), hem decidit escriure un llibret de bones pràctiques per tal de mostrar que **totes les lluites són una** i que, els valors de l'ESS estan més alineats amb els de les tecnologies lliures i ètiques que no pas amb els de les privatives, que bàsicament no en tenen sinó que s'aprofiten de les llibertats del programari per crear «walled gardens» (jardins emmurallats). Però, com deia en McLuhan, «el mitjà és el missatge», i en l'ús de tecnologies lliures i ètiques fomentem també valors com el cooperativisme i el consum responsable!
El llibret serà coordinat des de Lleialtec i [Trama Cultura](http://trama.coop/), amb la participació d'altres entitats, col·lectius i persones de la CELS. I s'intentarà crear-lo íntegrament amb programari lliure: els textos, per exemple, respectaran [estàndards oberts](https://tec.lleialtat.cat/equipaments-lliures/llibret/estandards-oberts). De moment, podeu consultar el [cronograma](http://documents.lleialtat.cat/LleialTec/llibret-cronograma-lleuger.png) provisional. Seguirem informant!
---
title: 'Estàndards oberts'
taxonomy:
category:
- docs
visible: true
---
Els documents digitals de la Lleialtat Santsenca respecten estàndards oberts perquè estan creats amb eines que, per defecte, generen **documents en formats lliures**: Libre Office, en la seva eina Writer per exemple, genera .odt (Open Document Text), i és per això que fem servir aquesta _suite_ informàtica. Un document amb format .doc o .docx és el que genera per defecte la _suite_ Office de Micro$oft, i com és privativa i, a sobre, de pagament, preferim evitar aquests formats i eines.
Pel [llibret](https://tec.lleialtat.cat/equipaments-lliures/llibret) de bones pràctiques farem servir Libre Office. Si voleu crear un document amb aquest programa i no el teniu instal·lat, el podeu descarregar des de la seva [pàgina oficial](https://www.libreoffice.org/), o bé podeu fer-lo servir a [l'aula informàtica](https://tec.lleialtat.cat/infraestructura/aules-lliures) de la Lleialtat, on ja està instal·lat a tots els ordinadors. A diferència de les eines privatives del magnat Bill Gates, Libre Office és lliure, ètic i, a sobre, gratuït.
Un dels problemes que ens trobem els equipaments que fem servir programari lliure com Libre Office és que l'administració, -que encara no ha adoptat aquestes bones pràctiques-, envia documentació en formats privatius que no respecten els estàndards i es desquadren, o bé en .pdf que, si bé ja és lliure, no permet modificar paràmetres. Des de la Lleialtat ja vam fer una instància i la resposta, que apuntava a que ja es publica en .pdf, ha estat molt insatisfactòria.
Per saber-ne més:
["Estándares Abiertos"](https://fsfe.org/activities/os/def.es.html), per la Free Software Foundation Europe (FSFe). Consulta de 20 de març del 2019
["España, el país que apuesta por los estándares abiertos pero sólo usa PDF"](https://www.eldiario.es/turing/software_libre/estandar-documentos-Administraciones-Publicas-Espana_0_311469935.html), a El Diario (2014). Consulta de 20 de març del 2019
\ No newline at end of file
---
title: 'Text de la CELS'
taxonomy:
category:
- docs
visible: true
---
[Instància de la CELS](https://tec.lleialtat.cat/equipaments-lliures/instancia) a l'Ajuntament de Barcelona en relació a les tecnologies lliures i ètiques:
_La Coordinadora d’Entitats per la Lleialtat Santsenca (CELS), és una entitat que aplega més de trentena associacions i col·lectius del barri de Sants amb l’objectiu de gestionar de forma comunitària de l’equipament municipal La Lleialtat Santsenca._
_El consum responsable és un dels pilars que mouen l’activitat de la CELS. Ens plantegem el consum en tots els àmbits, també el tecnològic. A la Lleialtat hem impulsat una comissió tecnològica, Lleialtec, que ens permeti avançar en la nostra sobirania tecnològica i en conseqüència només treballem amb programari lliure._
_Per això hem impulsat el projecte Equipaments Lliures. Volem que la Lleialtat Santsenca ens serveixi per anar creant un model de bones pràctiques en el camp tecnològic. Creiem que el model d'organització i gestió de la informació en espais comunitaris, i més si són municipals, ha de ser ètic i això, avui dia, només es pot aconseguir fent ús de programari lliure._
_Volem que la Lleialtat sigui un espai de referència de les tecnologies lliures i ètiques, des de on es desenvolupi el pensament crític, i on es faci formació i divulgació. Un espai que garanteixi l'ètica tecnològica dels seus entorns d'intercanvi i aprenentatge, i les llibertats digitals de les persones que hi participen._
_Uns objectius que a més estan alineats amb la Mesura de govern cap a la Sobirania Tecnològica que dins del Pla Barcelona Ciutat Digital l’Ajuntament de Barcelona va impulsar l’octubre de 2016. Concretament en un dels seus punts es planteja la Transformació digital del govern de la ciutat i programari de codi obert amb el següent redactat:_
_Transició cap a codi i estàndards oberts:_
_En aquest pla, Barcelona afronta amb decisió la transició a programari lliure i estàndards oberts, estudiant les millors pràctiques europees i espanyoles en l'àmbit aquest àmbit. Es per això que es dissenyarà un pla de migració i s'establirà un codi de bones pràctiques sobre tecnologia que guiï la transformació interna, la reutilització i compartició de codi amb i de tercers, i el desenvolupament i/o utilització de solucions de govern comuns._
_Tanmateix com a entitat implicada en aquest àmbit ens trobem amb dificultats en la nostra relació amb l’administració. Des de l’Ajuntament de Barcelona no es publiquen fitxers descarregables en formats lliureses, de manera que per poder presentar memòries o justificacions de subvencions hem de renunciar als nostres principis, que representa que també han estat assumits per l’administració, i fer ús de programes com word o excel._
_Això és especialment complicat pel que fa a les fulles de càlcul de justificació de les subvencions, ja que es tracta de documents amb formules tancades incompatibles amb programes de codi obert._
_Per tot això instem a l’Ajuntament de Barcelona a presentar, com a mínim també, alternatives per poder presentar tota aquesta documentació amb programes de codi obert._
[Descarrega aquest text](http://documents.lleialtat.cat/LleialTec/Instancia%20Equipaments%20Lliures.pdf) des del núvol de la Lleialtat.
\ No newline at end of file
---
title: 'Resposta de l''Ajuntament'
taxonomy:
category:
- docs
visible: true
---
Aquesta va ser la resposta de l'Ajuntament a la [instància](https://tec.lleialtat.cat/equipaments-lliures/instancia) presentada des de la CELS:
_Benvolgut ciutadà / benvolguda ciutadana,_
_Responem a la vostra comunicació rebuda el 16 de gener de 2019, amb codi 8113VVL sobre consultes sobre la web de l’IMI._
_Us informem que una gran part dels documents que es publiquen en els portals de l’Ajuntament de Barcelona estan en format PDF, format obert i inclòs a l’esquema nacional d’interoperabilitat._
_Actualment disposem d’un elevat enfoc d’orientació a la transparència, tot i que disposem d’un elevat nombre de documents i eines d’edició internes. Estem en un procés de millora continua per adaptar els documents i les eines a formats oberts, en aquest sentit, es fan auditories periòdiques per detectar millores i també, s’està redactant una instrucció de govern per garantir que la totalitat de les relacions d’Ajuntament amb la ciutadania es realitzin a través de documents oberts i estàndards._
_Us agraïm la vostra participació i restem a la vostra disposició per a futures comunicacions._
_Cordialment,_
\ No newline at end of file
---
title: 'Instància '
taxonomy:
category:
- docs
visible: true
---
[L'àgora](https://tec.lleialtat.cat/infraestructura/agora) és la nostra eina de participació digital a la CELS. El 3 de gener de 2019, les persones tècniques del PAS, -que gestionen el dia a dia de l'equipament-, escrivien el següent:
_Com molts sabreu a l’Ajuntament de Barcelona, contrariament al que diuen el seu pla: Barcelona Ciutat Digital, on plantejen una Transició cap a codi i estàndards oberts segueixen treballant exclusivament amb programari propietari._
_Això representa un problema per a aquelles entitats en que hem optat per treballar amb programari lliure. Sense anar més lluny a l’hora de justificar les subvencions, ja que fan servir excels amb formules que no funcionen quan es passen a format lliure._
_Per això a una de les darreres assemblees es va plantejar fer una instància demanant que, com a mínim, també tinguin els formularis en format lliure. He redactat un document per que és un problema que principalment ens trobem a l’equip tècnic. Us el comparteixo a veure que us sembla i en quant es vegi bé l’entrem a registre._
Als comentaris del fil de l'àgora, el projecte de [La Troca](http://latrocasants.org/) remarcava que es troben a la mateixa situació; i entre altres comentaris, hi va haver dues aportacions al text.
[Llegeix la instància](https://tec.lleialtat.cat/equipaments-lliures/instancia/text-de-la-cels) que es va enviar des de la CELS.
La resposta va ser altament insatisfactòria. Altres equipaments, com es comentava a [la Trobada](https://tec.lleialtat.cat/equipaments-lliures/trobades/05-02-2019), tenen els mateixos problemes i no encoratja gens treballar amb programari lliure si l'administració no predica amb l'exemple. Com sempre apuntem a la comissió Lleialtec, no es pot implementar un programari i esperar a que les persones l'utilitzin: sense acompanyament, l'única cosa que aconseguirem és crear rebuig.
[Llegeix la resposta](https://tec.lleialtat.cat/equipaments-lliures/instancia/resposta-de-lajuntament) de l'Ajuntament.
\ No newline at end of file
......@@ -4,6 +4,7 @@ taxonomy:
category:
- docs
child_type: docs
visible: true
---
**Equipaments Lliures** és un projecte proposat des del [Lleialtec](https://tec.lleialtat.cat/) i que compta amb el suport de la [CELS](https://www.lleialtat.cat/coordinadora/), la Coordinadora d'Entitats per la Lleialtat Santsenca. El projecte té per objectiu **consolidar la Sobirania Tecnològica a La Lleialtat Santsenca**, i els seus tres eixos, -en sintonia amb els del Lleialtec-, són la implementació d'infraestructures lliures, la divulgació de tecnològies ètiques i la formació en nous conceptes i oficis.
......@@ -13,7 +14,7 @@ child_type: docs
Per tot, ens emociona pensar que el model que estem creant sigui replicat per altres equipaments que, municipals o no, siguin vertebradors del teixit social dels seus barris.
Al setembre de 2018, l'Ajuntament de Barcelona ens ha atorgat una subvenció [**"Impulsem el que fas"**](https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2018&09/022018018913.pdf&1) i, amb ella, continuarem treballant en aquests eixos per consolidar La Lleialtat com a el primer equipament lliure i ètic de la ciutat de Barcelona. Us fem cinc cèntims del que volem fer:
Al setembre de 2018, l'Ajuntament de Barcelona ens ha atorgat una subvenció [**"Impulsem el que fas"**](https://tec.lleialtat.cat/equipaments-lliures/impulsem-el-que-fas) i, amb ella, continuarem treballant en aquests eixos per consolidar La Lleialtat com a el primer equipament lliure i ètic de la ciutat de Barcelona. Us fem cinc cèntims del que volem fer:
### Infraestructura
......
......@@ -5,7 +5,7 @@ title: Backups
## butterbackup
Source: [https://gitlab.com/lleialtec/butterbackup](https://gitlab.com/lleialtec/butterbackup)
A backup solution. A server at **your office behind your firewall** that pulls data from public servers and saves snapshots.
A backup solution. A server at **your office behind your firewall** that pulls data from public servers and saves **snapshots**.
## On your backup server
Create a partition from free space
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment