Commit 31d12d3f authored by Lleialtec's avatar Lleialtec

(Grav GitSync) Automatic Commit from lleialtec

parent 290a44a2
......@@ -24,7 +24,9 @@ Lleialtec és la comissió de tecnologia de la [Coordinadora d'Entitats per la L
Ens adonem que, ara per ara, la Lleialtec és la comissió més transversal de la CELS, ja que totes les comissions, -en major o menor mesura-, tenen necessitats tecnològiques. A més, detectem que, municipals o no, **tots els espais d'acció comunitària tenen necessitats semblants**: publicació de les d'activitats, inscripcions, reserva de sales i conseqüent facturació, comunicació interna i externa, entre d'altres.
I, tot i que observem que **els perfils professionals dels equipaments encara no contemplen cap figura que gestioni, -de forma integral-, les necessitats tecnològiques**, creiem fermament que a tots els espais comunitaris hi hauria d'haver personal especialitzat per planificar, implementar i formar. Però, en general, no hi ha massa consciència digital i es fan servir eines privatives de forma sistemàtica pel simple fet de ser gratuïtes o populars. I «si és gratis, el producte ets tu...».
I, tot i que observem que **els perfils professionals dels equipaments encara no contemplen cap figura que gestioni, -de forma integral-, les necessitats tecnològiques**, creiem fermament que a tots els espais comunitaris hi hauria d'haver personal especialitzat per planificar, implementar i formar. Però, en general, no hi ha massa consciència digital i es fan servir eines privatives de forma sistemàtica pel simple fet de ser gratuïtes o populars.
Es diu que _«si és gratis, el producte ets tu...»_ i és cert en funció del model de negoci del producte o servei. Facebook seria una eina falsament gratuïta perquè l'activitat que generen les usuàries beneficia a l'empresa, tant que cotitza en borsa. Però la gran majoria de programari lliure, a més de transparent, és gratuït de debò: ni es paga amb diners ni es paga amb dades, és un bé comú gràcies a la seva llicència. I només cal aprendre a instal·lar-lo i usar-lo. Conclusió: _«si és gratis però no un bé comú, molt probablement el producte siguis tu»._
A la jungla digital, protegir és protegir-se, i en **la vetlla per la salut digital i la lluita contra el capitalisme cognitiu**, veiem pràctiques del segle XXI que podríem anomenar «Tecnologia de les cures». I és per això, per protegir les veïnes de pesticides tecnològics, per contribuir a una societat digital més lliure i ètica que, des de Lleialtec, proposem i implementem aquest Pla de Sobirania Tecnològica per l'Acció Comunitària.
......
---
title: GNGforms
published: false
taxonomy:
category:
- docs
visible: true
---
Your page content goes here.
\ No newline at end of file
......@@ -13,7 +13,7 @@ Com hem creat el programa de gestió per al Cafè de la Lleialtat
##### Horari
De 10h a 13h
##### Preu
Taller gratuït. Amb reserva prèvia. Apunteu-vos enviant un correu a: **[email protected]**
Xerrada amb demostració. Activitat gratuïta amb reserva prèvia. Apunteu-vos enviant un correu a: **[email protected]**
##### Descripció
La gestió informàtica del Cafè de la Lleialtat Santsenca (La Capirota) s’ha desenvolupat amb el programari lliure ERP/CRM Dolibarr. La seva implantació s’ha fet en diferents fases: anàlisi de requeriments, configuració del sistema, formació, posada en marxa i seguiment. Tot aquest procés es vol compartir per a que sigui replicable per impulsar altres Cafès amb sistemes lliures, des de la seva gestió (productes, preus, stocks, tiquets, factures, proveïdors, ...) fins al maquinari utilitzat (pantalla tàctil, impresora de tiquets, calaix, ...). La xerrada és per tots els públics, s'adaptarà als assistents, podent-se dirigir més a la part social-organitzativa i/o tècnica.
......
......@@ -39,7 +39,7 @@ Des de l'Amical Wikimedia i la Universitat Lliure de Sants, ens arriben proposte
Vine als tallers i introdueix-te a eines lliures, ètiques i creatives!
* **GIT** (activitat gratuïta amb inscripció prèvia) 4h. Dimarts 25 (2h) i dijous 27 (2h) de juny, de 18h a 20h.
* **Inkscape i GIMP** (activitat gratuïta amb inscripció prèvia) 4h. Dimarts 2 (2h) i dijous 4 (2h) de juliol, de 18h a 20h.
* **Inkscape i GIMP** (activitat gratuïta amb inscripció prèvia) 4h. Dimarts 2 (2h) i dijous 4 (2h) de juliol, de 18h a 20h. **ATENCIÓ: el dia 4 el taller es farà de 17h a 19h.**
* [Viquillibres](https://tec.lleialtat.cat/formacio/estiu-2019/taller-de-formacio-a-viquillibres) (activitat gratuïta amb inscripció prèvia) 3h. Dimarts 9 de juliol, de 10h a 13h.
##### Xerrades divulgatives
......
---
title: GNGforms
published: false
taxonomy:
category:
- docs
visible: true
---
Disminuir la cantidad de datos que tiene Google sobre las personas no es fácil, aunque en la Lleialtat Santsenca llevamos ventaja. Empleando Software libre y ética, desde un buen principio, nuesto rastro dentro del mundo de los negocios multinacionales es menor. Nos protegemos, nos protegemos a nosotros mismos y a la gente alrededor nuestro. [GNGForms](https://formularis.lleialtat.cat/) es una medida más.
Además del uso que puede sacar la Lleialtat de este software que permite confeccionar formularios de manera soberana, queriamos aprovechar el desarrollo (ya que estabamos en ello) para también facilitarlo a los vecinos en lucha.
Cada vez que una iniciativa del barrio usa GoogleForms peticionando firmas para defender un bien del vecindario, o para recoger el número de asistentes de una charla, o gestionar los correos de interesados en alguna movida social que representa una lucha por un mundo más justo, está en realidad alimentando Google con aún más datos, datos que no tiene porque tener.
Google tiene mucha, muchísima información sobre todo nosotros. Sabe donde estamos, con quien estamos, sobre que asuntos hablamos, conoce nuestras preocupaciones, alegrías, intereses, y planes. Sabe quien es nuestra familia, quienes son nuestros amigos, y no tan amigos, y cual es nuestra opinión sobre todo tipo de asunto. Con toda esta información Google hace su negocio vendiendo espacios de publicidad, vendiendo nuestra atención a sus clientes.
Visto así, está claro que somos el producto de Google. Nos dejan usar GMail, GoogleDrive, GoogleMaps, GoogleForms,.. (todos aplicaciones excelentes y gratis) porque después, una vez dentro de su cortijo, como de un rebaño se tratase, nos venden.
El negocio de engañar a la gente con todo tipo de truco para crear dependencia y 'fidelizar' a las personas hasta tal punto que sufren del Sindrome de Estolcomo es propio de mafiosos. Su negocio es sucio pero lo peor de este orgía de datos no es el negocio de la publicidad sino el control social que posibilita.
Con tantos datos sobre cada uno de nosotros son capaces de saber, con exactitud, como somos, y como reaccionamos delante de las situaciones esperadas y no tan esperadas. Son capaces de predicir nuestras decisiones, capaces de emularnos como personalidades virtualizadas, y eso es un poder enorme de manipulación y control sobre la sociedad, un poder con que nisiquera soñaban los dictadores del siglo pasado.
Hemos desarrollado GNGForms pensando en una comunidad más amplia que la propia Lleialtat, tomando nota del software de [Ventas online](https://tec.lleialtat.cat/infraestructura/venda-entrades) que facilita infraestructuras compartidas.
Se puede considerar GNGForms parte de una infraestructura compartida porque:
* Una instalación de GNGForms es capaz de abastecer a multiples dominios donde cada un de ellos (por ejemplo forms.miorganizacion.com) tiene sus propios admins y usuarios.
* No se duplican los mecanismos de copias de seguridad y monitorización.
* Se reduce el consumo energético.
* Hacemos piña
Si te interesa saber más del proyecto, por favor, ponte en contacto con nosotros.
Si quieres montar GNGForms para tus queridos, véanse el [código aquí](https://gitlab.com/lleialtec/gngforms).
......@@ -29,5 +29,5 @@ Destacar que la gran dificultat tècnica no va venir del programari sinó del ma
En breu, penjarem la documentació de l'eina per a la seva replicabilitat.
[Documentació de l'eina](https://tec.lleialtat.cat/howtos/erp-del-cafe) per a la seva replicabilitat.
---
title: 'ERP del Cafè'
taxonomy:
category:
- docs
visible: true
---
La documentación del TVP del Cafè de la Lleialtat está hecho con [Dolibarr](https://www.dolibarr.org/), un LAMP.
[Aquí la documentación](https://n.lleialtat.cat/s/y9HqosBZXfoFRKP) que estamos trabajando.
Actualmente valoramos la confección de un "meta" módulo Dolibarr que instale y configure la instalación.
Para saber más: [email protected]
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment