...
 
Commits (2)
......@@ -78,7 +78,7 @@ html.no-js(lang="")
h3
.program-item--time 15:15
.program-item--title Získej praxi při studiu s Portálem Spolupráce s průmyslem!
.program-item--host bude doplněno
.program-item--host Pavel Kordík
p.program-item--excerpt Jak získat placenou praxi již při studiu? I na to se na FITu myslí – představíme ti Spolupráci s průmyslem a její možnosti.
.program-item
......@@ -164,6 +164,55 @@ html.no-js(lang="")
img(src=require("./img/icons/email-outline.svg") alt="e-mail" inline)
p.contact-box--bio Jarda je člověk, který neřekne ne na žádnou akci. Takže ho uvidíš organizovat spoustu akcí v rámci fakulty, mimo ní a dokonce i FIT++. A pokud shodou okolností neorganizuje, na té akci se stejně potuluje. Poměrně úspěšně dostudoval bakaláře a pokračuji ve FIT krasojízdě. Neodmítá pozvání na Kofolu. Nebo Malinovku. To záleží. Snaží se věnovat i karate.
article#prednasejici
.widthWrap
h2 Přednášející
.contact-boxes-wrapper
.contact-box
.contact-box--photo-wrapper
img(src=require("advanced-image-loader!./img/contacts/tomas-kalvoda.jpg?width=200&quality=80")['src'] alt="Tomáš Kalvoda")
h3 Tomáš Kalvoda
.contact-box--link-icons
a.contact-box--link-icons--icon(href="https://twitter.com/kalvotom" target="_blank")
img(src=require("./img/icons/twitter.svg") alt="twitter" inline)
a.contact-box--link-icons--icon(href="mailto:[email protected]" target="_blank")
img(src=require("./img/icons/email-outline.svg") alt="e-mail" inline)
p.contact-box--bio Tomáš je vyučujícím na FITu. V prvním ročníku přednáší Základy matematické analýzy. Kromě toho má na starost systém MARAST, s kterým se na FITu setkáte v rámci několika matematických předmětů.
.contact-box
.contact-box--photo-wrapper
img(src=require("advanced-image-loader!./img/contacts/daniel-dombek.jpg?width=200&quality=80")['src'] alt="Daniel Dombek")
h3 Daniel Dombek
.contact-box--link-icons
a.contact-box--link-icons--icon(href="https://facebook.com/daniel.dombek.5" target="_blank")
img(src=require("./img/icons/facebook-box.svg") alt="facebook" inline)
a.contact-box--link-icons--icon(href="mailto:[email protected]" target="_blank")
img(src=require("./img/icons/email-outline.svg") alt="e-mail" inline)
p.contact-box--bio Daniel je vyučujícím na FITu. Přednáší Lineární algebru v prvním ročníku a Základy diskrétní matematiky ve druhém ročníku. Kromě toho má jakožto rozvrhář na starost tvorbu rozvrhu pro prezenční studenty.
.contact-box
.contact-box--photo-wrapper
img(src=require("advanced-image-loader!./img/contacts/david-bernhauer.jpg?width=200&quality=80")['src'] alt="David Bernhauer")
h3 David Bernhauer
.contact-box--link-icons
a.contact-box--link-icons--icon(href="https://twitter.com/bernhdav" target="_blank")
img(src=require("./img/icons/twitter.svg") alt="twitter" inline)
a.contact-box--link-icons--icon(href="mailto:[email protected]" target="_blank")
img(src=require("./img/icons/email-outline.svg") alt="e-mail" inline)
p.contact-box--bio David není členem FIT++ ani ne­or­ga­ni­zuje Seznamovák. Přesto je IT pozitivní a rád se směje. Programuje již řadu let, zaměřuje se především na webové apli­kace a své zkušenosti předává stu­den­tům na cvičeních z první linie. Buď jako David. „Buď FIT!“
.contact-box
.contact-box--photo-wrapper
img(src=require("advanced-image-loader!./img/contacts/pavel-kordik.jpg?width=200&quality=80")['src'] alt="Pavel Kordík")
h3 Pavel Kordík
.contact-box--link-icons
a.contact-box--link-icons--icon(href="https://twitter.com/pavelkordik" target="_blank")
img(src=require("./img/icons/twitter.svg") alt="twitter" inline)
p.contact-box--bio Pavel Kordík je vyučujícím na FITu, zkoumá automatizaci dataminingu, meta-learning a umělou inteligenci. Kromě toho má na starost Portál spolupráce s průmyslem (SSP), který nabízí zajímavou možnost praxe již během studia.
article#prohlaseni
.widthWrap
......