Semantiska specifikationer

Här samlar vi öppen källkod för semantiska specifikationer som tar avstamp i existerande vokabulärer och scheman.