Commit 01422773 authored by Lleialtec's avatar Lleialtec

(Grav GitSync) Automatic Commit from lleialtec

parent 544d0055
---
title: BiblioTec
taxonomy:
category:
- docs
visible: true
---
Hem adquirit **12 llibres** que reflexionen sobre la cultura digital i animem a clubs de lectura a llegir-los i debatre sobre ètica tecnològica. Fes una ullada als títols!
* [En el acuario de Facebook](https://www.traficantes.net/libros/en-el-acuario-de-facebook)
* [Ídolos. ¿La red es libre y democrática? ¡Falso!](https://www.traficantes.net/libros/idolos)
* [Cultura digital y movimientos sociales](https://www.traficantes.net/libros/cultura-digital-y-movimientos-sociales)
* [Las mil caras de anonymous](https://www.traficantes.net/libros/las-mil-caras-de-anonymous)
* [Por una cultura libre](https://www.traficantes.net/libros/por-una-cultura-libre)
* [El Kit de la lucha en Internet](https://www.traficantes.net/libros/el-kit-de-la-lucha-en-internet)
* [Ciberactivismo](https://www.traficantes.net/libros/ciberactivismo-0)
* [En defensa de la conversación. El poder de la conversación en la era digital](http://aticodeloslibros.com/index.php?id_product=106&controller=product)
* [La tragedia del copyright](https://www.traficantes.net/libros/la-tragedia-del-copyright)
* [El entusiasmo](https://www.traficantes.net/libros/el-entusiasmo-1)
* [Cultura libre digital](https://www.traficantes.net/libros/cultura-libre-digital)
* [El enemigo conoce el sistema](https://www.megustaleer.com/libros/el-enemigo-conoce-el-sistema/MES-106841)
A més, Críptica ens va regalar un exemplar de ["Resistències digitals"](https://www.criptica.org/blog/resistencia-digital/). Merci, compis!
......@@ -29,6 +29,8 @@ Per tal d'explicar què és i com funciona la FEDIVERSE i, sobretot, per tal d'a
15 de març de 2019. Accidentalment, -i per tal de fer conèixer l'existència i auge d'eines de comunicació ètiques-, vam acabar participant a ["Comun_ESS"](https://comunicarestransformar.net/), una trobada sobre la comunicació de les entitats de l'Economia Social i Solidària a nivell de l'estat espanyol.
També al març, com l'autor va acceptar posar el contingut també a Peertube, vam posar subtítols en català i espanyol al seu vídeo ["Mastodon & Fediverse: Explained"](https://peertube.social/videos/watch/d9bd2ee9-b7a4-44e3-8d65-61badd15c6e6).
#### SANTSENQUES
A Lleialtec, participem de la FEDIVERSE a través d'una instància o node de Pleroma que s'allotja a la Lleialtat. I convidem a les veïnes de Sants, especialment les persones i entitats de la CELS, a crear-se un compte en aquest node. Sigueu benvingudes a [**Santsenques**](https://santsenques.cat/) i saludeu-nos virtualment a @[email protected] :)
......
---
title: TeatreTec
taxonomy:
category:
- docs
visible: true
---
Estem col·laborant amb la comissió de Teatre de la Lleialtat per dur a terme **una peça teatral sobre tecnologia**. En un primer moment, vam pensar d'adaptar continguts sobre pensament computacional per explicar, com si fos màgia, conceptes com el sistema binari.
Però després d'unes reunions i reflexions, hem pensat que seria interessant fer una obra més generalista, on es faci una analogia entre la restauració o consum agroecològic i les tecnologies digitals. Per fer-ho, estem mirant d'adaptar l'article: ["¿Carne o pescado?"](https://creachispa.blogspot.com/2012/10/carne-o-pescado-la-metafora-del.html) i tenim previst estrenar-la pel març de les dones del 2020.
Seguirem informant!
\ No newline at end of file
......@@ -69,3 +69,11 @@ Do you want to ('i'= Remove and Install*, 'q'= Quit)? :
* Versió adient de *HPLIP* o impressora suportada? Comprova-ho en aquest [enllaç](https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing/supported_devices/index)
* *Selinux* o *AppArmor* en mode permissiu o deshabilitat.
## Scanner
```hp-plugin```
And follow the instruccions.
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment