Add videos

parent bb17c299
Pipeline #88197940 passed with stages
in 3 minutes and 15 seconds
...@@ -32,7 +32,7 @@ html.no-js(lang="") ...@@ -32,7 +32,7 @@ html.no-js(lang="")
#place Fakulta informačních technologií ČVUT (Nová budova ČVUT) #place Fakulta informačních technologií ČVUT (Nová budova ČVUT)
#header-buttons #header-buttons
a.button1(href="https://www.youtube.com/watch?v=XQZvHjfpeJ8" target="_blank") Záznam a.button1(href="https://www.youtube.com/playlist?list=PLQDZvJ2QkdnuiaNCDY3WjRuH7c3Ljcqb-" target="_blank") Záznam
a.button1(href="https://www.facebook.com/events/2339428502939852/" target="_blank") FB Událost a.button1(href="https://www.facebook.com/events/2339428502939852/" target="_blank") FB Událost
main main
...@@ -62,6 +62,7 @@ html.no-js(lang="") ...@@ -62,6 +62,7 @@ html.no-js(lang="")
p.program-item--excerpt Studium na FITu rozhodně není procházka růžovým sadem. Čeká tě mnoho nových překážek, výzev a . A my ti poradíme, jak to zvládnout! Nabijeme tě informacemi, bez kterých bys první týdny studia jen tápal(a). Povíme ti, jaké budou tvé první dny v kůži vysokoškoláka, jak projít prvním semestrem, jak to na tom FITu vlastně chodí a co všechno jako student můžeš získat. Dozvíš se i informace, na které při Dni otevřených dveří či jiných akcích nezbyl čas, nebo se neříkaly. p.program-item--excerpt Studium na FITu rozhodně není procházka růžovým sadem. Čeká tě mnoho nových překážek, výzev a . A my ti poradíme, jak to zvládnout! Nabijeme tě informacemi, bez kterých bys první týdny studia jen tápal(a). Povíme ti, jaké budou tvé první dny v kůži vysokoškoláka, jak projít prvním semestrem, jak to na tom FITu vlastně chodí a co všechno jako student můžeš získat. Dozvíš se i informace, na které při Dni otevřených dveří či jiných akcích nezbyl čas, nebo se neříkaly.
ul.program-item--links ul.program-item--links
li li
a(href="https://www.youtube.com/watch?v=Y18VgRXIamg&list=PLQDZvJ2QkdnuiaNCDY3WjRuH7c3Ljcqb-") Záznam
a(href=require("./files/slides/HelloFit2019-obecna-prednaska-dopoledne.pdf")) Prezentace (PDF) a(href=require("./files/slides/HelloFit2019-obecna-prednaska-dopoledne.pdf")) Prezentace (PDF)
.program-item .program-item
...@@ -78,6 +79,7 @@ html.no-js(lang="") ...@@ -78,6 +79,7 @@ html.no-js(lang="")
p.program-item--excerpt Studentský život. To je to, co nám, ČVUŤákům, leckdo závidí. Proč? Protože si můžeme upravit podle sebe, a to především díky aktivitám Studentské unie ČVUT. Láká tě správa serverů na Strahově, kde bydlí přes 4000 lidí? Nebo se chceš podívat na různá místa v zahraničí a ještě se při tom něco naučit? To vše a daleko více je ve Studentské unii ČVUT možné a v této části programu zjistíš víc! p.program-item--excerpt Studentský život. To je to, co nám, ČVUŤákům, leckdo závidí. Proč? Protože si můžeme upravit podle sebe, a to především díky aktivitám Studentské unie ČVUT. Láká tě správa serverů na Strahově, kde bydlí přes 4000 lidí? Nebo se chceš podívat na různá místa v zahraničí a ještě se při tom něco naučit? To vše a daleko více je ve Studentské unii ČVUT možné a v této části programu zjistíš víc!
ul.program-item--links ul.program-item--links
li li
a(href="https://www.youtube.com/watch?v=A0n5mqQqyMA&list=PLQDZvJ2QkdnuiaNCDY3WjRuH7c3Ljcqb-") Záznam
a(href=require("./files/slides/HelloFit2019-su-cvut.pdf")) Prezentace (PDF) a(href=require("./files/slides/HelloFit2019-su-cvut.pdf")) Prezentace (PDF)
.program-item .program-item
...@@ -86,6 +88,9 @@ html.no-js(lang="") ...@@ -86,6 +88,9 @@ html.no-js(lang="")
.program-item--title Získej praxi při studiu s Portálem Spolupráce s průmyslem! .program-item--title Získej praxi při studiu s Portálem Spolupráce s průmyslem!
.program-item--host Pavel Kordík .program-item--host Pavel Kordík
p.program-item--excerpt Jak získat placenou praxi již při studiu? I na to se na FITu myslí – představíme ti Spolupráci s průmyslem a její možnosti. p.program-item--excerpt Jak získat placenou praxi již při studiu? I na to se na FITu myslí – představíme ti Spolupráci s průmyslem a její možnosti.
ul.program-item--links
li
a(href="https://www.youtube.com/watch?v=h144TZKhkvU&list=PLQDZvJ2QkdnuiaNCDY3WjRuH7c3Ljcqb-") Záznam
.program-item .program-item
h3 h3
...@@ -95,8 +100,10 @@ html.no-js(lang="") ...@@ -95,8 +100,10 @@ html.no-js(lang="")
p.program-item--excerpt Čím že budeš, až vystuduješ FIT? Na jakých projektech se jako absolvent budeš moci podílet v praxi? O tom ti povypráví jeden z prvních absolventů FIT ČVUT Vašek Strnad. p.program-item--excerpt Čím že budeš, až vystuduješ FIT? Na jakých projektech se jako absolvent budeš moci podílet v praxi? O tom ti povypráví jeden z prvních absolventů FIT ČVUT Vašek Strnad.
ul.program-item--links ul.program-item--links
li li
a(href="https://www.youtube.com/watch?v=beSF3bvHtZw&list=PLQDZvJ2QkdnuiaNCDY3WjRuH7c3Ljcqb-") Záznam
a(href=require("./files/slides/HelloFit2019-Vasek-Strnad.pdf")) Prezentace (PDF) a(href=require("./files/slides/HelloFit2019-Vasek-Strnad.pdf")) Prezentace (PDF)
.program-item .program-item
h3 h3
.program-item--time 16:10 .program-item--time 16:10
...@@ -105,6 +112,7 @@ html.no-js(lang="") ...@@ -105,6 +112,7 @@ html.no-js(lang="")
p.program-item--excerpt Co je to matematika? Co je to středoškolská matematika? Mají něco společného? Proč je přechod ze středních škol na FIT pro řadu studentů a studentek (nejen) matematických předmětů problematický? Jak se na tento přechod dobře připravit a jak jej zvládnout? Na všechny tyto otázky se pokusíme odpovědět v naší přednášce! p.program-item--excerpt Co je to matematika? Co je to středoškolská matematika? Mají něco společného? Proč je přechod ze středních škol na FIT pro řadu studentů a studentek (nejen) matematických předmětů problematický? Jak se na tento přechod dobře připravit a jak jej zvládnout? Na všechny tyto otázky se pokusíme odpovědět v naší přednášce!
ul.program-item--links ul.program-item--links
li li
a(href="https://www.youtube.com/watch?v=TCgOu_2qly4&list=PLQDZvJ2QkdnuiaNCDY3WjRuH7c3Ljcqb-") Záznam
a(href=require("./files/slides/HelloFit2019-matematika.pdf")) Prezentace (PDF) a(href=require("./files/slides/HelloFit2019-matematika.pdf")) Prezentace (PDF)
.program-item .program-item
...@@ -113,6 +121,9 @@ html.no-js(lang="") ...@@ -113,6 +121,9 @@ html.no-js(lang="")
.program-item--title Programování není guláš .program-item--title Programování není guláš
.program-item--host David Bernhauer .program-item--host David Bernhauer
p.program-item--excerpt Jak vlastně funguje počítač a jak mu dávat ty nejpřesnější příkazy? Na co je třeba při programování myslet? Praktická ukázka na lidech součástí! p.program-item--excerpt Jak vlastně funguje počítač a jak mu dávat ty nejpřesnější příkazy? Na co je třeba při programování myslet? Praktická ukázka na lidech součástí!
ul.program-item--links
li
a(href="https://www.youtube.com/watch?v=hGDthETdeL8&list=PLQDZvJ2QkdnuiaNCDY3WjRuH7c3Ljcqb-") Záznam
.program-item .program-item
h3 h3
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment