Commit ab55b267 authored by Milan Kurka's avatar Milan Kurka

Update program

parent becccf37
Pipeline #70499918 failed with stages
in 3 minutes and 10 seconds
......@@ -44,18 +44,69 @@ html.no-js(lang="")
p Hello FIT! je nástupcem akce Technokrati, kterou až do roku 2016 pořádal dnes již bývalý klub [email protected]
p Jsou pro vás připravovány také další dvě seznamovací akce. První je oficiální seznamovák všech fakult ČVUT, #[a(href="http://seznamovak.cvut.cz" target="_blank") zaČVUTění], který pro tebe připravuje #[a(href="http://su.cvut.cz" target="_blank") Studentská unie ČVUT]. Další akcí je #[a(href="http://seznamovak.fit.cvut.cz" target="_blank") Seznamovák FIT], kterou organizují studenti FIT.
article#program
article#program
.widthWrap
h2 Program
p Přesný program pro tebe momentálně usilovně připravujeme, avšak už teď se můžeš těšit na následující přednášky.
p V úvodní přednášce se dozvíš, <em>jaké budou tvoje první dny v kůži vysokoškoláka a jak projít (nejen) prvním semestrem</em>. Rady a tipy, které se ti prostě budou hodit.
p Následovně pečlivě <em>projdeme celý Kampus Dejvice</em>, aby ti bylo jasné, kde je co za fakultu, koleje, kam si můžeš zajít do menzy či do restaurace a podobně. Díky této prohlídce se už v kampusu neztratíš.
p Protože studentský život není jen usilovné studium, <em>představíme ti Studentskou unii ČVUT</em> se všemi možnostmi, které nabízí. Láká tě například správa serverů na Strahově, kde bydlí přes 4000 lidí? Nebo se chceš podívat na různá místa v zahraničí a ještě se přitom něco naučit? To vše je v rámci Studentské unie ČVUT možné.
p Prozradíme ti informace o <em>spolupráci s průmyslem</em> aneb jak získat praxi již při studiu a nenechat se prací omezovat ve studiu.
p Zúčastníš se <em>interaktivních přednášek od Katedry aplikované matematiky i Davida Bernhauera</em>, kde zjistíš, jak vlastně funguje počítač a jak jít správně na algoritmus.
p Během dne bude samozřejmě prostor pro tvé dotazy.
p A pak už nám zbývá jen <em>afterpárty</em>, kde si u pivka či Kofoly budeš moci popovídat se svými novými spolužáky.
.program-item
h3
.program-item--time 9:55
.program-item--title Úvodní uvítací přednáška
.program-item--host Milan Kurka
p.program-item--excerpt
.program-item
h3
.program-item--time 10:00
.program-item--title Všechno, cos kdy chtěl vědět o FITu, ale bál ses zeptat
.program-item--host Milan Kurka, Marcel Petráň, Michal Hošna
p.program-item--excerpt Studium na FITu rozhodně není procházka růžovým sadem. Čeká tě mnoho nových překážek, výzev a . A my ti poradíme, jak to zvládnout! Nabijeme tě informacemi, bez kterých bys první týdny studia jen tápal(a). Povíme ti, jaké budou tvé první dny v kůži vysokoškoláka, jak projít prvním semestrem, jak to na tom FITu vlastně chodí a co všechno jako student můžeš získat. Dozvíš se i informace, na které při Dni otevřených dveří či jiných akcích nezbyl čas, nebo se neříkaly.
.program-item
h3
.program-item--time 12:15
.program-item--title Tour de Kampus Dejvice, oběd
p.program-item--excerpt Kam budeš chodit na přednášky, cvičení, na oběd, dobré pivo či si jen odpočinout? Na prohlídce Kampusu Dejvice ti ukážeme všechna důležitá místa tak, aby ses první dny na vejšce hned neztratil(a).
.program-item
h3
.program-item--time 14:45
.program-item--title Studentská unie ČVUT aneb život vysokoškoláka není jen studium
.program-item--host Milan Kurka
p.program-item--excerpt Studentský život. To je to, co nám, ČVUŤákům, leckdo závidí. Proč? Protože si můžeme upravit podle sebe, a to především díky aktivitám Studentské unie ČVUT. Láká tě správa serverů na Strahově, kde bydlí přes 4000 lidí? Nebo se chceš podívat na různá místa v zahraničí a ještě se při tom něco naučit? To vše a daleko více je ve Studentské unii ČVUT možné a v této části programu zjistíš víc!
.program-item
h3
.program-item--time 15:15
.program-item--title Získej praxi při studiu s Portálem Spolupráce s průmyslem!
.program-item--host bude doplněno
p.program-item--excerpt Jak získat placenou praxi již při studiu? I na to se na FITu myslí – představíme ti Spolupráci s průmyslem a její možnosti.
.program-item
h3
.program-item--time 15:45
.program-item--title Ze života absolventa
.program-item--host Vašek Strnad
p.program-item--excerpt Čím že budeš, až vystuduješ FIT? Na jakých projektech se jako absolvent budeš moci podílet v praxi? O tom ti povypráví jeden z prvních absolventů FIT ČVUT Vašek Strnad.
.program-item
h3
.program-item--time 16:10
.program-item--title Co je matematika?
.program-item--host Tomáš Kalvoda, Daniel Dombek
p.program-item--excerpt Co je to matematika? Co je to středoškolská matematika? Mají něco společného? Proč je přechod ze středních škol na FIT pro řadu studentů a studentek (nejen) matematických předmětů problematický? Jak se na tento přechod dobře připravit a jak jej zvládnout? Na všechny tyto otázky se pokusíme odpovědět v naší přednášce!
.program-item
h3
.program-item--time 16:55
.program-item--title Programování není guláš
.program-item--host David Bernhauer
p.program-item--excerpt Jak vlastně funguje počítač a jak mu dávat ty nejpřesnější příkazy? Na co je třeba při programování myslet? Praktická ukázka na lidech součástí!
.program-item
h3
.program-item--time 18:00
.program-item--title Afterpárty
p.program-item--excerpt ... no a pak se přesuneme na afterpárty, kde už bude vše ready na seznamovací pokec a pořádnou párty. A pojede se až do rána!
article#organizatori
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment